skip to Main Content

Relatie en geweld,mishandeling

Relatie en geweld mishandeling. Partnergeweld heeft grote gevolgen voor jezelf, voor je kinderen en voor andere inwonende gezinsleden. Geweld tussen partners is strafbaar. Het geweld verborgen houden voor de buitenwereld lost niets op. Partnergeweld kan je niet alleen oplossen. Zoek zo snel mogelijk hulp.

haat en liefde

Bel, het gaat niet vanzelf over!

Bel ons op 06 11140465 of meld je bij  Steunpunt huiselijk geweld .  als wij niet bereikbaar zijn. Ook kan je je melden bij HULP NU .

Hoe reageren op relatie en geweld mishandeling?

Een acute geweldsituatie geeft je weinig mogelijkheden om te reageren. Enkele tips die kunnen helpen als een discussie dreigt uit te monden in geweld zijn:

 • tracht kalmerend te praten om de discussie niet nog hoger te laten oplopen
 • probeer je te verplaatsen naar een ruimte van waaruit je mogelijk kan vluchten
 • tracht eventuele kinderen in veiligheid te stellen
 • probeer hulp in te roepen (buren, politie) bij geweld

Bekijk de video over relatie en geweld,mishandeling

Hoe kan je je beschermen tegen herhaling van fysiek geweld?

Als geweld zich eens heeft voorgedaan is de kans groot dat het zich herhaalt. Verhinderen dat het opnieuw gebeurt is niet evident. Je kan wel enkele voorbereidingen treffen om het geweld zo snel mogelijk te ontvluchten:

 • bereid een ‘vluchtkoffertje’ voor met de belangrijkste zaken die je nodig hebt
 • zorg voor reservesleutels (huis, wagen, fietsslot)
 • bereid een lijstje voor met telefonische noodnummers

Bekijk onderstaande video  conflictbeheersing in je relatie

Een conflict is een verschil van mening. Waarbij twee of meerdere personen/partijen een doelstelling nastreven of een waarde/opvatting aanhangen die onverenigbaar blijken te zijn. 
Zo’n ruzie of conflict kan variëren van stemverheffing, langdurig, negeren, schelden tot fysiek geweld. Het leidt
tot emotionele schade. In de vorm van afstand nemen(fysiek, emotioneel, sexueel, financieel).

Belangrijk is dus dat je weet hoe je uit een conflict komt EN er niet in verzeild raakt

Weggaan of blijven bij partnergeweld?

Partnergeweld is onaanvaardbaar. Toch is het vaak ontzettend moeilijk om te beslissen om weg te gaan of te blijven. Wanneer er kinderen zijn moet ook in hun belang worden beslist. Zoek iemand om mee te praten. Een vertrouwenspersoon (familielid, vriend/in) of een professionele hulpverlener kunnen je steun bieden en je zelfvertrouwen opkrikken. Beslis je om weg te gaan, bereid je dan zo goed mogelijk voor. Voor een tijdelijk onderkomen kan je terecht in een vrouwen- of mannenopvangcentrum. Download een app op je smartphone om op te nemen wat je partner zegt op het moment van mishandeling . Het is zeer belangrijk bewijs!!

Waar vind je hulp als je in relatie en geweld mishandeling vaak voorkomt?

Er zijn diverse hulpmogelijkheden:

 • telefonische hulp vind je bij het meldpunt voor geweld of misbruik op het nummer 09001262626. Het is elke werkdag te bereiken van 9 tot 17u en is verder dag en nacht bereikbaar. Je kan er ook elke avond terecht voor een (anoniem) online gesprek.
 • psychische hulp en ondersteuning kan je vinden bij eenhuisarts of GGZ
 • voor medische zorg en een vertrouwelijk gesprek kan je terecht bij je huisarts. Hij/zij kan bij verwondingen een medisch attest opstellen dat bij aangifte bij de politie kan dienen als bewijsmateriaal.
 • voor crisisopvang kan je terecht in een vrouwen- of mannenopvangcentrum. Er kan OCMW-steun geregeld worden voor wie geen geld heeft voor het verblijf.

Hoe doe je aangifte van partnergeweld?

Partnergeweld aangeven doe je bij de politie. Meld het bij de politie op 0900-8844. De politie stelt een proces-verbaal op en zal alle bewijselementen verzamelen. Een aangifte wordt niet meteen een rechtszaak. De politie zal in de eerste plaats bemiddelen tussen de partners en indien nodig doorverwijzen naar diensten die ondersteuning kunnen bieden.

Informatie over de Relatievakantie

Klik hier voor het gratis werkboek “Schat,wil je mijn klant zijn?”.
Lees meer  over je Relatievakantie
Klik hier voor meer info over het programma van je Relatievakantie
Klik hier om naar de contact pagina te gaan
Wat anderen van de relatievakantie vonden? Klik hier
Kosten van een Relatievakantie? Klik hier.

Back To Top