skip to Main Content

Scheiden of niet?

Scheiden of niet? Hoe maak je de juiste beslissing?

Of je nu in een lang termijnrelatie zit of pas net met je partner samen bent. De vraag of je wel samen met je partner door wilt of niet, kan altijd en voor iedereen actueel zijn. Ook al scheiden de meeste mensen tussen de 40 en de 50, van twijfel over een relatie of een huwelijk kan altijd sprake zijn. De vraag ‘scheiden of niet?’ is dan ook een vraag die zwaar weegt, altijd in je hoofd aanwezig is en voor veel slapeloze nachten kan zorgen. Vooral als je al vele jaren bij elkaar bent. Als je met de vraag ‘scheiden of niet’ worstelt, kan het moeilijk zijn om om hulp te vragen. Maar de juiste richtlijnen kunnen juist enorm helpen met het maken van de juiste beslissing voor jezelf én voor je partner. In dit artikel vertellen we je daarom graag meer over hoe je omgaat met de twijfel over scheiden of niet, wat de oorzaak van de twijfel is en hoe je uiteindelijk tot de beste oplossing komt.

Waar komt de twijfel vandaan?

Elke relatie, alle leuke en alle minder leuke momenten, ontstaan in de basis uit één ding: gedrag. De vraag ‘scheiden of niet?’ stel je jezelf dan ook vaak nadat je weer eens gedrag van je partner hebt meegemaakt waar je juist niet op zit te wachten. Je bent ooit op een bepaald moment verliefd geworden op je partner omdat hij of zij bepaald gedrag vertoonde. Je bent later bij hem of haar gebleven omdat het gedrag van je partner je nog altijd goed beviel. Na verloop van tijd kan het mogelijk zijn dat dit gedrag veranderd. Dit kan door veel verschillende oorzaken komen zoals stress door werk of verdriet door een sterfgeval in de familie. Zodra je partner hierdoor ander gedrag vertoont dat haaks staat op het gedrag waar je ooit verliefd op werd, sla je aan het twijfelen of je nog wel van je partner houdt.

scheiden of niet hoe bepaal je dat?

Relatieproblemen? Doe de relatietest!

* Binnen 8 uur gratis relatieadvies

Het gesprek aangaan

Als je je hart wil luchten bij je partner vanwege iets wat er die dag op het werk gebeurt is en je partner luistert niet eens en gaat gewoon door met het lezen van een boek, dan is het zaak dat je eerst het gesprek aangaat. We hebben namelijk allemaal, bewust of onbewust, de behoefte aan een bepaald soort gedrag. Als je het hier met je partner over gaat hebben, weet hij of zij aan welk gedrag je behoefte hebt. In het meest gunstige geval, past je partner zijn of haar gedrag aan. Geeft je partner aan ook ander gedrag van jou te willen zien en zorg je ervoor dat je dat gedrag vertoont? Dan is dat de ideale situatie. Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat het gewenste gedrag niet vertoond wordt. Je partner is of niet in staat om het gewenste gedrag te vertonen, of wíl het niet vertonen. Zolang dat lang genoeg doorgaat, komt de vraag ‘scheiden of niet’? vanzelf in je naar boven.

gesprek aangaan over scheiden of niet

Wat doen als er geen verbetering zichtbaar is?

Zodra je merkt dat je partner zijn of haar gedrag niet aanpast, dien je jezelf af te vragen hoe belangrijk het door jouw gewenste gedrag écht voor je is. Het is in dat geval goed om voor jezelf te inventariseren wat je belangrijk vindt en waar je waarde aan hecht. Om dit in kaart te brengen kun je de volgende stappen doorlopen.

Kernvragen over scheiden of niet

Als je wakker ligt met de vraag ‘scheiden of niet?’ is het verstandig om te beginnen met de volgende vragen:

 • Wat is er precies in onze relatie? Welke gedrag van mijn partner heeft nu precies voor mijn twijfels gezorgd?
 • Welk ongewenst gedrag kan ik vergeven en welk gedrag absoluut niet?
 • Is het waarschijnlijk dat het gedrag van mijn partner beter wordt, of juist slechter?
 • Wat wordt de situatie als ik voor scheiden kies? Wordt het dan beter of slechter?

Twijfel over relatie? Plan gratis adviesgesprek!

* Binnen 8 uur gratis relatieadvies

Besef je dat je niet alleen bent

Zodra je gaat twijfelen aan je partner en jezelf afvraagt ‘scheiden of niet?’ ga je op een gegeven moment vaak aan jezelf twijfelen. Je vraagt je dan af of je zelf wel genoeg voor de relatie doet. Besef je in dit geval dat je zeker niet de enige bent in deze situatie. Sterker nog: één op de vijf mensen twijfelt over scheiden/uit elkaar gaan.

je staat niet alleen bij denken over scheiden of niet

Extra vragen voor als je er niet uitkomt

Kom je er met de bovenstaande vragen nog niet uit? Dan geven we je hier 36 vragen/scenario’s die je jezelf voor kunt leggen om je relatie goed in kaart te brengen en antwoord te vinden op de vraag ‘scheiden of niet?’. Als je al lang in een relatie zit, kan het namelijk moeilijk zijn om het gedrag van je partner objectief te beoordelen. Je bent dan gewend geraakt aan de beperkingen van je partner. Door jezelf deze vragen te stellen kun je je er weer bewust van worden wat nu eigenlijk normaal is, wat je mag verwachten en wat je eigenlijk waard bent.

 1. Denk terug aan de tijd dat alles tussen jou en je partner op zijn best was. Kun je dan zeggen dat alles tussen jullie toen echt heel goed was? Waren jullie verliefd, gelukkig, voelden jullie je lekker samen? Of was het “beste” in jullie relatie nooit erg goed?
 2. Heeft zich in je relatie meer dan één keer geweld voorgedaan? Eén keer kan een vergissing zijn en hersteld worden maar als er vaker of structureel sprake is van geweld dan moet je gaan. Dit geldt voor zowel verbaal en fysiek geweld.
 3. Heb je al concrete stappen gezet om te komen tot een leefwijze die de aanwezigheid van je partner volledig uitsluit?
 4. Als een “God” zou zeggen dat je mocht scheiden, zou je je dan opgelucht voelen en een gevoel van ’toestemming’ hebben om te scheiden?
 5. Hebben jij en je partner op dit moment minstens één bezigheid die jullie graag samen uitvoeren? Kinderen tellen hierbij even niet mee.
 6. Kun je in alle redelijkheid zeggen dat je partner er fysiek prima uitziet en zichzelf goed verzorgd?
 7. Voel je je vaak machteloos in je relatie?
 8. Heb je steeds weer het terugkerende gevoel dat je vernederd wordt of niet meetelt in je relatie?
 9. Vind je dat pogingen van jouw kant om iets ter sprake te brengen of om vragen te stellen door je partner gewoonlijk worden afgekapt, vooral bij dingen die belangrijk voor je zijn?
 10. Denk je vaak dat de kans dat je partner liegt groter is dan de kans dat je partner de waarheid spreekt?
 11. Ben je, ondanks alle (menings)verschillen, toch nog erg gesteld op je partner? Is dat gevoel wederzijds?
 12. Ben je, zoals de zaken nu tussen jullie staan, bereid om je partner meer te geven dan je al doet zonder daarvoor ook meer te verwachten van je partner?
 13. Willen zowel jij als je partner elkaar aanraken, kijken jullie er beiden naar uit om elkaar aan te raken en doen jullie moeite om elkaar aan te raken?
 14. Voel je een unieke seksuele aantrekkingskracht ten aanzien van je partner?
 15. Begrijpt je partner dat het gedrag dat hij of zij vertoont er bij jou voor zorgt dat je twijfelt aan de relatie en zelfs wil scheiden?
 16. Is je partner niet bereid om echt iets te doen aan het besproken probleem dat de relatie in jouw ogen te slecht maakt om mee door te gaan?
 17. Heb je geprobeerd het probleem te laten rusten, het te vergeten of je er niet meer aan te storen? Is je dat gelukt?
 18. Als je met je partner praat over het probleem, is je partner dan duidelijk in staat om te luisteren en om het probleem aan te pakken?
 19. Is je partner wat jou betreft over een grens heen gegaan?
 20. Is er een helder te formuleren verschil tussen jullie dat voor jullie gevoel zorgt voor het overkoepelende probleem?
 21. Kun je zeggen dat je partner, ondanks alle verschillen die er tussen jullie zijn, goed en fijn voor je is op een gebied dat voor jou essentieel is?
 22. Hoe gaat je leven er uitzien als je weggaat? Is weggaan nu misschien onmogelijk, moeilijk of onprettig?
 23. Verlang je zo naar een ander mogelijk leven dat je overweegt om te scheiden? Of ben je juist zo bang voor een ander mogelijk leven dat je juist blijft?
 24. Weet je partner je zo sterk het idee te geven dat je waardeloos bent, dat je het ook écht gaat geloven?
 25. Doe je op grond van de geringschattende houding van je partner al het mogelijke om het contact met je partner zoveel mogelijk te beperken, afgezien van de momenten waarop samenzijn écht niet te vermijden valt?
 26. Heb je het gevoel dat je partner jou, over het algemeen en vaker wel dan niet, concrete steun geeft en echte belangstelling toont voor de dingen die je probeert te doen en die voor jou belangrijk zijn?
 27. Zou je iets belangrijks in je leven missen als je partner niet meer je partner was? Maak voor jezelf duidelijk wat dat precies is en vraag jezelf af of alleen je huidige partner je dat kan geven.
 28. Wat er ook gebeurd is waardoor jij je bedrogen of gekwetst voelt, vind je dat de pijn en de schade op den duur minder zijn geworden?
 29. Is het binnen je relatie echt mogelijk om elkaar oprecht te vergeven?
 30. Is het mogelijk om zonder moeizame strijd aan een redelijk verlangen van jou te voldoen?
 31. Is er een bepaalde waarde die voor jou zo belangrijk is dat je hieraan moet voldoen in je leven, en is daarbinnen plaats voor je partner?
 32. Heb je het gevoel dat je partner jou vooral ziet als doelwit van agressie en kritiek?
 33. Zijn jullie het eens over wat intimiteit voor jullie samen is en hoe jullie dit samen bereiken?
 34. Brengt je relatie met zich mee dat je plezier hebt samen?
 35. Hebben jij en je partner op dit moment bepaalde doelen of dromen voor jullie gezamenlijke leven gemeen?
 36. Als alle problemen in jullie relatie opeens op magisch wijze zouden verdwijnen, zou je dan nog steeds twijfelen tussen scheiden of blijven?

Professionele hulp inschakelen bij vragen als ‘scheiden of niet’

Als al het bovenstaande niet lijkt te helpen met het vinden van een antwoord op de vraag ‘scheiden of niet?’, is het verstandig om professionele hulp in te schakelen. Anders is de kans aanwezig dat je blijft ronddwalen in besluiteloosheid. Hier kun je jaren later een hoge prijs voor betalen. Je blijft immers rondlopen met die negatieve gevoelens over jezelf en over je partner. En vroeg of laat eindigt dat altijd alsnog in scheiden.

relatiecoach gratis advies

Relatievakantie helpt je verder met de vraag: scheiden of niet

We hebben voor onze relatietherapie sessies instrumenten ontwikkeld waarmee we jullie voorafgaand en tijdens de sessies helpen om jezelf en elkaar te evalueren. In minder dan 16 uur ga je -alleen of met je partner- door de geschiedenis van jullie relatie heen. Jullie maken een inventarisatie van alle grote gebeurtenissen om zo tot een inzicht te komen dat op objectieve wijze is verkregen. Bovendien ontdekken jullie dan of jullie samen ertoe in staat zijn om het verleden de toekomst niet meer te laten bepalen. Zo kunnen jullie samen tot het juiste antwoord komen op de vraag; scheiden of niet?

Back To Top