Relatie weekend. Investeer 3 dagen in je relatiekwaliteit

We Zijn Er Even Niet!

Relatie weekend of relatie intensive is een korte maar intensieve en effectieve meerdaagse time out voor paren die hun relatie toekomstbestendig willen maken. Bedoeld om snel, economisch en blijvend heel je relatieproblemen te voorkomen en op te lossen. Op een plek waar je je thuis voelt.

Er even tussenuit

Ver weg van de dagelijkse routine en verplichtingen. Synoniemen voor het relatieweekend zijn: relatietherapie weekend, relatievakantie, relatie intensive, intensieve relatietherapie. Een Online relatieweekend van 16 uur? | 300 euro.

De Relatietherapie die wel werkt!

Online (relatietherapie) en (online)coaching. Al sinds 2009.  Wij bedachten als eerste de Relatievakantie. Intensieve relatietherapie in combinatie met een micro sabbatical. Toen het Relatieweekend. En sinds 2016 online Relatietherapie. In eerste instantie voor Nederlanders buiten Nederland. Maar door het corona virus nu ook voor Nederlanders in Nederland!

De Basis van een Relatieweekend

Het basis Relatie weekend omvat minstens 4 aanééngesloten dagdelen van 2-4 uur van werken-samen of alleen- aan je relatie. Met een privé/ relatiecoach communicatietrainer. Online of offline. Met als locatie je eigen of gehuurde “vakantiewoning”.

 

Maximaal 5 dagen

 

ONLINE RELATIETHERAPIE BESPAART JE TIJD EN VOORKOMT STRESS-min
Een Paar Dagen Investeren In Je Relatie

Het relatie weekend is niet gebaseerd op een serie van korte gesprekken (consulten) onderbroken door het dagelijks leven. Maar is een serie van aanéénsluitende gesprekken van 2 tot 4 uur. Gedurende maximaal 5 dagen. In totaal zullen de gesprekken maximaal zo´n 32 uur in beslag nemen. Wij kijken niet op een uurtje. Het resultaat telt

 

Het relatieweekend programma

In ons gezamenlijk adviesgesprek hebben we je al verteld wat -gegeven jullie mogelijkheden en “doelen”- aan tijd nodig is. Hoeveel dagen en hoeveel sessies. Per dag zijn er maximaal 3 sessies. Van maximaal 4 uur. De duur is sterk afhankelijk van het onderwerp van het gesprek en jullie interactie. Bij online sessie beperken we de sessie tot maximaal 2 uur.

De Thema´s

Om je doelen in zo´n korte tijd te bereiken is tijd, inspanning en toewijding nodig van alle betrokkenen. In die tijd gaan we jullie relatie toekomstbestendig maken door samen met jullie 5 thema´s uit te werken.

 1. Communicatie: hoe praten wij en hoe moet het?
 2. Idealiseren : hoe zou ik het (o.a. de relatie) willen hebben?
 3. Compromis : hoe bereiken we duurzame vrede?
 4. Mijn schade : welk gedrag van jou wil ik niet meer?
 5. Struikelblok : over welke onderwerpen een compromis bereiken?

Thema´s per dag

De thema´s worden in het algemeen besproken in de aangegeven volgorde, tenzij de feitelijke situatie dat niet toestaat. Om thema 4 te kunnen aanvangen, moeten de voorafgaande op tevredenstellende wijze zijn afgerond. In thema 6 worden alle noodzakelijke veranderingen ook nog eens geconcretiseerd in je persoonlijke agenda.

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

Het percentage doorstarters na een Relatie weekend ligt op zo´n 80% . De 20% die “uitvalt” heeft veel te maken dat die groep niet gekozen heeft voor onze 3 maanden nazorg. Los van het eindresultaat, zijn de uitspraken die we heel vaak horen:

 

Ik Weet Nu Veel Meer Van Je!

