Relatieproblemen en time-out

Relatie time out. Om maar met de deur in huis te vallen. Wij zijn  geen voorstander van de spontane en éénzijdig gestarte time out om je relatieproblemen duurzaam op te lossen. En in dit artikel zullen we uitleggen waarom en wat het alternatief is.

relatie time out do or don´tEen time out in je relatie is als

 • in een vliegende storm het zeilschip verlaten met een schietstoel richting kust
 • en hopen dat zowel de boot als je partner gered worden
  • door bijvoorbeeld de geboorte van een kind
  • een wonderlijke maar wel altijd gehoopte spontane verandering in het gedrag van je partner
  • of wat dan ook

Maar in ieder geval zie jij er geen gat meer in en wil je gewoon tijd voor jezelf om even navel te staren. En daar heb je ook recht op!

Wat vinden wij van de time out?

Zoals gezegd als je tijd nodig hebt om na te denken over de problematische relatie waar je in zit dan moet die er komen! De vraag is wat wil je bereiken met de time out? Wat is de vorm waarin je dat doet. Hoe bereik je je doel? Hoe voorkom je dat er onnodig schade aan anderen berokkend wordt.

Crisis als kans

Op het moment dat je toe bent aan een relatie time out is er vaak ook sprake van een relatie burn out. Of een persoonlijke burn out. Ruzie en conflicten met je partner vreten energie. Het werkt door in alles. Je werk, relatie met kinderen. Meestal geldt hetzelfde voor je partner.

Er moet iets veranderen! Daarvan ben jij in ieder geval overtuigd.

Scepsis

Tegelijkertijd ben je ook moegestreden hebt de hoop verloren dat de verandering zal komen. Je bent al te vaak teleurgesteld in het gedrag van je partner. En misschien ook wel in dat van jezelf. Je hebt er voor je gevoel alles aan gedaan!

Alles aan gedaan?

Je kan een relatie crisis vergelijken met een bedrijf dat aan de vooravond van een faillissement staat. De paniek slaat toe. De ondernemer is ervan overtuigd dat hij of zij er alles aan gedaan heeft. Heeft zijn ziel en zaligheid in de onderneming gelegd.

Maar is of zijn er wel

 • voldoende vakbekwaamheid en ervaring om de crisis te keren.
 • instrumenten om de situatie objectief in beeld te brengen.
 • voldoende kennis van de eigen rol in het falen van de onderneming
 • talent en bereidheid om te leren en af te leren wat nodig is
 • vaardigheid en wil om naar anderen in of buiten de onderneming te luisteren
 • bewezen oplossingen te accepeteren

Conflict en ruzie beheersen kan je leren

Net als koken, fietsen, viool spelen, is het bezweren van je relatiecrisis een vaardigheid die je kan leren. Of je daarin slaagt hangt ondermeer af van

 • de urgentie die je ervaart (en als je in time out wilt is dat eigenlijk het ideale moment; meer urgentie kan je niet creeëren)
 • de mate waarin je beseft dat wat jij of je partner gedaan hebben om de relatieproblemen op te lossen niet werkte en zal werken
 • de wil om uit de relatieproblemen te komen
 • de bereidheid om vanaf 0 te starten en het relatie verleden zinvol te gebruiken
 • het talent van jou en je partner om te leren (bijvoorbeeld een andere vorm van communiceren)
 • de kwaliteit en ervaring van je “trainer-coach”

Gebruik de time out om de time in voor te bereiden

Liever gebruiken we daarom de relatie time out en de crisis in de relatie om de opgebouwde druk en  frictie te gebruiken om wat onmogelijke veranderingen leken, mogelijk te maken. Net zo goed als je de time out goed moet voor bereiden moet je dus ook de time in goed voor bereiden. Het terugkeren in de relatie.

 

Bekijk hier de video´s over het belang van het verleden bij het beslissen over je toekomst

Bij het voorbereiden van een time out is het nodig dat beide partners het relatie verleden gebruiken om de time in voor te bereiden.

Emotionele schade
 • welk gedrag van de ander heeft mij pijn gedaan?
 • wat is de pijn?
 • welke gedachten krijg ik als ik aan dat gedrag terug denk
 • welke lichamelijk reacties levert dat gedrag bij mij op
Emotionele binding
 • welk gedrag van de ander heeft mij dichter bij de ander gebracht
 • hoe omschrijf ik dat?
 • welke gedachten krijg ik als ik aan dat gedrag terug denk
 • welke lichamelijk reacties levert dat gedrag bij mij op

Het verleden heeft een beperkte rol

Het besef dat het gedrag is dat emotionele schade berokkent is sleutel tot de verandering. Maar kan ook het slot op de deur zijn naar verandering. Blijven hangen in verwijten is valkkuil nr.1 bij het oplossen van je relatieproblemen. De time out gebruiken om het verleden uitgebreid te bespreken, is verloren tijd.

