In 2- 4 dagen uit de relatieproblemen

Heb je geloof in 1 uurtje per week relatietherapie? Druppelen of onderdompelen?

Als je zonder onderbreking wilt werken aan de oplossing van je relatieproblemen, heb je minstens 2 dagen nodig. Maar voor ernstige relatieproblemen is het ideaal 5 dagen. Een korte relatievakantie. 4 dagen met 1 relatiecoach/ communicatie-trainer. 1 dag vrij. 81% start door.

Onderwerp per dag

Dag 1: Zo gaan we voortaan in gesprek

Hoe laat je een Italiaans sprekende, met een Nederlands sprekende met elkaar praten? Door ze allebei een andere taal aan te leren.

Dag 2: Welk gedrag kwetst?

Weet je wel welk gedrag ik niet meer wil? Waardoor ik niet meer met je kan praten. Maar bijvoorbeeld denk ¨is het wel waar wat verteld wordt¨?

Dag 3: Waar ruziën we over?

Onze communicatie, de opvoeding, de huishouding, seksualiteit, inkomen? Weten en begrijpen we waar we het vaakst over ruziën. Waarom?

Dag 4: Hoe zou jij het willen?

We moeten ons verleden begrijpen om onze toekomst te kunnen maken.  Van jou en mijn ideaal, het compromis maken. Ons ideaal! Hoe komen we er?

Waar, hoe lang en hoe?

Waar?

Als thuis niet kan, huur je toch je eigen accommodatie. In Nederland(Den Bosch of Amersfoort) of Spanje ( Malaga, Sevilla).

Dagindeling

2 sessies per dag. Per sessie 2 tot 4 uur. We beginnen om 10.00 u en stoppen op zijn laatst om 23.00 u. Als het nodig is eten en drinken we samen.

Hoeveel dagen is nodig?

Hoeveel tijd heb je nodig? Dat hangt af van je eigen leer- en verandervermogen. En van de problematiek.  Van 4 dagen naar 2 dagen kan niet zo maar.

Hoe bereid ik me voor?

Is voorbereiding het halve werk? Ja! Daardoor weet je wat er van je verwacht wordt. En  je bent een betere gesprekspartner voor elkaar.

Programma per dag

intensieve relatietherapie

Intensieve relatietherapie programma

Je hebt dus keuze uit 2,3 of een 4-daagse relatievakantie. Voor zware relatieproblemen is er de 4-daagse intensieve relatietherapie. Omdat deze vorm van relatietherapie maar liefst 2 sets van 2 dagen omvat. Waardoor de kans op doorstart optimaal is. Maar omdat je dan maar liefst zo’n 7 uur per dag met elkaar -of met je relatiecoach in een 1 op 1- in gesprek bent, heb je dan wel na de 2e dag, 1 dag vrij. Het leereffect komt daardoor het snelst en blijft het langst.

dag 1 : de communicatie 

Waardoor ontstaan  over het algemeen de meeste relatieproblemen ? Samengevat is dat door:

 • het gebrekkige vermogen van de partners
  • om op de juiste wijze de juiste (open) vragen te stellen
  • relevante en tijdige antwoorden te geven aan de ander
  • te luisteren

activiteit: samen  eerst leren deze vaardigheid toe te passen alvorens door te stappen naar dag 2. Intensief oefenen met eigen voorbeelden uit het verleden of het nu. Onder begeleiding van een relatiecoach/ communicatietrainer

resultaat dag 1

Ten eerste ervaar je na dag 1 al veel minder vaak strijd en ruzie. Zoals dat je  anders luistert. En waardoor je  zelf  meer vertelt over waarom je gedrag is zoals het is.

dag 2 :Blik op de toekomst en over de schouder kijken

In de intensieve relatietherapie wordt zeer beperkt omgekeken. Het motto is “Het verleden kunnen we niet veranderen. De toekomst wel”

Tegelijkertijd moet er echter wel geleerd worden van het verleden. Dat gebeurd in de vorm van de “schadesessie”.

Waarom heb je hebt me pijn gedaan?

intensieve relatietherapie programma

In de schadesessie (ca. 4 uur) wordt door de beide partners zo volledig en gedetailleerd mogelijk aan elkaar ´bekend´ gemaakt welke emotionele schade men opgelopen heeft door het gedrag van de ander. Er is vooraf thuis een “schadeformulier” opgemaakt.

Schade/ pijn

activiteit: intensief oefenen in het interviewen van de ander om er achter te komen wat het eigen gedrag was waardoor de ander afstand van je genomen heeft, pijn lijdt. En het vastleggen van de schade

 • welk gedrag van jou veroorzaakte schade (3 voorbeelden)
 • wanneer
 • wat deed dat bij jou (gevoel en houding naar de ander)

resultaat dag 2

Na dag 2 weten beide partners zeer precies welk gedrag bij elkaar emotionele schade veroorzaakt. De afspraak is gemaakt dat dat gedrag dus zoveel mogelijk achterwege moet blijven.

Wat is jouw ideaal?

De energie van beide partners moet vooral ook gericht zijn op het maken van een gezamenlijk toekomstbeeld .

 • bijvoorbeeld door te kunnen vertellen en opschrijven in detail wat je ideaal is (bijvoorbeeld: nieuwe woning, vakantie, vriendschap)
 • of door uit te spreken welke je verwachtingen zijn van het gedrag van de ander

Door elkaar op een niet offensieve wijze te interviewen kun je bloot leggen wat een ieders “ideaal”  is.

activiteit: in de eerste plaats intensief oefenen in het interviewen van de ander om er achter te komen wat er achter een bepaald begrip schuil gaat. In de tweede plaats door het vastleggen van dat ideaal.  Zoals bijvoorbeeld ” de ideale partner”, “de ideale ouder”. Omdat wat opgeschreven is of wat opgenomen is, minder aanleiding voor misverstanden geeft. Of verschillende interpretaties.

dag 2 en 3: Wat zijn onze problemen?

Net als geldproblemen worden ook relatieproblemen “ervaren”. In de vorm van een vaak terugkerende gedachte. Misschien ook wel in combinatie met een lichamelijke reactie( hartkloppingen, slecht slapen). Maar ze worden op heel verschillende wijze ervaren. Wat de een een groot probleem vindt, kan door de ander als veel minder belangrijk worden ervaren. Op de één of andere manier moet er inzicht komen hoe de meest voorkomende aspecten in de liefdesrelatie worden ervaren. Op een zo objectief en inzichtelijk mogelijke wijze.

De relatiescan

Om zeker te zijn dat duidelijk is welke problemen er zijn, moeten beide partners een relatiescan maken. Daarna trekken ze-o.l.v. hun relatiecoach-  de conclusies.

activiteit: maken van de top 3 relatieproblemen. Dat zijn de problemen die de meeste impact hebben op de relatie kwaliteit.

dag 1 t/m 4: intensieve relatietherapie programma

intensieve relatietherapie

Zwaar programma

Van jullie wordt veel gevraagd in die paar dagen. Waarschijnlijk kom je met de nodig spanning in je lijf aan. Zijn de kinderen goed verzorgd. 

Misschien dat je er wel met grote tegenzin of spanning aan begint. Het is opletten geblazen tijdens de sessies. Je moet goed nadenken over wat je zegt, doet. Je kan immers over alles een vraag krijgen! Kortom het is zeer vermoeiend. De ontspanning komt als je merkt dat je minder ruzie en spanning ervaart. Dat je vrijuit kan zeggen wat je denkt of dacht. 

Bij de voorbereiding vragen we jullie om aan te geven wat de activiteiten zijn waarvan je weet dat ze je doen ontspannen. Wij zorgen er voor dat op dag 4 die activiteiten ondernomen kunnen worden. En daar waar in de dagen daarvoor ruimte is, uiteraard ook.

dag 5:Mijn rollen 

De workshop legt sterk het accent op ´toekomst-denken-toekomst-maken´. Gisteren bestaat niet meer! Je moet dus een ´ontwerp´gaan maken van je leven , als individu en samen. En vervolgens je zo gaan gedragen dat je van A naar B komt. Als individu en samen. Je helpt elkaar waar mogelijk dat te bereiken.Hoe? Dat ontdek, bespreek en oefen je tijdens de workshop.

Tijd is schaars

Er is een onderlinge afhankelijkheid tussen de rollen die je hebt gekregen (kind van,zus/broer van vader/moeder van) of hebt verworven (liefdes)partner , werknemer,werkgever, ondernemer, vriend etc..

Die afhankelijkheid is

 • de tijd die je aan de verschillende rollen besteedt
 • geld of op geld waardeerbare middelen die je er aan besteed

Tijd besteed aan 1 of meerdere andere rollen gaat ten koste van de ander. Tenzij je extra tijd weet te creëren (bijvoorbeeld door minder te slapen).

Waarom doe ik het?

De drijfveren om een rol te (blijven) vervullen zijn niet altijd duidelijk; niet voor je zelf , laat staan voor je partner.In de workshop werken we niet met ´aannames´. Helder moet dus worden welke rollen je (nog) wilt hebben, de volgorderijke belangrijkheid en hoe je je eigen rol invulling nu beoordeelt.

Meer tijd voor de relatie

In de meeste gevallen schort het bij paren in problemen aan voldoende aandacht aan elkaar. Of aandacht voor de anderen waar ze een relatie mee hebben (kinderen, ouders etc.). Daarom is een verplicht eindproduct van de workshop een week-,maand- en jaarprogramma (op papier).

Een agenda waarin alle tijd te besteden aan elkaar (en andere belangrijke stakeholders) wordt overeen gekomen.activiteit: maken van analyse van je tijdbesteding( tijd per rol) nu en gewenst. Maken van plan per rol(wat wil ik bereiken, waarom, hoe en wat voor effect heeft dat op mijn tijdbesteding?)

Na de 5 dagen:Nazorg

Wanneer dat nodig plannen we de eerste 3 maanden na je Relatievakantie of Relatieweekend heb je iedere maand overleg met je coach/trainer. Aan de hand van je- op de laatste dag van je Relatievakantie samen opgestelde weekplanning- bespreek je de voortgang. Opdat duidelijk wordt  of en in welke mate je je aan de afspraken hebt gehouden. Of dat je beloftes bent nagekomen. Over het algemeen leert de ervaring leert dat zo’n 70% van onze cliënten na 3 maanden doorstart.