skip to Main Content

Relatieverzekering

 • Al meer dan 900 stellen geholpen
 • Gratis adviesgesprek
 • Resultaat binnen 72 uur
 • Liefde therapie | Online of Bij je "Thuis"
Print Friendly, PDF & Email

De toekomst van je relatie verzekerd

Een relatieverzekering van Relatievakantie is meer dan alleen een relatietherapieverzekering. De relatieverzekering maakt je relatie toekomstbestendig. Is je-onzichtbare- steun en toeverlaat. In alle stadia die je relatie doormaakt. Ook als het -ondanks alle inspanningen van jullie en ons- zo moet zijn dat de relatie toch moet worden beëindigd Dan zorgen we daar ook voor. Op de meest harmonieuze wijze. Zó dat je weer verder kunt met je leven.

Je bent onverzekerd!

Relatietherapie in de strikte zin van het woord als primaire klacht (bijvoorbeeld door ontbreken van de chemie, of het op elkaar uitgekeken zijn, onverenigbaarheid der karakters) zit niet in het basispakket en valt niet onder ‘verzekerde zorg’ krachtens de Zorgverzekeringswet. Lees meer

Relatietherapie wordt officieel niet vergoed door uw zorgverzekeraar maar wanneer er sprake is van bepaalde psychische problematiek kunnen behandelingen wel worden vergoed.

Een relatietherapie verzekering van je ziektekostenverzekering, keert dus alleen uit als er sprake is van een medische indicatie. Zie het onderstaande voorbeeld van de HEMA. Maar dat is 1 van de velen!!

Relatietherapie vergoeding: niet bij HEMA

Overwegen jij en je partner een specialist in te schakelen en samen in therapie te gaan om een oplossing te vinden? Houd er dan wel rekening mee dat er geen relatietherapie vergoeding in de HEMA Zorgverzekering is opgenomen.

De relatieproblemen beu?

De Relatieverzekering van Relatievakantie

Hoe zou je het vinden als je-naast je liefdespartner- nog een partner zou hebben. Een onafhankelijke, deskundige maar vooral toegewijde partner.

1 partner extra in je relatie

Nu kan je je -voor nog geen 12 euro per maand- van zo´n extra partner in de liefde verzekeren. Zonder van ontrouw beticht te worden. Sterker nog de trouw aan de andere partner wordt er alleen maar nog sterker door. Een relatie verzekering voor het leven.

Eén waarvan je weet dat die er staat als je relatie met je liefdespartner dat nodig maakt. Die vanaf het moment dat je elkaar de liefde hebt verklaart, er is om mee te “sparren”. Die door met je regelmatig onderhoud aan de relatie te plegen, er voor zorgt dat je nooit in een moddergevecht terecht komt. Hoe ongelukkig je ook bent. Zelfs niet als ondanks alles er een scheiding moet komen. En dat je daar iedere maand niet meer dan een paar tientjes voor hoeft te betalen.

Verzeker de levensloop van je relatie

Tussen de start en het einde van de relatie kan van alles gebeuren. Tegenwoordig zijn allerlei partijen die je voor, tijdens en na de relatie diensten aanbieden. De datingsites zijn er voor iedere sociale deelgroep. Om zo de ideale match voor je te realiseren. Kraakt en piept je relatie dan is er relatietherapie.

Lukt het uiteindelijk dan toch niet dan is er de mediator, de advocaat en als die er niet uit komen, de rechter. Als je dan niet een relatie verzekering zou hebben, moet je die kosten zelf dragen. En dat bovenop de ellende die een scheiding met zich meebrengt.

De vijf fasen van een relatie

We onderscheiden 5 fasen in de levensloop van een relatie. Te beginnen met de verliefdheid (alhoewel sommigen dat helemaal niet hebben ervaren) Hoe lang je in één fase blijft, hangt af van het betreffende (echt)paar. De relatieverzekering helpt je om een fase goed af te sluiten en voorbereid een andere in te gaan. Lees meer.

Hoge relatiekosten bij meerdere “leveranciers”

De maatschappelijke ontwikkelingen zijn inmiddels zo dat een liefdesrelatie voor het leven aangaan statistisch de grote minderheid aan het worden is. Waar dat 30 jaar geleden nog de grote meerderheid was. Raar genoeg kun je echter nergens integraal verzekeren tegen het geheel van al deze kosten. Een relatie verzekering in Nederland bestond niet! Een relatietherapie verzekering van je ziektekostenverzekering, keert alleen uit als er sprake is van een medische indicatie. En de kosten van relatietherapie zijn bij de traditionele therapeuten hoog. Reken maar op zo´n 1.300 euro. Exclusief b.t.w.. Lees meer over tarieven relatietherapie.

