Samenvatting: In dit artikel vergelijken we 2 vormen van betaalde hulp bij relatieproblemen. De oudste en de meest recente vorm van hulp bij relatieproblemen. Consult relatietherapie is de oudste en meest bekende van de 2. We spreken van consult omdat het gebaseerd is op een periodiek(meestal wekelijks) gesprek met een relatie consultant. In de volksmond meestal aangeduid als relatietherapeut. Het consult vindt plaats in de werkkamer van de relatietherapeut. Het relatieweekend of de relatievakantie is niet gebaseerd op een serie van gesprekken- onderbroken door het dagelijks leven-. Maar is een aanéénsluiting van gesprekken. De locatie kan overal zijn maar niet thuis of bij de relatietherapeut. Je verblijft enkele nachten en dagen “op de hei”. Het dagelijkse leven is even buitengesloten. De kosten van relatietherapie en relatieweekend ontlopen elkaar niet veel. Na lezing van dit artikel zal je de voordelen en de nadelen van een relatieweekend en van relatietherapie kennen. En kun je hopelijk de vraag beantwoorden “waarom een relatieweekend of relatietherapie”.

waarom een relatieweekend

Waarom een Relatieweekend? Tips om je keuze te bepalen voor een relatieweekend of consult relatietherapie

Waarom een Relatieweekend? Wanneer consult Relatietherapie?

Je bent al langere tijd ontevreden over het gedrag van je partner. En andersom is je partner ook al niet meer te spreken over jou gedrag. Soms of misschien vaker dan je wil voel je je eenzaam in je relatie. lees meer over eenzaam zijn in je relatie. Wat je tot nu toe hebt ondernomen heeft geen verbetering gebracht. Er moet echt iets anders gebeuren. Je denkt er over na om een relatietherapeut te consulteren(consult relatietherapie). Maar je hebt ook al gehoord over zoiets als een relatietherapieweekend of een relatievakantie. De vraag is echter, wat past het beste bij je?

Waarom een artikel gewijd aan juist deze 2 vormen van hulp bij je relatieproblemen? Want er zijn immers toch ook nog andere vormen van hulp die de moeite van het bespreken waard zijn. Zoals het betrekken van vrienden of familie of collega´s. Maar ook de meest toegepast vorm van hulpverlening bij relatieproblemen zouden we kunnen bespreken. Dat is namelijk het zelf doen! Want nog steeds is dat de meest voorkomende weg die paren in crisis in slaan. Wat ons betreft is dat ook de allerbeste weg. Maar-kijkend naar de cijfers- naar alle waarschijnlijkheid ook de minst succesvolle. Want anders is moeilijk te verklaren dat het scheidingspercentage in Nederland onveranderd hoog blijft. Tegenwoordig ben je als paar bijna een curiositeit als je na 5 jaar nog niet gescheiden bent!

Ieder aanbod schept zijn eigen vraag

Er is een economische wet en die zegt ” ieder aanbod creëert zijn eigen vraag”. Bedenk je de smartphone dan komt er vanzelf vraag naar die innovatie. Terwijl het daarvoor niet bestond! Het nieuwe vervangt het oude niet maar is een aanvulling op het bestaande. En als het een verbetering blijkt te zijn verdwijnt het oude vanzelf.

Ik wist niet dat ik het nodig had!

De smartphone voorziet in iets wat een latente behoefte was. Wij wisten met zijn allen niet dat we een smartphone nodig hadden. En konden ons ook niet voorstellen wat het voor ons normale dagelijkse leven kon doen. Inmiddels kunnen de meesten van ons niet meer zonder. En kunnen we meer maar in minder tijd. En dan vaak ook nog tegelijkertijd.

Relatieweekend is de smartphone van de relatietherapie

waarom een relatieweekend

Van de betaalde vormen van relatietherapie is het relatieweekend of de relatievakantie ons inziens te vergelijken met de smartphone. Het combineert oude en nieuwe functies.

Consult relatietherapie is de draaischijftelefoon

Consult relatietherapie is de “old school” vorm van betaalde hulp bij relatieproblemen. Je zou kunnen zeggen dat deze vorm van hulpverlening staat voor de draaischijftelefoon. Het was ooit een sterk middel. In een tijd die al voorbij is. Waar alles trager ging; je meer tijd had om te beslissen.

