Waarom hebben we een relatieprobleem schat?

Relatieproblemen en communicatie. Wat hebben die met elkaar te maken?

Websites van bijna alle relatietherapeuten in Europa vertellen hetzelfde verhaal. Ingepakt in indrukwekkende verpakkingen. Met een mooie strik erom. EFT, relationship counseling, holistische gedragstherapie. Het zijn maar een paar van de vele labels die er in de markt van relatietherapie gebruikt worden. Allemaal bieden ze snelle en aantrekkelijke oplossingen. Tips en trics om je relatieprobleem naar bed te brengen.

Maar feit is dat er geen snippertje wetenschappelijk bewijs is dat al die therapieën bijdragen aan duurzame oplossing van het kernprobleem. Jouw gedrag staat me niet aan!

Wat is de essentie van het communicatieprobleem in de liefdesrelatie?

Wat ons betreft kan de essentie van het relatieprobleem zijn (één of een combi van onderstaand genoemde aspecten)

 • het gebrek aan vaardigheid om zeer precies te weten te komen
  • wat je partner verwacht van je
  • waarom dat gewild wordt
  • en wat het je partner oplevert (gevoelswaarde) als je voldoet aan de verwachting
  • wat onderhandelbaar is(wat is minder belangrijk; wat heel belangrijk)
 • het moeilijk is om nieuw gedrag aan te leren en oud gedrag af te leren
 • de vermogens van partners om zich te ontwikkelen( nieuw gedrag aan te leren) kunnen sterk verschillen
 • de sterke behoefte bij tenminste 1 partner om “gedrag van gisteren” aan te willen vallen (jij deed altijd….) en dus
  • het onvermogen om met een blanco vel te kunnen starten
  • maar alles ophangt aan het verleden

de Socratische beïnvloedingsmethodiek en relatieproblemen en communicatie

Wij geloven in en werken op basis van de Socratische beïnvloedingsmethodiek. Dat houdt in dat je je steeds afvraagt waarom

 • de ander op een bepaalde wijze over een onderwerp denkt
 • zich op een bepaalde manier gedraagt

Waarbij jouw opvattingen, normen, definities, gedachtes en gevoelens er in eerste instantie niet toe doen. Je bent vooral in de ander geïnteresseerd. Zoekt m.a.w. de oplossing van het relatieprobleem bij je zelf!

Vast houden aan het eigen gelijk leidt tot einde van de relatie

In bijna alle gevallen gaan relatieproblemen -als ze niet opgelost worden- over in relatieconflicten. Daarbij worden het gelijk krijgen (opvatting, mening, gevoel, bezit) inzet van strijd. Die strijd is uitputtend en lijdt uiteindelijk tot het verlies van het gevoel van liefde voor de ander.

Bekijk daarom vooral de eerste video over de Socratische bëinvloeding samen goed

Waarom open vragen helpen om relatieproblemen op te lossen?

Beginnen met een w,h of o. (waarom,wat, hoe,hoeveel,om welke reden etc.). Welk gedrag van mij vind je lastig te accepteren? Waarom?

Open vragen zijn goed om relatieproblemen en communicatie met elkaar te verbinden.

Omdat
 • die het voordeel hebben dat ze geen oordeel, opvatting, aanval of norm bevatten
 • die het initiatief bij de beantwoorder leggen
 • die de vraagsteller dwingt neutraal te blijven; zijn oordeel/opvatting is irrelevant
 • die dwingt de beantwoorder bij zich zelf te rade te gaan “hoe het bij hem/haar zit”;
 • die de beantwoorder dwingt de kern van het eigen gedrag te “ont”dekken (waar komt mijn gedrag vandaan?)
 • geeft veel meer -spontaan verkregen- informatie aan de vraagsteller
 • die zeer veel helpt bij het verkrijgen van meer begrip bij de vraagsteller over het gedrag van de beantwoorder
 • die zeer veel helpt bij het bedenken van opties voor de oplossing van een probleem
 • die ervoor zorgt dat de beantwoorder  zich niet aangevallen, veroordeeld of beoordeeld voelt tijdens de “ondervraging”

Als je tenminste het juiste type vraag gebruikt.  Dit kan echter door intensief oefenen geleerd worden. Zo worden relatieproblemen en communicatie 2 zijden van dezelfde medaille.

Waarom gesloten vragen niet helpen om relatieproblemen op te lossen?

(Gesloten vraag= beantwoording alleen mogelijk met een Ja of Nee). Vind je je gedrag naar mij toe normaal?

Omdat
 • die het nadeel hebben dat ze een oordeel, opvatting, aanval of norm bevatten.
 • die het initiatief bij de vraagsteller leggen
 • die de vraagsteller dwingt  zijn oordeel/opvatting te geven (het is warm, vind je niet?)
 • die dwingt de beantwoorder niet om bij zich zelf te rade te gaan.  “Hoe het bij hem/haar zit” wordt door de vraagsteller aangegeven (jij bent zeker moe?)
 • die de beantwoorder niet dwingt de kern van het eigen gedrag te “ont”dekken (waar komt mijn gedrag vandaan?): (jij bent moe door dat de kinderen zo druk zijn he?)
 • geeft afgedwongen informatie aan de vraagsteller
 • die zeer beperkt helpt bij het verkrijgen van meer begrip bij de vraagsteller over het gedrag van de beantwoorder
 • die zeer beperkt helpt bij het bedenken van opties voor de oplossing van een probleem
 • die ervoor zorgt dat de beantwoorder  zich  aangevallen, veroordeeld of beoordeeld voelt tijdens de “ondervraging”

Voorbeeld gesloten vraag:

 • Dus je vindt dat ik niet goed luister?
 • Ruim je je rotzooi (oordeel) zo op ?
 • Ben je verdrietig?
 • Snap je dan niet dat je het verkeerd ziet!
 • Zullen we nu stoppen met ruziën?

Voorbeeld open vraag:

 • Wat bedoel als je zegt dat ik niet goed luister?
 • Hoe weet je dan dat ik dat niet deed?
  Wat vind je dat erdoor wie opgeruimd moet worden?
 • Waar komt die “norm” van ” opgeruimd” vandaan?
 • Waarom is jouw norm over schoonmaken beter dan de mijne?
 • Wat levert het jou op als we het op die manier doen?
Vragen over gevoel, emotie
 • Welk gevoel krijg je daar dan van?
 • Weet je wat voor gevoel ik krijg als ik het op jouw manier moet doen?
 • Waar denk je nu aan?
 • Welke lichamelijke reactie heb je aks je daaraan denkt?
 • Beschrijf me eens wat je nu voelt.
 • Hoe scoort je verdriet op een schaal van 1 tot 5?
 • Wat zou ik moeten doen om ’t op 4 te krijgen.

Bekijk hier de video van Relatievakantie over communicatie over je relatie en relatieproblemen

Het recht op vragen stellen van je partner

De klant(jouw partner) moet zich realiseren dat de leverancier het RECHT heeft om vragen te stellen. Anders kan je partner (je leverancier) niet met zekerheid vaststellen wat de klant verwacht en waarom.

Als de klant dat niet onmiddellijk en/of met overtuiging kan, moet de klant de tijd gegund worden om-al dan niet met hulp- het antwoord te vinden.

Als je bijvoorbeeld de vraag stelt “Je bent stiller als anders; je kijkt ook meer weg als ik je aankijk. Wat speelt er?” En  je partner ( klant) dan antwoordt; “Laat mij nou maar, dat komt wel een keer”, dan

 • negeert hij het recht van vragen dat jij hebt
 • verzuimt de plicht-die hij of zij heeft- om antwoord te geven.
 • zou er in ieder geval aan gegeven moeten worden wanneer ongeveer het antwoord verwacht mag worden.

Jij, de leverancier levert gedrag

Tenslotte; de leverancier toont zijn interesse in de klant niet alleen omwille van het verkrijgen van een goed begrip van de klantbehoefte, maar vooral omdat de leverancier van de klant houdt. Dat wil tonen. De klant-leveranciersrelatie in stand wil houden en zo hoog mogelijke kwaliteit wil geven.

Bekijk onderstaande video  conflictbeheersing in je relatie

In relaties ontmoeten gedragingen elkaar. Dat gedrag is ontwikkeld in de loop der jaren. Bepalende factoren zijn o.m.:

 • erfelijkheid
 • opvoeding
 • scholing
 • levenservaring (fijne en minder fijne ervaringen)
 • gedragingen van andere groep waar je in opereerde/ opereert( cultuur)

Een ruzie,ergernis of conflict ontstaat als het gedrag van de één bij de ander tot

 • de -ongewenste-gedachte leidt
  • dit vind ik niet (meer) ok;
  • dit wil ik niet (meer)
  • dit moet (snel) ophouden
 • een (eventuele) -ongewenste- lichamelijke reactie leidt bijvoorbeeld
  • huilen
  • luidere stem; schreeuwen of juiste minder stem, zwijgen
  • maagpijn
  • slecht slapen
  • onrust, weg willen bij de persoon die het veroorzaakt

relatieproblemen en communicatie

Ruzies verschillen

Zo’n ruzie of conflict kan dus variëren. In intensiteit. Luidere of juist zachtere  stem, langdurig, negeren, schelden tot fysiek geweld. Het leidt tot emotionele schade. In de vorm van afstand nemen(fysiek, emotioneel, seksueel, financieel).

Belangrijk is dus dat je weet hoe je uit een conflict komt EN er niet in verzeild raakt

Relatieproblemen en communicatie: hulpmiddelen

video’s over hoe je relatieproblemen oplost

Om zo snel mogelijk zelf aan de gang te kunnen gaan om je ruzies op te lossen, adviseren we je om onze “relatie en communicatie video´s individueel of samen te bekijken. Omdat die veel- in combinatie met de andere(onderstaand) hulpmiddelen snel inzicht geven in je eigen rol en mogelijkheden om je relatieproblemen aan te pakken. Door je eigen gedrag aan te passen!

Bekijk onderstaande video´s over relatie en communicatie waarin één van onze relatietherapeuten   de ziens-en werkwijze uiteenzet en toelicht

In onze “gereedschapskist” zit bijvoorbeeld

 • de relatiescan waarmee we snel inzicht kregen in de onderwerpen waar we het meest verschilden. En dus de ruzies en emotionele afstand veroorzaakten. Bekijk de scan
 • een (emotionele) schade inventarisatieformulier; daarmee konden we het gedrag van de ander  in beeld krijgen. Gedrag dat bij de ander schade veroorzaakte. Met schade is dan bedoelt dat je afstand neemt van de ander. Dat je gevoel verdampt. Bekijk het schadeformulier
 • het werkboek met de titel “Schat, wil je mijn klant zijn?”. Download het werkboek
 • de online relatietest; klik hier
 • een app om onze gesprekken op te nemen en terug te horen

Het zijn -zo blijkt uit de feedback van ex-cliënten- zeer bruikbare hulpmiddelen te zijn om je ruzies in je relatie te beteugelen. 

Informatie over intensieve relatietherapie en relatieweekend Den Bosch

Film over een relatietherapeute met relatieproblemen en communicatie die beter moet

Amor en el Divan (liefde op de bank). Engelse titel Couples Counseling.Een vermakelijke film over hoe een relatietherapeute zelf met haar relatie aan de slag moet. Aanleiding..een jong echtpaar dat zich voor hulp tot haar wendt.