skip to Main Content

Waarom relatietherapie?

Waarom zou je hulp vragen?

Relatietherapie waarom? WAT IS RELATIETHERAPIE?
Om te begrijpen hoe relatietherapie je relatie ten goede kan komen, is het eerst belangrijk om te begrijpen wat WAT IS RELATIETHERAPIE is en waarom cliënten er voor kiezen.

Professionele hulp

Kort gezegd, relatiebegeleiding gebeurt met een professionele hulpverlener, psycholoog of therapeut en is vooral gericht op

 • het helpen van een paar hardnekkige problemen of problemen oplossen die ze zelf niet kunnen oplossen . En die ervoor zorgen dat één of beide partners denken over een eind aan de relatie te willen maken. de Hoewel we de neiging hebben om te denken dat relatietherapie zich beperkt tot romantische relaties, kan het ook andere gezinsrelaties, vriendschappen en werkrelaties omvatten.

Chronisch

In sommige gevallen zijn de problemen substantieel. Zoals chronisch vechten, ontdekken dat 1 van de partners een affaire heeft of heeft gehad. Of worstelen met verschillen in seksuele behoefte.

Advies

In andere gevallen kan een paar hulp inroepen om hen te helpen beslissingen te nemen over een bepaald aspect van hun relatie (zoals waar te leven of om te trouwen of om een ​​baby te krijgen). Soms komen paren naar relatietherapie als een manier om elkaar beter te begrijpen en een beter geïnformeerde beslissing te nemen over een lange termijn verplichting.

De belangrijkste voordelen van relatietherapie zijn onder meer:

 1. de manier om snel verbetering te realiseren in de manier waarop je met elkaar communiceert, het aantal en de intensiteit van je argumenten verminderen, je begrip van elkaars behoeften en reacties vergroten
 2. revitaliseren van verloren intimiteit en het herstellen van een gevoel van liefdevolle verbinding in je relatie
 3. een paar helpen om te onderhandelen of opnieuw te onderhandelen over toezeggingen.

VERBETERDE COMMUNICATIE & BEGRIP

Een relatie bestaat uit individuen. En als individuen brengen we onze eigen persoonlijke geschiedenis, persoonlijkheid, behoeften, hoop en verlangens naar onze relaties. Dientengevolge zal zelfs het meest harmonieus paar nooit frictieloos door het leven gaan. Om samen te komen en onze levens (of een aspect van ons leven) met een ander mens te delen, zal er altijd behoefte zijn aan discussie, compromis en onderhandeling.

Leren te communiceren

Ons vermogen om met onze partner te communiceren – om onze eigen behoeften en angsten te delen en om goed te luisteren naar hun behoeften en angsten – is daarom een ​​essentiële tool voor elke gezonde relatie. Een gekwalificeerde relatietherapeut is getraind om uw huidige communicatie gewoonten te herkennen en aan te beoordelen of effectiviteit. En om u te leren hoe u effectiever met elkaar kunt communiceren. Vaak wordt alleen maar aangemoedigd om open en eerlijk te praten tijdens de counselling-sessie van uw partner. Dit kan u al op weg helpen naar meer open en rustiger communicatie.
Dankzij sterke communicatievaardigheden (praten en luisteren) kunt u problemen -groot en klein- oplossen en blijft uw relatie sterk. Zelfs in tijden van zware stress.

VERLIES VAN EMOTIONELE HECHTING EN HERSTEL VAN VERLOREN INTIMITEIT

De vroege stadia van een nieuwe relatie zijn over het algemeen gevuld met emotionele intensiteit, sterk seksueel verlangen voor elkaar en gevoelens van warmte en vrijgevigheid ten opzichte van elkaar. Tijdens deze ‘wittebroodsweken periode’ willen stellen vaak veel van hun tijd samen doorbrengen met lijmen. Ze zijn verbaasd over hoe dichtbij ze worden en hun aantrekkingskracht op elkaar is erg sterk. Naarmate de relatie vordert en bekender wordt, heeft de dagelijkse sleur de neiging om onze liefdesaffaire te verstoren en beginnen we onze gevoelens van verbondenheid te verliezen.

Quality time?

Misschien besteden we niet zoveel quality time samen als vroeger. Of misschien zijn we te moe om seksueel seksueel te genieten. Of misschien laten we kleine irritaties over de gewoonten van onze partner gewoon in de weg zitten van onze diepere gevoelens. Wat de oorzaak ook is, verloren intimiteit en gevoelens van opwinding ten opzichte van elkaar zijn niet ongebruikelijk bij stellen die al langere tijd samen zijn geweest.
Aantrekken en afstoten
Sterker nog, stellen op lange termijn vinden vaak dat ze eigenlijk minder tijd met elkaar moeten doorbrengen om hun gevoel van zichzelf als individu opnieuw te herstellen. Dit proces komt van tijd tot tijd vaak terug tijdens een relatie. Een relatie kan door veel verschillende fases  gaan. Aantrekken en afstoten is daarbij een veel voorkomend verschijnsel. Dit proces van vervreemden kan de vorm aannemen van een emotionele scheiding. Of het kan ook tot zeer individuele, concrete veranderingen in de dagbesteding leiden

 • een besluit om opnieuw te studeren
 • een nieuwe carrière te beginnen
 • of een nieuwe interesse te laten bloeien

Hoe kan relatietherapie de emotionele hechting verbeteren

Een van de meest problematische gebieden voor stellen kan gericht zijn op betrokkenheid. Hechting kan vele vormen aannemen zoals

 • de beslissing om
  • met elkaar onder 1 dak te gaan
  • om kinderen te krijgen
  • een ​​bepaalde beroepskeuze of levenspad van de partner te ondersteunen.

We hebben allemaal angsten en zorgen over het aangaan van verplichtingen op een bepaald niveau. Het werken met een relatietherapeut kan beide leden van het paar helpen hun bezorgdheid te uiten en verduidelijken wat de verplichting voor hen zal betekenen en hoe het hun relatie kan beïnvloeden.

Angst om te binden

Een van de manieren waarop een counselor of psycholoog kan helpen, is niet alleen helpen bij het luchten van zorgen en angsten, maar ook bij het onderhandelen van verantwoordelijkheden die kunnen ontstaan ​​als gevolg van een nieuw engagement binnen de relatie. Als een stel bijvoorbeeld samen besluit dat een van hen nieuwe studies begint om een ​​nieuw carrièrepad na te streven, kan dat de verantwoordelijkheden voor het gezin en het huishouden van beiden veranderen. Het werken met een professionele relatietherapeut kan het paar helpen om duidelijke en werkbare afspraken te maken.

Relatietherapie waarom? Enkele van de redenen waarom je hulp zou kunnen zoeken

 • Onze ruzies escaleren, vaak gaat het  over kleinigheden.
 • We
  • staan we in onze relatie? Hoe kunnen we preventief zorg dragen voor onze intieme relatie?
  • hebben veel ruzie. En de periodes tussen de ruzies worden steeds korter.
  • leven al jaren naast elkaar heen. Ieder heeft zijn eigen leven. Heeft deze relatie nog wel zin?
  • begrijpen elkaar niet meer.
  • worden geconfronteerd met ernstige seksuele problemen.
  • zitten in een spiraal van steeds heviger wordende emotionele discussies.
 • Ik
  • wil met mijn partner over mijn problemen praten, maar daar komt nooit iets van terecht.
  • vind dat alles op mij neer komt, we komen niet tot een goede werkverdeling van allerlei huishoudelijke taken.
 • Mijn partner
  • is zo gesloten en ik wil graag van alles met elkaar bespreken, en dat lukt niet. Op die manier groeien we steeds verder uit elkaar.
  • partner gaat vreemd.
 • Hoe langdurige relaties boeiend houden? Hoe kan ik mijn relatie verdiepen?

Relatietherapie waarom?

 • Onze ruzies escaleren, er vallen soms rake klappen, hoe gaat dat aflopen?
 • Fysiek geweld in je relatie? Hoe dat geweld stopzetten? Wat is mijn aandeel als slachtoffer?
 • Mijn partner
  • slaat mij, maar ik kwets hem ook, jaag hem tegen het plafond, ik weet dat het fout is, maar toch doe ik het. Hoe kan ik dit keren?
  • partner wil scheiden, maar ik niet. Wat is voor mij een leefbaar scheidingsverhaal? Ik voel me hopeloos, angstig, verlaten, …maar ook kwaad, agressief, … Hoe ga ik daar mee om? Hoe moet het met de kinderen? Is er nog hoop?
 • Ik
  • sla mijn partner, ik schaam me, en toch gebeurt het telkens weer. Hoe kan ik dat aanpakken? Wat gebeurt er? Hoe komt dat?
  • twijfel aan mijn relatie. Heb ik te hoge verwachtingen? Wanneer is een relatie goed genoeg?
  • wil scheiden, maar mijn partner niet. Hoe kan ik mijn twijfels, angst, schuldgevoelens, verantwoordelijkheid hanteerbaar maken?
 • Scheiden of niet? Het is vaak géén oplossing om je relatie te stoppen. Je eigen kwetsuren los je niet op door uiteen te gaan, je neemt die immers mee naar je volgende relatie. Het is dus zeker de moeite waard om eerst te bekijken welke les je te trekken hebt uit de huidige relatieproblemen. In sommige gevallen is scheiden dan weer de enige oplossing.
 • Bij het begin van een volgende relatie: een hersamengesteld gezin, stiefouders, stiefkinderen, … Ouderbegeleiding kan hier zinvol zijn …

Relatietherapie waarom? een oplossing zoeken

Je kan natuurlijk altijd proberen je problemen zelf op te lossen. Maar als je er niet uit komtt, kan je best beroep doen op een professional. Klik hier voor een beschrijving van een Relatievakantie

Relatietherapie waarom? Relatieproblemen, een unieke groeikans?

Je kan relatieproblemen ook zien als een unieke kans om eens extra diep op je relatie en op jezelf in te gaan. Dieper ingaan op deze problemen kan enorm belangrijk zijn voor ieders individuele groei, ook als je tenslotte beslist om niet bij elkaar te blijven. Welke kwetsbaarheden zitten er achter die heftige reacties die jullie in jullie ruzies hebben? Welke pijn moet je jezelf toeëigenen, in plaats van de schuld bij je partner te leggen, enz. Partners kiezen elkaar niet zomaar, een deel van jullie proces kunnen jullie dus best samen doormaken.
Nogal wat stellen gaan veel te vlug uit elkaar. Onderzoek wijst uit dat stellen na twee jaar scheiden dikwijls spijt hebben. Ze zeggen dan: ” als ik dezelfde energie, die ik na mijn scheiding in mijn nieuwe levensituatie heb moeten stoppen, in mijn bestaande relatie had gestoken, dan had ik die relatie wellicht kunnen redden en op een nieuw (voldoening gevend) spoor kunnen trekken.”

Wat bepaalde je partnerkeuze ?

Partners kiezen elkaar dikwijls vanuit onbewuste motieven. Ervaringen uit het gezin van oorsprong kunnen daar een belangrijke invloed op hebben. Zelfs diepe kindbehoeften kunnen de keuze van een partner rechtstreeks beïnvloeden. Sommige partners komen in een emotionele fusie terecht, waardoor ze elkaars groeien belemmeren en onmogelijk maken. Te sterke loyauteiten naar het gezin van oorsprong of zelfs naar vroegere partners kunnen het paar parten spelen.

Relaties vandaag:

Relaties zijn géén einddoel meer. Vroeger was je met te trouwen van de straat. Nu wordt er veel meer verwacht van een relatie: het is nu meer een manier van samenleven.

Relatietherapie waarom? De Scheiding en daarna

Ook na de scheiding is het mogelijk dat beide, of één van beide de situatie niet aankunnen, dat de kwetsuren te diep zitten, of nog te recent zijn, dat er géén vertrouwen is, enz. … Beide partners blijven dikwijls zitten met gevoelens van pijn, onmacht, kwaadheid, woede, verdriet, onbegrip, schuldgevoelens, … Om afscheid te kunnen nemen van elkaar is het belangrijk dit te kunnen uitspreken, te verhelderen. De relatiecoaching heeft dan niet de bedoeling om de relatie te herstellen, maar wel om betekenis te geven aan deze belangrijke fase in je leven.
Om

 • te leren uit wat fout ging voor de volgende relatie.
 • een synthese te maken van wat goed ging en wat fout ging.
 • een goede verstandhouding te kunnen ontwikkelen voor de verdere opvoeding van de kinderen als die er zijn.

Wat is Relatievakantie ? Lees meer over het dagprogramma

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland

Back To Top