skip to Main Content

Over Communicatie en relatieproblemen

 • Al meer dan 900 stellen geholpen
 • Gratis adviesgesprek
 • Resultaat binnen 72 uur
 • Liefde therapie | Online of Bij je "Thuis"
Print Friendly, PDF & Email

Over communicatie en relatieproblemen

Communicatie en relatieproblemen. Communicatie is een container-woord. Het is een label voor een grote verzameling van manieren van expressie van al datgene wat in je brein en lijf gebeurt. En waarvan een heel groot deel voor je belangrijke informatie is.

Belangrijk omdat je partner daarop het eigen gedrag afstemt. Het gissen naar waarom je partner zich op een bepaalde manier naar jou toe gedraagt draagt het risico in zich dat er onnodig misverstanden ontstaan.

 relatietherapie relatietherapeut communicatie

Communicatie is jou direct en ongefilterd mijn gedachte vertellen

De essentie van optimale relatiecommunicatie is aan je partner vertellen -in een taal en op een wijze die de ander prettig vindt- wat je denkt. En eventueel ook aan welk lichamelijk effect die gedachte is gekoppeld. Bijvoorbeeld je denkt “wat is dat toch een vreselijke lompe manier van mij toespreken”. En het lichamelijke effect-dat daardoor ontstaat- is dat je wegloopt. Die 2 samen zijn een vorm van communicatie. Maar wel de slechts denkbare. Omdat je het alleen maar denkt en doet(weglopen). Maar het niet naar buiten brengt. En dus moet de ander gissen waarom je wegloopt.

Veel relatie communicatie-woorden

In onze taal zijn heel veel andere begrippen/ werkwoorden die tot het begrip communicatie gerekend kunnen worden. De bekendste zijn spreken en luisteren. Maar denk ook aan het werkwoord schrijven, bellen, whatsapp, Zoom-en en zelfs stotteren. Alles vaart onder de vlag van het schip communicatie. In dit artikel hebben we het alleen maar over communicatie in de relatie. Beter gezegd de liefdesrelatie. En waarom over communicatie? Omdat het de hoeksteen is van de liefdesrelatie. Het is de activiteit die al wat je denkt en in je lijf ervaart naar buiten brengt. Zodat de ander weet wie je bent! En daarop zijn/haar gedrag naar jou toe kan baseren.

Veel relatie communicatie-woorden

In onze taal zijn heel veel andere begrippen/ werkwoorden die tot het begrip communicatie gerekend kunnen worden. De bekendste zijn spreken en luisteren. Maar denk ook aan het werkwoord schrijven, bellen, whatsapp, Zoom-en en zelfs stotteren. Alles vaart onder de vlag van het schip communicatie. In dit artikel hebben we het alleen maar over communicatie in de relatie. Beter gezegd de liefdesrelatie. En waarom over communicatie? Omdat het de hoeksteen is van de liefdesrelatie. Het is de activiteit die al wat je denkt en in je lijf ervaart naar buiten brengt. Zodat de ander weet wie je bent! En daarop zijn/haar gedrag naar jou toe kan baseren.

Wat is het, communicatie ?

Communicatie en relatieproblemen. Onze cliënten komen zonder uitzondering naar ons toe met een probleem dat ze omschrijven als ” we krijgen vaak ruzie”. Over kleine en grote onderwerpen. Veel vaker dan in het begin van de relatie.

Dopje van de tandpasta

Over het dopje dat niet op de tandpasta geschroefd is. Maar ook over een gebrek aan intimiteit, al maanden. Of het gedrag naar de kinderen toe in specifieke situatie. Of hoe de huishoudelijke taken zijn verdeeld. Het uitgeven van geld.

Niet blij mee

En dat-het geruzie en gesteggel- is kennelijk iets waar één of allebei niet blij mee is/ zijn! Waar ze een oplossing voor zoeken omdat ze er zelf geen voor gevonden hebben. Als we onder motorkap van hun relatie kijken zien we bijna altijd hetzelfde. De communicatie startmotor doet zijn werk niet goed. Ze spreken 2 verschillende talen. We gaan met ze aan de slag om daar wat aan te doen.

De relatieproblemen beu?

Vragen Antwoorden Luisteren

Communicatie is alles wat door één (van de liefdespartners) gezegd is en door de ander direct daarna is gehoord en begrepen. Dat kan zijn in dezelfde taal maar dat hoeft niet. Relaties waarin de partners 2-talig zijn moeten aan dezelfde eisen voldoen om tot een goede communicatie te komen. Voor hun is het nog harder werken.

De basis is zeggen en horen

De basis is dus “zeggen” en “horen”. En wat er gezegd wordt? Alles wat ik denk over het gedrag van de ander of over het onderwerp waar de ruzie over gaat. Of over wat dan ook. Je denkt 24 uur per dag. Van alles en nog wat. Over dingen die je ziet of hoort. Of wat er in je lijf gebeurt; pijntjes, honger, verhoging van je hartslag. De enige manier om de ander op de hoogte te brengen van dat alles is..door het in voor de ander verstaanbare woorden om te zetten. De gedachte is dan naar buiten gekomen en kan gehoord worden!

