skip to Main Content

Relatieadvies

Wat een gedoe die relatie!

Relatieadvies? Ben je ontevreden over je huidige relatie en kun je wel een goed praktisch advies gebruiken? Heb je geen vaste liefdesrelatie nog of zit het er aan te komen, maar kun je wel relatieadvies gebruiken? Dan ben je op de juiste plek beland. Niet dat we hier het “toverstokje fix mijn relatief even” in de aanbieding doen, echter vind je hier wel een beperkt aantal zeer doeltreffende tips om mee van start te gaan.

Relatieadvies tip 1: schrijf jezelf en elkaar een brief

Het grootste verschil tussen over relatieproblemen denken, piekeren of het opschrijven van dat wat je dwars zit in de relatie met je partner, is dat het(de gedachte “wat heb ik toch een …..relatie) wel uit je hoofd maar niet uit je leven  verdwijnt. Als het eenmaal op papier staat kan je het de volgende dag of week, maand nog eens doorlezen, aanpassen of uitbreiden. Het is als een ontwerp van een huis of ontwerp van je woonkamer. Het groeit!

houden van gedrag relatieadviesEmotie print

En op een gegeven ogenblik , als jij het goed genoeg vindt, is het jouw “emotie print” geworden. Geeft het, in jouw woorden, jouw beoordeling van je relatie oftewel het gedrag van je partner weer en de impact op jou weer. Niet beïnvloedt door je gemoedstoestand van het moment (je was boos of teleurgesteld) of de laatste ruzie of voorbijglijdende roze wolk. Nee dit is de pennenvrucht van je gemiddelde, door de bank genomen gevoel over je partner en wat dat bij jou teweeg heeft gebracht.

Lees mij nou eens!

En dus kan je er voor kiezen het anderen laten lezen. Inclusief je partner. Zonder dat je er bij hoeft te zijn. Of dat je je zorgen hoeft te maken of je je woorden wel goed gekozen hebt in het gesprek met de ander. En de lezer biedt het de voordelen van het in alle rust kunnen opnemen van dat waar jij zoveel tijd aan besteedt hebt.  Zonder dat die ander zich hoeft in te spannen om goed te luisteren.

Voor jou is er ook het voordeel dat je niet onderbroken wordt als je je verhaal aan het vertellen bent en dat je van die onderbreking last hebt of dat je waardering van de ander er nog minder door wordt. Bovendien maakt het dat de ander beter gaat nadenken voor dat er gereageerd wordt. Vragen gaat stellen i.p.v. aanvallen te doen of oordelen te vellen.

Relatieadvies tip 2: ga samen een paar dagen weg

Een relatieprobleem gaat niet weg zoals het gekomen is! Het is als het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan je auto of huis. Het is misschien helemaal niet bewust gegaan (van 1 of beide partners) maar het blijven uitstellen van wat minimaal nodig was, leidde uiteindelijk tot bijna onherstelbare schade. En dan lijkt het alsof je er veel tijd in moet steken om het tij te keren, maar in verhouding tot de gevolgen van niets doen, is het een schijntje.

Dus begin aan dat achterstallige onderhoud en regel dat je van een vrijdagavond tot zondag 17:00u ongestoord met elkaar kunt gaan schaven en timmeren. Op een plek en in een accommodatie die ontspanning en liefst ook ongekend comfort biedt. Regel al die ingrediënten waarvan je weet dat ze, toen het nog goed ging, je een goede herinnering gaven.

Relatieadvies tip 3: bereid je relatieweekend voor

Je kan pas beginnen met je achterstallige onderhoud als je voldoende basiskennis, -vaardigheid en gereedschap hebt. Je moet wel een beetje kunnen timmeren en timmermansoog hebben om van start te kunnen gaan. Goed gereedschap draagt uiteraard ook bij en tenslotte moet je natuurlijk wel een beeld hebben van wat de prioriteiten zijn. Wat zijn de onderwerpen waar je het meest elkaar over in de haren vliegt.

Wat is nodig voor een liefdesrelatie?

Om die kennis en vaardigheid te verwerven moet je je inlezen.  Dat doe je ook met andere problemen als het goed is. Als je het tenminste zelf wilt oplossen. Omdat je geld wilt besparen of gewoon omdat je jezelf wilt ontwikkelen en meent het te kunnen.

Dus lees onze andere artikelen, ons boek “Schat, wil je mijn klant zijn”. Bekijk onze video´s. Praat met vrienden.

Wat zijn onze spelregels?

Bij het uitvoeren van het achterstallige onderhoud moet je oppassen dat je op de bouwplaats niet elkaar inde weg loopt. Of jezelf blesseert of erger nog, door het negeren van bouwplaats ge- en verboden, niet meer kunt deelnemen aan de uitvoering. Dus stel minstens 3 spelregels op voor je gesprekvoering. Bijvoorbeeld “stel alleen maar open vragen”. Of ” een goed antwoord pas goed als het de waarheid bevat en betrekking heeft op mijn vraag”.

En 2 spelregels wat te doen als je in een ruzie terecht komt (spreek wel eerst af wat je onder ruzie verstaat).

Wat willen we bereiken?

Vage ambities leiden meestal tot teleurstellende resultaten. Wees dus zo specifiek mogelijk in het formuleren van je verwachtingen. Concreet is bijvoorbeeld “laten we zeggen dat het succesvol is geweest als we aan het eind van de laatste dag 2 afspraken hebben gemaakt welk gedrag we in ieder geval nooit meer naar elkaar zullen vertonen EN de boete die er staat op het niet nakomen van die afspraak”

relatieadviesBespreek de brief

Nu jullie de spelregels hebben bedacht en afgesproken (hang ze op 1 groot geel vel op een plek waar je tijdens het gesprek je oog op kunt houden), kun je beginnen met het lezen, doorspreken, toelichten van de brief of brieven.

Neem je gesprekken op

Het menselijk brein is ongetraind in staat om ongeveer 40 seconden gesproken tekst letterlijk te reproduceren. Dat heeft gevolgen voor hoor en wederhoor in jullie gesprekken. Omdat je dus waarschijnlijk tot de “40 seconden” groep behoort, ga je je eigen reconstructie maken van wat de ander gezegd heeft. En daar vervolgens vragen over stellen. Of erger nog oordelen over ontwikkelen. Dus als je partner aan het woord is dan ben jij niet alleen een voice´recorder, maar is je brein ook al bezig dat wat je gehoord hebt de classificeren (klopt niks, wat een onzin, ben ik t helemaal niet mee eens etc.). Meestal is het ook al bezig om een reactie voor te bereiden; de woorden, zinnen die je gaat zeggen. In plaats van alleen maar te luisteren en je af te vragen “welke vraag heb ik hier over?).

Niet goed luisteren, het uitdelen van oordelen vormt 80% van de conflictstof in de liefdesrelatie. Het zijn als de bommen en granaten die 2 partijen in oorlog naar elkaar toesturen. In plaats van hun ambassadeurs.

Relatieadvies tip 4: ken je geschiedenis

De liefdesrelatie is als een reis door de tijd. Die je samen maakt, maar waarin je zelf ook ander reizen maakt (promotie in je werk, overlijden van een dierbare). Tijdens jullie reis zullen zich gebeurtenissen voordoen die invloed kunnen hebben op je gedrag.

Is dat zo?

Soms ben je je daar niet van bewust en je partner wel. Maar in de gevallen dat daar niet goed over gesproken werd (goed= zeggen dat je verandering van gedrag ervaart en vragen hoe dat komt; afspreken wat je samen kunt doen om te voorkomen dat het gedrag zo blijft) kan dat een verwijdering veroorzaken.

Tijdlijntje

Neem daarom een groot A2 vel mee en zet onder elkaar in chronologische volgorde (oudste eerst) alle gebeurtenissen waarvan je partner of jij vinden dat die een negatieve uitwerking hadden op de relatie. In een 2 kolom geef je aan de impact ( van 1 tot 5).  In de 3e kolom beschrijf je welk effect de gebeurtenis op jouw gedrag naar je partner had.

Als het nog een keer zou gebeuren?

Als je zo je relatie-gebeurtenissen-logboek hebt aangelegd ga je vervolgens iedere gebeurtenis bespreken. Daarbij moet je wel de volgende gedragscode in acht nemen.

  1. stel elkaar alleen maar open vragen over wat er in de kolommen geschreven is door je partner (geen oordelen of aannames)
  2. stel als laatste open vraag altijd “wat zou ik en/of jij kunnen doen om te voorkomen dat zo´n of gelijksoortige gebeurtenis zich in de toekomst zou kunnen voordoen?

 

Back To Top