Relatietherapieweekend! Dank voor de belangstelling voor ons!

Bijgaand de informatie over een intensieve relatietraining en -coaching ; hierna aangeduid als Relatietherapieweekend/ Relatievakantie. ​

A.Relatietherapieweekend

Het relatieweekend omvat minimaal 4 dagdelen. Ieder dagdeel omvat 1 sessie van 3 tot 5 uur (afhankelijk van uw problematiek en de gemaakte vorderingen) ​van ​​communicatie​training en coaching. Individueel en collectief.

Duur relatietherapieweekend

De Relatievakantie omvat maximaal 8 dagdelen in 5 dagen; 1 dag is geheel vrij besteedbaar.

Het Relatieweekend is de compacte vorm van een 5-daagse Relatievakantie. Men doorloopt m.a.w.hetzelfde ​(basis)​programma maar in een kortere tijd. Een relatieweekend kan 4 of 5 dagdelen omvatten. Een dagdeel omvat circa 3 uur.

Relatieweekend programma

B.​Wie is de cliënt tijdens een relatietherapieweekend?

relatietherapieweekend

We onderscheiden 3 cliënten; ieder van ​u en het “collectief “de relatie”. Afhankelijk van de problematiek en de voortgang zullen er dan ook zowel 1 op 1 als 1 op 2 gesprekken zijn. Daarmee is gewaarborgd dat uw beiden volledig vrij kunt zijn in het uiten van uw persoonlijke drijfveren en behoeften en verwachtingen. De 1 op 1 gesprekken blijven privé. Tenzij u zelf aangeeft dat met de ander te willen delen.

C.Voorbereiding relatietherapieweekend

Omdat er in korte tijd veel bereikt moet en kan worden,is goede voorbereiding-in gelijke mate- door u gewenst. Bijgaande documenten helpen u daarbij. Lees -alvorens de formulieren in te vullen-eerst de eventuele toelichting.

Hulmiddelen voorbereiding relatietherapieweekend

​1.Relatietest en Relatiescan

Relatietest (15 minuten)

2.Inventarisatie emotionele schade (veroorzaakt door het gedrag van uw partner)​;de blanco versie is voor het geval u geen Ms Excel heeft

Hulpmiddelen bij relatieproblemen

​3.Tijd/rol-analyse​

​4.briefing Relatieweekend​

​Naast deze basis documenten kan het noodzakelijk zijn ook andere documenten ter voorbereiding uit te werken of te bestuderen. Dit geef ik tijdens de sessies aan.​ ​Na afloop van het Relatieweekend ontvangt u het werkboek”Schat,wil je mijn klant zijn”. Dit zal er mede toe bijdragen dat uw vrij blijft van relatieproblemen zoals u die voorheen ervaren heeft.​

​toelichting op de voorbereiding:​

1.​​Online ​Relatietest​​

​​​Deze test geeft mij (en u) voorafgaande aan het Relatieweekend inzicht over hoe u nu de relatie ervaart en geeft tevens enig inzicht in de geschiedenis van de relatie. En maakt het daardoor ​voor mij mogelijk :om

-een indicatie te geven over de haalbaarheid en zinvolheid van een Relatieweekend

-een inschatting te maken over de hoeveel tijd die nodig zal zijn en -hoe het dagprogramma er uit moet zien om de gestelde doelen te realiseren.

Op basis van de uitkomsten van de Relatietest zal ik met u een kennismaking- en intakegesprek hebben. Onderwerpen daarin zijn o.m.

-wat zijn uw verwachtingen en doelen van een Relatieweekend ;waartoe bent u bereid om die doelen te behalen

-mijn indicatie over ​haalbaarheid en zinvolheid van een Relatieweekend of Relatievakantie ​.het dagprogramma​

2.Relatiescan

De Relatiescan is wat anders als de online relatietest. De scan is diepgaander en geeft een overzicht van alle onderwerpen die in een liefdesrelatie (kunnen) spelen. En de belangrijkste gedragingen​(competenties) die daarbij een rol spelen.