Ik verdien aan de relatiepijn

De advocaat en de mediator “spint garen” bij het misgaan van al het voorafgaande in de relatie. De mediator ook. Ze hebben er geen enkel belang bij om de relatie in een vroeg stadium “door te lichten” en de partners te helpen potentiële relatie risico´s te reduceren. Of beter nog te elimineren. Als gevolg daarvan zijn de gezamenlijke kosten van hun dienstverlening onevenredig hoog! Lees meer over scheiding.

Relatielange dekking

De relatieverzekering van Relatievakantie geeft dekking gedurende de hele looptijd van je relatie. Omdat we vanaf het begin daarvan je “2e partner” zijn, voorkomen we dat je het normale relatierisico loopt. En daarmee ook de hoge kosten die een eventuele scheiding met zich meebrengt. Daardoor wordt 1+1 niet 2 maar blijft 1!

Relatie verzekering

Ziektekostenverzekering en relatie

Deze behandelingen voor relatietherapie zitten in het basispakket en worden (deels) vergoed wanneer er een verwijzing is van uw huisarts. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar krijgt u een gedeelte of soms helemaal de kosten van uw behandeling terug.

Rechtsbijstandverzekering en relatie

Bij een juridische scheiding is de dekking van de kosten voor een advocaat of mediation door je rechtsbijstandverzekering meestal beperkt. Als er dekking is, dan is dit alleen voor mediation. Tot een bepaald bedrag kun je gebruikmaken van mediation om jouw scheiding te regelen.

Voorkom hoge kosten en relatiebreuk

Met een relatie verzekering van Relatievakantie beperk je en het risico van verlies van je relatie en het verlies van besteedbaar inkomen aan relatietherapie en echtscheiding. Bij elkaar toch gauw aan 1-malige kosten zo´n 4000 euro. Een relatietherapie verzekering van je ziektekostenverzekering, keert alleen uit als er sprake is van een medische indicatie

Preventief onderhoud| 12 euro per maand

Om te voorkomen dat je relatie in 1 of meerder fase schipbreuk lijdt, is het verstandig dat je-net als met een auto die je dagelijks gebruikt- regelmatig onderhoud pleegt. Zodat hoge kosten , ergernis en een onnodig voortijdig eind van de relatie voorkomen kunnen worden. Met de relatie verzekering van Relatievakantie heb je dat al voor 15 euro per maand geregeld. Je hebt dan 2 keer per jaar een relatie APK gesprek met je vaste relatiecoach. Alles gebaseerd op onze wetenschappelijk gevalideerde relatietest

Curatief (helend) onderhoud

Dreigt er toch relatie schipbreuk -door onvoldoende preventief onderhoud- en wil je dan toch zo snel mogelijk een uitweg uit de problemen dan zal de ingreep waarschijnlijk meer kosten , het herstel langer duren en de kans op volledige “genezing” kleiner . Maar ook dan nog kan de Relatieverzekering van Relatievakantie uitkomst bieden. In de vorm van een volledig betaald Relatieweekend.

Uit elkaar

Indien -nadat alles is geprobeerd- er een ontbinding van de relatie moet plaatsvinden en dit ook een juridische en sociale ontvlechting als gevolg heeft, dan moet je kunnen vertrouwen op een goede scheidingsadviseur en -coach. Ten alle tijden moet voorkomen worden dat de scheiding eindigt in een vechtscheiding waardoor er alleen maar verliezers ontstaan. Vooral als er ook kinderen bij betrokken zijn.

Wat is verzekerd?

Met een relatie verzekering van Relatievakantie kun je nagenoeg alle kosten waar je in je relatie mee te maken zou kunnen krijgen als (echt)paar vergoed krijgen. Tot een maximum van 1000 euro per jaar. Een relatietherapie verzekering van je ziektekostenverzekering, keert alleen uit als er sprake is van een medische indicatie.

Wat bepaalt de premiehoogte?

Een relatie verzekering is een risico-verzekering. Het risico voor ons bestaat uit de aanwezigheid van ondermeer de onderstaande factoren:

 • het type relatie dat je samen hebt
 • de gezinssamenstelling
 • de woonsituatie (samen, LAT)
 • de leeftijden van de kinderen
 • de persoonlijke geestelijke gezondheid in de familie of de relatie (bijvoorbeeld: verslaving, Borderliner, ADHD, Autisme)

Acceptatie voor de verzekering

Net zo min als je geen brandverzekering kunt afsluiten als je huis in de brand staat en de premie omhoog gaat als je naast een vuurwerkfabriek woont in een boerderij met een rietendak, kunnen stellen zich niet verzekeren door middel van een relatieverzekering die al een echtscheidingsadvocaat in de arm hebben genomen. Er zal dus voorafgaand aan de acceptatie van je relatie als te verzekeren risico eerst een intake gesprek plaatsvinden. Op basis daarvan zal vastgesteld kunnen worden of en onder welke eventuele beperkende condities de verzekering kan worden afgesloten.

Wat is de premiehoogte?

Onze relatie verzekering kent een modulaire premieopbouw. Je kunt je bijvoorbeeld eerst alleen verzekeren voor de relatiecoaching en de relatie APK. Maar op ieder moment kun je dat uitbreiden naar een volledige dekking. Inclusief de kosten van mediation en echtscheiding. Er zal dan echter wel eerst opnieuw “acceptatie” van het door ons genomen risico plaatsvinden.

Premie relatieverzekering | RCV en REV

RCV is onze relatiecoaching basisverzekering. REV is de relatie-einde verzekering. De jaartarieven voor RCV en REV zijn dezelfde. Wil je dus beide risico´s gedekt hebben dan moet je de jaarpremie- die van toepassing is voor jouw situatie- met een factor 2 vermenigvuldigen. Je kan echter geen REV-verzekering nemen zonder een RCV!

Meer weten?

Je relatie toekomstbestendig maken? Neem een relatietherapie verzekering
Vul het aanvraagformulier in en binnen 24 uur ontvang je een vrijblijvende offerte
Aanvraagformulier

Verzekeringsvoorwaarden

De EU heeft regelgeving inzake verzekeringen “Voordat u een verzekering neemt, moet u een brochure of folder met standaardinformatie krijgen, een “informatiedocument over het verzekeringsproduct”, zoals het in de wetgeving heet. Dit document helpt u om te begrijpen wat u koopt en om de verzekering te vergelijken met producten van andere verzekeraars.”

Als u een aanvraag voor de relatieverzekering doet, ontvangt u van ons de verzekeringsvoorwaarden. Die volledig voldoen aan het door de EU gestelde.

Soms kan relatietherapie soms uitkomst bieden als er problemen ontstaan in je huwelijk of relatie. Maar helaas…relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Een oplossing van je relatieprobleem vinden met een toegewijde en professionele relatietherapeut of relatiecoach is wat je wilt als je er zelf niet uit kon komen. Relatietherapie vergoed door de basisverzekering?

Voor relatietherapie bestaat vanuit de basisverzekering in beginsel geen vergoeding omdat de wet stelt dat deze vorm van therapie niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GZZ valt. Is relatietherapie onderdeel van de behandeling van een psychische stoornis, alleen dan vergoedt de basisverzekering de relatietherapie.

Relatietherapie en aanvullende zorgverzekering

Een vergoeding voor relatietherapie wordt alleen geboden door een zeer klein aantal aanvullende zorgverzekeringen maar doorgaans kom je dan wel bij de duurdere aanvullende zorgverzekeringen uit. Of de kosten van de aanvullende zorgverzekering opwegen tegen de kosten die je denkt te declareren bij je verzekeraar zul je van tevoren goed moeten uitrekenen

Soms valt relatietherapie namelijk onder de seksuologie. Een aantal verzekeringen biedt wel een vergoeding voor relatietherapie, maar zij scharen deze vergoedingen onder andere zorgtypen. Weer andere aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten van relatietherapie (deels) als psychologische hulpverlening onder alternatieve geneeswijzen.

Relatietherapie vergoeding – Eigen risico

Het verplicht en vrijwillig eigen risico geldt alleen voor vergoedingen vanuit de basisverzekering. Dus alleen als de relatietherapie onderdeel is van een behandeling voor een psychische stoornis, betaal je het eerste deel van de kosten zelf.

Relatietherapie vergoeding en de eigen bijdrage

Als je de relatietherapie vanuit de basisverzekering vergoed krijgt, betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.

Krijg je een vergoeding vanuit een aanvullende zorgverzekering, dan moet je vaak een deel van de kosten zelf betalen. De meeste verzekeraars vergoeden namelijk niet alle kosten.

De toestemming van je zorgverzekeraar

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor relatietherapie, heb je geen toestemming nodig van je zorgverzekeraar. Maar als je een vergoeding vanuit de basisverzekering krijgt of vanuit een aanvullende zorgverzekering seksuologie of relatietherapie vergoed krijgt, heb je wel een doorverwijzing van de huisarts of een andere arts nodig. Voor alternatieve geneeswijzen heb je geen doorverwijzing nodig.

Print Friendly, PDF & Email

  Contact opnemen

  Wil je een kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

  * Verplichte velden

  Back To Top