relatieprobleem tips voor het oplossen -min

Verander je relatie! Begin bij jezelf.

1 miljoen tips over relatieproblemen?

Relatie problemen oplossen. Als je relatie met je partner niet meer is wat je ervan verwacht, wil je dat er snel een verbetering komt. En een verbetering die lang stand houdt. Googlen over hoe je relatieproblemen oplost levert je dat een oceaan aan tips over relatieproblemen en oplossingen op. Net als met voetbal en politiek. Iedereen heeft er wel een mening over en een snelle oplossing voor. Op iedere hoek van de straat is wel een therapeut of coach waar je met je probleem terecht kan. We leven in een tijd dat alles oplosbaar en verkrijgbaar is. Dus ook relatieproblemen en geluk. De werkelijkheid is helaas anders. Een relatieprobleem oplossen is geen gemakkelijke opgave en al zeker niet als de problemen al enkele jaren bestaan.

Het grootste probleem ben jij

De waarheid is dat het tamelijk lastig is om zelf de relatieproblemen op te lossen. Vooral omdat je zelf onderdeel van het probleem bent c.q. kan zijn. En als ik zeg “je” dan is geldt dat ook voor je partner. Gedrag is de bepalende factor voor de kwaliteit van de relatie. Het is dus zaak om goed te weten welk gedrag van jezelf negatieve en positieve invloed heeft op het gedrag van de ander. Het ontbreekt je in de meeste gevallen simpelweg aan de juiste set van kennis en vaardigheden om met je partner te praten. Om vragen te stellen op een manier dat je antwoorden krijgt. Door zó te luisteren dat de ander alleen maar kan concluderen dat je als geen ander in haar of hem bent geïnteresseerd. Het is dat communicatie-patroon dat je moet zien te doorbreken. Lees meer over communicatie met je partner

Ik! versie 2.0

Daarom zijn mijn tips vooral gericht op jou. Wat jij kan doen om je partner tot ander gedrag te brengen. Je kan voor die verandering in jezelf allerlei namen bedenken. Zoals zelfhulp, zelfonderhoud of persoonlijke ontwikkeling. De essentie is dat je iets moet aanleren en vaak ook iets moet afleren. Het verminderen van het aantal ruzies, het verbeteren van de gesprekssfeer; dat alles wordt beïnvloed door jouw gespreksvaardigheid. Jezelf opnieuw uitvinden dat is de schone taak die voor je ligt als je je relatieprobleem wilt oplossen.

Let vooral op je zelf

Maar die ander dan? Die zorgt er toch voor dat ik zo kan ontploffen. Of dat ik mij terug trek uit gesprekken. Of dat ik niet meer met haar of hem rekening houd in mijn toekomstplannen. Ik heb al zoveel gedaan om de relatie te verbeteren. Stelling 1: jij kan het gedrag van de ander niet veranderen. Stop je pogingen dus nog vandaag! Concentreer je op wat jezelf anders kan doen. Want een verandering van jouw gedrag zal als zeer waarschijnlijk resultaat zal hebben dat de ander haar of zijn gedrag zal gaan heroverwegen. En misschien zelfs gaat veranderen. Maar dan moet jouw verandering van gedrag wel de juiste soort van verandering zijn.

Over gedragsverandering

Wat is gedrag?

Voordat je met jezelf of anderen over gedrag in gesprek gaat, moet je eerst weten wat gedrag is. De omschrijving van gedrag die wij in de Relatieweekend workshops hanteren is: iedere beweging van je lichaam en iedere uitgesproken tekst. Maar ook stilzitten en niets zeggen is gedrag. Andere voorbeelden zijn; weglopen uit een gesprek als je geërgerd bent door wat de ander zegt. De ander niet aankijken als je wordt aangesproken; omdat je bezig bent met iets anders.g

Wat is emotie?

emotie-is-een-gedachte-plus-een-eventuele-lichamelijk-effect-min

Voordat je met jezelf of anderen over een emotie in gesprek gaat, moet je eerst weten wat een emotie is. De omschrijving van emotie die wij in de Relatieweekend workshops hanteren is: iedere gedachte eventueel in combinatie met een beweging van je lichaam. Maar ook stilzitten en niets zeggen is gedrag. Andere voorbeelden zijn; weglopen uit een gesprek als je geërgerd bent door wat de ander zegt.

Welk gedrag van jezelf heb je veranderd?

Heb je wel eens iets in je gedrag veranderd? Ben je wel eens gestopt met roken? Kon je vroeger niet zo goed nee zeggen en kan je dat nu wel? Als dat zo is dan ben je “ervaringsdeskundig”. En weet je hoe moeilijk het is om van het ene gedrag in het andere te stappen. Zonder dat je vooraf weet wat het je oplevert. In deze paragraaf leggen we uit wat voor een blijvende verandering van gedrag nodig is. We bespreken 3 medebepalende factoren. De urgentie, de wil en kennis en vaardigheid.