Lichaamstaal? Verboden!

Communicatie en relatieproblemen. De rest-alles wat dus niet door middel van spraak naar buiten komt en hoorbaar is geworden– is dus wat anders, maar in ieder geval geen communicatie zoals wij het willen zien. Voorbeelden van niet communicatie zijn dus: zuchten en steunen in nabijheid van de ander, boos of verongelijkt kijken. Weglopen. Met deuren en glazen smijten. Het is allemaal GEEN communicatie. Maar -aangeleerd- gedrag gericht op het niet hoeven te zeggen waar dat gedrag voor staat. Een omweg. Die voor de ander als belangrijkste gevolg heeft dat het die ander meer tijd zal kosten om te begrijpen wat de ander “gezegd (en dus gedacht) zou kunnen hebben”.

Kenmerk problematische relatie

Het is gedrag dat niks te maken heeft met communicatie. Maar door de partner die het gedrag vertoont wel wordt gebruikt om “een of andere” boodschap over te brengen. Het is gedrag dat in de loop der tijd is ontwikkeld. In je jeugd, op school, in je vriendschappen of vorige relaties. En was misschien in die andere relaties zeer effectief. Maar met de persoon waar je nu in relatie bent kennelijk niet! Problematische relaties ontstaan door dit gedrag! Veel niet communicatie van 1 of beide partners.

Ik heb je niet gehoord

Als er dus niet gereageerd wordt op het “gezegde”, “wil je een biertje” met een ander “gezegde” (bijvoorbeeld “ja graag”) dan is er geen communicatie. Maar hooguit een poging tot communicatie. Problematische relaties worden gekenmerkt door heel veel pogingen tot communicatie en zeer weinig daadwerkelijke communicatie! In een relatie intensive van Relatievakantie leer je het pogen te communiceren af en communiceer je na 2,3 of 5 dagen alleen nog maar!

Horen of luisteren

Essentieel voor communicatie is dus het vermogen om je gedachte uit te spreken en (alleen dat) te horen datgene wat door de ander gezegd is. Eerst maar even over wat we daar mee bedoelen. Met horen. Of het taalequivalent daarvan, luisteren. Luisteren is in feite het letterlijk kunnen reproduceren van wat je gehoord af. “Wil je een biertje?”. Zonder aan die uitgesproken woorden andere toe te voegen of weg te laten.

Voice recorder

Je bent als luisteraar gewoon een voice recorder. Aan die gedachte moet je even wennen maar na een weekend oefenen weet je niet beter. Om dat niveau van luisteren of horen te bereiken moet je een ander belangrijk menselijk vermogen(van het brein) even uitschakelen.

Denken

En dat wat je moet uitschakelen als je moet luisteren is “denken”. Denken over wat de ander gezegd heeft en Wat Jij Daar Van Vindt. Met andere woorden “wil je een biertje” blijft in je brein hangen als “wil je een biertje” en niet als “wil je een biertje? ja natuurlijk wil ik een biertje, dacht dat ze ´t nooit zou vragen”. Jouw denken-je beoordeling van wat de ander gezegd heeft- is als je in de luister stand staat uitgeschakeld!

relatietherapie liefdesverdriet communicatie

Geen vervorming

Er vindt m.a.w. geen vervorming plaats van het gezegde “wil je een biertje”. De luisteraar is alleen bezig met de “spreker”. Alle andere gedachten die op dat momenten ontstaan of al rond cirkelden zijn irrelevant en moeten dus netjes achter slot en grendel blijven. Ze kunnen de “communicatie” alleen maar verminken. Later mogen ze weer rond springen en hun werk doen. Maar pas als daar door jou om gevraagd wordt en toestemming voor wordt gegeven door jou. In het belang van een goed gesprek! Vergelijk het maar met na de TV, de radio en een telefoongesprek luisteren. Je kan niet alles volledig volgen!

Van luisteraar naar vragensteller

Heb je het dus goed gehoord “wil je een biertje”, dan kan je jezelf daarna in de “vraagstand” zetten. Je zou de vraag kunnen stellen “wat voor bier heb je?” of ” waar heb ik dit aanbod aan te danken” of ” wat ga jij drinken? Die vragen hebben allemaal als gemeenschappelijk kenmerk dat het open vragen zijn. En omdat ze open zijn jou meer informatie kunnen opleveren over “de gedachtwereld” van je partner. In dit geval over de gedachte “wil je een biertje”. Maar jouw vragen kunnen er zelfs ook voor zorgen dat je partner meer over zijn eigen gedachten te weten komt!!

Train je brein

Als je de ervaren meditant(iemand die mediteert) vraagt wat nou het moeilijkst is aan mediteren dan zal hij of zij waarschijnlijk zeggen het opsluiten van gedachten die je op dat moment niet wilt denken. Je wilt je kunnen concentreren op die ene gedachte. Goed luisteren is je afzonderen van al datgene wat afleidt van dat wat de ander je zegt! En het vervolgens onthouden. Zodat de volgende stap in de communicatie kan plaatsvinden.

Doe de relatietest!

* Binnen 8 uur gratis relatieadvies

Zuiverheid

HET doel van communicatie in de liefdesrelatie is dus geen ander dan

het onvervormd,volledig en direct(als de gedachte ontstaat) overbrengen aan mijn partner van WAT ik denk en WAT de eventuele lichamelijke effecten zijn van datgene wat ik denk of dacht (die combinatie van WAT ik denk en WAT ik lichamelijk ervaar, noemen wij de emotie)
het kennis kunnen nemen van die 2 WAT´s door de ander (oftewel kennis hebben van de emotie van de ander!); je hebt informatie gekregen van de ander
Daarmee is de basis gelegd voor de volgende stap in de communicatie. Namelijk het vragen stellen over Wat Ik heb gehoord. Vragen stellen Tot ik Het begrijp. Het is dus hier, wat mij vertelt is! En meestal is het dat een emotie. Of zit er achter het het een emotie. Door vragen kom je daar dan achter.

Begrijp mijn emotie

Communicatie en relatieproblemen Het vertellen van je emotie leidt er dus toe dat de ander Je Emotie hoort en er wat mee kan doen/ moet doen in de communicatie! Dat je je emotie uitgesproken hebt, wil dus nog niet zeggen dat de ander daarmee ook je emotie accepteert of er niet nog vragen over heeft. Lees meer over emoties.

Begrijp ik je emotie

Maar door het te vertellen is de stap gezet in het begrijpen van wat je emotie is. Vervolgstappen kunnen dan nog zijn: er vervolg vragen over stellen, er een opvatting over hebben en die vertellen. Er een emotie door krijgen en die weer vertellen. Kortom er kan en moet-in problematische relaties– nog heel veel gebeuren na die eerste stap -die jij gezet hebt door je emotie te vertellen-. Een kenmerk van gezonde relaties is dat al die vervolgacties plaatsvinden, zonder dat er ruzie ontstaat!

Vragen Naar Je Emotie

De liefdesrelatie bestaat bij gratie van de aanwezigheid van liefde, het houden van. Het voert te ver om in dit artikel uit te wijden wat de liefde wel dan niet moge zijn. Voor het moment laten we het bij de constatering dat als er geen houden meer is of beter gezegd, als de persoon waar je van je houdt( en aan wie je dus je liefde geeft) er niet meer is, dat je dat merkt. Er ontstaat dan een hevige emotie. Je kan alleen nog maar aan die ene persoon denken EN je lijf protesteert in alle toonaarden tegen die afwezigheid. Je slaapt slecht. Eet slecht. Voelt je akelig. Je productiviteit daalt behoorlijk. Er komt niks meer uit je handen. Je kan alleen nog maar een beetje voor je uit staren. En concentreren op een activiteit of een persoon, b.v. een vergadering of een collega die wat vertelt, is moeilijk.

 Relatiebreuk communicatie liefdesverdriet

Communicatie over Je Emoties

Communicatie-zoals hierboven beschreven- in de liefdesrelatie is met andere woorden het enige middel om je emotie aan de ander kenbaar te maken. Zowel de hele heftige emoties (zoals het niet meer hebben van Houden Van Gedachten) of andere minder spectaculaire emoties ( “ik heb honger denken” en “je maag knort”). Het moeilijke aan de communicatie is dat het veronderstelt dat je je eigen emoties kent. Anders kun je ze ook niet uitspreken. En moet de ander “raden” waarom je een bepaald gedrag vertoont (en zoals we weten is gedrag dus één onderdeel van de emotie, het andere onderdeel is de gedachte).

Wat is Je Emotie?

Communicatie is dus zeggen wat je emotie is of was. Zonder al te veel na te denken over hoe,waarom en wanneer je het gaat zeggen. Want dan krijg je hetzelfde als je teveel water bij de wijn doet. Of als je een patatje met majo combineert met een portie nasi goreng en wat bruine bonen met spek. De essentie is weg! Daar is echter een limiet aan. De limiet wordt bepaald door je partner.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden zijn de 2 volgende belangrijke bestanddelen van communicatie (zoals wij het in de relatie intensives in trainen). Ze vormen stap 2 in de Communicatie zoals je die leert in (online) relatie intensive. Stap 1 was dat je je emotie uitspreekt. Of ruimer gezegd. Je zegt wat je denkt, zonder filters. Daarmee wordt bereikt dat :

 1. je je eigen emotie moet leren registreren en dan dus kent en
 2. in staat en bereidt bent die emotie  om te zetten in voor je partner hoorbare “woorden”; je vertelt de ander je emotie
 3. je stelt de ander in de gelegenheid om door vragen meer te weten komen over de emotie waar je wat over verteld hebt!

(open) vragen over gedrag !

Communicatie en relatieproblemen Met het uit spreken van je emotie, nodig je je partner uit/ stel je je partner in de gelegenheid om -na goed naar je geluisterd te hebben- eventueel vragen te stellen over wat hij/zij gehoord heeft. Vragen over de emotie van je partner zijn een demonstratie van respect en houden van.

Met de open vraag ontdek je je partners emoties!

Ontdek de ander! In de problematische relatie wordt echter van een ander uitgangspunt uitgegaan. Vragen worden meestal ervaren als uitingen van diskwalificatie, een inbreuk op mijn privacy, voyeurisme, bemoeizucht. Vragen zijn lastig. Vragen zijn een blokkade. Vragen zijn slecht getimed. Vragen leveren alleen maar meer ruzie op. En..ik krijg geen antwoorden(meer) op mijn vragen. dus waarom zou ik ze nog stellen.

Einde relatie

Als er geen vragen meer worden gesteld en geen antwoorden meer worden gegeven- van het soort zoals WIJ vinden dat het zou moeten- eindigt de relatie. Met 100% zekerheid. Het is uitstel van executie. Trekken aan een dood paard. Olie op het vuur. Maar helaas ook precies het gedrag dat we bij de problematische relatie zien.

Recht Op Het Stellen Van Vragen

In onze communicatiemethode hanteren we de spelregel dat je het absolute- je hoeft er niet om te vragen/ smeken/ bedelen/ onderhandelen- recht hebt om iedere vraag over iedere emotie, ieder onderwerp te stellen. Op ieder-redelijk- moment.Als het maar een open vraag is. Door deze spelregel voorkomen we dat jij of je partner zich kan verschuilen achter allerlei redenen waarom jouw vraag niet gesteld zou mogen worden. Stomme vragen bestaan niet; er zijn vragen die als stom worden geïnterpreteerd.

Ruziegedrag

Probleem relaties worden gekenmerkt door ruziegedrag. Veel meer tijd dan nodig, gaat op aan het vertonen van ruziegedrag. Voorbeelden van ruzie gedrag zijn harder gaan praten, herhalen van wat je gezegd hebt maar dan harder , gebruiken van andere woorden(vloeken) en het weglaten van weer andere woorden (schat, liefje), weglopen, zwaaien met je armen, vastpakken, je groot maken en..het stellen van gesloten vragen. Beschuldigen, verwijten, beschimpen, beledigen.

Vredezoekend gedrag

Als je vrede wil moet je niet gewapend het gesprek beginnen. Start met het stellen van open vragen. Waarom leidt dat tot vrede?

Omdat:

 1. je bent meer gericht op de toekomst “hoe zou je het willen hebben”
 2. je hebt geen vooroordelen over de persoon en zijn gedachten
 3. je geen veronderstellingen maakt (vind je ook niet dat je de laatste tijd minder tijd aan mij besteed;in plaats van ..wanneer vind jij dat we genoeg tijd aan elkaar besteed hebben?)
 4. je de ander aan het denken zet en niet voor de ander denkt of de ander beïnvloedt
 5. je meer informatie krijgt
 6. het elimineert de veronderstelling; interpretaties . Bekijk de video over interpretaties
 7. er wordt geen verbale aanval gedaan op datgene wat de ander gezegd heeft maar in plaats daarvan wordt er een onderzoekende vraag gesteld
 8. er ontwikkelt zich bij de “ondervraagde” een emotie die gunstig is voor de verhouding met de vragenstelle

Waar gaat de (open) vraag over?

In de problematische relatie gaat relatief veel tijd kwijt op aan ruzie, overtuigen van de ander. Het gelijk krijgen. In plaats van het besteden van de tijd aan die afstand vergrotende tijdbesteding, moet je je tijd besteden aan het bedenken van de goede open vraag.

3 Basis Vragen

Er zijn een 3 soorten open vragen die je altijd gesteld moet hebben vóór dat je de 3e stap in de Communicatie kunt maken. Dat zijn vragen die je kunt vergelijken met de stethoscoop van de huisarts. Het is het gereedschap waarmee je onderzoekt wat je door kijken en voelen niet kunt waarnemen. Maar het is ook je microscoop als je nog meer wilt weten over wat je gehoord hebt. Of de MRI, de röntgen- camera. Met deze 3 vragen krijg je duidelijk waarom je partner zich in een bepaalde situatie naar jou toe op een bepaalde manier gedraagt. Je kunt het gereedschap gebruiken voor alle onderwerpen. Seks, huishouding, waar de vakantie naar toe gaat, hoe voeden we de kinderen op.

Wat?

