skip to Main Content

Relatie egoïsme

Het draait om mij in de relatie

Denk Aan De Ander

Relatie en egoïsme. Wat is egoïsme in de liefdesrelatie? En wat zijn de effecten ervan op de relatie. Dit artikel helpt je om daar inzicht in te krijgen.

Wat zegt van Dale?

Iemand die egoïstisch is, stelt zijn/ haar belangen boven die van de ander. Hij ziet de belangen van de ander wel. Iemand die egocentrisch is, ziet de belangen van de ander niet of minder en stelt zijn eigen belangen centraal.

Mijn partner vindt zich belangrijker

Een egoïstisch persoon kan ontzettend veel energie van je opeisen. Een egoïstisch persoon denkt alleen maar de eigen behoeftebevrediging. Denkt alleen maar aan het eigen belang. Hij of zij interesseert zich niet voor de bevrediging van zijn of haar partner. Interesseert zich niet in jouw belang. Het gedrag lijkt daarom wel op dat van de dominant. Zij het dat het gedrag van de egoïst een ander doel dient. De dominant wil domineren, heersen. Relatie egoïsme.

Communicatie

De egoïst is een slecht luisteraar; stelt weinig vragen aan je en als zij of hij dat al doet, wordt er met het antwoord weinig gedaan. Hoe je dat kunt beïnvloeden?

Over communicatie en relatieproblemen

Communicatie en relatieproblemen. Communicatie is een container-woord. Het is een label voor een grote verzameling van manieren van expressie van al datgene wat in je brein en lijf gebeurt. En er gebeurt van alles. De hele dag door.

Waarom zeg je dat zo?

Ik neem, jij geeft

Men zegt wel eens: wat uit liefde gegeven wordt keert veelvoudig in liefde bij je terug. Het is een heel natuurlijke wisselwerking. Het is het geven en nemen. Een egoïstisch persoon toont niet zoveel belangstelling voor het woord “geven”. Een egoïstisch persoon denkt meer aan het “nemen”. Het geven en nemen is dus een hele natuurlijke wisselwerking tussen twee personen. In principe komt het voort uit dezelfde bron. Het geven en nemen is iets universeels het komt zelfs in de natuur voor.

Ben ik een egoïst?

Hoezo?

Wil je weten hoe egoïstisch of altruïstisch je bent? Of als je denkt dat je partner zich zo gedraagt, vraag die dan eens de egoïsme test eens te doen. Het geeft inzicht in het eigen gedrag in relatie tot anderen. Je krijgt binnen 24 uur een resultaat.

NVRG en Google

De vragenlijsten zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband met de Nederlandse Vereniging van Relatietherapeuten met Google Technologie.

Hoe Egoïstisch Zijn We ?

Een voorbeeld uit de natuur

Laten we dan ook even een voorbeeld uit de natuur nemen om dit wat specifieker uit te leggen. De zon is datgene wat er voor kan zorgen dat zaadjes kunnen ontspringen. Het water wat door de regen gegeven wordt, zorgt er op zijn beurt weer voor dat de groentes en de fruitbomen kunnen groeien.

natuurlijke wisselwerking

Deze groentes en fruitbomen zorgen er weer voor dat de mens bouwstoffen en vitamines in zichzelf kan opnemen. Dit is een heel natuurlijk geven en nemen vanuit de natuur gezien. Deze natuurlijke wisselwerking van geven en nemen vanuit het universum dat wordt dus op een onvoorwaardelijke manier gegeven.

onvoorwaardelijke manier

Wanneer het “geven” niet op een onvoorwaardelijke manier gegeven wordt, dan wordt in principe de stroom van de energie verstoord. Zo mag je het ook bekijken in menselijke relaties. Een egoïstisch persoon verstoort dus in principe zijn of haar eigen energie.

wie zaait zal oogsten

Als we niet egoïstisch zijn en iets van onszelf heel oprecht aan een ander kunnen geven dan zal dit vroeg of laat in veelvoud bij ons terugkeren. Zo is het ook in de liefde, ieder keer als we iets van harte zeggen of geven dan verdwijnt er een harde schil rondom de “muur”die we om ons zelf heen hebben “gebouwd”. Er gaat meer liefde stromen vanuit de bron van het ware zijn.

Relatie egoïsme | delen

Geven maakt ons vrij van egoïsme het leert ons om te delen, het laat ons niet egoïstisch zijn.

Relatie egoïsme | ontvangen

Het tegendeel is ook waar, de stromende energie tussen 2 mensen kan ook verstoord raken wanneer we niet durven te ontvangen als iemand ons in liefde iets wilt geven. We werpen dan onbewust een “blokkade” op.

Relatie egoïsme | eergevoel

Er overheerst een trots of een eergevoel en dat creëert dan weer een emotionele afstand tussen twee personen. Sommige mensen vinden het moeilijker om iets te ontvangen dan iets te geven. Probeer hierin toch een goede middenweg te vinden. Het is nooit leuk als je iemand anders afremt in zijn of haar spontaniteit. Accepteer het dan ook om iets aan te nemen, als een ander je iets van harte wilt geven. Je zult zien dat het dan een ander effect gaat krijgen.

Egoïstisch persoon

de egoist in de relatie-min

Als we iets aannemen (bijvoorbeeld een liefdevol gebaar) dan kunnen we ook de vreugde van dankbaarheid voelen, het vervult ons hart met een energie die heel goed voelt. Dankbaarheid kunnen voelen en tonen is iets heel anders dan wanneer we iemand alleen maar bedanken. Een egoïstisch persoon kan dat heel moeilijk opbrengen.

beleefdheid

Iemand bedanken kan ook enkel een gebaar van beleefdheid zijn, iets wat we van jongs af aan geleerd hebben. Als je dankbaarheid kunt voelen en tonen dan is dat iets wat veel krachtiger qua energie er zit namelijk een vreugde in. Meestal herken je dit wel aan de ogen van een ander ze gaan dan “stralen”.

vrijgevigheid

Als we vrijgevig zijn dan zijn we niet egoïstisch en geven we onszelf “vrij” en gunnen we een ander iets. We voelen zelfs een innerlijke blijdschap als we aan een ander iets mogen geven. Een egoïstisch persoon ervaart dat anders. We zien dat de ander daar van geniet en dat maakt ons vreugdevol. Dat is het mooie van de wisselwerking van geven en nemen in de liefde.

op zichzelf gericht

Een egoïstisch persoon maakt deze wisselwerking dan ook niet echt mee. Hij of  zij staat niet echt bij stil bij de gevoelens van een ander. Dit omdat ze puur en alleen op zichzelf gericht zijn. Meestal als je teveel op jezelf gericht bent dan kun je de emoties en gevoelens van een ander maar nauwelijks waarnemen.  Je hebt dat op dit vlak een “blinde vlek”  met alle gevolgen van dien.

vrijgevigheid

Vrijgevigheid (hier wordt natuurlijk niet alleen het materialistische mee bedoeld) is de kortste weg tot liefde en mededogen. Een lief gebaar, een lieve zin, waardering, respect, begrip en een inlevingsvermogen naar een ander toe, zorgt soms voor “wonderen”.

balans

balans-en-egoisme-in-de-relatie

Als een egoïstisch persoon alleen maar neemt in een relatie en hierdoor dus beduidend minder “geeft” aan de ander dan is er echt geen goede balans meer. Het brengt disharmonie in een relatie. Je kunt je ten alle tijden bij jezelf afvragen of het geven en nemen in je relatie nog in balans is. Als je voelt dat het niet of niet meer in balans is, dan zou je dit bespreekbaar met je partner kunnen maken.

Hoe zou je dat aan kunnen pakken?

 • Noteer
  • de punten waarin je voelt dat je partner geeft
  • de punten waarin je voelt dat je partner neemt
  • deze twee verschillende punten van jezelf ook
 • Ga eens op je gemak ergens zitten en reflecteer over beiden lijsten
 • Noteer de punten die jij graag anders zou willen zien
 • Laat het even bezinken
 • Pak de lijst de dag erna nog eens in je handen en bekijk of je nog iets wilt toevoegen of verwijderen aan het lijstje
 • Laat het nog even een paar dagen bezinken en bekijk de lijst dan nog eens
 • Overweeg een juist moment om deze lijst bespreekbaar te maken met je partner, ga een “gezonde” dialoog aan met elkaar. Laat onderlinge verwijten dan ook achterwege.
 • Jullie kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om beiden zo’n zelfde lijst samen te stellen
 • Zorg er dan wel voor dat jullie je even van elkaar afzonderen tijdens het maken van die lijst. Zo voorkom je dat jullie je door elkaar laten beïnvloeden
 • Zorg ervoor dat je juist de dingen bespreekbaar maakt, die punten die voor jou van uitermate van belang zijn en geef je partner diezelfde kans
 • Probeer samen een goed compromis af te sluiten want het is van belang dat jullie er beiden een goed gevoel aan gaan overhouden. Dat behoort nu eenmaal zo te zijn in echte liefde.

 

Minder op jezelf gericht

Als je geen egoïstisch persoon meer wilt zijn, dan ben je weliswaar minder op jezelf gericht maar daarvoor in de plaats ontvang je wel meer terug. De “wereld” kan voor je veranderen als je het besluit neemt om geen egoïstisch persoon meer te zijn.

Eenzaam in relatie door egoïsme

Zo eindigt egoïsme

Als je langdurig te maken hebt met egoïstisch gedrag van je partner kan dat leiden tot het gevoel van eenzaamheid in de relatie.

Andere gesprekken voeren

Ga er van uit dat je je partner niet kunt veranderen. Dat moet hij of zij zelf doen. Maar je kan er wel voor zorgen dat ze daar mee beginnen!! Hoe? In ieder geval door op een andere manier met ze te praten. Een manier die ze niet gewend zijn.

In 9 van de 10 gevallen is de aanleiding voor emotionele eenzaamheid  het gedrag van je partner. Bij de bestrijding van je eenzaamheid moet je er van uit gaan dat dat gedrag van je partner op korte termijn niet verandert! De manier waarop jullie met je emoties omgaan is te verschillend. Lees meer over emoties en relatieproblemen

Relatieweekend

Tijd voor jou en mij

Egoïsme is gedrag dat niet heel gemakkelijk te veranderen is. Bovendien is het direct gekoppeld aan je eigen gedrag. De egoïst zal zijn gedrag afstemmen op de ander. Met andere woorden zijn gedrag is niet altijd egoïstisch. Alleen maar dan wanneer de ander het hem of haar toestaat. In een Relatieweekend leren jullie samen hoe je het negatieve van egoïstisch gedrag kunt omzetten in een positieve wending. 

Kosten en contact

Ons Team

De Kosten

Arrangementen

Contact en reservering

Back To Top