 

Een Uitspraak die we vaak horen is “Ik wist niet dat je daar mee zat” of ” Ik heb dat nooit eerder van je gehoord, had dat maar gezegd!”. In heel korte tijd kwam ik heel veel te weten over jou. Waarom er bepaald gedrag was. Waardoor ik meer begrip kan hebben en er bereidheid is om mijn gedrag naar jou toe te veranderen.

 

Ik slaap weer goed en eet weer goed. Ik durf en wil je vast pakken.

 

Ben zo blij dat die vreselijke ruzies– en de stiltes en het verdriet daarna- er niet meer zijn.

 

Sinds lange tijd waren we weer intiem met elkaar bent en het blij dat het zo natuurlijk aanvoelt. Heb het idee dat dat wat kapot was of slecht functioneerde weer is als vanouds. Of veel beter. We hebben weer wat voor elkaar over. Willen de extra stap zetten.

 

 

 

 

 

 

De Plek

weekend relatietherapie accommodatie

De accommodatie is van groot belang in het weekend relatietherapie. Het is daar waar de sessies zullen plaatsvinden. Bij je tijdelijke thuis. Daar gaan we je relatieproblemen te lijf.

Vrije keuze

Er zijn de volgende opties waar je uit kan kiezen

Jij kiest en boekt

Omdat het je thuis is laten we de keuze van de omgeving en de accommodatie aan jullie over. Natuurlijk kunnen we desgewenst adviseren en mee helpen bij de boeking.

Lotgenoten

Via onderstaande button “beland je” in de beschrijving van de problemen van een aantal cliënten. Wellicht herken je iets van de geschetste problematiek en weet je dat we daar in ieder geval ervaring mee hebben. Maar we hebben sinds 2009 meer dan 900 cliënten door kunnen laten starten . Dus onze ervaring is veel ruimer dan deze paar voorbeelden.

Kosten en contact

 

De kosten van een Relatieweekend zijn gemiddeld 40% lager dan van een vergelijkbaar traject bij een consult relatietherapeut/ psycholoog. Bekijk hier de tariefsvergelijking

 

Relatieproblemen oorzaak?

Wat je tot nu toe hebt ondernomen heeft nog geen verbetering gebracht. Er moet echt iets anders gebeuren. Je bent allebei ontevreden, geërgerd of misschien wel boos en gefrustreerd door het gedrag van de ander. Of van jezelf.

Gedrag is de oorzaak

In de relatie draait alles om hoe je je naar de ander toe gedraagt. Als dat niet overeenkomt met de verwachting van de ander, gedurende langere tijd , ontstaat afstand in plaats van toenadering en hechting, verbinding. Dat moet dus anders! Dit is zo belangrijk dat we daar een apart artikel over hebben geschreven voor je.

 

Hulp van buitenaf?

Je denkt er over na-nadat je al van alles geprobeerd hebt,zelf of samen, om een psycholoog of  relatietherapeut te consulteren(we noemen dat consult relatietherapie). Maar je hebt ook al gehoord over zoiets als een relatieweekend. Wat is dát dan? Dat leggen we hieronder uit.

Maar laten we kort eerst wat vertellen over relatietherapie. Wij spreken overigens liever over relatiecoaching.

 

Wat is relatietherapie?

In relatietherapie zitten 2 belangrijke woorden. Relatie en therapie. Om met het laatste te beginnen. Waar denk je aan bij het woord therapie? De meeste mensen denken-blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht- aan genezen, helen, psycholoog, schaamte en onderzoek doen naar de diepere oorzaken van gedrag. Het verleden. Iets wat geheeld of behandeld dient te worden! Iets wat lang duurt.