Wat(is het)? Probeer achter de definitie, opvatting ,norm , voorwaarde van Het te komen

 • hoe groot, hoe veel, hoe snel?
 • hoe lang? hoeveel?
 • hoe vaak (wil je dat ik je kus)?
 • wanneer wel/niet (mag ik je in het openbaar kussen)?
 • wat is de speelruimte (hoe weet je dat er goed stof gezogen is?)?
 • wat is je ideaal
 • als je het opnieuw zou mogen doen, hoe zou je het dan doen/ maken?

Waarom?

Probeer achter het waarom van de definitie, opvatting ,norm , voorwaarde van Het te komen; hoe is het ontstaan?

 • wat levert dit je op?
 • wat is het nadeel?
 • welk bewijs heb je dat het zo moet zijn?
 • op welke ervaring is dit gebaseerd?
 • wanneer heeft het 100% kwaliteit voor jou?

Welke Emotie?

Probeer achter de Gedachte of Serie van Gedachten te komen Die Je Partner Nu Heeft. En de Eventuele Lichamelijke Effecten Die Ze/ Hij Nu Ervaart.

 • wat denk je nu (als je aan HET-zoals het nu is- denkt )?
 • hoe vaak denk je dat al? wanneer denk je dat vooral?
 • wat voor gedrag van mij maakt dat je die gedachte(n) krijgt?
 • wat merk je in je lijf als je dat denkt? hoe vaak heb je dat?
 • wat zou je willen denken (als je in de ideale situatie zou verkeren)?
 • wat zou je willen merken aan je lijf (als je in de ideale situatie zou verkeren)?

liefdesverdriet liefdestherapie relatietherapeut

De plicht om te antwoorden

Tegenover het recht om te vragen staat de plicht van je partner om te antwoorden op jouw OPEN vraag. Waarbij het de vrijheid blijft van je partner om het moment van antwoorden te bepalen.Zij het dat een redelijke termijn moet zijn. Het liefst direct nadat je de vraag gesteld hebt. Maar hooguit binnen 1 dag of 2. Sommigen vragen zijn immers moeilijk. Zoals ” Wat moet mijn gedrag naar jou toe zijn wil er voor jou sprake zijn van intimiteit tussen ons? Het Helpen van je partner bij het vinden van het antwoord is uiteraard toegestaan. Door nog meer vragen te stellen. Niet door de antwoorden te geven. Wel voorbeelden van wat een antwoord zou kunnen zijn.

Wat is een goed antwoord?

We zien dat in problematische relatie de communicatie dus niet verloopt zoals WIJ het zouden willen. De antwoorden die gegeven worden voldoen niet. Met als gevolg weer onnodige een ruzie of een onnodig meningsverschil. Antwoorden dus met een zo hoog mogelijk waarheidsgehalte! Dus geen sociaal wenselijke antwoorden (ja ik hou nog van je; nee, ik ga niet vreemd). Je hoeft je in je antwoorden dus ook niet eerst af te vragen wat het gevolg voor de ander zal. Je partner bepaalt wel of het schade aanricht of niet. In alle gevallen is het vertellen van halve waarheden schadelijker dan dan de zuivere feitelijkheid. Uiteraard zorgvuldig en met respect gebracht (nee ik hou niet meer van je ; wie zou nog wel van jou kunnen houden;zo´n antwoord is nodeloos kwetsend).

De kenmerken van een goed antwoord:

 1. heeft betrekking op de vraag
 2. bevat eventueel mijn emotie (mijn gedachte plus een eventueel lichamelijk effect dat gekoppeld is aan die gedacht of veroorzaakt door die gedachte)
 3. is feitelijk (is niet aangepast aan de voorkeuren van de luisteraar)
 4. is tijdig gegeven (binnen 48 uur)
 5. is compact (geen herhalingen; geen omzichtige formuleringen; geen onnodige toelichting); als de luisteraar het niet direct duidelijk, kan die door een nieuwe open vraag duidelijkheid verkrijgen; geen uitweidingen)
 6. is gegeven op de toon en met het volume waarvan je weet-door ervaring- dat je partner maximaal zal luisteren

Antwoorden moeten dus echt betrouwbaar zijn. Nogmaals, ze zijn echt als het antwoord tenminste je oorspronkelijke gedachte(n) bevat. En eventueel een lichamelijk effect dat gepaard gaat met die gedachte(n). Immers dan zit je emotie verpakt in je antwoord. En daar heeft de vraagsteller ALTIJD het meest aan. En zeker in de problematische relatie!

De Afwasmachine Inruimen

We nemen als voorbeeld een ruzie tussen de 2 liefdespartners over het inruimen van de afwasmachine.

De situatie zonder De Communicatie
Jij bent na het eten de afwasmachine aan het inruimen, het aanrecht aan het opruimen. Kortom de keuken na het koken en het eten weer op orde aan het brengen. Op jouw manier. Niet met al teveel plezier maar je doet je best om er iets van te maken. Als je bijna met inruimen klaar bent komt je partner binnen.

De ontsteker

Je wordt gezegd dat je op die manier de afwasmachine niet moet inruimen omdat er dan A. minder in kan en B het minder schoon wordt. En dat je dit iedere keer zo doet. Dan komt jouw eerste emotie; je denkt ” donder op, doet het lekker zelf als je t zo goed weet”. Dat zeg je niet maar in plaats daarvan loop je weg. Met een klap de deur van de afwasmachine dicht slaand. 10 minuten later hebben jullie in de huiskamer een heftige woordenwisseling. Met als aanleiding de afwasmachine-inruim-methode. Een uur later hebben jullie over van alles en nog wat geruzied en lig je zwijgend naast elkaar in bed. Hopende dat de slaap snel komt.

De situatie Met De Communicatie

Jij bent na het eten de afwasmachine aan het inruimen, het aanrecht aan het opruimen. Kortom de keuken na het koken en het eten weer op orde aan het brengen. Op jouw manier. Als je bijna met inruimen klaar bent komt je partner binnen.

De Onderzoeksvraag

Je wordt gezegd dat je op die manier de afwasmachine niet moet inruimen omdat er dan A. minder in kan en B het minder schoon. Dan komt jouw eerste emotie; je denkt ” welke open vraag kan ik hier over stellen”. Je vraagt 1.Wat is voor jou de optimale van inruimen schat? Wat maakt je zo zeker dat het dan schoner wordt en er meer in moet? Wat zijn de kwantitatieve voordelen van jouw manier van inruimen. Wat zijn de concrete nadelen van jouw manier van inruimen? Voor jou, voor mij? Met de wat vraag probeer je informatie te krijgen over wat het “ideaal” is van de ander. Je zou ook nog aanvullende vragen kunnen stellen zoals: -hoeveel schoner wordt het dan volgens jou? -hoeveel meer kan er dan wel niet in? -waar is dat op gebaseerd schat, die veronderstelling?”

Ander resultaat

10 minuten later hebben jullie in de huiskamer een gesprek over hoe in de toekomst de afwasmachine zal worden ingeruimd. En waarom dit voor je partner zo belangrijk is. Door wie, op welk moment. En 2 mogelijk opties kunt bedenken door vraag en antwoord. Zolang je aan het vragen en het antwoorden bent,ben je niet aan het aanvallen. Maar gericht op de toekomst en de oplossing van een probleem waar je in het verleden alleen maar tot ruzie kwam.

Geen aanval en geen verdediging

Tot aan het moment dat je met elkaar de 2 opties hebt uitgedacht, is er geen aanvals–of verdedigingsgedrag vertoond. Is er geen ruzie gemaakt. Maar is er alleen maar informatie uitgewisseld. Je partner heeft recht op je antwoorden om zo keuzes te kunnen maken en die ook uit te voeren. Vooral keuzes die te maken hebben met het eigen gedrag als reactie op het gedrag van jou als partner (op basis van jouw door antwoorden verkregen info) moet je partner kunnen baseren op volledige en juiste informatie .

Bereid Je Voor

Als je een goed gesprek wilt hebben vereist dat een goede voorbereiding. Een goede setting en timing. Garbage in,is garbage out! Problematische relaties worden gekenmerkt door vluchtige, snelle gesprekken. Of gesprekken waar weliswaar veel tijd aan op gaat maar waarin beide partner zich niet goed voorbereid hebben. En dus het gespreksresultaat krijgen dat daarbij hoort. Ruzie!

Enkele voorbeelden van open vragen

 • waarom kijk je zo?
 • wat voor emotie heb je nu?
 • wat is er moeilijk aan het geven van een antwoord?
 • wat heb je nodig om er achter komen wat er aan de hand is?
 • wie kan je helpen om dit uit te zoeken?
 • waarom is het moeilijk om hulp van derden te vragen?
 • wat is het ergste dat er kan gebeuren?
 • hoe kan je voorkomen dat het werkelijk gebeurd?
 • welk belang bescherm je door niks te zeggen?
 • waar ben je bang voor?
 • wat zou je kunnen om te voorkomen dat er gebeurt waar je bang voor bent?
 • hoe zou het doen als je het opnieuw mag doen en jij het alleen voor het zeggen hebt?
 • waar verschillen we?
 • hoe erg is dat?
 • wat kunnen we doen om de verschillen te verkleinen?
 • hoe vaak denk je daar aan?
 • hoe lang voel je dat al zo?
 • waarom hield je dat voor je?
 • welke voordelen heeft dit voor je?
 • welke nadelen heeft dit voor je?

Enkele voorbeelden van vragen m.b.t. een emotie zijnEnkele voorbeelden van vragen m.b.t. een emotie zijn:

 • welk emotie heb je daarbij;
 • welke gedachten had je daarover/ daarnet/ daarvoor?
 • hoe vaak heb je die gedachte?
 • welke lichamelijk effect ervaar je als je die gedachte hebt?
 • ;welk gedrag van mij roept dat op denk je?
 • hoe zou jij het willen (vakantie,sex, opvoeding, ..)?
 • wat versta jij onder? (intimiteit, vriendschap);
 • hoe weet ik dat het voldoet aan je verwachting?
 • waaraan (je gedrag) kan ik   zien dat dat zo is?
 • hoe vind jij dat je moeder zich naar mij toe gedraagt?
 • wat zou de reden daarvoor kunnen zijn?
 • welke emotie ervaar jij dan?
 • hoe belangrijk is het voor jou dat mijn relatie voor haar goed is?
 • wanneer is er volgens jou een goed relatie met haar?
 • wat levert jou dat op -als die relatie er op die manier zou zijn?
 • wat denk je dat dat voor emotie mij oplevert

Samenvatting eerste 2 stappen Goede Communicatie

Wat is het wel, communicatie in de relatie?

Communicatie is alles wat door één (van de liefdespartners) gezegd is en door de ander direct daarna is gehoord. Dat kan zijn in dezelfde taal maar dat hoeft niet. Relaties waarin de partners 2-taligheid zijn moeten aan dezelfde eisen voldoen om tot een goede communicatie te komen. Voor hun is het nog harder werken. De basis is dus “zeggen” en “horen”. En wat er gezegd wordt? Alles wat ik denk over het gedrag van de ander of over het onderwerp waar de ruzie over gaat. Of over wat dan ook.

Communicatie over Je Emoties

Communicatie en relatieproblemen. Communicatie in de liefdesrelatie is met andere woorden het enige middel om je emotie aan de ander kenbaar te maken. Zowel de hele heftige emoties (zoals het niet meer hebben van Houden Van Gedachten) of andere minder spectaculaire emoties ( “ik heb honger denken” en “je maag knort”). Het moeilijke aan de communicatie is dat het veronderstelt dat je je eigen emoties kent. Anders kun je ze ook niet uitspreken. En moet de ander “raden” waarom je een bepaalt gedrag vertoont (en zoals we eten is gedrag dus één onderdeel van de emotie, het andere onderdeel is de gedachte). Communicatie is dus zeggen wat je emotie is of was. Zonder na te denken over hoe,waarom en wanneer je het gaat zeggen. Daar is echter een limiet aan. We komen daar verderop in dit artikel op terug.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden zijn de 2 volgende belangrijke bestanddelen van communicatie (zoals wij het in de relatie intensives in trainen). Stap 1 was dat je je emotie uitspreekt. Daarmee wordt bereikt dat:

 1. je je eigen emotie kent en
 2. in staat en bereidt bent die emotie  om te zetten in voor je partner hoorbare “woorden”; je vertelt de ander je emotie
 3. je stelt de ander in de gelegenheid om door vragen meer te weten komen over de emotie waar je wat over verteld hebt!

Het Compromis

De laatste stap in De Communicatie is het bereiken van een duurzaam compromis over het onderwerp waar eerst over werd geruzied. Als de eerste 2 stappen volgens onze methode zijn verlopen, is het bereiken van een compromis de logische uitkomst van die 2 stappen. De resultaten van de eerste 2 stappen van De Communicatie zijn:

 1. er is geen ruziegedrag meer
 2. je kunt over ieder onderwerp met elkaar een vraag en antwoord sessie hebben zonder in ruzie te eindigen
 3. je kent je eigen emoties en vertelt die aan je partner; gevraagd of ongevraagd

Hoofd-en bijproblemen

Voor ¨gewichtige¨ kernthema’s in de liefdesrelatie zijn (zoals daar zijn: huishouding, opvoeding kinderen, vriendschappen, communicatie, intimiteit, seksualiteit, inkomen, wonen, werk, persoonlijke ontwikkeling) mag géén groot verschil bestaan over wat daaronder (dat kernthema) verstaan wordt. Als er verschillende opvattingen, normen bestaan over wat bijvoorbeeld “een goed opgeruimd huis” of “zuinig leven” is, dan is dat een voedingsbodem voor conflicten. Daarom móét daar- in vraag en antwoord sessie- eerst samen bepaald worden wat de gemeenschappelijke opvatting/ norm is.

Wat is een hoofdprobleem?

Een hoofdprobleem is plat gezegd een onderwerp waar je het vaakst ruzie over hebt. Op onze site vind je een hulpmiddel om het hoofdprobleem te vinden. Er zijn in de meeste problematische relaties 2 of 3 hoofdproblemen. Als je die samen d.m.v. De Communicatie ontleedt kom je er vanzelf achter:

 1. wat voor jou en je partner de ideale oplossing is (er zijn dus 2 idealen nog; je hebt nog niet het compromis bereikt)
 2. waarom dat jou en je partner de ideale oplossing is
  • de voor-en nadelen (en voor wie)
  • de concrete opbrengsten
 3. welke emotie er ontstaat als jouw ideaal als compromis zou worden gekozen c.q. dat van je partner.

Overeenkomsten en verschillen

Jullie zijn-na de vorige 2 stappen- dus nu in staat om een overzicht(lijst) te maken met de overeenkomsten en verschillen tussen jullie beider ” Wat en Waarom´s en “Emoties”. Ook weer zonder dat je daar ruzie door krijgt. Het is een kille opsomming van waar je over moet gaan onderhandelen.

2 opties

Nu je inzicht hebt verschaft aan elkaar waar je overeenkomsten en verschillen zitten EN je weet hoe belangrijk ieder van de opgesomde “WAT´s” voor je partner en jezelf is, kun je de laatste stap gaan maken. Het bedenken van opties. Bij iedere optie geef je aan wat voordelen en nadelen zijn. Voor ieder van jullie. En je bedenkt een compensatie voor een nadeel.

Kies de beste optie

Je kan nu op basis van alle informatie die je hebt je keuze maken. Je keuze is niet voor de eeuwigheid. Als er naar verloop van tijd blijkt dat de voor-en nadelen anders uit blijken te pakken, kun je opnieuw de Comunicatie Spelregels toe passen. Het resultaat zal dan een nieuw compromis zijn. Je doet er het beste aan het Compromis uit te schrijven. En te voorzien van je paraaf. Niet als wantrouwen maar simpelweg vanwege het feit dat het brein niet zo goed in staat is om alles goed te onthouden. Papier wel.

Werkboek De Communicatie

Dit artikel is een samenvatting van 3 dagen intensief coachen en trainen. Het is helaas onmogelijk om dat te comprimeren zonder verlies van volledigheid. We hebben er ook een boek over geschreven. Dat heet “Schat,wil je mijn klant zijn?”. Daarin is al veel uitgebreider beschreven hoe je je relatie kunt redden door anders met elkaar te praten. Je kan dit boek bestellen door op de onderstaande knop te klikken. Maar je bewijst jezelf de allergrootste dienst als je investeert in een Relatie Intensive. Van 2,3 of 5 dagen. Online of offline. Niet alleen voor je huidige relatie maar voor iedere relatie die je met een natuurlijk persoon hebt. En zeker als dat een liefdesrelatie is.

Niet aanvallen maar info opsporen

Communicatie en relatieproblemen. Als je emotie vertelt aan je partner en in wat je vertelt “tekst” zit over het gedrag van de ander, zijn er grofweg vier manieren waarop iemand kan reageren:

1.Communicatie en relatieproblemen: Verdedigen

Als wat je zegt wordt opgepakt als een verbale aanval, gat je partner zich verdedigen. Het is bijna onmogelijk om dat niet te doen voor een niet door ons getraind. Let maar eens op als iemand iets zegt over jouw gedrag of prestatie/ uiterlijk op jou heeft. Aanval lokt verdediging uit. De kunst is dus om de aanval niet te ervaren.

2. Communicatie en relatieproblemen: Bagatelliseren

Bagatelliseren is natuurlijk een vorm van verdedigen. Bij bagatelliseren wordt soms wel het feit erkend, maar spitst de discussie zich vervolgens toe op de ernst ervan. Het is niet zo erg, het komt niet zo vaak voor. Sommige mensen zijn ware kunstenaars in bagatelliseren. Communicatie en relatieproblemen? Denk hier dan aan!!

3. Communicatie en relatieproblemen: De tegenaanval openen

Degene aan wie jij je emotie vertelt en dat als een aanval ervaart.

 • kaatst de bal keihard terug door iets over jouw emotie te zeggen in plaats daarvan een vraag over te stellen
 • je krijgt zelf verwijten op je bord en moet je daar maar uit zien te redden.
 • je partner ergert zich namelijk ook aan dingen van jou
 • en dit is het moment voor hem of haar om in de tegenaanval te gaan.
  • hoe durf jij kritiek te hebben op hem/haar
  • terwijl jij zelf ook zoveel fouten maakt?
  • jij ruimt je rommel zelf niet eens op,
  • dus wie ben jij om er over te klagen
  • dat zij haar vieze onderbroeken laat slingeren?

4. Communicatie en relatieproblemen:Terugtrekken/ bevriezen

Hoe meer kritiek je hebt, hoe groter de kans dat je partner zich terugtrekt. Je partner krijgt het gevoel dat hij het toch niet goed kan doen. Hoe harder je schreeuwt, hoe verder hij/zij zich terug zal trekken.

Oplossing?
Voor alle hierboven geschetste situaties is het antwoord hetzelfde. Pas communicatie toe!

Print Friendly, PDF & Email

  Contact opnemen

  Wil je een kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

  * Verplichte velden


  Back To Top