skip to Main Content

Relatie problemen oplossen maar hoe?

 • Al meer dan 900 stellen geholpen
 • Gratis adviesgesprek
 • Resultaat binnen 72 uur
 • Liefde therapie | Online of Bij je "Thuis"
Print Friendly, PDF & Email

Relatie problemen oplossen maar hoe?

Relatie problemen oplossen. Als je relatie met je partner niet meer is wat je ervan verwacht, wil je dat er snel een verbetering komt.

Googlen over relatie problemen en hoe die op te lossen levert je een oceaan aan tips. Maar hoe geloofwaardig en uitvoerbaar zijn die?

Op iedere hoek van de straat is wel een relatietherapeut of coach waar je met je probleem terecht kan. We leven in een tijd dat alles oplosbaar en verkrijgbaar is. Dus ook relatieproblemen en geluk. De werkelijkheid is helaas anders. Blijft de vraag “Hoe los ik mijn relatieprobleem op?”

Verander jij dan verandert je probleem beleving

De waarheid is dat het tamelijk lastig is om zelf de relatieproblemen op te lossen. Vooral omdat je zelf onderdeel van het probleem bent c.q. kan zijn. En als ik zeg “je” dan is dat inclusief je partner.

Daarom zijn mijn tips vooral gericht op jou. Wat jij kan doen om je relatie in een betere conditie te krijgen. Zelfhulp, zelfonderhoud. Maar net als met ernstige schade aan de motor van je auto, als je ernstige relatieproblemen hebt, zal je soms toch de hulp moeten inroepen van een professional. Een relatiecoach of relatietherapeut.

De onderwerpen

We moeten het met je hebben over een paar onderwerpen. Die allemaal verband houden met jouw aanpak straks van je relatieproblemen.

 1. Oorzaken van relatieproblemen
 2. Oplossingen van (relatie)problemen
 3. Jouw rol bij het oplossen van je relatieproblemen
 4. De rol van een relatietherapeut of relatiecoach

Doe de relatietest!

* Binnen 8 uur gratis relatieadvies

Oorzaken van relatieproblemen

Is het nodig om de oorzaak of oorzaken te kennen van je relatieprobleem? Alvorens te beginnen met de “verbouwing” van je relatie?

Nee! Het is niet strikt noodzakelijk. Het is geen voorwaarde voor succes. Maar het is zeker wel verstandig om enig licht te laten schijnen over het verleden. En wat daar voor gedrag vertoond is. Door jullie. Naar elkaar toe.

Oorzaak gevolg in de relatie

Verander de wereld maar begin bij jezelf

Gemeenschappelijke noemer

Klik op de onderstaande knop en je komt in de pagina die alle mogelijke oorzaken voor je opsomt. Je zal daarna 1 ding kunnen concluderen! Het is jouw en het gedrag van je partner die de oorzaak vormen van al je relatieproblemen. Maar het komt in allerlei vormen en gedaanten naar buiten. Herkenning van die verschijningsvorm is eerste vereiste om het te veranderen.

Gebeurtenissen in je relatie

Waar stellen in een relatieweekend met onze hulp snel achter komen is de gebeurtenis of de gebeurtenissen die jouw gedrag of dat van je partner hebben doen veranderen. Denk aan:

 • zwangerschap en/of geboorte
 • ziekte
 • rouw vanwege het verlies van iets(baan) of iemand

Niet goed besproken

Wat blijkt dat deze gebeurtenissen-alhoewel ze een grote impact hadden- niet of niet voldoende zijn besproken. En dat één of beide partners de gebeurtenis in zichzelf en met zichzelf is gaan bespreken, verwerken. Met als gevolg afstand van de ander.

2.Oplossingen van relatieproblemen

Als het gedrag van je partner niet meer is wat je ervan verwacht, wil je dat er snel een verbetering komt. Weg uit de crisis. Je wil er intensief en wellicht met begeleiding aan werken. En werken aan een verbetering die lang stand houdt. Of misschien denk je wel aan een relatie time out.