 

 

Een paar vragen vooraf

Zoals bij iedere hulpverlener of adviseur, hebben wij- om je situatie voldoende te gaan begrijpen om te oordelen of en hoe we je het beste en het snelst kunnen helpen- enige informatie over je partner en jou nodig. Zoals:

 1. Wat of wie is je probleem?
 2. Aard van je probleem: hoe acuut en ernstig is je probleem 
 3. Wie zoekt de hulp? Jij alleen of jullie samen (10% van onze cliënten start alleen omdat de partner aanvankelijk niet wil)
 4. Doel: Wat wil je bereiken?
 5. Hoe snel wil je resultaat?
 6. Wat Het Beschikbare Budget en de Beschikbare Tijd
 7. Wat is De Woonsituatie (samen, LAT)
 8. Type relatie : Samengesteld gezin, zonder kinderen,
 9. Zijn er bijzondere persoonskenmerken zoals autisme, borderliner, ADHD, egoïsme gediagnosticeerd of zijn er sterke aanwijzingen?
 10. Hoe is de conditie: hartstikke fit, mentaal overbelast; lichamelijk verzwakt (b.v. door ziekte) of iets heel anders?

 

Een relatie questionnaire

Als we de antwoorden op de bovenstaande vragen en met jullie besproken hebben weten we al veel meer. In 99% van de gevallen is gedrag de oorzaak van een relatieprobleem. Daarom willen we daarover graag vooraf iets meer van weten.

 

Welke gedrag vormt het probleem?

De vragen 1,2 en 3wat is het probleem en wie doet er mee aan het oplossen- zijn dus de allerbelangrijkste. Om een goede inschatting te maken of en hoe wij jullie het beste kunnen helpen, is het belangrijk dat jezelf en wij een zo volledig mogelijk en subjectief beeld-zoals jij het ervaart- hebben van hoe een ieder van jullie de ander ervaart in de relatie. Daar nodigen we je graag uit de online vragenlijst -waarvan de invulling zo´n 15 minuten van je tijd vergt- in te vullen.

 

Wat vind je van elkaar´s gedrag?

Tijdens het invullen krijg je al een goed beeld over hoe je tegen het gedrag van je partner en jezelf in de relatie aan kijkt.

De antwoorden die jullie beiden-onafhankelijk van elkaar- geven, zeggen veel over wat het gedrag is dat je van elkaar verwacht . Hoe is de communicatie? Hoeveel houden van is er nog? Welke andere factoren of gebeurtenissen in de relatie hebben mogelijke emotionele schade veroorzaakt. Van de antwoorden maken wij een -gratis-advies in pdf formaat

 

 

Wanneer heeft het zin?

Met alle informatie die we van jullie- d.m.v. ondermeer de (test) antwoorden- zijn we zeer goed in staat om jullie te adviseren en antwoorden te geven op de vragen

 

 • hoe zinvol het is om een meerdaagse relatie intensive te doen?
 • wat en hoeveel is nodig is- tijd en intensiteit? *
 • wie van jullie heeft wat voor ondersteuning nodig (in het geval je niet samen wilt of kunt beginnen)?

* Dit is o.a afhankelijk van jullie problematiek en de inspanningsbereidheid .

 

Intake en kennismaking

Als we alle informatie hebben kunnen we in een gesprek van ongeveer een halfuur bespreken wat ons advies naar jullie of jou is-20% start eerst alleen-. En heb je uiteraard alle ruimte voor vragen en al datgene waar je mee worstelt. In ieder geval kan na zo´n gesprek je relatie intensive snel daarna starten.

 

Wie is cliënt?

Als je ingaat op ons advies dan beschouwen we jullie tijdens je Relatie weekend als 3 cliënten; de 2 relatie-partners en het “collectief “de relatie”. Afhankelijk van de problematiek en de voortgang zullen er dan ook zowel 1 op 1 als 1 op 2 gesprekken zijn. Daarmee is gewaarborgd dat je beide volledig vrij kunt zijn in het uiten van je persoonlijke drijfveren, behoeften, problemen en verwachtingen. De 1 op 1 gesprekken blijven privé. Tenzij je zelf aangeeft dat met de ander te willen delen.

 

Relatieweekend | Voor Mij Alleen?

 

Vliegen We Samen?

Je kunt een Relatie Intensive samen of alleen boeken. Het ideaal is om die 2,3 of 5 dagen samen mee te maken. Maar als “the Best” niet haalbaar is dan maar “Next Best” zeggen wij. Wat je in een Relatie Intensive ontwikkelt is de vaardigheid om in de gesprekken met elkaar niet te eindigen in een onopgeloste ruzie maar in een compromis dat voor duurzame verbinding zorgt. Als je kiest voor de Individuele Route dan leren we bovendien hoe jij je partner zo ver krijgt dat die die vorm van met elkaar praten ook gaat toepassen. Lees artikel “Hoe overtuig ik mijn partner?”

 

De voorbereiding

Omdat er in korte tijd veel bereikt moet en kan worden, is goede voorbereiding-in gelijke mate- door de cliënten noodzakelijk. De daarvoor noodzakelijke materialen worden voorafgaand aan het Relatieweekend verstrekt en ingevuld. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de inventarisatie van de emotionele schade. Lees meer Daarnaast is van belang inzicht te geven in de eigen tijdbesteding. Daartoe dient een tijd/rol-analyse​ te worden gemaakt. Deze geeft inzicht in hoeveel tijd nu aan de relatie en aan andere rollen die je hebt wordt besteed. Lees meer over tijd/ rol analyse

 

3 dagen vooraf

Minstens 3 dagen voor dat je met je online relatietherapie sessie start heb je per telefoon of whatsapp contact met je online relatietherapeut. In dat gesprek wordt het verloop van de sessies doorgesproken. Kun je al je vragen of opmerkingen kwijt over de sessies. Maar ook voorafgaand aan dit contact kun je contact zoeken over je voorbereidingen of anderszins.

 

De begeleiding

De gesprekken tijdens het Relatieweekend voer je met je communicatie-trainer en relatietherapeut (verenigd in één persoon). Zij of hij is je steun en toeverlaat. 24 uur per dag.

 

Privé coach en trainer

We zien ook Relatieweekend aanbieding voorbij komen waarbij je 5 of meer stellen-gezellig samen in hetzelfde hotel- een collectief vormt. Gecoacht door 1 of 2 begeleiders. Wij kiezen daar niet voor. Omdat dat niet het belang van onze cliënt dient.

 

Kosten verlagen

Om de kosten te verlagen en de prijs aantrekkelijk te maken. Wij denken dat dat niet in het belang van het individuele koppel is. Je gaat toch ook niet met zijn 4-en in de stoel bij de tandarts liggen!

 

24/7 voor jou

Bij ons is je privé communicatietrainer en relatiecoach 1 op 2 met jullie bezig om je te leren je hoe je je relatieproblemen blijvend oplost. Tijdens en tussen de sessies door. Lees meer over hoe je relatieproblemen oplost.

 

Oefenen met nieuw gedrag

Gedrag is de oorzaak van ieder relatieprobleem. Tijdens het relatieweekend worden de doelen-net als in de consult relatietherapie- bereikt door middel van o.m. een andere gespreksvoering. Hetzij in de 1 op 2 vorm. Dan wel in de 1 op 1 vorm.

 

Intensief  maar veilig oefenen

Het veranderen van gedrag zal als regel alleen plaatsvinden als er sprake is van een tastbaar voordeel. Maar ook dat dat voordeel zich heel snel aandient.

 

Oefening baart kunst

Je gaat oefenen met een vorm van met elkaar praten die veel minder ruzie en daardoor minder emotionele schade oplevert. Om uit je oude vertrouwde patroon te komen is veel oefenen en correctie door je coach/trainer nodig.

De gesprekken tijdens het Relatieweekend opnemen en afluisteren. Samen ontdekken wat er in die gesprekken fout ging. En vervolgens daarna het gesprek opnieuw voeren maar dan zonder de fatale afloop (een ruzie).

 

Oefening baart kunst

Daarom dat 1 uur per week 10 weken lang niet kan werken!

 

Omarm het nieuwe gedrag!

Het betekent dat beide partners zo snel mogelijk het ongewenste gedrag afzweren en niet meer vertonen. Omarm het nieuwe gedrag dus.