skip to Main Content

Relatieproblemen en rouw

Relatieproblemen en rouw

Wilt u praten over uw situatie. Neem contact met ons op. Klik hier

Als één van de partners in een relatie door het verlies van een geliefde (ouder, eigen kind, vriend) in rouw gedompeld raakt, kan dat ernstige problemen opleveren voor de relatie.
Vooral als de beide partners niet goed elkaars verwachting kennen in deze situatie. Als de rouwende partner de -onuitgesproken- verwachting heeft dat de ander hem of haar wel zal steunen en de ander nu juist geneigd is om te denken dat de ander gebaat is met rust (geen aandacht), kan het cumulatieve effect zijn dat er ernstige relatieproblemen ontstaan.
De rouwende partner sluit de ander uit; zo zeer dat gevoelens van initmiteit en sexualiteit zo goed als of geheel verdwijnen. Met als reactie daarop van de ander dat die zich ok terug trekt uit de relatie, teneinde niet gekwetst te worden.
Het devies is dus om ook of juist in geval van rouw elkaars verwachtingen goed te kennen.

Rouw duurt langer dan men denkt

“Rouwen is loslaten van de overledene en van allerlei gewoontes die je had, ook in sociaal opzicht.” Sociale steun en professionele begeleiding van rouw, van Jos de Keijser, uitg. Thesis Publishers Amsterdam.
Rouwende mensen wijzen je op je eigen kwetsbaarheid. En dat terwijl je net een pensioenverzekering hebt afgesloten. Nee, van rouw moet je zo snel mogelijk af, daar is hulpverlening voor. Maar zitten mensen daarop te wachten?
Voor ieder pijntje is wel een pilletje, maar verdriet en rouw horen bij het leven. “Als de huisarts jou met je verdriet naar de hulpverlening verwijst, is het alsof je er af kan worden geholpen. Maar ik heb geen truc om je minder verdrietig te laten zijn”, zegt Jos de Keijser (39), psycholoog. “Ik raad zelfhulpboekjes aan, dat mensen doorkrijgen: o ja, het is moeilijk, maar ik ben niet de enige.”
De Keijser, hoofd behandeling van de psychiatrische polikliniek in Leeuwarden, promoveerde op sociale steun en professionele begeleiding bij rouw. Sociale steun verwijst naar de opvang door familie, vrienden en kennissen. Uit zijn onderzoek blijkt ‘spontaan herstel’ met sociale steun beter te zijn dan professionele begeleiding.

Luister naar mij

Nabestaanden hebben behoefte aan een luisterend oor of gewoon de aanwezigheid van een vriend of familielid. Wat je niet moet doen is het gesprek over de gestorvene vermijden of niet meer langskomen, doen alsof er niets aan de hand is. In de twee jaar die De Keijser als rouwperiode hanteerde, nam het laatste gedrag toe. Nabestaanden hebben langer verdriet dan de omgeving denkt.
“In het eerste jaar heeft iedereen het moeilijk en weinig oog voor de inspanningen van de omgeving. Je moet eerst een keer alleen met kerst zijn geweest. Na een jaar sta je pas open voor al die dingen die zoveel mensen voor je deden. Maar de omgeving is dan moe en staat niet meer klaar. Die is blij als mam toch naar een maatschappelijk werker gaat.”

De Relatietest gaf nieuw inzicht!

Doe je de relatietest(relatiescan) vandaag nog dan heb je morgen antwoord op de vraag  ” hoe goed is mijn relatie?”
Via deze relatietest ontdek je hoe jij je relatie ervaart.  Vul hem daarom in eerste instantie alleen in.
Wel kun je je partner vragen deze relatietest later ook in te vullen. De beide ingevulde vragenlijsten kunnen de eerste aanzet zijn voor een 2 gesprek. Omdat een dergelijk gesprek zonder goede begeleiding gemakkelijk tot nieuwe conflicten kan leiden, is het belangrijk om voldoende tijd vrij te maken.

relatietest relatiescan

Verdeel de aandacht

De omgeving kan beter niet al het kruit in de eerste drie maanden verschieten, maar de aandacht verdelen over twee jaar. “Iemand moet zich af kunnen zonderen, maar blijf vragen hoe ’t is om alleen te zijn. Negen keer vraag je iemand mee uit en de tiende keer zegt-ie pas ja. Blijf vragen.”
Als moeder dan professionele hulp krijgt, gebeuren er twee dingen. “De familie heeft ’t verhaal al tig keer gehoord. De hulpverlener luistert, leeft zich in, geeft tips en schenkt alle aandacht. Dat is heerlijk en dat kan de omgeving nooit bieden. De familie doet dan een stapje terug en rust uit. Ma vraagt zich af waarom de kinderen niet net zo geduldig en begrijpend zijn en raakt ontevreden over de steun van haar omgeving.” Dit zijn de nadelen van professionele rouwbegeleiding: de familie geeft minder steun en de nabestaande is het zich bewust. Was er nooit begeleiding geweest, dan blijft de nabestaande net zo tevreden met minder steun.
In het eerste jaar krijgen vrouwen meer steun dan mannen. Maar in het tweede jaar krijgen mannen meer steun. Per saldo is het gelijk, maar mannen zijn beter af, want aan de steun in het eerste jaar heb je weinig. De meeste weduwen van nu, gemiddeld 55, zijn huisvrouw. Zij hebben een voorsprong op werkende weduwnaars. Als de vrouw wegvalt, blijven mannen achter met een mager vriendenkringetje. In de loop der tijd vullen ze dat aan met nieuwe kennissen, waar ze weer ‘verse’ aandacht van krijgen.
Kerkleden rouwen niet beter of slechter dan mensen zonder geloof. “De kwaliteit van wat pastores doen op gebied van rouw is trouwens erg goed. Ze pakken op waar de huisarts het laat liggen. Veel mensen doen een beroep op de dominee of pastoor, maar het helpt niet extra. Rouwen blijft een proces dat zich in jezelf afspeelt. Steun helpt, maar maakt je niet minder eenzaam.”

Bekijk de video´s over rouw

Eenzaamheid

Eenzaamheid is onvermijdelijk na partnerverlies, vooral in het begin. Na een jaar of twee wordt het gemis minder, maar het verdwijnt nooit. De enige manier om de plotselinge leegte te vullen, is een nieuwe liefdesrelatie, vindt De Keijser.
“De mening dat je eerst het verlies moet verwerken voor je een nieuwe relatie kunt hebben, klopt niet. Je kunt ook in een nieuwe relatie blijven rouwen. Je nieuwe partner is degene met wie je het best over je verlies kan praten.” En als mensen, vaker mannen, hun verdriet wegstoppen dan is dat voor hen de beste oplossing. Mannen zoeken trouwens niet sneller een nieuwe liefde dan vrouwen. “De uitdrukking ‘weduwnaarspijntje’, een kort, hevig verdriet en dan snel weer verder, gaat hier niet op.”
Jonge ouders zoeken wel eerder een nieuw maatje. “Zo van: de kinderen moeten door het verdriet heen en dan ik. Maar je kunt ook samen met je kinderen rouwen. Het kan geen kwaad als je kind ziet dat je huilt als je maar wel uitlegt wat er aan de hand is.” Een nieuwe relatie wordt vaak ervaren als verraad aan de overleden geliefde. Zestig procent zegt na twee jaar niet na te willen denken over een nieuwe partner. “Dat vind ik alarmerend en zonde. Ik denk dat een intieme relatie zoveel eenzaamheid terug kan dringen. Juist als je je daartegen verzet, eindig je bij de hulpverlener.”
Wanneer de relatie goed is geweest, heeft zeventig procent de gedachte af en toe contact te hebben met de overledene. “Je krijgt een gevoel dat iemand met je meekijkt of zelfs iets tegen je zegt. Dat is allemaal heel gezond.” De Keijser zelf zou ook willen dat zijn vriendin na zijn dood een ander vond. “Na twee maanden zou ik niet leuk vinden, maar wel na een tijdje. Ik zou benieuwd zijn wie ze kiest. Het is toch voor haar en de kinderen het beste.”

Slechte relatie en rouw

Een moeilijk rouwproces volgt op een slechte relatie. “De haat-liefde in de relatie komt terug in de rouw. De strijd gaat als het ware door.”
Voor één situatie bepleit De Keijser wel rouwbegeleiding: als iemand zich onzeker en minderwaardig voelt, komt hij in een depressie terecht en ziet hij letterlijk alles zwart. “Deze mensen krijgen wel steun, maar kunnen het niet meer op waarde schatten.” Rouwbegeleiding door getrainde lotgenoten zou deze groep soelaas kunnen bieden. “Ik wil graag lotgenotenhulp stimuleren, zodat de hulpverlener een stapje terug doet.”

Eerst de relatietest

Maar voordat we de startknop indrukten, hebben we eerst de relatietest van Relatievakantie (Relatietherapie in Eindhoven) gedaan. Zodat we een beter inzicht kregen in hoe wij tegen onze eigen relatieproblemen aankeken. Klik hier voor de relatietest.

De tip over relatieconflictbeheersing werkt!