De urgentie

De wil

Stel je eens voor dat iets of iemand je heel dierbaar is. En stel je dan ook eens voor dat er om de een of andere reden er de plotselinge dreiging ontstaat dat dat iets of die iemand er niet meer zal zijn. In dat geval spreken we van een urgentie die zodanig is dat bij jou de bereidheid ontstaat om nagenoeg alles te doen om dat je dierbaar is te behouden. Stel je dan nog iets anders voor. Je bent een stevige roker. Op een dag bemerk je dat je al enige tijd niet meer kan stoppen met roken en je besluit de dokter te raadplegen. Er wordt onderzoek gedaan en de uitslag is dat je aan longkanker lijdt . In een vroeg stadium.

Maar op zich zelf is de urgentie niet genoeg om een gedragsverandering te doen starten. Stel je dan nog iets anders voor. Je bent die stevige roker maar vader van 2 jonge kinderen. Dan kan dat een ander soort effect hebben op je veranderingsbereidheid om te stoppen met roken. Stel je je nu eens voor dat je 95 jaar bent en in het bejaardentehuis iedere dag na een lekker kopje koffie, jezelf laat verwennen met een lekker sigaartje. Om die reden kan je wil om te overleven beinvloed worden door de levensfase en de sociale omstandigheden waarin je verkeert. De wil wordt daardoor mede bepaald.

Kennis en vaardigheid

Stel je nog maar eens wat voor. Namelijk dat je dat wat je zo dierbaar niet wilt verliezen EN dat je ook bereid bent om daar alles voor te doen en na te laten. Maar dat je geen idee hebt HOE je dat moet doen. Het ontbreekt je m.a.w. aan kennis en/of vaardigheden hoe te stoppen met roken. Zonder kennis en vaardigheden is het zeer moeilijk om de 2 andere factoren te beïnvloeden.

Relatieproblemen oplossen? Welk gedrag wordt van mij verwacht?

relatieprobleem oplossen maar wat is het doel
Wat moet ik veranderen?

Gedragsverandering en het relatieprobleem

Als je je gedrag veranderen wil moet je wel heel precies weten wat voor gedrag je dient te veranderen. En waarom. Ook belangrijk om te weten is waarom dit van je gevraagd wordt. Maar nog het allerbelangrijkst is om te weten wat het jou oplevert! En de enige die je dat- welk gedrag van jou anders moet- kan vertellen is je partner. Die heeft er namelijk dagelijks mee te maken. Je kan daar op verschillende manier achter komen. Het zijn gesprekstechnieken die je je eigen moet maken. En ze komen in de plaats van de gewoonten die je tot nu toe had. In dit artikel vind je deze gesprekstechnieken beschreven bij de Tips & Trics.

Wat wil of wat doe jij en waarom?

relatieproblemen oplossen en communicatie

De allerbelangrijkste set van vaardigheid en kennis is wat ons betreft: “weten hoe je er achter komt waarom je partner zich op een bepaalde manier gedraagt”. En dan hebben we het over hoe te communiceren met je partner. Over eenvoudige en onschuldige onderwerpen. Maar vooral over de ingewikkelde en conflict oproepende onderwerpen. Samengevat is dat de vaardigheid van relatie communicatie. Lees meer over dit onderwerp

Relatie problemen oplossen? Tools,Tips & Trics

Eerst -alleen-oefenen op het droge!

In dit deel van het artikel beschrijven we hoe je een relatieprobleem kunt aanpakken door anders met je partner te praten. Daarbij moet je je realiseren dat jij het belangrijkste instrument bent. En dat het tegelijkertijd heel erg moeilijk is om naar je zelf te kijken. Dat is nog extra moeilijk in een situatie waarin sprake is van een conflict. Je bent niet objectief maar altijd betrokken. Maar toch is het het allerbeste als je deze tools,tips en trics eerst jezelf eigen maakt. Daarvoor moet je veel oefenen. En dat kan je met iedereen doen. Niet alleen met je partner. Wat je in ieder geval niet moet pogen is ze proberen allereerst toe te passen in ruzies en conflicten. Ga eerst oefenen in tijden van vrede! En bij onderwerpen die niet al teveel lading hebben.

Start Tip : Relatie problemen oplossen? Communiceer anders

De basis voor het kunnen toepassen van alle onderstaande tips is dat je op de juiste wijze informatie geeft en probeert te verkrijgen. Een stijl van met je partner praten die er op neer komt dat je zo min mogelijk aanname doet, vooroordelen laat blijken in je uitspraken en vraagstelling, blijk geeft goed te luisteren en goede antwoorden geeft. Lees meer

 Leer (door) te vragen

8 van de 10 relatieproblemen ontstaan door het gebrekkige vermogen van de partners om ..vragen te stellen en…antwoorden te geven aan de ander (en zich zelf). Antwoorden die inzicht geven in het waarom (ze zich gedragen of hebben gedragen op een wijze dat die vragen veroorzaakt). Maar dan moet je wel weten hoe je dat doet. Vragen stellen. Antwoorden geven. Zonder dat je het relatieprobleem vergroot. Lees meer over hoe je dat kunt leren.

Bekijk nu eerst de video over vragen en doorvragen

Tip 1: Relatie problemen oplossen? Welk gedrag verwacht ik van de ideale partner?

Stel jezelf de vraag ” Wat is voor jou de ideale relatie?” Of nog concreter”Wat voor gedrag verwacht ik van mijn ideale partner”. Want zonder het te weten heb je een groot aantal eisen en wensen. En door die eens voor jezelf op te schrijven word je je bewust van welke deze zijn. Want als je met je partner over de oplossing van relatieproblemen in gesprek gaat dan moet je wel je eigen behoefte en verwachtingen kennen.

De belangrijkste zijn?

Als je weet wat je ideaal partner aan gedragingen zou moeten hebben, moet je jezelf de vraag stellen “welke zijn echt heel belangrijk voor mij?”. Wanneer zijn ze belangrijk voor jou? Wat is het directe voordeel voor jou als je partner zich zo zou gaan gedragen? Wat zou het voordeel voor je partner zijn als diens gedrag zo zou zijn? Wat zou er -denk je- nodig zijn voor je partner om het gedrag aan te passen?

Tip 2: Relatie problemen oplossen? Vergeet gisteren maar beschrijf hoe je het zou willen hebben in de toekomst

Wanneer heeft iets kwaliteit?

“Ik wil gewoon een goede (= “met kwaliteit”) liefdesrelatie “, verzucht menig klant! Maar wat is dat, kwaliteit?Het gros van de conflicten in de relatie zijn “kwaliteitsconflicten”. Botsingen van opvattingen, normen, ethiek en onvervulde persoonlijke behoeften. Waarbij dominantie van één of beide partners wordt gebruikt om de ander te overtuigen.

Kwaliteit is voldoen aan mijn verwachting

Kwaliteit is niet iets dat absolute betekenis heeft. Er bestaat niet zoiets als de ideale relatie. Of de lekkerste koffie. Iets heeft kwaliteit voor de ontvanger van het goed, de dienst of het gedrag als het voldoet aan de verwachting. Het is dus nodig dat je eerst voor jezelf bedenkt/ opschrijft wat je verwachting van iets of iemand’s gedrag is. Alvorens te kunnen vaststellen of het aan je verwachting voldoet.

Een voorbeeld: hoe gedragen we ons aan tafel?

Een samengesteld gezin-bestaande uit de ouders en 4 kinderen in de leeftijd van 3 tot 9 jaar (ieder der ouders hebben 2 kinderen uit vorige relaties) – zitten ´s-avonds samen aan tafel om 18:00 uur. Beide ouders werken. De moeder- hoofd verpleging- kookt meestal de maaltijd en dekt de tafel. De vader- uitvoerder op de bouw- schuift rechtstreeks na het werk aan tafel. 

Blijf van je zusje af!

De moeder wil tijdens de maaltijd dat de kinderen niet aan elkaar zitten; op fatsoenlijke wijze eten en niet door elkaar heen kwebbelen. Het liefst heeft ze dat ze in stilte de maaltijd verorberen. Dit heeft ze al heel vaak met haar vriend besproken en ook de eventuele sancties als de kinderen zich niet aan de spelregels houden.

Gezelligheid graag!

De vader heeft in zijn vorige relatie nooit zo´n punt gemaakt van de “kinderdrukte “aan tafel. Vind het “deep down” wel natuurlijk en gezellig. Kan op die manier ook meer te horen krijgen. Vindt de maaltijd minder belangrijk dan het samen zijn.

Verschillende verwachting leidt tot ruzie

De moeder raak zeer gestrestst door zowel het gedrag van de kinderen als de passiviteit van de vader (hij treedt niet op vindt ze als de kinderen zich niet aan (haar) spelregels houden.

Kwaliteitsvragen die hier spelen zijn o.m.:

-waar komt de norm van de moeder vandaan dat je stil aan tafel moet zitten als kind (ongeacht je leeftijd en persoonlijkheid)?

-wat betekent “gestrest” voor haar; welke lichamelijke verschijnselen kan ze benoemen; hoe lang duurt dat?

