Borderliner en de relatie

1000 bezoekers per maand

Maandelijks lezen circa 1000 bezoekers deze pagina. Een (te) groot aantal daarvan ondervindt -in de relatie met de partner met borderline- veel dagelijks terugkerende relatieproblemen. De onvoorspelbaarheid, de explosiviteit en de afhankelijkheid. De  meest aan onze gestelde vraag is ” hoe moet ik hier mee omgaan?” . Vaak is de nood hoog en kunnen we telefonisch direct hulp bieden. Heb je ook behoefte aan hulp of gewoon een luisterend oor?

Bel, whatsap of chat dan anoniem en vrijblijvend met 0611140465

Als je over het gedrag van je partner wilt praten, bel ons. Dat helpt direct!

Of meld je voor onze (anonieme)praatgroep ” Samenleven met een borderliner “.

Weten of je (partner) borderline hebt( heeft)? Doe de test

Denk jij dat je borderline hebt? Via de online borderline test krijg je een beeld van je huidige relatie, maar de zelftest is geen diagnose. Je kunt altijd contact opnemen met ons.

 

Hoe sterk is je relatie?

Leven met een partner met een borderliner profiel vraag veel van je! Je bent geneigd om te vergeten hoeveel je inlevert om de relatie in stand te houden. Door het uitvoeren van onze relatietest krijg je inzicht.

relatietest geeft inzicht

Relatieproblemen? Maar wat zijn die precies. Om verder te komen moeten jullie wel inzicht hebben in wat de hoofd-en bijproblemen zijn

Via deze relatietest ontdek je hoe jij in je relatie staat. Het gaat aanvankelijk om jouw beleving, niet om die van je partner of om hoe jij denkt dat je partner over jullie relatie denkt. Vul hem daarom in eerste instantie alleen in.

Wel kun je je partner vragen deze vragenlijst ook in te vullen. Als jullie de vragenlijst afzonderlijk invullen en de antwoorden vervolgens vergelijken kan dat de eerste aanzet zijn voor een gesprek. Omdat een dergelijk gesprek vaak diepgaand is en gepaard gaat met veel emoties is het belangrijk om dit te doen op een moment waarop jullie allebei voldoende tijd hebben.

Als jullie het gesprek liever voeren in aanwezigheid van een onpartijdige derde kunnen jullie het gesprek natuurlijk ook voeren onder begeleiding van een relatietherapeut. Relatietherapie kan jullie namelijk helpen om weer met elkaar in gesprek te gaan en nader tot elkaar te komen.

Het samen doen van de relatietest (afzonderlijk scoren!) en daardoor weten van jullie overeenkomsten, verschillen en totaalscores zijn, is op zich al behulpzaam.

Je krijgt inzicht in waar jullie tevreden mee zijn, en waar dat minder is, geeft het meteen stof voor een gesprek. Zo’n test is ook handig om erachter te komen waarom je relatie niet meer stroomt, of waarom eerdere relaties verbroken zijn. Het kan je op een dieper niveau helpen begrijpen waarom niet.

Boeken over dit onderwerp kun je bij ons bestellen

BPS

Het complex BPS  kent als belangrijkste kenmerken uitermate impulsief en gedrag en steeds wisselende gemoedsstemmingen. Veelal zijn  hun reacties heftiger dan van anderen. Indien iemand zonder directe aanleiding plotseling van heel vrolijk naar intens verdrietig verandert, kan dat een indicatie zijn. Zodra die reactie extreme vormen aanneemt zou er wel eens sprake kunnen zijn van een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Kenmerken

Volgens de DSM-IV index is sprake van een borderline persoonlijkheidsstoornis indicatie als aan  vijf of meer van de volgende criteria is voldaan.

  1. Extreme verlatingsangst
  2. Buitengewoon impulsief (vreetbuien, seks, geld verkwisten, drank en/of drugs)
  3. Extreme stemmingswisselingen (meestal van korte duur)
  4. Gevoel van leegte
  5. Instabiele relaties (overmatig idealiseren en kleineren)
  6. Identiteitsstoornis (instabiel zelfbeeld of zelfgevoel)
  7. Suïcidale neigingen (dreigingen of zelfverminking)
  8. Intense woede (vechtpartijen, driftbuiten of aanhoudende woede)
  9. Dissociatie en paranoïde ideeen (voorbijgaand en stressgebonden)

De omvang

Geschat wordt dat t 1 tot 2 procent van de volwassenen aan een BPS lijdt; vrouwen twee keer zo veel als mannen. Maar bij probleemjongeren bedraagt dit zo’n 25 procent aangetroffen en ook hier meer bij meisjes dan bij jongens. Tussen het 20e en 30e levensjaar piekt de BPS, ongeveer 8 tot 10 procent van deze groep pleegt- zeker bij afwezigheid van behandeling- uiteindelijk zelfmoord.

Een borderliner kent geen middenweg; het is alles of niets. De borderliner in de relatie vindt iets schitterend of afschuwelijk. De BPS-er is emotioneel instabiel en explosief; stemmingen kunnen soms zonder aanleiding omslaan in woedeuitbarstingen zich uiten in verbaal en fysiek geweld of zelfs automutulatie. Het zelfbeeld is negatief en veelal zeer vertekend; ze zijn erg onzeker en vinden zichzelf vaak heel lelijk. Ze kampen meestal met een leeg en eenzaam gevoel. Zijn erg impulsief en handelen zonder plan.Zijn wel eerlijk en komen meestal eerlijk voor hun daden uit.

Na het 40e levensjaar ziet men vaak een afname en worden de emoties en het gevoelsleven stabieler. Genezing tot op zekere hoogte is mogelijk; gemiddeld zo’n 40 procent na 3 jaar na opname .

Borderliner en de relatie

Borderliners kunnen niet goed alleen zijn en relaties met anderen zijn erg belangrijk. Ze leggen makkelijk contact maken en hebben vooral in het begin de neiging de ander te idealiseren. Door hun onvoorspelbaar gedrag, heftige emoties en soms zelfs agressieve reacties, is het voor hun partner zeer moeilijk in de relatie te blijven. Ze zijn permanent bang de persoon te verliezen waar ze om geven en proberen daarom de ander te claimen en reageren buitengewoon heftig als hun gedrag niet het gewenste resultaat oplevert. Iemand met BPS kan iemand op een voetstuk zetten, zich vervolgens teleurgesteld voelen, hem of haar laten vallen en tenslotte het gevoel hebben door de ander in de steek te zijn gelaten.

Relatie met een borderliner

Een relatie met een borderliner is hardlopen langs de ravijn. Ze hebben hoge verwachtingen maar zijn zelf niet in staat te geven. Ze zijn vaak ook niet duidelijk naar de ander en wisselen aanhankelijk en afstotend gedrag met grote regelmaat. Kritiek kan paniek veroorzaken en paniek kan zich uiten in extreem alcohol- en/of drugsgebruik of zelfs manipulatie met zelfmoord. In het ergste geval kan er zelfs een psychose optreden, dit zijn echter veelal kortdurende periodes.

Borderline komt vaak voor met de bijkomende aandoeningen zoals: depressie, eetstoornissen, psychose, PTSS en ADHD.

 

Video´s over relatieproblemen en gedrag van je partner

Kosten relatievakantie? Klik hier

Ook een borderliner kan een leuke relatie hebben