Geen quick fix van je relatieprobleem

Laat we maar met de deur in huis vallen…er is geen Quick Fix voor relatieproblemen die al langere tijd bestaan. Als je niet tijdig de juiste hulp inroept. Of als je niet zelf over de kennis en vaardigheid beschikt.

Bezuinigen op onderhoud?

Het werkt net als met het onderhoud van je huis of auto. Stel je het onderhoud uit dat zijn de herstelkosten vaak veel hoger.

 relatietherapie relatietherapeut relatiebreuk

Je gedrag moet anders

Een relatieprobleem oplossen is geen gemakkelijke opgave en al zeker niet als de problemen al enkele jaren bestaan. Ze ontstaan namelijk vanuit menselijk gedrag.

Je gedrag is zo oud als jij

En gedrag veranderen is een moeilijke zaak. Je hebt je hele leven de tijd gehad om het te ontwikkelen. Af te kijken misschien. Van je ouders. Broer of zus. Collega´s. Of te behouden dat waar je mee geboren bent. Je bent er misschien heel tevreden mee.

Je gedrag is niet ok, vind ik

Je wordt je pas bewust van je eigen gedrag als een ander er iets over zegt. Gevraagd of ongevraagd. Als die ander je partner is waar je voor koos om mee samen te zijn. Samen te leven. Samen misschien kinderen mee te krijgen. Dan kan dat hard aankomen. Je dacht dat je jezelf kon zijn!

Het is dus zaak om goed te weten welk gedrag negatieve invloed heeft op jezelf en/of je partner.

Wat is gedrag?

Relatieproblemen oplossen is een “vak”

Als je je relatieproblemen wilt oplossen ontbreekt het je in de meeste gevallen simpelweg aan de juiste set van kennis en vaardigheden om met je partner te praten over relatieproblemen en ze op te lossen. Samen heb je een stijl van gespreksvoering ontwikkeld die leidt tot afstand. In plaats van toenadering en verbinding. En je volhardt daarin. Soms allebei. Omdat je niet beter weet of kunt. Je hebt een blinde vlek voor je eigen weeffouten in je stijl van communiceren. En bovendien vind je dat “de ander” het anders moet doen.

 relatietherapie liefdesverdriet relatie

De relatieproblemen beu?

Relatie Academie

In je leven word je op van alles en nog wat voorbereid. Behalve op het samen met iemand anders onderhouden van een liefdesrelatie. Je wordt gewoon geacht dat te kunnen. Er een talent voor te hebben. Een relatieknobbel zeg maar. En dan maar hopen op het beste. En vooral volhouden. Er is echter een heel leger van relatie-koppelaars, echtscheidingsadvocaten en relatietherapeuten die hun brood verdienen met de gevolgen van dat tekortschietende relatieonderwijs!

Ik! versie 2.0

Daarom zijn onze tips vooral gericht op jou. Wat jij kan doen om je partner tot ander gedrag te brengen. Je kan voor die verandering in jezelf allerlei namen bedenken. Zoals zelfhulp, zelfonderhoud of persoonlijke ontwikkeling.

Gedrag afleren en aanleren

De essentie van je relatie problemen oplossen is dat je iets moet aanleren en vaak ook iets moet afleren. Het verminderen van het aantal ruzies, het verbeteren van de gesprekssfeer; dat alles wordt beïnvloed door jouw gespreksvaardigheid. Jezelf opnieuw uitvinden dat is de schone taak die voor je ligt als je je relatieprobleem wilt oplossen.

Let vooral op je zelf

Maar die ander dan? Die zorgt er toch voor dat ik zo kan ontploffen. Of dat ik mij terug trek uit gesprekken. Of dat ik niet meer met haar of hem rekening houd in mijn toekomstplannen. Ik heb al zoveel gedaan om de relatie te verbeteren.

Een feit: jij kan het gedrag van de ander niet veranderen. Stop je pogingen dus nog vandaag! Concentreer je op wat jezelf anders kan doen. Want een verandering van jouw gedrag zal als zeer waarschijnlijk resultaat zal hebben dat de ander haar of zijn gedrag zal gaan heroverwegen. En misschien zelfs gaat veranderen. Maar dan moet jouw verandering van gedrag wel de juiste soort van verandering zijn.

Over gedragsverandering

Voordat je met jezelf of anderen over gedrag dat relatieproblemen veroorzaakt in gesprek gaat, moet je eerst weten wat gedrag is.

Ik zie, hoor, ruik, voel je gedrag!

De omschrijving van gedrag die wij in de Relatieweekend workshops hanteren is “alles wat ik van jou middels mijn zintuigen waarneem”. Wat je zegt of niet zegt( je stilte). De bewegingen die je maakt met je lijf. Je gesnurk, je stemverhoging. De woorden die je anders nooit gebruikt. Alleen als we ruzie hebben.

Maar ook stilzitten en niets zeggen is gedrag. Andere voorbeelden zijn; weglopen uit een gesprek als je geërgerd bent door wat de ander zegt. De ander niet aankijken als je wordt aangesproken; omdat je bezig bent met iets anders. Lees de voorbeelden.

OK en Niet OK gedrag

In relaties waar al langere tijd sprake is van relatieproblemen is er maar 1 soort gedragskwalificatie van belang. Niet ok-gedrag. Het gedrag van de ander dat niet aan je verwachting voldoet. En al enige tijd. aan dat gedrag geef jij betekenis. Je ontwikkelt er een gedachte over. Namelijk ” ik wil dit gedrag niet meer”. We noemen dat het vaste bestanddeel van de emotie. De gedachte.

Voordat je met jezelf of anderen over een emotie in gesprek gaat, moet je eerst weten wat een emotie is. De omschrijving van emotie die wij in de Relatieweekend workshops hanteren is: iedere gedachte eventueel in combinatie met een beweging van je lichaam. Maar ook stilzitten en niets zeggen is gedrag. Andere voorbeelden zijn; weglopen uit een gesprek als je geërgerd bent door wat de ander zegt.

Welk gedrag van jezelf heb je veranderd?

Heb je wel eens iets in je gedrag veranderd? Ben je wel eens gestopt met roken? Kon je vroeger niet zo goed nee zeggen en kan je dat nu wel? Als dat zo is dan ben je “ervaringsdeskundig”. En weet je hoe moeilijk het is om van het ene gedrag in het andere te stappen. Zonder dat je vooraf weet wat het je oplevert. In deze paragraaf leggen we uit wat voor een blijvende verandering van gedrag nodig is. We bespreken 3 medebepalende factoren. De urgentie, de wil en kennis en vaardigheid.

De wil

Stel je eens voor dat iets of iemand je heel dierbaar is. En stel je dan ook eens voor dat er om de een of andere reden er de plotselinge dreiging ontstaat dat dat iets of die iemand er niet meer zal zijn. In dat geval spreken we van een urgentie die zodanig is dat bij jou de bereidheid ontstaat om nagenoeg alles te doen om dat je dierbaar is te behouden. Stel je dan nog iets anders voor. Je bent een stevige roker. Op een dag bemerk je dat je al enige tijd niet meer kan stoppen met roken en je besluit de dokter te raadplegen. Er wordt onderzoek gedaan en de uitslag is dat je aan longkanker lijdt . In een vroeg stadium.

Maar op zich zelf is de urgentie niet genoeg om een gedragsverandering te doen starten. Stel je dan nog iets anders voor. Je bent die stevige roker maar vader van 2 jonge kinderen. Dan kan dat een ander soort effect hebben op je veranderingsbereidheid om te stoppen met roken. Stel je je nu eens voor dat je 95 jaar bent en in het bejaardentehuis iedere dag na een lekker kopje koffie, jezelf laat verwennen met een lekker sigaartje. Om die reden kan je wil om te overleven beïnvloed worden door de levensfase en de sociale omstandigheden waarin je verkeert. De wil wordt daardoor mede bepaald.

De urgentie 

relatieproblemen relatiebreuk relatietherapie

Kennis en vaardigheid

Stel je nog maar eens wat voor. Namelijk dat je dat wat je zo dierbaar niet wilt verliezen EN dat je ook bereid bent om daar alles voor te doen en na te laten. Maar dat je geen idee hebt HOE je dat moet doen. Het ontbreekt je m.a.w. aan kennis en/of vaardigheden hoe te stoppen met roken. Zonder kennis en vaardigheden is het zeer moeilijk om de 2 andere factoren te beïnvloeden.

Relatie problemen oplossen? Welk gedrag ?

Als je je gedrag veranderen wil moet je wel heel precies weten wat voor gedrag je dient te veranderen. En waarom. Ook belangrijk om te weten is waarom dit van je gevraagd wordt. Maar nog het allerbelangrijkst is om te weten wat het jou oplevert! En de enige die je dat- welk gedrag van jou anders moet- kan vertellen is je partner. Die heeft er namelijk dagelijks mee te maken. Je kan daar op verschillende manier achter komen. Het zijn gesprekstechnieken die je je eigen moet maken. En ze komen in de plaats van de gewoonten die je tot nu toe had. In dit artikel vind je deze gesprekstechnieken beschreven bij de Tips & Tricks.

Wat wil of wat doe jij en waarom?

De allerbelangrijkste set van vaardigheid en kennis is wat ons betreft: “weten hoe je er achter komt waarom je partner zich op een bepaalde manier gedraagt”. En dan hebben we het over hoe te communiceren met je partner. Over eenvoudige en onschuldige onderwerpen. Maar vooral over de ingewikkelde en conflict oproepende onderwerpen. Samengevat is dat de vaardigheid van relatie communicatie. Lees meer over dit onderwerp.

Tools, Tips & Trics

Eerst -alleen-oefenen op het droge!

In dit deel van het artikel beschrijven we hoe je een relatieprobleem kunt aanpakken door anders met je partner te praten. Daarbij moet je je realiseren dat jij het belangrijkste instrument bent. En dat het tegelijkertijd heel erg moeilijk is om naar je zelf te kijken. Dat is nog extra moeilijk in een situatie waarin sprake is van een conflict. Je bent niet objectief maar altijd betrokken.

Maar toch is het het allerbeste als je deze tools, tips en trics eerst jezelf eigen maakt. Daarvoor moet je veel oefenen. En dat kan je met iedereen doen. Niet alleen met je partner. Wat je in ieder geval niet moet pogen is ze proberen allereerst toe te passen in ruzies en conflicten. Ga eerst oefenen in tijden van vrede! En bij onderwerpen die niet al teveel lading hebben.

Start Tip: Relatie problemen oplossen? Communiceer anders

De basis voor het kunnen toepassen van alle onderstaande tips is dat je op de juiste wijze informatie geeft en probeert te verkrijgen. Een stijl van met je partner praten die er op neer komt dat je zo min mogelijk aanname doet, vooroordelen laat blijken in je uitspraken en vraagstelling, blijk geeft goed te luisteren en goede antwoorden geeft. Lees meer.

Leer (door) te vragen

8 van de 10 relatieproblemen ontstaan door het gebrekkige vermogen van de partners om ..vragen te stellen en…antwoorden te geven aan de ander (en zich zelf). Antwoorden die inzicht geven in het waarom (ze zich gedragen of hebben gedragen op een wijze dat die vragen veroorzaakt). Maar dan moet je wel weten hoe je dat doet. Vragen stellen. Antwoorden geven. Zonder dat je het relatieprobleem vergroot. Lees meer over hoe je dat kunt leren.

Tip 1: Relatie problemen oplossen? Welk gedrag verwacht ik van de ideale partner?

Stel jezelf de vraag ” Wat is voor jou de ideale relatie?” Of nog concreter “Wat voor gedrag verwacht ik van mijn ideale partner”. Want zonder het te weten heb je een groot aantal eisen en wensen. En door die eens voor jezelf op te schrijven word je je bewust van welke deze zijn. Want als je met je partner over de oplossing van relatieproblemen in gesprek gaat dan moet je wel je eigen behoefte en verwachtingen kennen.

De belangrijkste zijn?

Als je weet wat je ideaal partner aan gedragingen zou moeten hebben, moet je jezelf de vraag stellen “welke zijn echt heel belangrijk voor mij?”. Wanneer zijn ze belangrijk voor jou? Wat is het directe voordeel voor jou als je partner zich zo zou gaan gedragen? Wat zou het voordeel voor je partner zijn als diens gedrag zo zou zijn? Wat zou er -denk je- nodig zijn voor je partner om het gedrag aan te passen?

Tip 2: Relatie problemen oplossen? Vergeet gisteren maar beschrijf hoe je het zou willen hebben in de toekomst

Wanneer heeft mijn relatie kwaliteit?

“Ik wil gewoon een goede (= “met kwaliteit”) liefdesrelatie “, verzucht menig klant! Maar wat is dat, kwaliteit?Het gros van de conflicten in de relatie zijn “kwaliteitsconflicten”. Botsingen van opvattingen, normen, ethiek en onvervulde persoonlijke behoeften. Waarbij dominantie van één of beide partners wordt gebruikt om de ander te overtuigen.

Kwaliteit is voldoen aan mijn verwachting.

Een voorbeeld: hoe gedragen we ons aan tafel?

Een samengesteld gezin-bestaande uit de ouders en 4 kinderen in de leeftijd van 3 tot 9 jaar (ieder der ouders hebben 2 kinderen uit vorige relaties) – zitten ´s-avonds samen aan tafel om 18:00 uur. Beide ouders werken. De moeder- hoofd verpleging- kookt meestal de maaltijd en dekt de tafel. De vader- uitvoerder op de bouw- schuift rechtstreeks na het werk aan tafel.

Blijf van je zusje af!

De moeder wil tijdens de maaltijd dat de kinderen niet aan elkaar zitten; op fatsoenlijke wijze eten en niet door elkaar heen kwebbelen. Het liefst heeft ze dat ze in stilte de maaltijd verorberen. Dit heeft ze al heel vaak met haar vriend besproken en ook de eventuele sancties als de kinderen zich niet aan de spelregels houden.

Gezelligheid graag!

De vader heeft in zijn vorige relatie nooit zo´n punt gemaakt van de “kinderdrukte “aan tafel. Vind het “deep down” wel natuurlijk en gezellig. Kan op die manier ook meer te horen krijgen. Vindt de maaltijd minder belangrijk dan het samen zijn.

Verschillende verwachting leidt tot ruzie

De moeder raak zeer gestrest door zowel het gedrag van de kinderen als de passiviteit van de vader (hij treedt niet op vindt ze als de kinderen zich niet aan (haar) spelregels houden.

Kwaliteitsvragen die hier spelen zijn o.m.:

 • waar komt de norm van de moeder vandaan dat je stil aan tafel moet zitten als kind (ongeacht je leeftijd en persoonlijkheid)?
 • wat betekent “gestrest” voor haar; welke lichamelijke verschijnselen kan ze benoemen; hoe lang duurt dat?
 • waar komt de norm van de vader vandaan dat “vrijheid blijheid” goed is voor het kind? Wat levert het hem, ieder van de kinderen en haar vriend op?

Tip 3: Relatieproblemen oplossen? Maak je verwachtingen kenbaar aan je partner

Ga er nou eens vanuit dat je partner jouw verwachtingen niet kent. En al helemaal niet weet waarom je iets verwacht. En wat het je oplevert als er “geleverd”wordt conform verwachting. Aannemen dat de ander dat wel wel weet of zou moeten weten is de belangrijkste oorzaak voor relatieproblemen. Het kennen van je eigen verwachtingen en weten waarom het zo belangrijk voor je is, zal in een latere fase het onderhandelen over een compromis vergemakkelijken.

Tip 4: Relatieproblemen oplossen? Ken de verwachtingen van je partner(over een bepaald onderwerp)

Om kwaliteit te bereiken m.b.t. een bepaald onderwerp, moet je dus weten wat je eigen norm, verwachting, opvatting of grens is. En waarom dat zo is. Maar ook wat het je oplevert als het zo zou zijn als je verwacht. In een relatie moet je bovendien ook weten hoe- ten aanzien van hetzelfde onderwerp -je partner er over denkt. Daar kom je alleen maar achter door dat je partner je dat vertelt. Maar in het geval je partner dat niet doet(omdat die dat niet kan of wil) ben jij aan zet. Je moet dan door goed communiceren(zie de basis tip) toch e.e.a boven tafel zien te krijgen.

Tip 5: Relatieproblemen oplossen? Neem het gesprek op/ film het conflict

Je ben beperkt in wat je onthoudt van een gesprek. Je selecteert dat wat JIJ belangrijk vindt. En dat doet je partner ook. Maar wat je nodig hebt om de oorzaak van je relatieprobleem op te sporen is het feitelijke. Download daarom een app op je telefoon waarmee je het gesprek met je partner kan opnemen en kan afspelen. Klik hier voor een opname app.

Tip 6: Relatie problemen oplossen? Leer feed back te geven en te ontvangen

Het geven van feedback is van groot belang voor het voorkomen van relatieconflicten. In het werkboek “Schat,wil je mijn klant zijn?” vind je zeer praktische oefeningen en aanwijzingen hoe jullie feedback optimaal te maken. Feedback is Engels voor” iets over het gedrag van de ander zeggen”; op diens verzoek of juist niet.

Het resultaat van goed feedback geven is:

 • zo veel en zo precies mogelijk te weten komen over wat jouw gedrag met de ander doet
 • zo veel en zo precies mogelijk te weten komen over wat jouw gedrag met de ander doet
 • minder conflicten en ruzie met je partner. Lees meer over feedback.

Tip 7: Relatie problemen oplossen? Leer te onderhandelen

Je bent in je relatie met je partner dominant of volgzaam of iets er tussen in. Heel erg dominant zijn levert niks op. Heel erg volgzaam ook niet. In onderhandelingstermen: een Win-loose of een Loose-Win. Terwijl je zou moeten eindigen in een “win-win”. Althans..voor onderwerpen die voor jou van groot belang zijn. Als je niet geleerd is hoe te onderhandelen, moet je dat dus onder de knie gaan krijgen. Lees het artikel over onderhandelen.

Tip 8: Relatie problemen oplossen? Beoordeel je relatie.

In je hoofd kan het beeld ontstaan over hoe jij het gedrag van je partner ervaart. Zoals er ook een beeld bij jouw partner is ontstaan over jouw gedrag. Dat is een subjectief beleving van het gedrag van je partner. Iemand anders kan er heel anders over denken. Maak daarom de relatietest van ons.

Hoe ervaar jij het gedrag van je partner NU?

Wel kun je je partner vragen deze relatietest later ook in te vullen. De beide ingevulde vragenlijsten kunnen de eerste aanzet zijn voor een 2 gesprek. Omdat een dergelijk gesprek zonder goede begeleiding gemakkelijk tot nieuwe conflicten kan leiden, is het belangrijk om voldoende tijd vrij te maken.

Als jullie het gesprek liever voeren in aanwezigheid van een onpartijdige derde kunnen jullie het gesprek natuurlijk ook voeren onder begeleiding van ons. Relatietherapie in de vorm van de Relatievakantie kan jullie namelijk helpen in de kortst mogelijk tijd de relatieproblemen te verminderen.

Print Friendly, PDF & Email

  Contact opnemen

  Wil je een kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

  * Verplichte velden


  Back To Top