Bekijk de video over dit aspect maar eens

Relatie burn-out – Relatie time-out

De gespannen situatie waarin beide partners zich bevinden heeft vaak te lang geduurd. Hierdoor zie je vaak bij mensen in dit soort situaties, verschijnselen die te vergelijken zijn met die van overspannenheid en burn-out. Het is daarom soms helemaal niet zo gek om even uit elkaar te gaan. Bij een burn-out dat zich op werkgebied afspeelt, is het heel logisch, om even niet naar het werk te gaan. Daar komen immers de spanningen vandaan. Het zelfde geldt bij een burn-out op relatie-gebied.  Even weg uit de relatie, kan er voor zorgen dat je weer wat op adem komt, zolang je maar wel een plan hebt!  Relatie time-out in de vorm van een Relatievakantie is dus de beste variant.

lees meer over burn out en relatie

Evenwichtige beslissing

Een groot voordeel van tijdelijk uit elkaar gaan is, dat je niet definitief de handdoek in de ring gooit. Maar het is wel nodig dat je allebei goed inzicht hebt in het waarom van de relatie time out!

De Relatietest geeft inzicht

relatietest geeft inzicht

Relatieproblemen? Maar wat zijn die precies. Om verder te komen moeten jullie wel inzicht hebben in wat de hoofd-en bijproblemen zijn

Je beslissing om te gaan of te blijven is misschien wel de moeilijkste van je hele leven. Je wikt en weegt. Informeert jezelf. Wat zeker ook inzicht zal geven is een relatiescan. Klik hier voor de Relatievakantie relatietest.

De relatietest doe je hier!  Doe je de relatietest(relatiescan) vandaag nog dan heb je morgen antwoord op de vraag  ” hoe goed is mijn relatie?”

Via deze relatietest ontdek je hoe jij je relatie ervaart.  Vul hem daarom in eerste instantie alleen in.

Wel kun je je partner vragen deze relatietest later ook in te vullen. De beide ingevulde vragenlijsten kunnen de eerste aanzet zijn voor een 2 gesprek. Omdat een dergelijk gesprek zonder goede begeleiding gemakkelijk tot nieuwe conflicten kan leiden, is het belangrijk om voldoende tijd vrij te maken.

Als jullie het gesprek liever voeren in aanwezigheid van een onpartijdige derde kunnen jullie het gesprek natuurlijk ook voeren onder begeleiding van ons. Relatietherapie in de vorm van de Relatievakantie kan jullie namelijk helpen in de kortst mogelijk tijd de relatieproblemen te verminderen.

Hulp voor jezelf tijdens de relatie time-out

Vaak is tijd alleen spenderen, niet genoeg, om weer een beetje tot jezelf te komen. Meestal is er namelijk voor langere tijd, roofbouw op jezelf gepleegd. Hierdoor zal  je dus ook echt weer aan jezelf moet werken, om weer wat beter in je vel te komen zitten. Daarnaast is het ook goed om voor jezelf  te analyseren, hoe het zover heeft kunnen komen, en wat hierin je eigen aandeel is geweest. Je kunt het  zien als een soort burn-out op relatiegebied en je zal het in de toekomst, dus echt anders moeten gaan doen, om niet weer in een vergelijkbare situatie te belanden.  Binnen deze praktijk word je in dit proces ondersteund.

Verandering in de relatie is nodig!

Wellicht kom je er tijdens de relatie time-out achter, dat je gevoelsmatig er nog niet alles aan hebt gedaan om de relatie te verbeteren. Ook kan het gebeuren dat je je partner mist.  In alle gevallen, waarbij wordt besloten, om verder te gaan met de relatie, is het essentieel om ook aan de relatie te werken! Als er namelijk niets verandert, hoe voorkom je dan, dat je weer dezelfde problemen krijgt, nadat je tijdelijk uit elkaar bent geweest? Relatietherapie inde vorm van een Relatievakantie  kan hier het verschil maken. Door het  no-nonsense karakter van deze hulp, worden relatieproblemen geheel inzichtelijk gemaakt en wordt het ook duidelijk, welke mogelijkheden zijn om de relatie vlot te trekken. Natuurlijk wordt ook besproken of een relatie time-out een juiste stap is of  dat er wellicht andere mogelijkheden bestaan.

Werkt een relatie time-out?

De effectiviteit van een time-out aan is geheel afhankelijk van hoe de situatie op dat moment in de relatie is, en of er de welwillendheid is om tijdens de time-out toch ook te werken aan jezelf en/of de relatie.

De effectiviteit van een time-out wordt groter wanneer je op gepaste tijden, actief met de relatie en/of jezelf bezig bent. Doe je immer niets, dan gebeurt er ook niets. Voortzetting van de relatie, heeft meer kans wanneer er tijdens de periode van bezinning, wezenlijk dingen zijn veranderd in gevoel  en communicatie.

Intensieve relatietherapie

Om dit voor elkaar te krijgen kan intensieve relatietherapie in de vorm van een Relatievakantie  een uitkomst bieden. Tijdens je Relatievakantie relatietherapeut onderzoeken  beide partners hoe de relatie tot dan toe is verlopen, maken inzichtelijk  welk gedrag  de problemen heeft doen ontstaan  en welke schade dit heeft veroorzaakt bij de ander.. Hierdoor kan ook duidelijk worden, of er nog iets aan de relatieproblemen is te doen, of dat het beter is om de relatie te beëindigen. Bovendien geeft dit beide partners inzicht, in hoe zij functioneren, zodat zij hier in de toekomst op kunnen anticiperen.

Tijdens de relatie time out, kan soms duidelijk worden dat er nog wel gevoelens voor elkaar zijn. Wanneer beide partners dan in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen, voor hun eigen aandeel in de problemen, dan heeft de relatie nog wel degelijk een kans.

Wil je nu weten of het zin heeft om aan een relatie time-out te beginnen, of dat er wellicht andere mogelijkheden zijn, dan biedt de Relatievakantie SOS of Relatie Time Out (weekend) een goede basis.

Relatie time out? Ik moet er niet aan denken!

Het komt regelmatig voor dat een van de twee partners wel een time-out zou willen, terwijl de ander dit absoluut niet wilt. Wanneer er vervolgens geen actie meer wordt ondernomen om iets aan de relatie te doen, ontstaat er vaak een patstelling, die meestal eindigt met een definitieve scheiding.

Zitten jullie in een dergelijke situatie, schroom ook dan niet om contact op te nemen. De relatiecoach van Relatievakantie, als objectieve buitenstaander, kan namelijk samen met jullie kijken of er geen andere, wat minder dramatische mogelijkheden zijn, om toch wat rust en ruimte te creëren.

Voor en nadelen van een relatie time out

Tijdelijk uit elkaar gaan, kan een tijd zijn van herstel. Je kunt weer op krachten komen en je kunt sociale contacten op bouwen of aanhalen. Daar tegenover staat dat het niet samen leven ook negatief kan werken, zeker wanneer er niet af en toe wordt gewerkt aan de relatie en/of jezelf. Het ontbreken van communicatie kan er dan voor zorgen dat je nog verder uit elkaar groeit.

Belangrijk is dus, om wel een soort plan te hebben. Wij helpen jullie hierbij.

Hoe lang moet je uit elkaar gaan?

Een time-out kan verschillende tijdlengtes hebben en ook worden onderbroken, door momenten van samenzijn met partner en/of gezin (zie voorbeelden). Wanneer je effectief met een time-out bezig bent, heb je bovendien met enige regelmaat, samen (skype) gesprekken met je relatiecoach (relatietherapeut).

Relatie time out en afspraken en regels

Het is goed om samen een aantal afspraken te maken, van wat wel en niet wenselijk is tijdens de time-out. Een gulden regel die bovenaan staat, is dat er geen intieme relaties met andere personen aan wordt gegaan danwel wordt onderhouden .Daarnaast zijn er ook nog praktische zaken, zoals het omgaan met financiën, contact met kinderen en contact met elkaar, die moeten worden geregeld.

Relatie time out en kinderen

Wanneer je een gezin hebt en er zijn relatieproblemen, geeft dit meestal extra druk op beide partners. Je bent immers samen ook verantwoordelijk voor je gezin, en je kunt niet zomaar even weg. Toch geldt hier ook, dat een time-out, juist even de rust kan verschaffen, die nodig is om weer wat energie op te bouwen. In die periode van rust, is het goed om te kijken naar de relatieproblemen, al is het alleen al, omdat je altijd beide ouders zult blijven, en dus wel met elkaar zal moeten kunnen communiceren.

Relatieproblemen en time-out in de vorm van een Relatievakantie is dus de beste variant.

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland