skip to Main Content

Relatie pijn

 • Al meer dan 900 stellen geholpen
 • Gratis adviesgesprek
 • Resultaat binnen 72 uur
 • Liefde therapie | Online of Bij je "Thuis"
Print Friendly, PDF & Email

Relatie pijn

Relatie pijn en relatieschade ervaar je onder meer als : verlies aan vertrouwen in de ander, verlies aan gevoel van veiligheid bij de ander , toenemend gevoel van eenzaamheid, minder behoefte aan intimiteit en seks, minder bereidheid om te luisteren, afnemende bereidheid om nog in de relatie te investeren. Open staan voor een ander (lichamelijk of emotioneel vreemd gaan). Over de toekomst nadenkt; zonder dat de ander daar nog in voorkomt.

Geen relatiescholing!

Bijna niemand leert in zijn opvoeding of opleiding hoe relatierijbewijsje relatie onderhoudt en relatie pijn voorkomt. Er bestaat geen vak ´Relatiekwaliteit¨. Een rijbewijs voor de auto krijg je pas als je naar het oordeel van je rijinstructeur deel kunt nemen aan het verkeer..En zelfs dan ontstaat er vaak nog schade.

Alle relaties lijden relatie pijn en relatieschade

Nobody is perfect! Dat ontdek je al snel als je met iemand intensief samenleeft. Sommigen zelfs 24 uur per dag. Kleine en grote aanrijdingen. Maar de liefde draagt er meestal wel zorg voor dat de deukjes en krassen weer glad- of weg gestreken worden. Er is een balans tussen het aantal stortingen en opnamen van de emotionele bankrekening. Relatieproblemen blijven dan binnen de proportie.

Maar bij ernstig relatieschade ontstaat veel relatie pijn en relatie littekens en wordt doorrijden bijna onmogelijk! Die relatiepijn ontstaat door gedrag van de ander! Ongewenst gedrag (dat varieert van snurken tot geen tijd besteden aan de ander in de vorm van bijvoorbeeld vragen stellen over het werk). Wij noemen dat emotionele relatie pijn en relatieschade.

Doe de relatietest!

* Binnen 8 uur gratis relatieadvies

Stap 1 : De relatieschade inventarisatie en -taxatie

Net als bij aanrijdingen is het -alvorens tot herstel van de schade over te gaan- eerst oorzaak en gevolg, alsmede de exacte schade vast te stellen. Welk gedrag heeft tot welke relatie pijn en -schade geleid? En is het voor de schade berokkenende partij duidelijk waarom het door de ander als relatiepijn en -schade wordt ervaren?

Pas als dit goed uitgewerkt is , kan tot de volgende stap worden overgegaan

Stap 2 : Relatieschade afwikkeling

Anders dan bij autoschade is de relatie pijn en -schade niet door één enkele actie van buitenaf (schadehersteller) weg te werken. Maar wel is net als bij de schadeafwikkeling nodig dat er ERKENNING moet zijn van de schade en de bekentenis dat er schuld is (in 90% van de gevallen heeft in liefdesrelaties ieder der partners wel meer of mindere mate gedrag dat schade veroorzaakt en is daar dus ook verantwoordelijk voor). Dat dat gedrag niet bedoeld had schade te veroorzaken is soms evident. Soms ook niet. In ieder geval kan de partner die schade leed, pas tot ´vergiffenis´ overgaan als de erkenning door de ander heeft plaatsgevonden.

Dat laatste is een moeizaam proces, omdat de schuldige vaak de behoefte heeft om de schade te ´verkleinen´. Meestal door de rol (betrokkenheid) van de ander m.b.t de schade te vergroten of andere verzachtende omstandigheden aan te roepen.

Hoe het ook zij..beiden schuldigen moeten een MEA CULPA uitspreken en een ” Ik vergeef je” . Pas dan kan de volgende fase ingegaan worden.

De wijze waarop in de workshop de schade inventarisatie wordt gerealiseerd is even simpel als effectief. Beide partners schrijven tegelijkertijd op welk gedrag van de ander welke relatiepijn en -schade heeft veroorzaakt. Daarna mag de ´schuldige´partner in zoveel sessie en met zoveel vragen als nodig, verheldering trachten te krijgen. Echter zonder in debat te gaan. Doel is alleen de foto van de schade zo scherp en volledig mogelijk te maken. Alsmede hoe de schade ín de andere partner is ontstaan.

De relatieproblemen beu?

Behandel jij je partner als je beste klant?

Hoe kijk je naar jezelf als je relatieproblemen hebt. Zoek de oplossing niet bij de ander maar bij jezelf. Probeer je partner als je belangrijkste klant te behandelen. Stel vragen in plaats van in discussie te gaan. Ontdek wat de behoeften en verwachtingen zijn. En wat de belangrijkste zijn. Ga bij jezelf na of je dat kan leveren. Want je bent leverancier van gedrag.

In onderstaande video wordt die gedachte toegelicht

Werkboek “Schat wil je mijn klant zijn? bestellen? Klik hier

De tip over relatieconflictbeheersing werkte!

Een conflict is de laatste fase in een proces van gebeurtenissen tussen 2 partijen. De fase waarin je niet meer door 1 deur kan. Niet meer luistert. De ander zijn opvatting, mening, voorstel onacceptabel en of onbegrijpelijk vindt.

Wat niet werkt:

 • Blijven aanvallen en beschuldigen
 • Dezelfde argumenten herhalen; anders inpakken; dreigen
 • De ander de schuld geven en de oplossing laten bedenken
 • Een coalitie smeden met anderen
 • Je als een slachtoffer gedragen
 • Argumenten en bewijsmateriaal voor je eigen gelijk verzamelen
 • Doen alsof het er niet is
 • Het doorschuiven naar een ander

Weten wat je aandeel in het ontstaan van het conflict is en dat erkennen. Daar begint het voor jou mee. Vervolgens het tonen van de bereidheid, daadkracht en de creativiteit om jou aandeel te leveren aan de oplossing.

Relatieconflict vechten

Wat wel werkt:

Bekijk de video conflictbeheersing in je relatie:

Stap 3 : relatie pijn herstel

Schadeherstel houdt niets anders in dan dat het schade veroorzakend gedrag NIET of in veel mindere mate wordt gehanteerd in de relatie met de partner (daarbuiten mag ). Of dat geheel of partieel zal leiden tot terugkeer van de behoefte aan intimiteit, vertrouwen is niet gegarandeerd. Maar het is wel voorwaarde. De ander helpt om te waarschuwen door feed back te geven (i k zie je gedrag, mijn gevoel daarbij is…, realiseer je je dat?).

Print Friendly, PDF & Email

  Contact opnemen

  Wil je een kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

  * Verplichte velden

  Back To Top