Ruzie met je (partner) klant?

Ruzie in relatie. In de liefdesrelatie is er ook sprake van een klant en van een leverancier. Ruzie in de relatie met je liefdespartner ontstaat op eenzelfde manier.

Je moet dus goed weten wat je klant verwacht! De ene keer ben je klant en de andere keer de leverancier. Als je niet goed weet wat je klant verwacht, dan kan er ruzie of een conflict in de relatie ontstaan. Met als uiteindelijk resultaat het einde van de relatie! De klant zoekt een andere leverancier.

In dit artikel kun je lezen wat je kan doen om de klanttevredenheid te verhogen.

ruzie in relatie

Relatietherapie ? Ja graag, maar géén uurtje  per week a.u.b!

We wilden persé geen uurtje per week maar een korte maar hevige ondersteuning; op een rustige plek;zonder stoorzenders. Een Relatieweekend (350 euro) bijvoorbeeld. Lees meer

Bekijk nu eerst de video over ” Schat, je bent mijn klant!”


Ruzie in relatie. Hoe ontstaat het?

Relaties gaan m.i. vooral het schip in omdat ze – net zoals dat in de klant-leveranciersrelatie gaat – de wederzijdse verwachtingen niet goed kenbaar kunnen maken. Verwachtingen worden niet waar gemaakt; de ergernis wordt niet of niet goed uitgesproken. Er ontstaan spanningen in de relatie.

Wat moet er geleverd worden? En tegen welke condities.

En omdat het wat meestal “gedrag” is (mij een kus geven, op tijd op een afspraak zijn,  voor mij zorgen als ik mij  niet goed voel ), is het veel meer werk- vooral in problematische relaties- om het WAT duidelijk te krijgen.

Immers we zijn helemaal niet geschoold in het precies omschrijven van het gedrag dat we van de ander verwachten. En in een gezonde relatie is dat ook geen probleem! Vandaar de ontwikkeling van de “Relatievakantie”.

Relatievakantie is een intensieve relatietherapie. Een meerdaagse workshop over klant-leveranciersrelatie communicatie; in combinatie met een korte vakantie in Nederland of Zuid-Spanje.

Dit tekst- en werkboek zijn de opbrengst van al die workshops en een antwoord op de vragen van cliënten om de inhoud van de workshops in boekvorm -na afloop van hun Relatievakantie- te kunnen meenemen. Hun relatieproblemen blijvend op te lossen.

Werkboek “Schat,wil je mijn klant zijn?”

In dit tekstboek wordt het klant-leveranciers-denken aan de hand van voorbeelden in een samenhangend kader uitgezet. Het werkboek geeft het oefenmateriaal om voldoende voorbereid te zijn op een Relatievakantie of om geheel zelfstandig de weg terug te vinden naar een leuke relatie.

Klik hier voor het gratis werkboek “Schat,wil je mijn klant zijn?”.

Gebruikte begrippen in het werkboek

 • Waar in dit artikel over hij wordt gesproken mag ook zij worden gelezen en vice versa
 • klant = je vriend, echtgeno(o)t(e) aan wie jij het “ gedrag” levert dat door hem/ haar verwacht wordt / besteld is
 • leverancier = je vriend, echtgeno(o)t(e) die jou het “ gedrag” levert dat door jou verwacht wordt / besteld is

In je relatie heb je altijd 2 petten op. De ene keer ben je klant , de andere keer leverancier

Als klant en leverancier het eens zijn geworden over hun onderlinge verantwoordelijkheden en een akkoord gesloten hebben waarin ze duidelijk hebben benoemd

 1. Wat er geleverd moet worden (wanneer, hoeveel, etc.)
 2. De contra- prestatie van de klant zal zijn (de prijs)

dan kan het spel op de wagen.

De leverancier begint zijn leveringen

Bijvoorbeeld “Komt zoals verwacht rond 18:00 thuis. En -na zich van haar werk-kloffie te hebben ontdaan- start de voorbereidende werkzaamheden voor de avondmaaltijd.”

 Foute leveringen

Fout gedrag (partner/leverancier komt met regelmaat niet om 18:00 thuis) is de voornaamste oorzaak van relatieproblemen.

Of het nu gaat om een partner die door het overlijden van een ouder in diepe rouw tuimelt en daardoor niet meer beschikbaar is voor de ander. Of de door alcohol en drugs bezeten en niet functionerende vader.

Beiden voldoen niet meer aan de verwachting van de partner/klant. De partner/leverancier levert m.a.w. een “wanprestatie”. Levert niet het door de partner/klant “bestelde”gedrag.

Klantentevredenheid/ Leverancierstevredenheid

Er ontstaat klantentevredenheid. En daar waar dat dus tot hardnekkige problemen leidt (en in relatieland betekent emotionele schade in de vorm van “ik mot je niet meer”, moet het gedrag dus anders.

Maar ook de  klant kan een wanprestatie leveren. Ondanks dat er geleverd wordt door de leverancier , betaalt hij niet (geeft geen knuffels meer, gaat stiekem met andere leveranciers in zee)

Wat vind je van het “geleverde” ofwel feed back

feed back geven

je hebt een blinde vlek schat. Je ziet je eigen gedrag niet goed!

De toon maakt de muziek. Leveranciers zijn ook maar mensen. Net als klanten.

Ze moeten elkaar steeds blijven informeren over hoe de leveringen verlopen. Daarbij moet vermeden worden dat er moeilijk interpreteerbare signalen worden afgegeven om de partner/leverancier of partner/klant iets duidelijk te maken.

Zoals daar zijn “lichaamstaal” , wollig taalgebruik (het gaat de goede kant i.p.v. ik waardeerde het heel erg dat je inderdaad gisteren op tijd bij het “10 minuten gesprek was” zoals afgesproken. Da’s voor het eerst !)

Bekijk nu eerst de video over feedback geven

Klik hier voor meer informatie over hoe feed back te geven

Lees meer over feedback geven

Ruzie in relatie komt vaker voor

Daar waar er een aanhoudende – in de ogen van de klant  – wanprestatie geleverd wordt door de leverancier, kan het punt bereikt worden dat het conflict geboren wordt.

Een conflict is een verschil van mening waarbij twee of meerdere personen/partijen een doelstelling nastreven of een waarde/opvatting aanhangen die onverenigbaar blijken te zijn en daardoor in botsing komen.

Zo’n ruzie kan variëren van stemverheffing, negering, schelden tot fysiek geweld.

Wat te doen bij een ruzie conflict in de relatie?

Een conflict

 • het ontstaat door het gedrag van iemand 
 • eindigt door het gedrag van iemand

Als je goed getraind bent, heb je echter

 • invloed op zowel het ontstaan als de wijze van beëindiging
 • je kan het verloop van het conflict dus regisseren.
 • door je eigen gedrag en dat van de andere partij te beïnvloeden, invloed op de afloop!

Niets doen of doodzwijgen (= niet uitzoeken waarom het conflict er is) vergroot de kans op herhaling en schade aan je gevoel voor de ander!

Bekijk nu eerst de video over relatieconflict beheersing

In 3 stappen ruzie in relatie met je partner uit de wereld helpen

1.Herkennen 

Cruciaal in het goed benutten van de effecten van een conflict is dat je herkent dat het voor jou een conflict is. Dit doe je door de ander het zo letterlijk te vertellen. Door feed back te geven;maak duidelijk wat voor gedrag je bij de ander ziet, hoe dat voor jou voelt .

Conflicten kunnen blijvende beschadiging voor de relatie opleveren. Het is daarom nodig dat de redenen voor het conflict goed worden uitgediept. Maar niet op dat moment! 

2.Bevriezen

Spreek met elkaar een wekelijks ” spreekuur” af.  Een moment waarop jullie niet gehinderd door wat dan ook, het conflict kunnen doorspreken.Verdaag de bespreking van het conflict naar dit “spreekuur”. Spoel de film terug en probeer door vragen er achter te komen :

a.wat voor de ander de oorzaken waren voor het conflict;

b.wat jullie opvattingen en onderliggende normen of drijfveren zijn om het tot een conflict te laten komen (luister en stel OPEN vragen ; vermijd oordelen en opvattingen in je vragen; onderzoek alleen wat de ander denkt,voelt, verwacht):

c.wat 2 of 3 opties zijn om de verschillen in opvattingen te verkleinen en welke verandering van gedrag dat van jou en je partner vereist; bega daarbij niet de fout om om te kijken naar het verleden maar ontwerp de oplossing alsof je vanaf 0 start;

d.spreek af hoe je e.e.a gaat realiseren

3.Schrijf op wat je afgesproken

Het lijkt kinderachtig, maar net als bij conflicten tussen partijen in oorlog die een wapenstilstand hebben gesloten, zal er op enig moment de neiging bestaan om aan de oplossing van het conflict een andere uitleg te geven. Dan is het goed dat je allebei kunt terugvallen op een gezamenlijke verklaring .

 De persoonlijkheid en ruzie in relatie

Hoe iemand reageert tijdens een conflict is voor een deel afhankelijk van het karakter, daarnaast wordt dit bepaald door opvoeding en leergedrag. Er worden drie gedragstypes omschreven: oplossingsgericht, conflictgericht en conflictschuw. Een persoon die oplossingsgericht is tijdens een conflict, kan goed relativeren en de zaak van verschillende kanten bekijken.

Conflictgerichte personen kunnen juist niet goed relativeren, en willen voornamelijk gelijk hebben. De conflictschuwe personen gaan een conflict zo veel mogelijk uit de weg en willen voornamelijk aardig gevonden worden.

Gevolgen van ruzie  in relatie

Een conflict tussen partner/klant en partner/leverancier dat niet opgelost wordt veroorzaakt schade. Afstand, de kiem voor het einde van de relatie. Het verlaagt de bereidheid bij één of beide partijen om af te nemen (partner/klant) of te leveren (partner/leverancier).

Het is daarom van grote belang dat partijen:

 1. Het conflict herkennen en erkennen (wij hebben een conflict)
 2. De stap nemen om het conflict te “bevriezen”
 3. De stap nemen om het conflict op te lossen

Herkenning van ruzie  in  relatie

Hier gaat het  om gedrag van de partner/klant of de partner/leverancier dat hoort bij het “op oorlogspad” zijn. Dat kan heel verschillende “gezichten” hebben. Paradoxaal genoeg moet men enige conflicten meegemaakt hebben, om het conflict- gedrag van de ander te herkennen.

Weg met ruzie in relatie

Een conflict op lossen tussen klant en leverancier begint met het beschrijven van het gedrag dat als conflictueus wordt ervaren door de klant (of de leverancier) en het geven van feedback.

 1. Ik zie dat je niet naar me kijkt; een strak gezicht trekt; een blik van verveling in je ogen; een toon aanslaat die ik niet van je gewend bent en dingen zegt die onheus zijn; gedrag dat er op wijst dat we op een conflict zouden kunnen stuiten
 2. Mijn interpretatie van wat ik zie is dat je heel erg weinig tijd hebt voor wat wil bespreken
 3. Klopt dat?
 4. Als het zo is, vertel mij dan eens waarom dat zo is; waar is dat door gekomen en als dat nu kan, wanneer kunnen we het er dan over hebben (als de partner/leverancier op dat moment niet wil of kan antwoorden, heeft “doorduwen geen zin”; verdagen wel).
 5. Vraag d.m.v. open vragen net zo lang door tot je tot het DNA van de gedragsoorzaak van de partner/leverancier bent gekomen

Door alleen maar vragen te stellen bij 3 en 4 wordt vermeden dat het conflict en de gevolgschade vergroot wordt ; misinterpretaties worden vermeden. Er wordt opening geboden om het gedrag van de partner/leverancier te bespreken.

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland