skip to Main Content

Relatieproblemen en egoisme

Egoïstisch persoon

Egoïstisch persoon – Wisselwerking Men zegt wel eens: wat uit liefde gegeven wordt keert veelvoudig in liefde bij je terug. Het is een heel natuurlijke wisselwerking. Het is het geven en nemen. Een egoïstisch persoon toont niet zoveel belangstelling voor het woord “geven”. Een egoïstisch persoon denkt meer aan het “nemen”. Het geven en nemen is dus een hele natuurlijke wisselwerking tussen twee personen. In principe komt het voort uit dezelfde bron. Het geven en nemen is iets universeels het komt zelfs in de natuur voor.

Relatieproblemen egoisme

Egoïstisch persoon – voorbeeld uit de natuur

Laten we dan ook even een voorbeeld uit de natuur nemen om dit wat specifieker uit te leggen. De zon is datgene wat er voor kan zorgen dat zaadjes kunnen ontspringen. Het water wat door de regen gegeven wordt, zorgt er op zijn beurt weer voor dat de groentes en de fruitbomen kunnen groeien.

egoïstisch persoon – natuurlijke wisselwerking

Deze groentes en fruitbomen zorgen er weer voor dat de mens bouwstoffen en vitamines in zichzelf kan opnemen. Dit is een heel natuurlijk geven en nemen vanuit de natuur gezien. Deze natuurlijke wisselwerking van geven en nemen vanuit het universum dat wordt dus op een onvoorwaardelijke manier gegeven.

Egoïstisch persoon – onvoorwaardelijke manier

Wanneer het “geven” niet op een onvoorwaardelijke manier gegeven wordt, dan wordt in principe de stroom van de energie verstoord. Zo mag je het ook bekijken in menselijke relaties. Een egoïstisch persoon verstoort dus in principe zijn of haar eigen energie.

Egoïstisch persoon – veelvoud

Als we niet egoïstisch zijn en iets van onszelf heel oprecht aan een ander kunnen geven dan zal dit vroeg of laat in veelvoud bij ons terugkeren. Zo is het ook in de liefde, ieder keer als we iets van harte zeggen of geven dan verdwijnt er een harde schil rondom de “muur”die we om ons zelf heen hebben “gebouwd”. Er gaat meer liefde stromen vanuit de bron van het ware zijn.

Egoïstisch persoon – delen

Geven maakt ons vrij van egoïsme het leert ons om te delen, het laat ons niet egoïstisch zijn.

Egoïstisch persoon – ontvangen

Het tegendeel is ook waar, de stromende energie tussen 2 mensen kan ook verstoord raken wanneer we niet durven te ontvangen als iemand ons in liefde iets wilt geven. We werpen dan onbewust een “blokkade” op.

 

Egoïstisch persoon – eergevoel

Er overheerst een trots of een eergevoel en dat creëert dan weer een emotionele afstand tussen twee personen. Sommige mensen vinden het moeilijker om iets te ontvangen dan iets te geven. Probeer hierin toch een goede middenweg te vinden. Het is nooit leuk als je iemand anders afremt in zijn of haar spontaniteit. Accepteer het dan ook om iets aan te nemen, als een ander je iets van harte wilt geven. Je zult zien dat het dan een ander effect gaat krijgen.

Egoïstisch persoon – dankbaarheid

Als we iets aannemen (bijvoorbeeld een liefdevol gebaar) dan kunnen we ook de vreugde van dankbaarheid voelen, het vervult ons hart met een energie die heel goed voelt. Dankbaarheid kunnen voelen en tonen is iets heel anders dan wanneer we iemand alleen maar bedanken. Een egoïstisch persoon kan dat heel moeilijk opbrengen.

Egoïstisch persoon – beleefdheid

Iemand bedanken kan ook enkel een gebaar van beleefdheid zijn, iets wat we van jongs af aan geleerd hebben. Als je dankbaarheid kunt voelen en tonen dan is dat iets wat veel krachtiger qua energie er zit namelijk een vreugde in. Meestal herken je dit wel aan de ogen van een ander ze gaan dan “stralen”.

Egoïstisch persoon – vrijgevigheid

Als we vrijgevig zijn dan zijn we niet egoïstisch en geven we onszelf “vrij” en gunnen we een ander iets. We voelen zelfs een innerlijke blijdschap als we aan een ander iets mogen geven. Een egoistisch persoon ervaart dat anders. We zien dat de ander daar van geniet en dat maakt ons vreugdevol. Dat is het mooie van de wisselwerking van geven en nemen in de liefde.

Egoïstisch persoon – op zichzelf gericht

Een egoïstisch persoon maakt deze wisselwerking dan ook niet echt mee. Hij of zij staat niet echt bij stil bij de gevoelens van een ander. Dit omdat ze puur en alleen op zichzelf gericht zijn. Meestal als je teveel op jezelf gericht bent dan kun je de emoties en gevoelens van een ander maar nauwelijks waarnemen. Je hebt dat op dit vlak een “blinde vlek” met alle gevolgen van dien.

Egoïstisch persoon – vrijgevigheid

Vrijgevigheid (hier wordt natuurlijk niet alleen het materialistische mee bedoeld) is de kortste weg tot liefde en mededogen. Een lief gebaar, een lieve zin, waardering, respect, begrip en een inlevingsvermogen naar een ander toe, zorgt soms voor “wonderen”.

Egoïstisch persoon – balans

Als een egoïstisch persoon alleen maar neemt in een relatie en hierdoor dus beduidend minder “geeft” aan de ander dan is er echt geen goede balans meer. Het brengt disharmonie in een relatie. Je kunt je ten alle tijden bij jezelf afvragen of het geven en nemen in je relatie nog in balans is. Als je voelt dat het niet of niet meer in balans is, dan zou je dit bespreekbaar met je partner kunnen maken.

Hoe zou je dat aan kunnen pakken?

 • Noteer de punten waarin je voelt dat je partner geeft
 • Noteer de punten waarin je voelt dat je partner neemt
 • Noteer deze twee verschillende punten van jezelf ook
 • Ga eens op je gemak ergens zitten en reflecteer over beiden lijsten
 • Noteer de punten die jij graag anders zou willen zien
 • Laat het even bezinken
 • Pak de lijst de dag erna nog eens in je handen en bekijk of je nog iets wilt toevoegen of verwijderen aan het lijstje
 • Laat het nog even een paar dagen bezinken en bekijk de lijst dan nog eens
 • Overweeg een juist moment om deze lijst bespreekbaar te maken met je partner, ga een “gezonde” dialoog aan met elkaar. Laat onderlinge verwijten dan ook achterwege.
 • Jullie kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om beiden zo’n zelfde lijst samen te stellen
 • Zorg er dan wel voor dat jullie je even van elkaar afzonderen tijdens het maken van die lijst. Zo verkom je dat jullie je door elkaar laten beïnvloeden
 • Zorg ervoor dat je juist de dingen bespreekbaar maakt, die punten die voor jou van uitermate van belang zijn en geef je partner diezelfde kans
 • Probeer samen een goed compromis af te sluiten want het is van belang dat jullie er beiden een goed gevoel aan gaan overhouden. Dat behoort nu eenmaal zo te zijn in echte liefde.

Egoïstisch persoon – verbintenis

Het kunnen en willen geven van echte liefde is nu eenmaal een besluit en een verbintenis die men met zichzelf en met de ander aangaat. Wanneer de tevredenheid, de geborgenheid en de ontplooiing van de persoon die je lief hebt even belangrijk voor je is geworden als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing dan is er sprake van echte liefde. Dan ben je geen egoïstisch persoon meer. Je hebt je inzichten verkregen op dit vlak. Je bent gegroeid in je gedachtes en in je gedrag daarop zal er een andere nieuwe deur voor je opengaan in de liefde.

Egoïstisch persoon – Minder op jezelf gericht

Als je geen egoïstisch persoon meer wilt zijn, dan ben je weliswaar minder op jezelf gericht maar daarvoor in de plaats ontvang je wel meer terug. De “wereld” kan voor je veranderen als je het besluit neemt om geen egoïstisch persoon meer te zijn.

Wat is Relatievakantie ? Lees meer over het dagprogramma

informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland

Bekijk hier de video´s over communicatie met je partner

Back To Top