skip to Main Content

Relatie , ruzies en conflicten

Stop met die ruzies

Relatie , ruzies en conflicten. De functie van conflicten binnen relaties aangaan en uitvechten is dat meningen en gevoelens worden geuit die anders, eventueel onderhuids, voortwoekeren en de relatie op den duur ontwrichten. Je neemt standpunten in en geeft grenzen aan.

Klik hier voor het hoofdartikel over relatieconflict en ruzie

 

Relatie , ruzies en conflicten: ruzies in de relatie hebben een functie

Er zijn nogal wat stellen waar in de relatie en het gezin ruzie of het hebben van een conflict taboe zijn. Aan de andere kant zijn er ook vele stellen die felle ruzies normaal vinden, misschien wel te normaal. Het ene stel wil en durft geen ruzie te maken, het andere kan het te goed. Beide praktijken zijn niet effectief.

Relatie , ruzies en conflicten: de functie van ruzie en conflict

Verschillen in opvatting en inzicht raken, of we willen of niet, altijd aan onze emoties. Je bent boos of verdrietig omdat, zo voel je dat, die ander jou niet begrijpt. Of omdat hij iets doet wat jij niet prettig vindt, of over je grenzen gaat. Elk verschil van mening draagt op emotioneel niveau een afwijzing van jou in zich.
De functie van conflicten binnen relaties aangaan en uitvechten is dat meningen en gevoelens worden geuit die anders, eventueel onderhuids, voortwoekeren en de relatie op den duur ontwrichten. Je neemt standpunten in en geeft grenzen aan.
Door dan het conflict aan te gaan, verdwijnen de illusies en dromen, krijgt de realiteit een kans, en kun je opnieuw een verbond met elkaar sluiten, een compromis waar je achter kunt staan.

Constructief ruziemaken

Belangrijk aan ruziemaken en conflicten uitknokken is dat het op een constructieve en voor beide partners veilige manier gebeurt. Denk daarom aan het volgende wanneer je ruzie maakt:

1. Ruziemaken dient altijd veilig te zijn

Dit betekent dat wanneer één van de twee wil stoppen, de ander dit dient te respecteren. Wanneer je voelt aankomen dat de ruzie uit de hand loopt en je dit niet trekt, kun je werken met de Time-out procedure. Doorloop daarbij volgende stappen:
– Je vertelt de ander dat je het niet meer trekt.
– Je vertelt de ander waar je heen gaat en voor hoe lang.
– Je gaat weg maar zorgt ervoor dat je op het afgesproken tijdstip terug bent en gaat dan, tot rust gekomen, verder met het bespreken van het conflict.

2. Wees zorgvuldig in je communicatie

Houd het zoveel mogelijk bij jezelf (IK) en vermijd het beruchte JIJ. Beluister de ander onvervormd. Vraag door wanneer dat nodig is.

3. Agressie voegt niets toe

Agressie – gescheld, geduw en getrek – voegt niets toe aan het conflict maar maakt daarentegen wel veel kapot. Tel tot tien wanneer het die kant dreigt uit te gaan. Demoniseer de ander niet, het is naar en zal je niet makkelijk worden vergeven.
4. Scheidt de persoon van zijn of haar gedrag
Laat blijken in wat je zegt dat je onderscheid maakt tussen de persoon en het gedrag. Het is constructiever te zeggen: ‘ik vind het niet prettig dat je me niet aankijkt bij het vrijen,’ in plaats van: ‘je bent een zak want je kijkt me niet aan bij het vrijen.’

5. Vertel de ander waar het pijn doet

Onderzoek welke emoties bij jezelf spelen – zoals je niet gehoord of gezien voelen, je verdrietig voelen – en benoem die vervolgens tegenover de ander. Uiteindelijk helpt juist dit benoemen je meestal het beste in het constructief oplossen van het conflict.

6. De ruzie is van jullie, niet van anderen

Betrek je kinderen (buren, vrienden, familie) niet in jullie conflicten en vermijd het ze uit te vechten waar ze bij zijn. Zeker voor de kinderen is het naar. Met het erbij betrekken van anderen, word het conflict enkel maar groter.

7. Ruzies hoeven niet te worden uitgevochten tot het eind

Je kunt dat natuurlijk wel doen maar dan heb je een winnaar en een verliezer. Dat levert dan inderdaad een ‘bitter eind’ op want de overwinning zal uiteindelijk tot niets leiden.

8. Maak het altijd goed met je partner en zeg ‘sorry’

Scheidt het goedmaken met je partner van het oplossen van het conflict of de ruzie. Het maakt daarbij niet uit wie het goedmaakt, als het maar gebeurt. Stel het ook niet uit te lang uit. Maak excuses naar je partner wanneer je weer on speaking terms bent. Maak daarbij fysiek contact – geef elkaar een hand, een knuf.

9. Leg ruzies altijd bij voordat je gaat slapen

Maak het altijd goed met elkaar voordat je gaat slapen (het conflict hoeft niet per se te zijn opgelost). Er mag geen nacht overheen gaan, dan gaat het conflict zich makkelijk zetten.

Wanneer maak je ruzie?

Het simpele antwoord is: wanneer je dat nodig vindt. Wanneer je merkt dat iets je niet zint, wanneer je voelt (het is meestal een kwestie van voelen in je buik) of merkt dat iets je dwars zit of dat er iemand over je grenzen is gegaan.

Grenzen bepalen

Goed ruziemaken is beslist ook belangrijk in die periodes van de relatie waarin het er om gaat scherp zicht te krijgen op de verschillen en overeenkomsten.Zo zijn de eerste jaren van een relatie, nadat de verliefdheid voorbij is, bij uitstek een fase waarin ruzie en conflict uiterst belangrijk zijn in het vormen van eenheid en binding. En in het duidelijk krijgen van ieders grenzen.
Andere periodes in de relatie waarin er veel geknokt moet worden, betreffen vaak overgangen tussen fases in de relatie. Kortom, al die periodes in de relatie die ook een grote invloed hebben op het persoonlijke leven.

Het compromis

De denkfout die ik dagelijks bij stellen tegenkom is dat ze een verkeerd idee hebben van wat een compromis is en hoe je dat dan bereikt. Ze menen dat een compromis aangaan hetzelfde is als de ander zijn of haar zin geven. Maar dit is niet zo.Om een goed compromis te bereiken moeten beide partners eerst héél duidelijk weten wat zij beiden wel en niet willen, en wat de verschillen tussen hen zijn.
Des te helderder, duidelijker en vollediger vervolgens beiden hun standpunten en achterliggende emoties verwoorden, des te eenvoudiger is het daarna een weg te kiezen die recht doet aan wat beiden willen.

Andere artikelen over dit onderwerp

De relatie time out
Scheiden of blijven?
Hoe herken je de aanstaande relatiebreuk?

Wat is Relatievakantie ? Lees meer over het dagprogramma

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland

Meer video´s over relatie en communicatie bekijken? Klik hier

 

Back To Top