skip to Main Content

relatieproblemen, sex en huishouding

Relatieproblemen, sex en huishouding

ACHTERGROND VERSCHILLENDE BELEVING EMOTIES
Om tot dit inzicht te komen, wil ik eerst kort de aard en achtergrond van de verschillen tussen man en vrouw uiteenzetten, met name gericht op de beleving van emoties. In de leeftijd fase tussen grofweg 3 en 12 groeien vrouwen en mannen gescheiden van elkaar op. Spelende meisjes vinden jongens lomp en luidruchtig terwijl spelende jongens meisjes gewoon saai vinden. Jongens spelen het spel om het spel, en meisjes om samen te spelen. Als er problemen ontstaan, willen de jongens `de bal in het spel houden’ en stappen snel over de ruzie heen, alsof er niets gebeurde. Meisjes daarentegen stoppen vaak met het spel als ze ruzie krijgen. Als een jongen geblesseerd raakt probeert hij niet te huilen, hij zal worden gepest. Meisjes zijn juist het middelpunt van de belangstelling als ze huilen.
Het verschil tussen man en vrouw heeft niet alleen een psychologische achtergrond maar ook een fysiologische. Mannen hebben van nature meer last van emoties en herstellen langzamer van woede en verdriet. Ze blijven vaak zo lang boos (bijvoorbeeld een jongetje na een driftbui in de supermarkt) dat de ouders hem straffen (of time out geven). Dus, het tonen van emoties wordt niet beloond. Meisjes herstellen sneller, en worden dus beloond voor het tonen van hun emoties.
Deze psychologische en fysiologische achtergronden leiden er dus toe dat mannen en vrouwen totaal verschillend met emoties omgaan. Iets dat wordt versterkt door het feit dat we niet samen opgroeien, we hebben geen idee van het bestaan van deze verschillen.
HUISHOUDEN EN SEX
Mannen willen doorgaans vaker sex dan vrouwen. Door het verschil in beleving van emoties leren jongens dat sex een lichamelijk handeling is, die zonder enige emotionele voorwaarde kan worden uitgevoerd. Een handeling die uiteindelijk leidt tot meer verbondenheid met de vrouw in kwestie. Vrouwen en meisjes daarentegen hebben alleen zin in sex als ze in een emotionele staat van verbondenheid zijn en zien sex meer als een bevestiging van intimiteit, dan een middel om verbondenheid te bereiken.
Dit mechanisme zorgt er voor dat een man zijn vrouw minimaal als gelijke moet zien. Minimaal, want nog beter is het dus om te zorgen voor een emotionele staat van verbondenheid. Je vrouw zien als huishoudster leidt dus niet tot een beter sexleven. Je vrouw `helpen’ met het huishouden is hetzelfde. Het feit dat je zegt `schatje kan ik wat doen?’ impliceert haar verantwoordelijkheid. Daarnaast zal ze denken `wat een sukkel, dat zie je toch zelf?’Relatieproblemen,sex en huishouding kunnen dus een sterke onderlinge relatie hebben.
Overigens is het zo dat mannen die claimen hun vrouw te helpen met het huishouden slechts gemiddeld vier minuten per dag meer aan het huishouden doen dan mannen die claimen niets te doen.
Mannen die gezamenlijk met hun vrouw het huishouden doen, hebben gedurende de gehele relatie meer sex en emotionele verbondenheid. Bijkomend voordeel is dat deze mannen gemiddeld gezonder en langer leven dan mannen die niets doen of helpen. Dit simpelweg omdat er minder conflicten zijn in het dagelijkse verkeer.Relatieproblemen,sex en huishouding kunnen door het gedrag van de man dus positief beinvloedt worden.
Relatieproblemen,sex en huishouding kunnen dus een sterke onderlinge relatie hebben.
VERANTWOORDING

Dit artikel is mede gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van John Gottman Ph.D.

Back To Top