Schat, mag ik je wat vragen?

Vragen stellen over relatieprobleem. Als je je relatieprobleem wilt oplossen moet je volledig ja kunnen antwoorden op de volgende vragen:

1.is er een urgentie voor mij om de relatieproblemen op te lossen (vergelijk met mededeling van dokter aan een kettingroker..u heeft longkanker.als u niets verandert is de kans groot dat u sterft)

2.is de intrinsieke wil aanwezig; heb je er alles voor over om te overleven? Wil je alles doen en nalaten? Ben je bereid om vooral ook naar je eigen rol als oorzaak van de relatieproblemen te kijken? (de roker van 98 die verder niemand heeft en klaar is met zijn leven neemt de mededeling van de arts waarschijnlijk voor kennisgeving aan en steekt er nog eentje op)

3.weet ik wat IK moet veranderen.Heb ik de kennis daarover en beschik ik over de vaardigheden?

4.zijn de randvoorwaarden er om het ad 3 genoemde te realiseren gedurende de komende 6 maanden (een randvoorwaarde is bijvoorbeeld dat je de eerste 2 maanden minstens 8 uur per week ongestoord met je partner kunt zijn en gericht met elkaar kunt praten zoals je dat hebt geoefend in je Relatievakantie).

Tijdens je relatievakantie werk je – met hulp van je coach-trainer- vooral aan punt 3  

Vragen stellen over relatieprobleem: stel ik wel voldoende juiste vragen?

8 van de 10 relatieproblemen ontstaan door het gebrekkige vermogen van de partners om ..vragen te stellen en…antwoorden te geven aan de ander (en zich zelf). Antwoorden dVragen stellen over relatieprobleemie inzicht geven in het waarom (ze zich gedragen of hebben gedragen op een wijze dat die vragen veroorzaakt). Je moet als paar samen  eerst leren deze vaardigheid toe te passen alvorens door te stappen naar fase 2. Wat verwacht ik? Waarom? Wat levert het mij op? Welk gevoel krijg ik er door of raak ik kwijt?

Vragen stellen over relatieprobleem: timing

Het is zinloos om in een situatie waar sprake is van verhitte gemoederen vragen te gaan stellen die je dichter bij het waarom van het gedrag van je partner moeten brengen. Beter is om dan ´freeze´overeen te komen´en later (liefst een vast moment in de week ;een moment waar wel sprake is van rust en geen stoorzenders aanwezig zijn). Stoorzenders kunnen zijn : kinderen, vrienden en familiebezoek, werk, ipads, in-of uitgaande telefoontjes, whatsaps etc. , tv. Elimineer ze!!!

Vragen stellen over relatieprobleem: interviewen, zonder vooroordelen, als ware je een journalist

Zonder vooroordelen-alsof je een doorgewinterde journalist bent- op zoek gaan naar het hoe en waarom je partner zich zo gedraagt, is heel lastig.Dat leert de ervaring wel.

Vragen stellen over relatieprobleem: de vragen over gedrag tonen respect, interesse! Geen aanval!vraag en atnwoord

Vragen over het gedrag van je partner  zijn een demonstratie van respect voor die ander.Ontdek de ander! Helaas wordt er meestal van een ander uitgangspunt uitgegaan. Vragen zijn de drager van een diskwalificatie, een inbreuk op mijn privacy, voyeurisme, bemoeizucht.

Tegenover het recht om te vragen staat de plicht  om te antwoorden

Waarbij het de vrijheid blijft van je partner om het moment van antwoorden te bepalen.Zij het dat een redelijke termijn moet zijn. Binnen 1 week of 2. Helpen bij het vinden van het antwoord is uiteraard toegestaan. Stomme vragen bestaan niet; er zijn vragen die als stom worden geïnterpreteerd.

The Truth and nothing but the truth

Antwoorden moeten echt zijn.Met een zo hoog mogelijk waarheidsgehalte! Dus geen sociaal wenselijke antwoorden (ja ik hou nog van je; nee, ik ga niet vreemd). Je partner bepaalt wel of het schade aanricht of niet. In alle gevallen is het debiteren van halve waarheden schadelijker dan dan de zuivere feitelijkheid. Uiteraard zorgvuldig en met respect gebracht (nee ik hou niet meer van je ; wie zou nog wel van jou kunnen houden;zo´n antwoord is nodeloos kwetsend).

Vragen stellen over relatieprobleem: denk goed na over je vragen en je antwoorden!!!

Je partner heeft recht op je antwoorden om zo keuzes te kunnen maken en die ook uit te voeren. Vooral keuzes die te maken hebben met het eigen gedrag van je partner (op basis van jouw door antwoorden verkregen info) moet je partner kunnen baseren op een volledig inzicht . De angst regeert vaak bij de onzekere partner (onzeker over wat de ander (nog) voelt). Je kan het dan maar beter niet weten.

Om daar toe te komen helpen het best de open vragen.Omdat:

 1. je geen voor onderstellingen maakt (vind je ook niet dat je de laatste tijd minder tijd aan mij besteed;in plaats van ..wanneer vind jij dat we genoeg tijd aan elkaar besteed hebben?)
 2. je de ander aan het denken zet
 3. het je dichter bij de oplossing en verder van een conflict brengt
 4. elimineer de veronderstelling; interpretaties . Bekijk de video over interpretaties

openvragen en relatieproblemen

Enkele voorbeelden van vragen zijn:

 • waarom kijk je zo;weet je wat voor gevoel mij dat geeft
 • wat is er moeilijk aan het geven van een antwoord
 • wat heb je nodig om er achter komen wat er aan de hand is
 • wie kan je helpen om dit uit te zoeken; waarom is het moeilijk om hulp van derden te vragen;wat is het ergste dat er kan gebeuren;hoe kan je voorkomen dat het werkelijk gebeurd
 • welk belang bescherm je door niks te zeggen; wat is een alternatief om dat te beschermen
 • hoe zou het doen als gisteren niet zou bestaan; waar verschillen we ;hoe erg is dat;wat kunnen we doen om de verschillen te verkleinen

Vragen stellen over relatieprobleem

 • hoe
  • vaak denk je daar aan;hoe lang voel je dat al zo;waarom hield je dat voor je
  • zou jij het willen (vakantie,sex, opvoeding, ..)
  • vind jij dat je moeder zich naar mij toe gedraagt; wat zou de reden daarvoor kunnen zijn; hoe voel jij je daarbij; hoe belangrijk is het voor jou dat mijn relatie voor haar goed is;wat levert jou dat op;wat denk je dat het voor mij betekent;
 • welk gevoel heb je daarbij; welke gedachten;hoe vaak heb je die gedachte;welk gedrag van mij roept dat op;
 • wat versta jij onder? (intimiteit, vriendschap);hoe weet je dat het voldoet aan je verwachting? hoe kan ik aan je gedrag zien dat dat zo is
 • Wat
  • heb jij nodig om gelukkig te zijn?
  • is je grootste droom?
  • is volgens jou het grootste obstakel voor deze droom?

Of

 • Op welke manier zou jouw leven leuker worden?
 • Hoe kan ik je ondersteunen deze droom te realiseren?
 • Op welk gebied wil jij je samen met mij ontwikkelen?
 • Waar ben je het meest bang voor?
 • Hoe uit jij het liefst jouw liefde aan mij?

Vragen stellen over relatieprobleem

 • Hoe zou je willen dat ik mijn liefde aan jou zou uiten?
 • Wat
  • denk je dat ik jouw leukste eigenschap vind?
  • denk je dat ik jouw vervelendste eigenschap vind?
  • vind je het leukst aan mij?
  • vind je het vervelendst aan mij?
 • Waarom wil jij bij mij zijn?
 • Waar ben je het meest dankbaar voor in onze relatie?

Of

 • Wat houdt je bezig?
 • Wat betekent vrijheid voor jou?
 • Wanneer heb je je hart gevolgd en wat gebeurde er toen?
 • Als je je leven over mocht doen, wat zou je dan anders doen?
 • Waar heb je in je leven het meest van geleerd?
 • Heb je een missie en wat is dat dan? (bestemming, opdracht)
 • Waarom ben je hier op aarde?
 • Wat
  • heb je voort te brengen?
  • zijn je kwaliteiten?
  • doe je om je bewustzijn te vergroten?

Vragen stellen over relatieprobleem

 • Waar voedt je je mee(geestelijk)?
 • Wie/wat is voor jou bij afscheid het moeilijkst achter te laten ?
 • Welke dingen, die echt belangrijk voor je zijn, kun je eigenlijk niet missen?
 • Wat versta je onder vriendschap?
 • Wat
  • heb jij je vrienden te bieden?
  • zou jij met je vrienden willen delen?
  • kost jou energie en wat geeft je energie?

Vragen stellen over relatieprobleem

 • Als je nu God zou ontmoeten of de algehele wijsheid, die antwoord geeft op je vragen, welke vraag zou je dan stellen?
 • Welk antwoord zou jezelf op dit moment op die vraag geven?
 • Welke omstandigheden of voorwaarden zijn er nodig om een topervaring te krijgen?
 • Tot welk inzicht heeft een topervaring je gebracht?
 • Wie/wat heb je nodig om je ergens thuis te voelen?
 • Wat maakt de sfeer ergens voor jou goed?
 • Kun je zelf bijdragen aan het gevoel om je thuis te voelen?

Vragen stellen over relatieprobleem

 • Wat is ‘thuis’ voor jou?
 • Hoe zorg jij ervoor dat mensen zich bij jou thuis voelen?
 • Wat heb je nodig om een eigen omgeving of thuis te creëren?
 • Wat zijn tot nu toe jouw steunpunten in je leven geweest?
 • Vraag je wel eens tevergeefs om steun van anderen?
 • Welke drie leefregels zou jij aan anderen willen geven om een gelukkiger leven te hebben?
 • Als jij het paradijs of de ideale stad zou schetsen, hoe ziet het er daar dan uit?
 • Hoe zorg je ervoor dat jouw omgeving, jouw wereld op je paradijs gaat lijken?

Vragen stellen over relatieprobleem

 • Wat zijn jouw idealen?
 • Hoever mag je gaan om een ideaal te bereiken?
 • Welke idealen heb je achter moeten laten?
 • Welke tips zou je jezelf geven over 10 jaar?
 • Hoe ben je in de tien jaar veranderd?
 • Wat zou je nog veranderd willen hebben?

Vragen stellen over relatieprobleem

 • Welke vraag zou je jezelf over tien jaar willen stellen?
 • Op welke manier hebben die mensen wat voor je kunnen betekenen?
 • Als je ontdekt dat je een grote fout hebt begaan, kun je jezelf dan gemakkelijk vergeven?
 • Hoe ga je om met fouten die je maakt?
 • Wanneer is het nodig dat je anderen om vergeving vraagt?
 • Wanneer draag jij een masker?
 • Wat is er voor nodig om je maskers af te leggen?

Vragen stellen over relatieprobleem

 • Wat moet je nog doen wil je klaar zijn om te sterven?
 • Wat doe je als je hoort dat je nog een week te leven hebt?
 • Weet je je nog dingen te herinneren waarbij je intuitie je heeft geholpen?
 • Noem eens momenten dat het goed bleek je intuitie te volgen?
 • Weet je wanneer je op de juiste weg bent?
 • Hoe weersta je verleidingen?
 • Kun je jezelf opofferen voor een ander?
 • Hoeveel moed heb je nodig om op te komen voor jezelf?
 • Wat en of wie beperkt je vrijheid?

Vragen stellen over relatieprobleem

 • Wat is voor jouw liefde?
 • Hoe belangrijk is liefde voor jou?
 • Wat doe je voor de liefde?
 • Hoe zou je leven eruit zien zonder liefde?
 • Met welke eigenschappen of talenten kun je anderen van dienst zijn?
 • Hoeveel heb je over voor een ander, wat zijn je grenzen?
 • Wat zijn de dingen die jou belemmeren?
 • In welke dingen of op welk moment is je zelfvertrouwen het grootst en wanneer het kleinst?
 • Hoe weet je dat je in de, voor jou, juiste richting gaat?
 • In hoeverre is karakter aangeboren?

Vragen stellen over relatieprobleem

 • Hoe belangrijk is opvoeding?
 • Als je het karakter van je ouders omschrijft met wie kom je dan het meest overeen?
 • Wat staat je tegen in je eigen karakter?
 • Wat is waard om zover (over je grens) te gaan?
 • Wat geeft je rust?
 • Wanneer heb je voor het laatst ruzie gehad?
 • Wanneer is het zinvol om ruzie te maken?
 • Wat is vrede?
 • Omschrijf eens een moment van vrede in je leven?

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland

.

Vragen stellen over relatieprobleem