​​Verschillen- en geschillen-lijst​ Relatiescan​

Als u beiden de ​Relatie​scan ingevuld heeft kan er een verschillenlijst worden opgesteld. Deze geeft de onderwerpen aan waar u :

-de grootste overeenkomsten toont en de grootste verschillen toont

De verschillenlijst is de lijst waar in de zeer nabije toekomst-na afloop van het Relatieweekend- aan gewerkt dient te worden.​ Het zijn namelijk de onderwerpen waar u​ zeer waarschijnlijk vaak meningsverschillen over heeft gehad of heeft. Door wat u in het Relatieweekend heeft geleerd kunt u dat dan doen zonder nieuwe schade op te lopen

​3.​Schade

​Gedrag dat niet overeenstemt met het verwachte gedrag zorgt voor schade. In de vorm van afstand nemen van de ander. Geestelijk en/of lichamelijk.

Er moet dan ook zeer volledig en precies worden geïnventariseerd welk gedrag debet is aan die schade. Daaraan wordt in het weekend voldoende tijd besteed. Maar pas nadat de basis van goede communicatie is gelegd in de eerste sessies.​

​4.Niet samen(nog)

De voorbereiding doet u onafhankelijk van elkaar. U stuurt de documenten aan mij . Minstens 3 dagen voor de start van uw Relatieweekend of Relatievakantie. Tijdens de voorbereiding ben ik beschikbaar voor toelichting en begeleiding.

​5.Voorbereidingstijd relatietherapieweekend

U dient rekening te houden met 2 tot 4 uur voorbereiding. Neem er de tijd voor. U investeert in uw relatie en u zelf!

D.Nazorg relatietherapieweekend

78% van onze cliënten start door. Dat wil zeggen; antwoorden “ja”op de vraag-gesteld een jaar na de Relatievakantie- of men nog bij elkaar is en een 7 of hoger scoort op de schaal van relatietevredenheid.

Hoe bereiken we dat?

Dit wordt bereikt door

-​uw voorbereiding​ en inzet tijdens het Relatieweekend​

-de ​intensieve communicatietraining​,​ ​persoon en “paar” gerichte ​coaching en

-de maandelijkse “​nazorg” Skype-sessies gedurende 3 maanden

​-de locatie en accommodatie(de X-factor)​

Online

​In die ​Skpe of Whatsap/​sessies bespreken we de concrete afspraken die u op de laatste dag van het Relatieweekend met elkaar bent overeengekomen. Daar zal onderdeel van uit maken de afspraken met betrekking tot de besteden tijd aan elkaar en tijd/per rol besteding.Nu en straks.

E.Locatie en accommodatie relatietherapieweekend

De sessies vinden plaats in de accommodatie en de omgeving daarvan. Daarom moet die aan de volgende eisen voldoen:

​-​gelegen in een omgeving waar op zeer korte afstand, ongestoord gewandeld​ en gesproken​ kan worden

​-​een gescheiden slaap en werkruimte (minstens 1 slaapkamer)

​-​in de werkruimte (kan de huiskamer zijn) moeten tegelijkertijd minstens 5 flipover-vellen kunnen hangen(glad oppervlak nodig dus)

​-​voldoende ruimte om te kunnen “ijsberen”

​-​de temperatuur moet in te stellen zijn tussen 20(minimum) en 25(maximum) graden Celsius.

Boeken van accommodatie en vluchten

U bent vrij in het kiezen van de accommodatie. Organisaties als booking.com ,airbnb en Ryanair bieden ruime mogelijkheden. Uiteraard adviseren en assisteren wij u graag bij het maken van de juiste keuze.

F. Wanneer relatietherapieweekend?

Het relatieweekend is in beginsel ​vrij te plannen. Zowel qua locatie, accommodatie en data. Uiteraard rekening houdend met de beschikbaarheid van ons en de accommodatie. En in het geval van een Relatievakantie in Spanje. De beschikbaarheid van vluchten naar Malaga of Sevilla.

H.Kosten en betalingscondities

Kosten

​Informatie over de kosten van een Relatieweekend of Relatievakantie klik hier

Betaling

75% van de gefactureerde kosten dient te zijn voldaan na factuurontvangst. Het restant voor de laatste sessie van het relatieweekend of de Relatievakantie.

I.Referenties

​In geval ​u benieuwd bent naar de ervaringen van anderen, kan ik ​u met enkele cliënten in contact brengen.​ Ervaringen van cliënten ​lezen?​ Klik op de knop hieronder.

cliënten relatietherapieweekend