De consult relatietherapie

Samenvatting: Consult relatietherapie is de oudste en meest bekende van betaalde hulpverlening bij relatieproblemen. Consult omdat het gebaseerd is op een periodiek(meestal wekelijks) gesprek met een relatie consultant. In de volksmond meestal aangeduid als relatietherapeut. Het consult vindt plaats in de werkkamer van de relatietherapeut. Vergoeding vindt plaats op basis van een vast uurtarief.

De eerste en oudste vorm van relatietherapie

De eerste en oudste vorm van relatietherapie die we bespreken is de consult relatietherapie. Dat is de vorm waarbij je samen elke week een consult hebt op het kantoor/ spreekkamer van de relatietherapeut -al dan niet na een intakegesprek met de relatietherapeut- . Wij noemen deze vorm de consult relatietherapie. Een gesprek van een bepaalde duur. Zoals je ook een tandarts of advocaat consult hebt. Je betaalt per consult/ per uur. En je kan tussentijds besluiten te stoppen. Of aan het einde er nog eens 10 consulten bij te kopen.

De relatietherapeut

De wekelijkse gesprekken voert u met een relatietherapeut. Een titel die onbeschermd is. Iedereen mag zich zo noemen. Maar in de regel zijn het als psycholoog of relatietherapeut opgeleide professionals. Deze zijn wel of niet aangesloten bij een beroepsvereniging. Zoals bijvoorbeeld de NVRG. Er zijn verschillende type relatietherapie. Een veelvoorkomende vorm van relatietherapie is de EFT. Zo´n 80% van de consult relatietherapeuten is vrouw.

Huiswerk en oefenen

In het gesprek met de relatietherapeut wordt onder diens/ haar leiding gesprekken gevoerd met jullie beiden. Met als doel de relatieproblemen in kaart te brengen en deze op te lossen. Daarbij is -gegeven de beperkte tijd- het idee dat tussen 2 sessies door je de uitkomsten van een 3-gesprek ter harte neemt. Dat houdt ondermeer in dat je “huiswerk” maakt. Samen of individueel. In de volgende sessies wordt vervolgens verder gepraat.

Het dagelijkse leven gaat door

Bij consult relatietherapie gaat je dagelijks leven gewoon door. Werk, thuis, sport, vriendschappen en relatie. De situatie waarin je beide dagelijks verkeert is onveranderd. Het ritme van de dag. De plek waar je eet,drinkt,slaapt.

Je moet je eigen coach en trainer worden

Het conflict veroorzakend gedrag dat je thuis naar elkaar toe laat zien moet je zien te veranderen zonder dat je consult relatietherapeut kan bijsturen of ingrijpen. Er wordt dus heel veel van je eigen werkzaamheid en veranderingsvermogen gevraagd. Zeker in een situatie met veel stoorzenders zoals jonge kinderen of een drukke baan of een sociaal leven, zal- in plaats van dat de dagelijkse stress afneemt- door het extra huiswerk de stress alleen maar toenemen.

Wie stopt de ruzie tijdens het afwassen?

De meeste moeilijke situatie om te doorbreken en voor de relatietherapeut om over te adviseren is de plotselinge ontstane ruzie. Of de uit het niets komende woordenwisseling. Over bijvoorbeeld het inruimen van de vaatwasser. Een knallende ruzie. Die begint als een zachte bries maar in no time eindigt als een alles verslindende najaarsstorm. Dan moet je wel een heel getalenteerde leerling zijn, wil je dan de wijze woorden en aanwijzingen van je relatietherapeut nog weten te herinneren. Laat staan die dan in de praktijk weten te brengen. Zou de therapeut er dan bij zijn geweest en de aanloop en de afloop hebben kunnen zien en horen..ja dan zou dat wel tot een ander afloop hebben kunnen leiden. Lees meer over ruziebeheersing

Thuis is het niet pluis

De thuissituatie is dus meestal de slechts denkbare ” oefenomgeving”. En doet het eventuele opgebouwde positieve effect in een uur bij de relatietherapeut geen goed. Om nieuw gedrag aan te leren moet je een leeromgeving creëren die dat maximaal mogelijk maakt. Waarbij je maar op een enkel onderwerp hoeft te concentreren.

De kosten van consult relatietherapie

Verzekering en relatietherapie

Voor relatietherapie bestaat geen vergoeding vanuit de basisverzekering, omdat deze vorm van therapie niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GZZ valt. Alleen als de relatietherapie onderdeel is van de behandeling van een psychische stoornis, vergoedt de basisverzekering de relatietherapie.

Aanvullende verzekering

Relatietherapie vergoed? Aanvullende zorgverzekering. Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt een vergoeding voor relatietherapie, maar doorgaans kom je dan wel bij de duurdere aanvullende zorgverzekeringen uit. In dat geval is het verstandig om voor jezelf te berekenen of je de kosten van de aanvullende zorgverzekering opwegen tegen de kosten die denkt te declareren bij je verzekeraar.Een aantal verzekeringen biedt wel een vergoeding voor relatietherapie, maar zij scharen deze vergoedingen onder andere zorgtypen. Soms valt relatietherapie namelijk onder de seksuologie. Weer andere aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten van relatietherapie (deels) als psychologische hulpverlening onder alternatieve geneeswijzen

Tarieven relatietherapie

De tarieven in relatietherapie zijn vrij. Anders gezegd de relatietherapie tarieven zijn niet gebonden aan enige regelgeving. Onderhandelen is doorgaans not done. Ook al niet omdat er meer vraag is dan aanbod. Gewoonlijk duurt een gesprek met je relatietherapeut tussen de 60 en 90 minuten. Basistarieven variëren tussen de 75 euro en 135 euro. Doorgaans omvat deze vorm van relatietherapie zo´n 10 sessies. Lees meer

Het effect van de consult relatietherapie

Er is geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over het rendement van deze vorm van relatietherapie(en ook niet over alle andere vormen!). Zelfs de NVRG kan daarover geen informatie verschaffen. Hetzelfde geldt voor de werkingskracht van EFT. Wat wij van onze cliënten- die voor met ons in zee te gaan consult therapie hadden- is dat zij het zeer lastig vonden om dat wat in het consult besproken was, toe te passen. Lees meer

Het relatieweekend

Waarom een Relatieweekend of waarom relatietherapie? Dat is de vraag die we in dit artikel beantwoorden.

Samenvatting: Het relatieweekend is niet gebaseerd op een serie van gesprekken onderbroken door het dagelijks leven. Maar is een aanéénsluiting van gesprekken van onbepaalde duur. In totaal zullen de gesprekken zo´n 24 uur in beslag nemen. Dit is afhankelijk van de problematiek en de leervermogens en veranderingsbereidheid van de cliënten. De locatie kan overal zijn maar niet thuis of bij de relatietherapeut. Je verblijft enkele nachten en dagen “op de hei”. Het dagelijkse leven is even buitengesloten. Synoniemen: relatietherapie weekend, relatievakantie, relatie intensive, intensieve relatietherapie

De accommodatie en locatie

relatieweekend en accommodatie

Je thuis voelen zonder thuis te zijn! Dat is ingrediënt nummer 1 van het Relatieweekend concept. De accommodatie en de locatie zijn de factoren die samen het kaasstolp effect moeten veroorzaken. Afgesloten van de dagelijkse hectiek, verplichtingen en routines. Er kan niets uit ontsnappen en er kan ook niets het ontstaan van iets nieuws frustreren. Tenzij het overmacht zou zijn. De keuze van accommodatie en de locatie bepaal je samen met je relatiecoach.In Nederland of in Spanje

Wie is cliënt

We onderscheiden 3 cliënten; de 2 relatie-partners en het “collectief “de relatie”. Afhankelijk van de problematiek en de voortgang zullen er dan ook zowel 1 op 1 als 1 op 2 gesprekken zijn. Daarmee is gewaarborgd dat uw beiden volledig vrij kunt zijn in het uiten van uw persoonlijke drijfveren en behoeften en verwachtingen. De 1 op 1 gesprekken blijven privé. Tenzij u zelf aangeeft dat met de ander te willen delen.

Wat zijn de doelen?

Teneinde voor de relatiecoach en de cliënten de verwachtingen en de relatieproblematiek zo scherp mogelijk te duiden, zal een relatietest worden gedaan. De uitkomst daarvan vormen -samen met de door cliënten uitgesproken verwachtingen- de doelen van het relatieweekend. Lees meer over de relatietest.

De voorbereiding vóór het Relatieweekend

Omdat er in korte tijd veel bereikt moet en kan worden,is goede voorbereiding-in gelijke mate- door de cliënten noodzakelijk. De daarvoor noodzakelijke materialen worden voorafgaand aan het Relatieweekend verstrekt en ingevuld. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de inventarisatie van de emotionele schade. Lees meer Daarnaast is van belang inzicht te geven in de eigen tijdbesteding. Daartoe dient een tijd/rol-analyse​ te worden gemaakt. Deze geeft inzicht in hoeveel tijd nu aan de relatie en aan andere rollen die je hebt wordt besteed. Lees meer over tijd/ rol analyse

De hulpmiddelen

Voor een zo doelmatig mogelijk leerproces is het inzetten van middelen die inzicht geven in de huidige en gewenste situatie noodzakelijk. Daarom dat zowel voor als tijdens het Relatieweekend cliënten worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling door praktische hulpmiddelen. Vragenlijsten, oefeningen en literatuur over een specifiek onderwerp. Lees meer

De voorbereiding tijdens het Relatieweekend

​Naast deze basis documenten kan het noodzakelijk zijn ook andere documenten ter voorbereiding uit te werken of te bestuderen. Dit wordt door de relatiecoach tijdens de sessies aangegeven.​

De begeleiding

De gesprekken tijdens het Relatieweekend voert u met een communicatie-trainer en relatietherapeut (verenigd in één persoon). Zij of hij is uw steun en toeverlaat. 24 uur per dag. Het accent ligt op het aanleren van nieuw gedrag.

De werkvorm

Gedrag is de oorzaak van het relatieprobleem. Tijdens het relatieweekend worden de doelen-net als in de consult relatietherapie- bereikt door gespreksvoering. Hetzij in de 1 op 2 vorm. Danwel in de 1 op 1 vorm.

De spelregels een goed gesprek

Gedurende en ook na het Relatieweekend moeten de gesprekken plaatsvinden op een gestructureerde manier. Die structuur zal er voor zorgen dat er veel minder aanvaringen ontstaan. En de ruzies die nog ontstaan kunnen veel minder schade berokkenen. Daarom wordt in de eerste sessies eerst vooral de daarvoor vereiste gespreksvaardigheid ontwikkeld Lees meer

Intensief

Het veranderen van gedrag zal als regel alleen plaatsvinden als er sprake is van tastbaar voordeel. Maar ook een voordeel zich heel snel aandient. Het betekent dat beide partners zo snel mogelijk het ongewenste gedrag afzweren en niet meer vertonen. En tegelijkertijd de nieuwe vorm van met elkaar praten daarvoor in de plaats stellen. Dat betekent zeer veel oefenen. De gesprekken tijdens het Relatieweekend opnemen en afluisteren. Samen ontdekken wat er in die gesprekken fout ging. En vervolgens daarna het gesprek opnieuw voeren maar dan zonder de fatale afloop (een ruzie).

Emotionele schade inventarisatie

Als beide partners er blijk van hebben gegeven dat ze in staat zijn om hun gesprekken-over welk onderwerp dan ook- zo te voeren dat er geen ruzie ontstaat maar een gesprek waar geluisterd en doorgevraagd wordt, kan het moeilijke onderwerp aan bod komen. Welk gedrag van mij heeft bij de ander welke emotionele schade opgeleverd? Lees meer

Opnieuw beginnen

Alhoewel het Relatieweekend minstens 20 uur duurt moet de tijd goed besteed worden. Het merendeel van de tijd gaat dan ook op aan het ontwikkelen van nieuw gedrag. Dat maakt het ook mogelijk om over allerlei onderwerpen de vraag te stellen ” hoe zou je willen hebben als je het opnieuw zou mogen doen”. In plaats van te proberen te ontdekken wat er in het verleden allemaal fout is gegaan. Lees meer

​Na afloop van het Relatieweekend ontvangt u het werkboek”Schat,wil je mijn klant zijn”. Dit zal er mede toe bijdragen dat uw vrij blijft van relatieproblemen zoals u

Resultaat

Het programma van een Relatieweekend

Het Relatieweekend van Relatievakantie heeft een vast basisprogramma. Lees meer over het basisprogramma.