Relatie weekend. Om maar met de kosten te beginnen. 350 euro is de basisprijs van 4 dagdelen een privé relatiecoach en communicatietrainer. Thuis, op een “recreatie-locatie” naar eigen keuze. In Nederland of Zuid-Spanje.

De kosten van een relatieweekend

Verschil met consult relatietherapie

Er is een zeer groot verschil tussen de consult relatietherapie( 1 uur per week op consult bij je relatietherapeut) en intensieve relatietherapie. Zowel qua intensiteit, werkwijze, kosten en resultaat. Lees meer

Intensieve relatietherapie

6-8 uur per dag oefenen

Het relatieweekend of relatie midweek,omvat 5 dagdelen. Ieder dagdeel omvat minstens 3 tot 4 uur(afhankelijk van jullie problematiek en de gemaakte vorderingen). Onder leiding van je privé communicatietrainer en relatiecoach leer je hoe je je relatieproblemen blijvend oplost. Lees meer over hoe je relatieproblemen oplost.

Het verkeerde gedrag

Fout gedrag

Relatieproblemen ontstaan door fout gedrag. Maar wat is fout? Fout gedrag is dat gedrag dat niet door je partner van jou verwacht wordt. Gedrag dat  niet overeenstemt met de verwachting van de ander. En dat gebeurt te vaak. Bovendien zit er geen verbetering in maar wordt het steeds slechter. Fout gedrag kan allerlei oorzaken of oorsprongen hebben. Om het te veranderen is naast veel wilskracht ook het besef nodig dat het moet. Want anders gaat de relatie er aan onder door.

Oefening baart kunst

Dat foute gedrag is één belangrijk onderwerp van de trainingsarbeid die je moet leveren in het relatieweekend. Je kunt-zonder stoorzenders en zonder op de tijd te hoeven letten- over allerlei onderwerpen praten. Maar wel op een manier die er voor zorgt dat je veel minder ruzie krijgt.

Spelregels van top communicatie

Top communicatie

2 personen die voortdurend met elkaar ruzie maken of geen ruzie maken maar wel maximale emotionele afstand bewaren, moeten hun kennis en vaardigheid van communicatie met hun partner snel op een hoger plan brengen. Wat is dat dan een hoger plan?

  • minder oordelen over de ander
  • meer weten over de verwachting, opvatting, behoefte van de ander
  • vaker een compromis weten te bereiken
  • veel minder conflicten veroorzaken en
  • de conflicten die ontstaan snel en duurzaam kunnen oplossen
  • hoogst haalbare niveau van vriendschap en partner zijn behalen

Open of gesloten vragen?

Open vragen stellen

Hét meest krachtige medicijn tegen slechte (=relatieschade veroorzakende communicatie) is het toepassen van de open vraag. In de Relatievakantie wordt zo’n 60% van de tijd besteed aan het oefenen van deze techniek. Lees meer over open vragen stellen

Compromis

Onderhandelen moet toch niet nodig zijn?

De publieke opinie is  dat de vervulling van wensen in de liefdesrelatie vooral spontaan moeten verlopen. Hier zou je elkaar toch moeten aanvoelen, begrijpen, iets gunnen en dingen doen zonder tegenprestatie? Als je éénmaal begint met onderhandelen in je relatie geeft dit toch afstand?

Creëer je een klimaat waarin steeds meer onderhandeld moet worden. Bovendien vraagt onderhandelen heel veel tijd en dat kan erg vermoeiend zijn. Er moet toch NU wat gebeuren?

De praktijk van de relatiecoach leert echter dat geliefden zeer gebrekkige communicatie EN onderhandelingsvaardigheden hebben. Daar komt bij dat ze ook nog vaak een totaal verschillende definitie geven van een probleem. Niet vanuit één probleemstelling kunnen starten met onderhandelen.

5 dagen investeren

Als je je geen 5-daagse vakantie (in Nederland of Spanje) kunt veroorloven maar toch niet gelooft in een wekelijks uurtje op de bank van de Relatietherapeut, biedt een Relatieweekend in bijvoorbeeld het Dierenbosch in Vinkel (bij Den Bosch) uitkomst. Maar je kunt het Relatieweekend op iedere gewenste locatie van jouw keuze plaats laten vinden. Zelfs in je eigen huis!

Het programma

Van..tot

Je Relatieweekend vangt dan aan vrijdagmiddag en eindigt op zondagmiddag om 17:00. Je doorloopt hetzelfde programma als een gangbare Relatievakantie. De dagelijkse sessie duren langer en de pauzes tussen de sessies zijn korter.

De verkorting zit voornamelijk in minder ontspanning tussen “de bedrijven” door. En dag 4 en 5 worden compact gemaakt en ingebouwd in de voorafgaande dagen.

Mid-week

Wanneer we schrijven weekend mag je dat ook lezen als iedere andere aanééngesloten periode van 5 dagdelen.

Relatie weekend: het programma 

Lees meer over het dagprogramma van een Relatieweekend

De voorbereiding

Relatie weekend: voorbereiding

Omdat er in korte tijd veel bereikt moet en kan worden,is goede voorbereiding door jullie gewenst.Bijgaande documenten helpen jullie daarbij. De voorbereiding zal maximaal 5 uur van je tijd vragen.

De voorbereiding doe je onafhankelijk van elkaar. Je stuurt de documenten aan ons . Minstens 3 dagen voor de start van je Relatieweekend.

Locatie en accommodatie

De sessies vinden plaats in de Relatieweekend accommodatie. Dat kan zijn in Nederland in de Den Bosch e.o. Of in Spanje(in Malaga  of Sevilla). De accommodatie in Nederland kun jezelf regelen. Wij hebben goede ervaring met een aantal organisaties,zoals het Dierenbos in Vinkel.lees meer over de accommodatie

Wanneer?

Je kan ieder weekend je Relatieweekend of relatie midweek starten. E.e.a hangt vooral van de beschikbare accommodatie. Maar daar helpen we je graag bij.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het Relatieweekend bedragen(in het geval het plaatsvindt in Den Bosch e.o.)

  • de kosten van de accommodatie(wij hebben een 1-kamerappartement in Den Bosch dat 300 euro kost; beschikbaarheid afhankelijk van jullie voorkeur datum)
  • jullie eigen reis-en verblijfskosten
  • het tarief van de relatiecoach; 50% van dit bedrag moet 1 week voorafgaand aan de start van het Relatieweekend in ons bezit zijn

Informatie

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland