skip to Main Content

Scheiden of blijven

Moet ik gaan of blijven?

Scheiden of blijven? Weinig vragen veroorzaken zoveel twijfel en slapeloze nachten als deze. Eén gedachte die voortdurend de aandacht opeist in je denken.
Of je een langdurige relatie hebt of net iemand hebt gevonden, deze vraag is altijd actueel. Maar wordt vooral gesteld nadat je weer fout gedrag van je partner hebt ervaren.

Fout gedrag?

Scheiden of blijven? Er is helaas geen andere oorzaak voor een scheiding dan gedrag van je partner of jezelf.

Mijn behoefte is goed gedrag van jou

Je hebt-bewust of onbewust- een behoefte. Die behoefte is een bepaald soort gedrag van je partner. Bijvoorbeeld “als ik vervelende gedachten heb, pak me dan stevig vast en zeg tegen me” maak je geen zorgen”. Als je partner dat gedrag niet vertoont maar in plaats daarvan tegen je zegt “stel je niet aan; er zijn ergere dingen in de wereld” en vervolgens verder gaat met het lezen van zijn boek, is de kiem voor emotionele afstand in je brein geplant.

Je gedrag wordt alleen maar slechter

Als je mondig genoeg bent om je partner feedback te geven op zijn gedrag en deze weet wat je van zijn gedrag vindt en dat dat anders moet, heb je gedaan wat je kunt. Mocht dat allemaal geen zoden aan de dijk zetten dan kan je concluderen dat je partner het niet wil of wel wil maar niet kan. In het laatste geval moet je je nog afvragen hoe belangrijk dit voor je is. En daarbij  moet je het geheel van zijn of haar gedragingen beoordelen.

Maar ik hou nog van je!

De grootste sta in de weg bij het “gaan” is vaak de gedachte “maar ik geef nog zo om …..”. En de andere drempel wordt opgeworpen door de gedachte ” maar heb ik wel voldoende geprobeerd?”. De ratio en de gevoels-adviseurs in je, strijden om de overwinning.

Regel een second opinion

Scheiden of blijven? Veel van onze cliënten boekten een 2-daagse relatie intensive om -alleen of samen- de beslissing voor zich zelf voor te bereiden.
In minder dan 16 uur ga je -alleen of met je partner- door de geschiedenis van je relatie heen. Je maakt een inventarisatie van alle grote gebeurtenissen en komt tot een inzicht dat op objectieve wijze is verkregen. Bovendien ontdek je waartoe jij en/of je partner (nog) bereid zijn te doen om de geschiedenis niet meer te toekomst te laten bepalen.

Kennis is macht

In dit artikel vind je informatie om je beslissing te ondersteunen. Voor het nemen van een koersbepalende beslissing- ook over andere onderwerpen dan je relatie-is het goed om je te informeren. Anderen deelgenoot te maken van je gedachten. Van vermoedens feiten te maken. Van angst voor het onzekere  , een acceptabele en weldoordachte stap voorwaarts te maken.

Altijd goed

In principe is er geen foute keuze. Of het een goede beslissing is zal later in je leven blijven. En soms kun je door een andere beslissing de eerste beslissing en de gevolgen ervan weer -geheel of deels-teniet doen. Maar elke keuze heeft consequenties voor diegene die ermee moet leven.

Kern vragen over scheiden of blijven

  • Wat is er de relatie gebeurd? Welke gebeurtenissen (c.q. welk gedrag van mijn partner of mijzelf) droegen bij aan mijn twijfels nu?
  • Welke fout gedrag kun je vergeven en welke niet?
  • Zal het gedrag van mijn partner beter of slechter worden?
  • Wat krijg je als je weggaat; is dat beter of slechter?
scheiden of blijven in de relatie
Relatievakantie en relatieweekend. In Nederland of Spanje

Breng je relatie in kaart

Je weet dat veel mensen een relatie hebben of getrouwd zijn, maar wist je dat één op de vijf mensen nadenkt over blijven of uit elkaar gaan en scheiden.

Wat is het me nog waard?

Scheiden of blijven. Als je zelf twijfelt over je relatie is het belangrijk om na te gaan of jouw relatie voor jou nog waarde heeft. En soms kom je tot de ontdekking dat het beter is om te stoppen met de relatie.

Ik neem mijzelf mijn toekomst af

Want bedenk dat de prijs voor besluiteloosheid is dat je jarenlang, soms een heel leven lang, leeft met negatieve gevoelens over wat er mis is met je partner of met jezelf.

Meten is weten!

Hoe beoordeel jij het gedrag van je partner (en daarmee beoordeel je ook je relatie!).
Als je al heel lang in een relatie zit, ben je gewend geraakt aan de beperkingen die het gedrag van je partner aan jou oplegt. Je bent je er niet eens meer van bewust. Wat is eigenlijk normaal? Wat mag ik verwachten?

Hulp en hulpmiddelen

We hebben voor onze relatie intensives instrumenten ontwikkeld waarmee we onze cliënten voorafgaand en tijdens de sessies helpen om zichzelf en de ander te evalueren. Dit doen we alvorens met de individuele coaching en -training te starten. Je kan het vergelijken met de stethoscoop van arts.

Gratis gebruik

We stellen deze middelen gratis ter beschikking aan je. Zodat ook jij dit inzicht kan verkrijgen. En daarna met jezelf en/of je partner in gesprek kan gaan. Onder aan de pagina vind je een knop “Relatie tools”.

Scheiden of blijven; vragen

Is het scheiden of blijven? Hierna volgen de 36 vragen aan de hand waarvan je je relatie in kaart kan brengen en een beslissing te nemen. ?
1) Denk aan de tijd dat alles tussen jou en je partner op zijn best was. Kun je dan zeggen dat alles tussen jullie toen echt heel goed was? Waren jullie verliefd, gelukkig, voelden jullie je lekker samen? Of was het “beste” in jullie relatie nooit erg goed?
2) Heeft zich in je relatie meer dan een keer fysiek geweld voorgedaan? Een keer kan een vergissing zijn en hersteld worden maar als er vaker of structureel sprake is van geweld dan moet je gaan.
Ook verbaal geweld moet niet worden onderschat en is. Ook wanneer dat structureel is dan kun je beter gaan.
3) Heb je al concrete stappen ondernomen om te komen tot een leefwijze die de aanwezigheid van je partner volledig uitsluit?
4) Als een “God” zou zeggen dat je mocht vertrekken, zou je je dan opgelucht voelen en het gevoel hebben dat je een einde aan je relatie kunt maken?
5) Hebben jij en je partner op dit moment ten minste 1 duidelijke plezierige bezigheid of belangstelling gemeen (afgezien van de kinderen)? Iets dat je ook in de toekomst samen wilt delen en samen beleven?
6) Kun je zeggen dat je partner in principe aardig, redelijk intelligent en redelijk normaal is; er aanvaardbaar uitziet en doorgaans niet onprettig ruikt?
7) Slaat je partner je met tegenwerpingen om de oren als je ook maar iets wilt hebben voor jezelf? Merk je dat haast alles wat jij wilt wordt weggevaagd? Als je je zin soms krijgt was het dan al die moeite echt waard? Kortom, voel je je machteloos in je relatie?
8) Heb je het steeds weer terugkerende, nooit verdwijnende gevoel dat je vernederd wordt of niet meetelt in je relatie?
9) Vind je dat pogingen van jouw kant om iets ter sprake te brengen of om vragen te stellen door je partner gewoonlijk worden afgekapt, vooral bij dingen die belangrijk voor je zijn?
10) Denk je vaak dat de kans dat je partner liegt groter is dan de kans dat je partner de waarheid spreekt?
11) Ben je, als je de bewonderenswaardige eigenschappen van je partner en je eigen voorbijgaande boosheid of verdriet buiten beschouwing laat, echt op je partner gesteld? En krijg je de indruk dat je partner ook op jou gesteld is?
12) Ben je, zoals de zaken nu tussen jullie staan, bereid om je partner meer te geven dan je al doet zonder daarvoor ook meer te verwachten van je partner?
13) Willen jij zowel als je partner elkaar aanraken en zien jullie beiden ernaar uit om elkaar aan te raken en doen jullie moeite om elkaar aan te raken?
14) Voel je een unieke seksuele aantrekkingskrant ten aanzien van je partner?
15) Begrijpt je partner niet dat hij dingen doet (die jij hem verteld hebt) waardoor de relatie voor jou te slecht is om door te gaan?
16) Is je partner niet bereid om echt iets te doen aan een door beide erkend probleem dat de relatie in jouw ogen te slecht maakt om mee door te gaan?
17) Heb je geprobeerd het probleem van je partner waardoor je wilt vertrekken te laten rusten, het te vergeten of je er niet meer aan te storen? En is je dat gelukt?
18) Als je praat over het probleem van je partner waardoor je relatie te slecht wordt om er nog mee door te gaan, erkend hij dat probleem dan, is hij bereid er wat aan te doen en is hij in staat om te veranderen?
19) Is je partner wat jou betreft over een grens heen gegaan?
20) Is er een helder te formuleren, met hartstocht beleden verschil tussen jullie bieden wat betreft de vorm, het wezen en de kwaliteit van je bestaan zoals je dat nu ervaart?
21) Kun je zeggen dat je partner, ondanks alle verschillen die er tussen jullie zijn, wezenlijk of op een gebied dat voor jou van belang is, is zoals jij en dat op een manier waar jij je goed bij voelt?
22) Hoe gaat je leven er uitzien als je weggaat? Is weggaan nu misschien onmogelijk, moeilijk of onprettig?
23) Kijk je uit naar nieuwe dingen in een nieuw leven waardoor je aan weggaan denkt? Ben je bang voor nieuwe dingen in je nieuwe leven waardoor je overweegt om toch blijven?
24) Weet je partner je zo sterk het idee te geven dat je een mafkees en nietsnut, een verliezer of een stomkop bent op een gebied dat voor jou van belang is, zo dat je daar zelf van overtuigd begint te raken?
25) Doe je op grond van de geringschattende houding van je partner al het mogelijke om het contact met je partner zoveel mogelijk te beperken, afgezien van de momenten waarop gezamenlijke actie niet echt te vermijden valt?
26) Heb je het gevoel dat je partner jou, over het algemeen en vaker wel dan niet, concrete steun geeft en echte belangstelling toont voor de dingen die je probeert te doen en die voor jou belangrijk zijn?
27) Zou je iets belangrijks in je leven missen als je partner niet meer je partner was? Geeft wat je dan zou missen jou een goed gevoel over je partner omdat hij of zij in staat is jou dat te geven?
28) Wat er ook gebeurd is waardoor jij je bedrogen of gekwetst voelt, vind je dat de pijn en de schade op den duur minder zijn geworden?
29) Is het binnen je relatie echt mogelijk om elkaar oprecht te vergeven?
30) Is het mogelijk om zonder moeizame strijd aan een redelijk verlangen van jou te voldoen?
31) Is een bepaalde wens zo belangrijk voor jou dat jij jouw leven alleen daardoor bevredigend kan lopen?
32) Heb je het gevoel dat jouw partner jou vooral ziet als doelwit van zijn agressie en kritiek?
33) Hebben jullie over het algemeen een verschil van mening over de vraag wat intimiteit is en hoe die bereikt kan worden?
34) Brengt je relatie met zich mee dat je plezier hebt samen?
35) Hebben jij en je partner op dit moment bepaalde doelen of dromen voor jullie gezamenlijke leven gemeen?
36) Als alle problemen in je relatie direct, als bij toverslag waren opgelost, zou je dan toch twijfelen tussen scheiden of blijven?

Back To Top