Een conflict is de laatste fase in een proces van gebeurtenissen tussen 2 partijen. De fase waarin je niet meer door 1 deur kan. Niet meer luistert. De ander zijn opvatting, mening, voorstel onacceptabel en of onbegrijpelijk vindt.
Hoe los je dat op met je vrouw, man, vriend, vriendin?

Relatieconflict vechten

Wat niet werkt:

 • Blijven aanvallen en beschuldigen
 • Dezelfde argumenten herhalen; anders inpakken; dreigen
 • De ander de schuld geven en de oplossing laten bedenken
 • Een coalitie smeden met anderen
 • Je als een slachtoffer gedragen
 • Argumenten en bewijsmateriaal voor je eigen gelijk verzamelen
 • Doen alsof het er niet is
 • Het doorschuiven naar een ander

Weten wat je aandeel in het ontstaan van het conflict is en dat erkennen. Daar begint het voor jou mee. Vervolgens het tonen van de bereidheid, daadkracht en de creativiteit om jou aandeel te leveren aan de oplossing.

Wat wel werkt:

Bekijk onderstaande video  conflictbeheersing in je relatie

Klik hier voor het hoofdartikel over

Zelf aan de slag met on line hulp om je relatieproblemen op te lossen

We zijn na het doorwerken van het boek en de video´s toen eerst zelf aan de gang gegaan met af en toe wat over en weer gechat, gewhatsap en gebel met een relatietrainer/-coach. Waarbij ons opviel dat er relatief weinig werd “omgekeken” naar wat er in de relatie of ons leven was gebeurd. Focus was echt op ” vandaag en de toekomst”. Welk gedrag draagt bij en welk niet aan het oplossen van de relatieproblemen!
Wij zaten echt in een crisis situatie van jewelste in onze 10 jaar oude  relatie. En de “zelfhulp” route liep uiteindelijk toch dood. We zaten te vast in een patroon van over en weer beschuldigen. Toen hebben we met onze “on line” relatiecoach de mogelijkheden van een relatieweekend of relatievakantie besproken en welke relatietherapeut van hun team de beste match met ons zou kunnen opleveren.

 Relatievakantie of Relatietherapie

Relatievakantie wil verandering brengen in het gedachtegoed dat relatietherapie ingezet wordt als ‘laatste’ redmiddel. Iedere relatie kent zijn up’s en down’s. Dat is normaal. Toch is het in veel situaties zinvol om in relatietherapie in de vorm van een Relatieweekend te gaan. Bijvoorbeeld voor een boost in je relatie, als er terugkerende ruzies zijn, als de seks niet bestaand is geworden, of als je niet meer weet of je nog bij elkaar wilt blijven. Zowel voor kleine als grote problemen helpt relatietherapie.

Wat is Relatievakantie wel?

 • een geheel verzorgde vakantie voor (echt) paren in Malaga of  ieder andere locatie naar keuze, die hun relatie op een hoger plan willen brengen ;
 • als onderdeel van een 5 daagse workshop (  2 sessies per dag van maximaal 3 uur)
 • waarin ze oefenen met het gedrag dat -gegeven hun problematiek- nodig is om deze problemen duurzaam  te elimineren c.q te reduceren; met permanente (24 uurbeschikbaarheid) coaching
 • deelnemers een week-, maand en jaarplanning maken van alle activiteiten (tijdbesteding) die zorg moeten dragen voor ´quality time´voor de relatie
 • deelnemers tot 3 maanden na de workshop per skype met hun relatiecoach de onderling gemaakte afspraken (w.o de tijdbesteding) evalueren
 • meer dan 70% van de (echt) paren die een Relatievakantie achter de rug hebben, na 1 jaar meldt een veel betere relatie te hebben dan er voor

Wat is Relatievakantie niet?

 • het is géén therapie; er is o.i géén sprake van ” genezen” maar alleen van af te leren en aan te leren (gewenst) gedrag
 • waar jullie relatie-verleden uitgebreid onder de loupe wordt genomen
 • de persoonlijkheid of oordelen daarover vormen geen doel of onderwerp van de workshop
 • het is geen serie van gesprekken -waar tussen- dagen van thuis  huiswerk maken worden gepland

Informatie over de Relatievakantie

Klik hier voor het gratis werkboek “Schat,wil je mijn klant zijn?”.
Klik hier voor meer info over je Relatievakantie
Klik hier voor meer info over het programma van je Relatievakantie
Klik hier om naar de contact pagina te gaan
Klik hier voor het teamprofiel
Wat anderen van de relatievakantie vonden? Klik hier
Kosten van een Relatievakantie? Klik hier.

Back To Top