De Liefdesrelatie Vraagt Onderhoud

We weten allemaal dat-als de verliefdheid over is- een liefdesrelatie hard werken kan zijn. Net als een auto heeft de relatie regelmatig onderhoud nodig om het goed te laten zijn. Als er een probleem is, kunt je het het beste meteen laten repareren om verdere complicaties onderweg te voorkomen.

Schoenmaker blijf bij je leest

Een deel van het basisonderhoud en reparaties kunnen we vaak zelf doen. Andere keren moeten we, ondanks onze inspanningen, op een professional vertrouwen om een kijkje te nemen en ons een handje te helpen.

Met een autoprobleem wel op tijd

waarom relatietherapie

Het is interessant maar ook wel jammer om te zien hoe gemakkelijk en snel we naar een specialist -de automonteur- gaan om schade aan onze voertuigen te herstellen of te voorkomen. Maar als het gaat om onze relaties, vermijden we vaak actie te ondernemen totdat de situatie veel ernstiger is geworden.

Onnodige schade door uitgesteld onderhoud

Helaas proberen veel stellen relatietherapie wanneer er al een aanzienlijke hoeveelheid schade is aangericht. Onaangepaste relationele patronen zijn verankerd geraakt. De emotionele band tussen partners is ernstig verzwakt en er is een hoge mate van wrok vanwege onopgeloste conflicten uit het verleden. En zo kunnen we nog wel even verder gaan.

Misvatting over wat relatietherapie is zorgt voor schade

Misvattingen over wat relatietherapie is en het doel ervan kunnen ook voorkomen dat stellen in een vroeg stadium hulp zoeken. Sommigen denken misschien dat relatietherapie alleen bedoeld is voor zeer ernstige problemen die een relatie beïnvloeden, waaronder ontrouw of verslaving. Anderen zien het misschien als een laatste poging om de relatie te beëindigen.

Relatietherapie als dwangmiddel

Sommigen zien het als een manier om hun partner te dwingen te veranderen omdat zij “het probleem” zouden zijn. Veel mensen zijn zich niet bewust van de voordelen van relatietherapie bij de behandeling van een breed scala aan relationele problemen. Ze weten niet hoe belangrijk het kan zijn om de algehele relatietevredenheid te verbeteren die de individuele geestelijke gezondheid beïnvloedt.

Relatie complexiteit toegenomen

Het is liefdesleven is anders geworden. Net als de samenleving. We accepteren minder. Willen snel resultaat. De verleidingen zijn groter. Net als de tolerantie.

Voor mensen is het samen leven er niet eenvoudiger op geworden. We leven steeds meer in kortstondige relaties, terwijl we continuïteit zo hard nodig hebben om te leren en in relaties zijn we hardleers. Een van de meest merkbare gevolgen van een gebrek aan continuïteit is echtscheiding. Mensen trouwen er niet minder om, hun verlangen naar een langdurige relatie blijft intact, hun capaciteit daarvoor neemt af.

Scheidingen nemen toe

Vooral na 1970 neemt percentage van echtscheiding snel toe tot meer dan 38 procent in 1994. In 2000 bedroeg het percentage 37% (NiDi Demografische atlas).

Het percentage tweede huwelijken dat verbroken wordt, is nog een stuk groter dan het percentage eerste huwelijken.

% Spijtoptanten stijgt

Onderzoek leert dat er heel wat spijtoptanten zijn na een echtscheiding. Drie vierde van de mensen denkt twee jaar na de scheiding: misschien was ik beter af geweest als ik de energie die ik nu nodig heb voor de afbouw van de relatie en het vinden van een nieuwe partner, in mijn eerste huwelijk had gestoken.

Lange doorwerking

Onderzoek wijst uit dat een echtscheiding vaak zwaardere gevolgen heeft dan meestal wordt aangenomen en gezegd . De helft van de mensen die gescheiden zijn, kan die breuk levenslang niet verwerken. Bij volwassenen die gescheiden zijn vindt men het hoogste percentage acute medische problemen, chronische ziekten en arbeidsongeschiktheid. Langdurige conflicten tussen partners vormen een relevante risicofactor voor de gezondheid.

Lotgenoten

Je bent niet de eerste en ook niet de laatste die zich door een professional laat adviseren en helpen bij het oplossen van een relatieprobleem.

De 8 oorzaken van een relatieprobleem

Naar de oorzaak van relatieproblemen is veel onderzoek gedaan. Onderstaand beschrijven we de 8 meest voorkomende oorzaken van relatieconflicten en waar stellen relatietherapie voor hebben gebruikt om ze op te lossen.