– waar komt de norm van de vader vandaan dat “vrijheid blijheid” goed is voor het kind? Wat levert het hem, ieder van de kinderen en haar vriend op?

Tip 3: Relatieproblemen oplossen? Maak je verwachtingen kenbaar aan je partner

Ga er nou eens vanuit dat je partner jouw verwachtingen niet kent. En al helemaal niet weet waarom je iets verwacht. En wat het je oplevert als er “geleverd”wordt conform verwachting. Aannemen dat de ander dat wel wel weet of zou moeten weten is de belangrijkste oorzaak voor relatieproblemen. Het kennen van je eigen verwachtingen en weten waarom het zo belangrijk voor je is, zal in een latere fase het onderhandelen over een compromis vergemakkelijken.

Tip 4: Relatieproblemen oplossen? Ken de verwachtingen van je partner(over een bepaald onderwerp)

Om kwaliteit te bereiken m.b.t. een bepaald onderwerp,moet je dus weten wat je eigen norm, verwachting, opvatting of grens is. En waarom dat zo is. Maar ook wat het je oplevert als het zo zou zijn als je verwacht. In een relatie moet je bovendien ook weten hoe- ten aanzien van hetzelfde onderwerp -je partner er over denkt. Daar kom je alleen maar achter door dat je partner je dat vertelt. Maar in het geval je partner dat niet doet(omdat die dat niet kan of wil) ben jij aan zet. Je moet dan door goed communiceren(zie de basis tip) toch e.e.a boven tafel zien te krijgen.

Tip 5: Relatieproblemen oplossen? Neem het gesprek op/ film het conflict

Je ben beperkt in wat je onthoudt van een gesprek. Je selecteert dat wat JIJ belangrijk vindt. En dat doet je partner ook. Maar wat je nodig hebt om de oorzaak van je relatieprobleem op  te sporen is het feitelijke. Download daarom een app op je telefoon waarmee je het gesprek met je partner kan opnemen en kan afspelen. Klik hier voor een opname app

Tip 6:Relatie problemen oplossen? Leer feed back te geven en te ontvangen

Het geven van feedback is van groot belang voor het voorkomen van relatieconflicten. In het werkboek “Schat,wil je mijn klant zijn?” vind je zeer praktische oefeningen en aanwijzingen hoe jullie feedback optimaal te maken. Feedback is Engels voor” iets over het gedrag van de ander zeggen”; op diens verzoek of juist niet.

Het resultaat van goed feedback geven is:

  • zo veel en zo precies mogelijk te weten komen over wat jouw gedrag met de ander doet
  • zo veel en zo precies mogelijk te weten komen over wat jouw gedrag met de ander doet
  • minder conflicten en ruzie met je partnerLees me er

Tip 7:Relatie problemen oplossen? Leer te onderhandelen

Je bent in je relatie met je partner dominant of volgzaam of iets er tussen in. Heel erg dominant zijn levert niks op. Heel erg volgzaam ook niet. In onderhandelingstermen: een Win-loose of een Loose-Win. Terwijl je zou moeten eindigen in een “win-win”. Althans..voor onderwerpen die voor jou van groot belang zijn. Als je niet geleerd is hoe te onderhandelen, moet je dat dus onder de knie gaan krijgen.

Lees meer over onderhandelen

Bekijk de video over onderhandelen

Tip 7:Relatie problemen oplossen? Beoordeel je relatie

relatietest en relatie beoordelen

Tip 2: Relatie problemen oplossen?Meet eerst de kwaliteit van je relatie 

In je hoofd kan het beeld ontstaan over hoe jij het gedrag van je partner ervaart. Zoals er ook een beeld bij jouw partner is ontstaan over jouw gedrag. Dat is een subjectief beleving van het gedrag van je partner. Iemand anders kan er heel anders over denken. Maak daarom de relatietest van ons.

Hoe ervaar jij het gedrag van je partner NU?

Via deze relatietest ontdek je hoe jij je relatie ervaart.  Vul hem daarom in eerste instantie alleen in.

Wel kun je je partner vragen deze relatietest later ook in te vullen. De beide ingevulde vragenlijsten kunnen de eerste aanzet zijn voor een 2 gesprek. Omdat een dergelijk gesprek zonder goede begeleiding gemakkelijk tot nieuwe conflicten kan leiden, is het belangrijk om voldoende tijd vrij te maken.

Als jullie het gesprek liever voeren in aanwezigheid van een onpartijdige derde kunnen jullie het gesprek natuurlijk ook voeren onder begeleiding van ons. Relatietherapie in de vorm van de Relatievakantie kan jullie namelijk helpen in de kortst mogelijk tijd de relatieproblemen te verminderen.

klik hier voor de relatietest

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland