Samenvatting: intensieve- en niet-intensieve relatietherapie

Relatietherapie: 2 vormen

Intensieve relatietherapie programma (enkele dagen)

 • maximaal 5 dagen (Relatietherapie weekend of midweek is 2 of 3 dagen)
 • minimaal 2 sessies van 3 uur per dag
 • bij voorkeur niet bij je thuis *
 • je andere “leven” ligt even stil
 • eventueel gecombineerd met een ontspanningsprogramma

Het intensieve relatietherapie programma van Relatievakantie heeft als basis

 • 2, 3 of 5 aanééngesloten dagen
 • 1e en laatste dag kun je zelf bepalen
 • aanvang 10:00; einde 22:00
 • gezamenlijke lunch of diner
 • 1 rustdag (in de optie van 5 dagen)

De meest effectieve vorm van intensieve relatietherapie is de 5-daagse. Deze omvat 2 sets van 2 dagen onderbroken door 1 dag vrij.

Niet- intensieve relatietherapie ( 1 uur per week)

 • einde sessies onbekend bij aanvang
 • 1 sessie per week
 • de dagelijkse activiteiten (werk,gezin etc.) gaan gewoon door
 • 3 maanden nazorg via Skype

De verschillen uitgebreid bekeken

Het is belangrijk dat je je realiseert wat de voor-en nadelen zijn van de 2 type van relatietherapie/ relatiecoaching. Als je daar een uitgebreidere beschrijving en vergelijking van wilt lezen, klik dan hier

Van dag tot dag: de intensieve relatietherapie

dag 1 : intensieve relatietherapie programma

de communicatie 

De meeste relatieproblemen ontstaan door

 • het gebrekkige vermogen van de partners om
  • op de juiste wijze de juiste (open) vragen te stellen
  • relevante en tijdige antwoorden te geven aan de ander
  • te luisteren

activiteit: samen  eerst leren deze vaardigheid toe te passen alvorens door te stappen naar dag 2. Intensief oefenen met eigen voorbeelden uit het verleden of het nu. Onder begeleiding van een relatiecoach/ communicatietrainer

resultaat:na dag 1 is er veel minder vaak strijd en ruzie. Je luistert beter; vertelt meer over waarom je gedrag is zoals het is.lees meer 

dag 2: Intensieve relatietherapie programma: blik op de toekomst en over de schouder kijken

Blik op de toekomst

De energie van beide partners moet gericht zijn op het maken van een gezamenlijk toekomst beeld .

 • kunnen vertellen en opschrijven in detail wat je ideaal is (bijvoorbeeld: nieuwe woning, vakantie, vriendschap)
 • welke je verwachtingen zijn van het gedrag van elkaar

Door elkaar op een niet offensieve wijze te interviewen kun je bloot leggen wat een ieders “ideaal” is.

Er is een video waarin we dit uitleggen

activiteit: intensief oefenen in het interviewen van de ander om er achter te komen wat er achter een bepaald begrip schuil gaat. En het vastleggen van dat ideaal.  Zoals bijvoorbeeld ” de ideale partner”, “de ideale ouder”

resultaat:na dag 2 weten beide partners meer over waarom bepaald gedrag er is en hebben daar meer begrip voor; de bereidheid om het eigen gedrag aan te passen is toegenomen

Waar gaan de ruzies in de relatie over?

Relatieproblemen worden “ervaren” als je ergeren aan het gedrag van iemand. Op heel verschillende wijze. Wat de een een groot probleem vindt, kan door de ander als veel minder belangrijk worden ervaren. Op de één of andere manier moet er inzicht komen hoe de meest voorkomende aspecten in de liefdesrelatie worden ervaren. Op een zo objectief en inzichtelijk mogelijke wijze.

De relatietest

Om zeker te zijn dat duidelijk is welke problemen er zijn, moeten beide partners een relatiebeoordeling maken. Op een schaal van 1 tot 9 moeten ze over een groot aantal thema’s een oordeel geven hoe ze het nu ervaren en hoe ze het zouden willen. Daarna trekken ze samen de conclusies.

activiteit: maken van top 5 relatieproblemen

resultaat:na dag 2 en 3 weten beide partners zeer precies welk problemen de komende 3 maanden “getackeled” moeten worden. En op welke dag ze dit gaan doen. Door de training van de 2 dagen zijn ze in staat om dit wrijvingsloos te doen.

Over de schouder kijken

In de intensieve relatietherapie van Relatievakantie wordt zeer beperkt omgekeken. Gisteren bestaat eigenlijk niet meer. Het motto is “Het verleden kunnen we niet veranderen. De toekomst wel”. Tegelijkertijd moet er echter wel geleerd worden van het verleden. Dat gebeurd in de vorm van de “schadesessie”.

Je hebt me pijn gedaan

In de schadesessie (4 uur) wordt door de beide partners zo volledig en gedetailleerd mogelijk aan elkaar ´bekend´ gemaakt welke emotionele schade men opgelopen heeft door het gedrag van de ander. Er is vooraf een “schadeformulier” opgemaakt. Want het is meestal lastig om “ineens” een volledig en van voorbeelden voorzien overzicht te geven.

Schade/ pijn

 • welk gedrag van jou veroorzaakte schade (3 voorbeelden)
 • wanneer
 • wat deed dat bij jou (gevoel en houding naar de ander)

activiteit: intensief oefenen in het interviewen van de ander om er achter te komen wat het eigen gedrag was waardoor de ander afstand van je genomen heeft, pijn lijdt. En het vastleggen van de schade

resultaat:na dag 2 weten beide partners zeer precies welk gedrag bij elkaar emotionele schade veroorzaakt. De afsspraak is gemaakt dat dat gedrag dus zoveel mogelijk achterwege moet blijven.

dag 1 t/m 4 :Ontspannen

Zwaar programma

Van jullie wordt veel gevraagd in die paar dagen. Waarschijnlijk kom je met de nodig spanning in je lijf aan. Zijn de kinderen goed verzorgd. Misschien dat je er wel met grote tegenzin aan begint. Het is opletten geblazen tijdens de sessies. Je moet goed nadenken over wat je zegt, doet. Je kan immers over alles een vraag krijgen! Kortom het is zeer vermoeiend. De ontspanning komt als je merkt dat je minder ruzie en spanning ervaart.

Wat ontspant?

Bij de voorbereiding vragen we jullie om aan te geven wat de activiteiten zijn waarvan je weet dat ze je doen ontspannen. Wij zorgen er voor dat op dag 4 die activiteiten ondernomen kunnen worden. En daar waar in de dagen daarvoor ruimte is, uiteraard ook.

dag 5: intensieve relatietherapie programma : mijn tijdbesteding

De workshop legt sterk het accent op ´toekomst-denken-toekomst-maken´. Gisteren bestaat niet meer! Je moet dus een ´ontwerp´gaan maken van je leven , als individu en samen. En vervolgens je zo gaan gedragen dat je van A naar B komt. Als individu en samen. Je helpt elkaar waar mogelijk dat te bereiken.Hoe? Dat ontdek, bespreek en oefen je tijdens de workshop.

Tijd is schaars

Er is een onderlinge afhankelijkheid tussen de rollen die je hebt gekregen (kind van,zus/broer van vader/moeder van) of hebt verworven (liefdes)partner , werknemer,werkgever, ondernemer, vriend etc..

Die afhankelijkheid is

 • de tijd die je aan de verschillende rollen besteedt
 • geld of op geld waardeerbare middelen die je er aan besteed

Tijd besteed aan 1 of meerdere andere rollen gaat ten koste van de ander. Tenzij je extra tijd weet te creëren (bijvoorbeeld door minder te slapen).

Waarom doe ik het?

De drijfveren om een rol te (blijven) vervullen zijn niet altijd duidelijk; niet voor je zelf , laat staan voor je partner.In de workshop werken we niet met ´aannames´. Helder moet dus worden welke rollen je (nog) wilt hebben, de volgorderijke belangrijkheid en hoe je je eigen rol invulling nu beoordeelt.

Meer tijd voor de relatie

In de meeste gevallen schort het bij paren in problemen aan voldoende aandacht aan elkaar en / of aandacht voor anderen waar ze een relatie mee hebben (kinderen, ouders etc.). Je bent druk met werk, kinderen en de relatie komt tekort.

Een verplicht eindproduct van de workshop is dan ook een week-,maand- en jaarprogramma (op papier) waar- in de eerste 3 maanden na de intensieve relatietherapie 25%- meer tijd vrij is opgenomen dan voor  de intensieve relatietherapie.

Een agenda waarin alle tijd te besteden aan elkaar (en andere belangrijke stakeholders) wordt overeen gekomen en die je iedere maand met je relatiecoach doorspreekt.

activiteit: maken van analyse van je tijdbesteding( tijd per rol) nu en gewenst. Maken van plan per rol(wat wil ik bereiken, waarom, hoe en wat voor effect heeft dat op mijn tijdbesteding?)

resultaat:25% meer tijd voor de relatie in de komende 3 maanden; weekrooster per partner met daarin de nieuwe tijdbesteding per rol

Na de 5 dagen: nazorg

De 3 maanden na je Relatievakantie of Relatieweekend heb je iedere maand overleg met je coach/trainer. Aan de hand van je- op de laatste dag van je Relatievakantie samen opgestelde weekplanning- bespreek je de voortgang. En wordt duidelijk of en in welke mate je je aan de afspraken hebt gehouden c.q. je beloftes bent nagekomen. De ervaring leert dat zo’n 70% van onze cliënten na 3 maanden doorstart.

Informatie en contact

Bestel hier het gratis werkboek “Schat,wil je mijn klant zijn?”.

Bekijk het programma van je Relatievakantie

Ga hier naar de contact pagina te gaan

Wat anderen van de relatievakantie vonden? Klik hier

Tarieven van Relatievakantie