Waarom een Relatieweekend? Tips om je keuze te bepalen voor een relatieweekend of consult relatietherapie

Waarom relatieweekend? Je bent al langere tijd ontevreden over het gedrag van je partner. En andersom is je partner misschien ook al niet meer te spreken over jouw gedrag. Soms of misschien vaker dan je wil voel je je eenzaam in je relatie. lees meer over eenzaam zijn in je relatie. Wat je tot nu toe hebt ondernomen heeft geen verbetering gebracht. Er moet echt iets anders gebeuren. Je denkt er over na om een relatietherapeut te consulteren(consult relatietherapie). Maar je hebt ook al gehoord over zoiets als een relatietherapieweekend of een relatievakantie. De vraag is echter, wat past het beste bij je?

De verschillen

Consult relatietherapie

 • sessies van max. 1,5 uur
 • gaan maanden voorbij voordat je het resultaat weet
 • op kantoor relatietherapeut of psycholoog
 • therapie(er is een “genezing ” van iets nodig)
 • tussen 2 sessies door huiswerk en oefenen
 • je dagelijkse leven gaat door
 • gemiddelde kosten 1.200 euro

Relatie intensive

 • sessieduur tussen 2-4 uur
 • resultaat ervaar je direct (na 2, 3 of 5 dagen)
 • in je eigen (tijdelijke) accommodatie
 • geen therapie maar communicatietraining en coaching( 1 op 1 en 1 op 2)
 • tussen de sessies door samen “even niks doen”
 • je andere leven staat even stil
 • gemiddelde kosten 600 euro

Welke hulp past?

Waarom een artikel gewijd aan juist deze 2 vormen van hulp bij je relatieproblemen? Want er zijn immers toch ook nog andere vormen van hulp die de moeite van het bespreken waard zijn. Zoals het betrekken van vrienden of familie of collega´s. Maar ook de meest toegepast vorm van hulpverlening bij relatieproblemen zouden we kunnen bespreken. Dat is namelijk het zelf doen! Want nog steeds is dat de meest voorkomende weg die paren in crisis in slaan. Wat ons betreft is dat ook de allerbeste weg. Maar-kijkend naar de cijfers- naar alle waarschijnlijkheid ook de minst succesvolle. Want anders is moeilijk te verklaren dat het scheidingspercentage in Nederland onveranderd hoog blijft. Tegenwoordig ben je als paar bijna een curiositeit als je na 5 jaar nog niet gescheiden bent!

Een relatieweekend (relatietherapieweekend)

Waarom een relatieweekend? In dit artikel bespreken we 2 vormen van- betaalde -hulp bij relatieproblemen. De oudste en de meest recente vorm van hulp bij relatieproblemen is de consult relatietherapie.

Consult relatietherapie versus het relatieweekend

We spreken van consult omdat het gebaseerd is op een periodiek(meestal wekelijks) gesprek met een relatie consultant. In de volksmond meestal aangeduid als relatietherapeut. Het consult vindt plaats in de werkkamer van de relatietherapeut. Meestal is dat in je eigen stad of dorp.Tussen de sessies door, gaat je dagelijks leven gewoon door. Het relatieweekend of de relatievakantie is niet gebaseerd op een serie van gesprekken- onderbroken door het dagelijks leven-. Maar is een aanéénsluiting van gesprekken. De locatie kan overal zijn maar niet thuis of bij de relatietherapeut. Je verblijft enkele nachten en dagen “op de hei”. Het dagelijkse leven is even buitengesloten. De kosten van relatietherapie en relatieweekend ontlopen elkaar niet veel. Na lezing van dit artikel zal je de voordelen en de nadelen van een relatieweekend en van relatietherapie kennen. En kun je hopelijk de vraag beantwoorden “waarom een relatieweekend of relatietherapie”.

waarom een relatieweekend

Old school

Consult relatietherapie is de “old school” vorm van betaalde hulp bij relatieproblemen. Je zou kunnen zeggen dat deze vorm van hulpverlening staat voor de draaischijftelefoon. Het was ooit een sterk middel. In een tijd die al voorbij is. Waar alles trager ging; je meer tijd had om te beslissen.

Het relatieweekend

Waarom een Relatieweekend of waarom relatietherapie? Dat is de vraag die we in dit artikel beantwoorden.

Samenvatting: Het relatieweekend is niet gebaseerd op een serie van gesprekken onderbroken door het dagelijks leven. Maar is een aanéénsluiting van gesprekken van onbepaalde duur. In totaal zullen de gesprekken zo´n 24 uur in beslag nemen. Dit is afhankelijk van de problematiek en de leervermogens en veranderingsbereidheid van de cliënten. De locatie kan overal zijn maar niet thuis of bij de relatietherapeut. Je verblijft enkele nachten en dagen “op de hei”. Het dagelijkse leven is even buitengesloten. Synoniemen voor het relatieweekend zijn: relatietherapie weekend, relatievakantie, relatie intensive, intensieve relatietherapie

Wie is cliënt

We onderscheiden 3 cliënten; de 2 relatie-partners en het “collectief “de relatie”. Afhankelijk van de problematiek en de voortgang zullen er dan ook zowel 1 op 1 als 1 op 2 gesprekken zijn. Daarmee is gewaarborgd dat uw beiden volledig vrij kunt zijn in het uiten van uw persoonlijke drijfveren en behoeften en verwachtingen. De 1 op 1 gesprekken blijven privé. Tenzij u zelf aangeeft dat met de ander te willen delen.

Wat zijn de doelen?

Teneinde voor de relatiecoach en de cliënten de verwachtingen en de relatieproblematiek zo scherp mogelijk te duiden, zal een relatietest worden gedaan. De uitkomst daarvan vormen -samen met de door cliënten uitgesproken verwachtingen- de doelen van het relatieweekend. Lees meer over de relatietest.

De voorbereiding vóór het Relatieweekend

Omdat er in korte tijd veel bereikt moet en kan worden,is goede voorbereiding-in gelijke mate- door de cliënten noodzakelijk. De daarvoor noodzakelijke materialen worden voorafgaand aan het Relatieweekend verstrekt en ingevuld. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de inventarisatie van de emotionele schade. Lees meer Daarnaast is van belang inzicht te geven in de eigen tijdbesteding. Daartoe dient een tijd/rol-analyse​ te worden gemaakt. Deze geeft inzicht in hoeveel tijd nu aan de relatie en aan andere rollen die je hebt wordt besteed. Lees meer over tijd/ rol analyse

De hulpmiddelen

Voor een zo doelmatig mogelijk leerproces is het inzetten van middelen die inzicht geven in de huidige en gewenste situatie noodzakelijk. Daarom dat zowel voor als tijdens het Relatieweekend cliënten worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling door praktische hulpmiddelen. Vragenlijsten, oefeningen en literatuur over een specifiek onderwerp. Lees meer

De begeleiding

De gesprekken tijdens het Relatieweekend voert u met een communicatie-trainer en relatietherapeut (verenigd in één persoon). Zij of hij is uw steun en toeverlaat. 24 uur per dag.

De werkvorm

Gedrag is de oorzaak van het relatieprobleem. Tijdens het relatieweekend worden de doelen-net als in de consult relatietherapie- bereikt door gespreksvoering. Hetzij in de 1 op 2 vorm. Danwel in de 1 op 1 vorm.

Intensief

Het veranderen van gedrag zal als regel alleen plaatsvinden als er sprake is van tastbaar voordeel. Maar ook een voordeel zich heel snel aandient. Het betekent dat beide partners zo snel mogelijk het ongewenste gedrag afzweren en niet meer vertonen. En tegelijkertijd de nieuwe vorm van met elkaar praten daarvoor in de plaats stellen. Dat betekent zeer veel oefenen. De gesprekken tijdens het Relatieweekend opnemen en afluisteren. Samen ontdekken wat er in die gesprekken fout ging. En vervolgens daarna het gesprek opnieuw voeren maar dan zonder de fatale afloop (een ruzie).

Resultaat

Het percentage doorstarters ligt op zo´n 80%. Doorstart betekent dat na een jaar na een relatieweekend de relatie wordt beoordeeld met een 7 of meer.

De kosten van een relatieweekend

Anders dan bij de relatietherapeut betaal je vooraf en een vast bedrag. Voor een overzicht van de kosten klik hier

Het programma van een Relatieweekend

Het Relatieweekend van Relatievakantie heeft een vast basisprogramma dat 2 of 3 dagen in beslag neemt. Een midweek arrangement is ook mogelijk. Lees meer over het basisprogramma.

De consult relatietherapie

De eerste en oudste vorm van relatietherapie die we bespreken is de consult relatietherapie. Dat is de vorm waarbij je samen elke week een consult hebt op het kantoor/ spreekkamer van de relatietherapeut -al dan niet na een intakegesprek met de relatietherapeut- . Wij noemen deze vorm de consult relatietherapie. Een gesprek van een bepaalde duur. Zoals je ook een tandarts of advocaat consult hebt. Je betaalt per consult/ per uur. En je kan tussentijds besluiten te stoppen. Of besluiten aan het einde er nog wat consulten bij te kopen.

De relatietherapeut

De wekelijkse gesprekken voert u met een relatietherapeut. Een titel die onbeschermd is. Iedereen mag zich zo noemen. Maar in de regel zijn het als psycholoog of relatietherapeut opgeleide professionals. Deze zijn wel of niet aangesloten bij een beroepsvereniging. Zoals bijvoorbeeld de NVRG. Er zijn verschillende type relatietherapie. Een veelvoorkomende vorm van relatietherapie is de EFT. Zo´n 80% van de consult relatietherapeuten is vrouw.

Huiswerk en oefenen

In het gesprek met de relatietherapeut wordt onder diens/ haar leiding gesprekken gevoerd met jullie beiden. Met als doel de relatieproblemen in kaart te brengen en deze op te lossen. Daarbij is -gegeven de beperkte tijd- het idee dat tussen 2 sessies door je de uitkomsten van een 3-gesprek ter harte neemt. Dat houdt ondermeer in dat je “huiswerk” maakt. Samen of individueel. In de volgende sessies wordt vervolgens verder gepraat.

Het dagelijkse leven gaat door

Bij consult relatietherapie gaat je dagelijks leven gewoon door. Werk, thuis, sport, vriendschappen en relatie. De situatie waarin je beide dagelijks verkeert is onveranderd. Het ritme van de dag. De plek waar je eet,drinkt,slaapt.

Je moet je eigen coach en trainer worden

Het conflict veroorzakend gedrag dat je thuis naar elkaar toe laat zien moet je zien te veranderen zonder dat je consult relatietherapeut kan bijsturen of ingrijpen. Er wordt dus heel veel van je eigen werkzaamheid en veranderingsvermogen gevraagd. Zeker in een situatie met veel stoorzenders zoals jonge kinderen of een drukke baan of een sociaal leven, zal- in plaats van dat de dagelijkse stress afneemt- door het extra huiswerk de stress alleen maar toenemen.

Wie stopt de ruzie tijdens het afwassen?

De meeste moeilijke situatie om te doorbreken en voor de relatietherapeut om over te adviseren is de plotselinge ontstane ruzie. Of de uit het niets komende woordenwisseling. Over bijvoorbeeld het inruimen van de vaatwasser. Een knallende ruzie. Die begint als een zachte bries maar in no time eindigt als een alles verslindende najaarsstorm. Dan moet je wel een heel getalenteerde leerling zijn, wil je dan de wijze woorden en aanwijzingen van je relatietherapeut nog weten te herinneren. Laat staan die dan in de praktijk weten te brengen. Zou de therapeut er dan bij zijn geweest en de aanloop en de afloop hebben kunnen zien en horen..ja dan zou dat wel tot een ander afloop hebben kunnen leiden. Lees meer over ruziebeheersing

Thuis is het niet pluis

De thuissituatie is dus meestal de slechts denkbare ” oefenomgeving”. En doet het eventuele opgebouwde positieve effect in een uur bij de relatietherapeut geen goed. Om nieuw gedrag aan te leren moet je een leeromgeving creëren die dat maximaal mogelijk maakt. Waarbij je maar op een enkel onderwerp hoeft te concentreren.

De kosten van consult relatietherapie

Verzekering en relatietherapie

Voor relatietherapie bestaat geen vergoeding vanuit de basisverzekering, omdat deze vorm van therapie niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GZZ valt. Alleen als de relatietherapie onderdeel is van de behandeling van een psychische stoornis, vergoedt de basisverzekering de relatietherapie.

Aanvullende verzekering

Relatietherapie vergoed? Aanvullende zorgverzekering. Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt een vergoeding voor relatietherapie, maar doorgaans kom je dan wel bij de duurdere aanvullende zorgverzekeringen uit. In dat geval is het verstandig om voor jezelf te berekenen of je de kosten van de aanvullende zorgverzekering opwegen tegen de kosten die denkt te declareren bij je verzekeraar.Een aantal verzekeringen biedt wel een vergoeding voor relatietherapie, maar zij scharen deze vergoedingen onder andere zorgtypen. Soms valt relatietherapie namelijk onder de seksuologie. Weer andere aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten van relatietherapie (deels) als psychologische hulpverlening onder alternatieve geneeswijzen

Tarieven relatietherapie

De tarieven in relatietherapie zijn vrij. Anders gezegd de relatietherapie tarieven zijn niet gebonden aan enige regelgeving. Onderhandelen is doorgaans not done. Ook al niet omdat er meer vraag is dan aanbod. Gewoonlijk duurt een gesprek met je relatietherapeut tussen de 60 en 90 minuten. Basistarieven variëren tussen de 75 euro en 135 euro. Doorgaans omvat deze vorm van relatietherapie zo´n 10 sessies. Lees meer

Het effect van de consult relatietherapie

Er is geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over het rendement van deze vorm van relatietherapie(en ook niet over alle andere vormen!). Zelfs de NVRG kan daarover geen informatie verschaffen. Hetzelfde geldt voor de werkingskracht van EFT. Wat wij van onze cliënten- die voor met ons in zee te gaan consult therapie hadden- is dat zij het zeer lastig vonden om dat wat in het consult besproken was, toe te passen. Lees meer