Het dagprogramma van de Relatievakantie/ het Relatieweekend

Intensieve relatietherapie programma. Waar is dat goed voor? Waar verschilt het van de niet-intensieve relatietherapie?

Intensieve relatietherapie programma

 • maximaal 5 dagen (Relatietherapie weekend of midweek is 2 of 3 dagen)
 • minimaal 2 sessies van 3 uur per dag
 • bij voorkeur niet bij je thuis *
 • je andere “leven” ligt even stil
 • eventueel gecombineerd met een ontspanningsprogramma

Niet- intensieve relatietherapie (dit bieden wij niet omdat wij niet geloven dat dit werkt voor onze cliënten)

 • einde sessies onbekend bij aanvang
 • 1 sessie per week
 • de dagelijkse activiteiten (werk,gezin etc.) gaan gewoon door
 • 3 maanden nazorg via Skype

Het intensieve relatietherapie programma van Relatievakantie heeft als basis

 • 2, 3 of 5 aanééngesloten dagen
 • 1e en laatste dag kun je zelf bepalen
 • aanvang 10:00; einde 22:00
 • gezamenlijke lunch of diner
 • 1 rustdag (in de optie van 5 dagen)

Wat ons betreft is de meest effectieve vorm van intensieve relatietherapie, de 5-daagse. Omdat deze vorm van relatietherapie maar liefst 2 sets van 2 dagen omvat. Maar wel onderbroken door 1 dag vrij. Het leereffect komt het snelst en blijft het langst.

dag 1 : intensieve relatietherapie programma

de communicatie 

Waardoor ontstaan  over het algemeen de meeste relatieproblemen ? Samengevat is dat door:

 • het gebrekkige vermogen van de partners
  • om op de juiste wijze de juiste (open) vragen te stellen
  • relevante en tijdige antwoorden te geven aan de ander
  • te luisteren

activiteit: samen  eerst leren deze vaardigheid toe te passen alvorens door te stappen naar dag 2. Intensief oefenen met eigen voorbeelden uit het verleden of het nu. Onder begeleiding van een relatiecoach/ communicatietrainer

resultaat:ten eerste ervaar je na dag 1 al veel minder vaak strijd en ruzie. Zoals dat je  anders luistert. En waardoor je  zelf  meer vertelt over waarom je gedrag is zoals het is.

lees meer 

dag 2: intensieve relatietherapie programma

Blik op de toekomst en over de schouder kijken

De energie van beide partners moet gericht zijn op het maken van een gezamenlijk toekomst beeld .

 • bijvoorbeeld door te kunnen vertellen en opschrijven in detail wat je ideaal is (bijvoorbeeld: nieuwe woning, vakantie, vriendschap)
 • of door uit te spreken welke je verwachtingen zijn van het gedrag van de ander

Door elkaar op een niet offensieve wijze te interviewen kun je bloot leggen wat een ieders “ideaal”  is.

Er is een video waarin we dit uitleggen

activiteit: in de eerste plaats intensief oefenen in het interviewen van de ander om er achter te komen wat er achter een bepaald begrip schuil gaat. In de tweede plaats door het vastleggen van dat ideaal.  Zoals bijvoorbeeld ” de ideale partner”, “de ideale ouder”. Omdat wat opgeschreven is of wat opgenomen is, minder aanleiding voor misverstanden geeft. Of verschillende interpretaties.

resultaat:ook weten na dag 2 beide partners heel veel meer over waarom bepaald gedrag van de anders of zich zelf er is. Maar hebben daar ook meer begrip voor. Waardoor de bereidheid om het eigen gedrag aan te passen is toegenomen.

Over de schouder kijken

Daarom wordt in de intensieve relatietherapie van Relatievakantie wordt zeer beperkt omgekeken. Doordat je er vanuit gaat dat gisteren eigenlijk niet meer bestaat .

Het motto is “Het verleden kunnen we niet veranderen. De toekomst wel”

Tegelijkertijd moet er echter wel geleerd worden van het verleden. Dat gebeurd in de vorm van de “schadesessie”.

Waarom heb je hebt me pijn gedaan?

intensieve relatietherapie programmaIn de schadesessie (4 uur) wordt door de beide partners zo volledig en gedetailleerd mogelijk aan elkaar ´bekend´ gemaakt welke emotionele schade men opgelopen heeft door het gedrag van de ander. Er is vooraf een “schadeformulier” opgemaakt. Want het is meestal lastig om “ineens” een volledig en van voorbeelden voorzien overzicht te geven.

Schade/ pijn
 • welk gedrag van jou veroorzaakte schade (3 voorbeelden)
 • wanneer
 • wat deed dat bij jou (gevoel en houding naar de ander)
activiteit: intensief oefenen in het interviewen van de ander om er achter te komen wat het eigen gedrag was waardoor de ander afstand van je genomen heeft, pijn lijdt. En het vastleggen van de schade

resultaat:na dag 2 weten beide partners zeer precies welk gedrag bij elkaar emotionele schade veroorzaakt. De afsspraak is gemaakt dat dat gedrag dus zoveel mogelijk achterwege moet blijven.

dag 2 en 3: intensieve relatietherapie programma

Wat zijn onze problemen?

