skip to Main Content

Mijn man is stil

“Hij zegt nooit iets”

Man is stil. Onderstaand fragment komt uit het werkboek “Schat, wil je mijn klant zijn”. Ons uitgangspunt is dat je je partner gaat ziet als je allerbeste EN allerbelangrijkste klant. Jij bent haar of zijn leverancier. En andersom. Een boek vol oefeningen om je onderlinge communicatie te verbeteren en conflicten op te lossen of te voorkomen.
Dit werkboek wordt gebruikt tijdens de sessies in de (online en offline) relatie intensives van Relatievakantie.

Spreken is zilver, zwijgen is goud?

Man is stil. Voor sommigen is zwijgen het meest comfortabele dat er is aan communicatie. Mannen vooral duiken onder in stilte en zijn moeilijk tot het naar buiten brengen van hun gedachten te brengen.
Als je in je relatie gedrag vertoont of niet vertoont, kan dat tot een reactie (gedrag) van je partner leiden. Onafhankelijk van de rol in welke je op dat moment zit (ben je op dat moment klant of leverancier), die reactie beïnvloedt je klant-leveranciersrelatie.
Feedback is Engels voor” iets over het gedrag van de ander zeggen”; op diens verzoek of juist niet.

Johari Window Feedback Geven Over Gedrag

man is stil
Een handige manier om dat duidelijk te maken is gebruik te maken van het Johari-window. Een rechthoek met 4- kwadranten (vakken). Het Johari-venster, vaak ook aangeduid met de Engelse term Johari window is een model gecreëerd door Joseph Luft en Harry Ingham in 1955. De naam “Johari” is afgeleid uit hun namen: Joseph Luft en Harry Ingham

Het 1e vak noemen we de open ruimte

Het is gedrag of een uiterlijk kenmerk van mij dat bekend is bij mij en is ook bekend bij de ander. De bakker weet dat jij altijd 1 half gesneden bruin komt kopen en altijd een dubbeltje te kort komt.

Het 2e vak

is je blinde vlek. Het is gedrag van mij of een uiterlijk kenmerk van mij die niet bekend is bij mij, maar wel bij de ander. Deze blinde vlek kan je kleiner laten worden als de ander iets over je gedrag vertelt. Bijvoorbeeld dat je gewezen wordt op een zenuwtrek die begint als je zegt dat je een “een dubbeltje tekort komt”

Het 3e vak

wordt het privé of verborgen gebied genoemd.  Het is gedrag of een uiterlijk kenmerk van mij die bekend is bij mezelf, maar niet bij een ander. De bakker weet niet dat de koper in ernstige financiële problemen zit; zich daar enorm voor schaamt en niet gemakkelijk daarover praat. De reden voor de schulden ligt in het gedrag van zijn partner die hoge gokschulden gemaakt heeft in de afgelopen 2 jaar.
Dit stuk houd je geheim. Je geeft alleen toegang tot deze ¨kluis¨ aan anderen als je ze heel erg vertrouwt of misschien ook wel als je onder druk wordt gezet (bijvoorbeeld een kruisverhoor door de recherche). Als je de ander vertrouwt is dit het moment waarin je open bent. Je vertelt over wat bepaalde dingen voor jou betekenen.

Het 4e vak

is onbekend gebied. Het gedrag  of uiterlijk kenmerk van mij is niet bekend bij mij, maar ook niet bij een ander. Een voorbeeld kan zijn dat jij niet wist dat je in panieksituaties de enige bent die het hoofd koel houdt en je partner die bij je in het vliegtuig zit, wist dat ook niet.
Het meest prettig en effectief werk je samen met je klant en leverancier wanneer dat eerste vak, je ‘open ruimte’, zo groot mogelijk is. Kwetsbaarheid is dan oké en feedback wordt serieus genomen. Je kunt rekening met elkaar houden en er is vertrouwen. Dit samen zorgt ervoor dat zowel het individu als de organisatie kan ontwikkelen. Het vergroten van dit vak kan door:
Vanuit je vak ‘privé’ openheid te geven in wat iets voor jou betekent. Je onthult iets van jezelf. In een goede klant-leverancier-relatie is het ‘privé’ zo klein mogelijk. Het is de basis voor de vriendschap. Je ‘blinde vlek’ kan je verkleinen door actief om feedback te vragen en deze te ontvangen.

De leverancier moet zoveel mogelijk weten

Man is stil. Hoe meer de leverancier van de klant weet, hoe groter de kans is dat hij het gedrag kan ontwikkelen en leveren dat zijn klant besteld heeft. De bakker die weet dat zijn klant zo in de problemen zit; de oorzaak kent, blijkt bereid te zijn hem niet alleen het dubbeltje te lenen maar ook de gehele schuld voor hem af te lossen. Op voorwaarde dat er de klant iedere zaterdagmorgen wil komen werken als hulp in de bakkerij.
Klanten kunnen lijden aan een “defect” of een in- compleet zelfbeeld. Als zij eigen behoeftes of eigenschappen voor zichzelf houden (privé) of zichzelf niet voldoende kennen (blinde vlek) kan de leverancier hierdoor op een dwaalspoor gebracht worden. Het resultaat is dat de klant/leverancier hierdoor niet of onvoldoende kan leveren of niet (meer) bereid is om te leveren. De klant en leverancier-relatie is daarom zeer gebaat bij een zo klein mogelijke blinde vlek en privé vak.
Opdracht 12: Ontdek het verborgen gebied van je klant
Stap 1: Noem 4 aspecten van je klant waarvan je meer zou willen weten.
Stap 2: De klant geeft aan op een schaal van 1 tot 5 hoe gemakkelijk hij over deze aspecten kan praten.
Stap 3: De klant geeft aan wat de reden is of redenen zijn waarom het moeilijk is?
Stap 4: De klant geeft aan welk gedrag van de leverancier het makkelijker zou maken?
Stap 5: Herhaal stap 1 t/m 4 maar nu antwoordt de leverancier.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Bekijk onderstaande video´s over relatie en communicatie

Back To Top