skip to Main Content

Samengesteld gezin en nieuwe start

Relatietherapie voor je nieuwe gezin ?

Samengestelde familie. Als door een magneet aangetrokken willen ouders van een samengesteld gezin die in hun relatie vastgelopen zijn, terug naar een moment in het verleden om hun onwillige partner nogmaals te confronteren met zijn of haar gedrag. In bijna ieder gesprek waarin gepoogd wordt om nader tot elkaar te komen ,worden resultaten uit het verleden (ongewenst gedrag van de partner) door de ander gebruikt om de eigen argumentatie te versterken. Een welles-nietes strijd op leven en (relatie) dood is het gevolg. Waarbij heel vaak de eigen normen en waarden prevaleren boven die van de partner.

time out en proefscheiding

De loopgraven-strijd die zo ontstaat- zorgt voor een nog nauwelijks in stelling te brengen wil en vermogen om duurzame oplossingen op de relatie-radar te krijgen. Moe van de strijd gaan partijen ieder hun weg.Vaak tegen hoge materiële en immateriële kosten. Als de eigen rol in de scheiding niet goed begrepen en geaccepteerd is, blijkt recidive in de volgende relatie niet een zeldzaam verschijnsel te zijn.

Woorden verdampen

De kern van de aanpak van de coaches van Relatievakantie is 2 rijtjes van woorden/zinnen maken om je toekomst te beschrijven.Het ene rijtje beschrijft de verwachting of opvatting van de één en die van de ander. Voorstellende..” mijn verwachting/ eisen, mijn visie op, mijn definitie van…”
Stel je eens voor dat je niet meer kunt spreken en de essentie van wat je van de ander verwacht alléén nog maar kunt opschrijven. En zodanig specifiek en volledig dat als je van je partner zou verwachten dat hij een boom voor je maakt met 4581 blaadjes,34 takken met een diameter van 5 cm en een stam van 4 meter met diameter 40 cm, je dat dan ook zo specifiek voor hem of haar opschrijft. Zodat hij of zij niet met een struik komt aanzetten.En 2 weken te laat.

Relatietherapie en samengesteld gezin: géén uurtje  per week a.u.b!

Neem persé geen uurtje per week maar een korte maar hevige ondersteuning; op een rustige plek;zonder stoorzenders. Een Relatieweekend (350 euro) bijvoorbeeld. Lees meer

Samengestelde familie: klant- leverancier

Gedraag je alsof je leverancier bent van je klant (partner). Wat voor gedrag verwcht je van mij (beste klant). En waarom? Wat levert dat voor jou op als ´s avonds zonder op mijn I-pad te kijken met je in gesprek blijf / vragen stel/ kaarsen aansteek? Hoe vaak wil je dat? Wanneer is het goed genoeg voor je? En of het dan gaat om de taakbeschrijving en-verdeling van huishoudelijke taken of je sexuele fantasieen, uitschrijven in detail van dat wat je van je partner verwacht of dat wat je verwacht van je “beste  vriend”  , geeft elkaar ondubbelzinnig inzicht in het ´wat´. Aannemen van dat je weet wat de ander bedoelt of dat je weet wat de ander begrijpt, is dan taboe.
En….het voorkomt dat het verleden je voor de voeten loopt bij het beschrijven van wat in de toekomst door je partner ´geleverd´zou moeten worden.

Samengestelde familie: vraag en antwoord

Behalve dat paren die in relatie-surseance verkeren , elkaars verwachtingen, opvattingen (normen en waarden) en drijfveren niet goed kennen, is de reden daarvoor ook vaak dezelfde. Ze zijn niet meer in staat om (door te) vragen te stellen, te luisteren (zonder naar het ´maar´ wapen te grijpen) .
Al vóór dat de ander uitgesproken is, komt het ´beïnvloedings-mechanisme´op gang. Contra-argumenten, beschrijving van voorbeelden uit het verleden. Weglopen , uiten van boosheid of andere emoties. Alles is geoorloofd om het eigen gelijk te behalen. Doof voor de ander.
De coaches van Relatievakantie brengen de partners terug naar de essentie van een goede relatie. Weten wat de ander nodig heeft en waarom. Samen wordt een lijst opgesteld met vragen. Wat levert het je op als je dat zou hebben? Ik dat zou doen? Welk belang wordt er geschaad als je het op deze manier doet? Hoe vaak wil je dat dit gebeurd? Waarom kijk je zo. Welk gevoel of gedacht zit daarachter?
Vragen die niet suggestief zijn, niet (ver)oordelend, niet kwetsend. Niet de onveiligheid vergroten. Vragen die  in een atmosfeer worden gesteld die het ook mogelijk maakt om tot volledige beantwoording te komen.

Journalistiek

Je zou kunnen zeggen dat we de partners in de relatie opleiden tot relatie-journalisten. Zo objectief mogelijk proberen te achterhalen wat er achter het gedrag van de ander schuilt gaat. Niet als amateur-psycholoog. Maar als iemand die echt in je geïnteresseerd is en wil weten hoe hij of zij je kan helpen te krijgen wat je wil van je partner (of van anderen) of te worden wat je wil. En ook omdat je pas je eigen op de ander afgestemd gedrag kunt of wilt veranderen, als je begrijpt waarom dat verwacht wordt.

De Gulden Middenweg en dominantie

Één van de moeilijkste te nemen hordes in het bereiken van een duurzame verbetering van de relatie, is het verlaten van het eigen standpunt, de eigen beleving van de werkelijkheid, de eigen verwachting. En het zó samen vinden van het WIJ standpunt, ONZE verwachting. De Gulden Middenweg.
In iedere relatie vormt de eigenschap dominantie van één of beide partners, de brandstof voor het mechanisme dat vooruitgang blokkeert. Daarvoor in de plaats moet komen de eigenschap buigen, flexibel zijn, geïnteresseerd zijn in de ander. Alléén dan ontstaat de weg die leidt naar  een relatie die beter voelt.

Intensief

Wij van Relatievakantie geloven dat je de Gulden Middenweg alléén maar kunt maken en gebruiken als je

 • er gedurende korte tijd (minstens 3 dagen) onafgebroken en ongestoord aan kan werken
 • je je laat coachen en coachen door een professional
 • de eigen plek inruilt voor een andere inspirerende, ontspannende omgeving

Samengestelde familie

Meer nog dan het organische gezin, wordt het samengestelde gezin gekenmerkt door het kenmerk dat personen vrijwillig en onvrijwillig in een onbekend sociaal verband worden geplaatst. Zonder formele  invloed te kunnen uitoefenen op de in dat sociale verband heersende stelsel van normen en waarden.
De blanco-vel methode van Relatievakantie is uitermate geschikt voor de problematiek die deze gedwongen fusie kan genereren.

Waarom?

Ouders van de samengestelde familie nemen als uitgangspunt voor de samengestelde familie niet wat hun eigen herkomst is, maar stellen door middel van de blanco-vel methode een beeld op van wat het ideaal-typische gezin en relatie zou moeten zijn. En dat met betrekking tot een aantal aspecten van de relatie en het gezin.
Immers het  ´managen´van een samengesteld gezin stelt aan alle leden van het gezin bijzondere eigenschappen en vaardigheden. Het zou mooi zijn als deze bij aanvang van het  samengestelde gezins aanwezig zouden zijn. Maar de praktijk leert dat problematische –fusie-gezinnen de ouders daar juist daar tekort schieten.
Moeite hebben om het oude waardestelsel los te laten en het andere te aanvaarden of te incorporeren in hun eigen gedrag.
Het vinden van de gulden middenweg is in samengestelde gezinnen een zeer succesvolle en tegelijkertijd noodzakelijk uitweg om problemen tussen de ouders onderling en met hun kinderen te reduceren.
Van iedere 10 Relatievakantie cliënten, zijn er 6 ouders van een samengesteld gezin. Onze kennis en ervaring met deze snel groeiende groep probleemhebbers is daarmee groot te noemen.

Intensieve relatietherapie samengesteld gezin

Stap 1

 • 3- 4 daagse workshop  (afhankelijk van jullie beschikbare tijd en de aard van jullie problematiek) waarin jullie per probleemthema (samengesteld gezin gerelateerd) aan de slag gaan. Enerzijds door een persoonlijke training communicatie en anderzijds door een ´blauwdruk ´over afspraken, normen en waarden voor ons ´gezin´op te stellen.
 • Resultaat van deze stap:
  • duidelijkheid over wat de problematiek is (oorzaak en gevolg);
  • welke gedrag van ieder van de óuders´nodig is om de problematiek achter je te laten
  • welke normen en waarden van belang zijn en hoe je deze in het eigen gedrag en dat van de kinderen kunt incorporeren
  • nieuw huishouding-rooster (wie doet wat en waarom; hoe wordt kwaliteit bepaald)
  • wat zijn mogelijke succes-en faalfactoren

Stap 2

 • voorzover kinderen de emotionele en communicatieve capaciteiten beschikken om hun beoordeling te geven van de blauwdruk, nemen zij deel aan het gezinsoverleg waarin de blauwdruk wordt besproken met de ouders en de coach.
 • Resultaat van deze stap:
  • duidelijkheid voor een ieder (ook de kinderen) over wat de problematiek is (oorzaak en gevolg);
  • welke gedrag van ieder ( de óuders´en kinderen)nodig is om de problematiek achter je te laten
  • welke normen en waarden van belang zijn en hoe je deze in het eigen gedrag kunt incorporeren
  • nieuw huishouding-rooster (wie doet wat en waarom; hoe wordt kwaliteit bepaald)
  • wat zijn mogelijke succes-en faalfactoren (waardoor kan het mislukken?)

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland

Back To Top