Net als geldproblemen worden ook relatieproblemen worden “ervaren”. In de vorm van een vaak terugkerende gedacht. Misschien ook wel in combinatie met een lichamelijke reactie( hartkloppingen, slecht slapen). Op heel verschillende wijze. Wat de een een groot probleem vindt, kan door de ander als veel minder belangrijk worden ervaren. Op de één of andere manier moet er inzicht komen hoe de meest voorkomende aspecten in de liefdesrelatie worden ervaren. Op een zo objectief en inzichtelijk mogelijke wijze.

De relatietest

Om zeker te zijn dat duidelijk is welke problemen er zijn, moeten beide partners een relatietest maken. Op een schaal van 1 tot 9 moeten ze over een groot aantal thema’s een oordeel geven hoe ze het nu ervaren en hoe ze het zouden willen. Daarna trekken ze samen de conclusies.

activiteit: maken van top 5 relatieproblemen

resultaat:na dag 2 en 3 weten beide partners zeer precies welk problemen de komende 3 maanden “getackeled” moeten worden. En op welke dag ze dit gaan doen. Door de training van de 2 dagen zijn ze in staat om dit wrijvingsloos te doen.

dag 1 t/m 4: intensieve relatietherapie programma

Ontspannen en opladen

intensieve relatietherapie programma

Zwaar programma

Van jullie wordt veel gevraagd in die paar dagen. Waarschijnlijk kom je met de nodig spanning in je lijf aan. Zijn de kinderen goed verzorgd. Misschien dat je er wel met grote tegenzin aan begint. Het is opletten geblazen tijdens de sessies. Je moet goed nadenken over wat je zegt, doet. Je kan immers over alles een vraag krijgen! Kortom het is zeer vermoeiend. De ontspanning komt als je merkt dat je minder ruzie en spanning ervaart.

Wat ontspant?

Bij de voorbereiding vragen we jullie om aan te geven wat de activiteiten zijn waarvan je weet dat ze je doen ontspannen. Wij zorgen er voor dat op dag 4 die activiteiten ondernomen kunnen worden. En daar waar in de dagen daarvoor ruimte is, uiteraard ook.

dag 5: intensieve relatietherapie programma

Mijn rollen 

De workshop legt sterk het accent op ´toekomst-denken-toekomst-maken´. Gisteren bestaat niet meer! Je moet dus een ´ontwerp´gaan maken van je leven , als individu en samen. En vervolgens je zo gaan gedragen dat je van A naar B komt. Als individu en samen. Je helpt elkaar waar mogelijk dat te bereiken.Hoe? Dat ontdek, bespreek en oefen je tijdens de workshop.

Tijd is schaars

Er is een onderlinge afhankelijkheid tussen de rollen die je hebt gekregen (kind van,zus/broer van vader/moeder van) of hebt verworven (liefdes)partner , werknemer,werkgever, ondernemer, vriend etc..

Die afhankelijkheid is

 • de tijd die je aan de verschillende rollen besteedt
 • geld of op geld waardeerbare middelen die je er aan besteed

Tijd besteed aan 1 of meerdere andere rollen gaat ten koste van de ander. Tenzij je extra tijd weet te creëren (bijvoorbeeld door minder te slapen).

Waarom doe ik het?

De drijfveren om een rol te (blijven) vervullen zijn niet altijd duidelijk; niet voor je zelf , laat staan voor je partner.In de workshop werken we niet met ´aannames´. Helder moet dus worden welke rollen je (nog) wilt hebben, de volgorderijke belangrijkheid en hoe je je eigen rolinvulling nu beoordeelt.

Meer tijd voor de relatie

In de meeste gevallen schort het bij paren in problemen aan voldoende aandacht aan elkaar. Of aandacht voor de anderen waar ze een relatie mee hebben (kinderen, ouders etc.). Daarom is een verplicht eindproduct van de workshop een week-,maand- en jaarprogramma (op papier).

Een agenda waarin alle tijd te besteden aan elkaar (en andere belangrijke stakeholders) wordt overeen gekomen.

activiteit: maken van analyse van je tijdbesteding( tijd per rol) nu en gewenst. Maken van plan per rol(wat wil ik bereiken, waarom, hoe en wat voor effect heeft dat op mijn tijdbesteding?)

resultaat:25% meer tijd voor de relatie in de komende 3 maanden; weekrooster per partner met daarin de nieuwe tijdbesteding per rol

Na de 5 dagen: intensieve relatietherapie programma

Nazorg

Wanneer dat nodig plannen we de eerste 3 maanden na je Relatievakantie of Relatieweekend heb je iedere maand overleg met je coach/trainer. Aan de hand van je- op de laatste dag van je Relatievakantie samen opgestelde weekplanning- bespreek je de voortgang. Opdat duidelijk wordt  of en in welke mate je je aan de afspraken hebt gehouden. Of dat je beloftes bent nagekomen. Over het algemeen leert de ervaring leert dat zo’n 70% van onze cliënten na 3 maanden doorstart.

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland