Een paar startvragen

Intensieve relatietherapie? Zoals bij iedere hulpverlener of adviseur, hebben wij – om je situatie voldoende te gaan begrijpen om te oordelen of en hoe we je het beste en het snelst kunnen helpen- enige informatie over je partner en jou nodig. Zoals:

 1. Waarom? Wat of wie is je probleem?
 2. Aard van je probleem: hoe acuut en ernstig is je probleem 
 3. Wie zoekt de hulp? Jij alleen of jullie samen (10% van onze cliënten start alleen omdat de partner aanvankelijk niet wil)
 4. Doel: Wat wil je bereiken?
 5. Urgentie: Hoe snel wil je resultaat?
 6. Investering: Wat Het Beschikbare Budget en de Beschikbare Tijd
 7. Leef Situatie: Wat is De Woonsituatie (samen, LAT)
 8. Type relatie : Samengesteld gezin, zonder kinderen,
 9. Bijzonderheden: Zijn er bijzondere persoonskenmerken zoals autisme, borderliner, ADHD, egoïsme gediagnosticeerd of zijn er sterke aanwijzingen? Bijzondere gebeurtenissen afgelopen 5 jaar?
 10. Hoe is je conditie: hartstikke fit, mentaal overbelast; lichamelijk verzwakt (b.v. door ziekte) of iets heel anders?

De Kortste Of De Langste Weg?

relatietherapie de lange weg
Ik Wil Niet De Eindeloze Hulp Route

Intensieve relatietherapie? Als je een relatietherapeut vraagt hoeveel tijd je nodig hebt om een relatieprobleem op te lossen, zegt de grote meerderheid nog steeds” Dat hangt ervan af hoe hardnekkig de problemen zijn en hoe groot de inspanning is die je wilt leveren. Meestal bestaat een traject uit een serie van ongeveer 10 wekelijkse gesprekken en een intakegesprek. Soms zitten er enkele weken tussen de intake en de start van het traject – meestal spreekt men in dat geval van ‘een behandeling’. Een vreselijke woord.

Recht Op Je Doel Af

Relatietherapie weekend de kortste weg

Ons-en de 900 stellen die sinds 2009 hielpen door te starten- duurt dit véél te lang. Zij wilden gewoon snel van hun relatieprobleem af. En zaten niet te wachten op een “behandeling” van 10 weken. Net als wij. En wij hebben-als professionals- ook geen enkel geloof in het alternatief, de lange weg.

2-3-5 dagen?

En dus is er een Relatie Intensive online(thuis) en offline. 2,3 of 5 dagen. De duur is o.m afhankelijk van je

 • problematiek (urgentie en aard)
 • bereidwilligheid (jij alleen of samen)
 • voorkeur van accommodatie en locatie
  • online/offline
  • thuis of ergens ” op de hei”
 • budget (varieert tussen 300 euro en 1.800 euro)
 • ruimte in jullie en onze agenda

De Resultaten per Dag

Je hebt dus keuze uit 2,3 of een 5-daagse relatie intensive. Voor zware relatieproblemen is er de 4-daagse intensieve relatietherapie. Omdat deze vorm van relatietherapie maar liefst 2 sets van 2 dagen omvat. Waardoor de kans op doorstart optimaal is. Maar omdat je dan maar liefst zo’n 7 uur per dag met elkaar -of met je relatiecoach in een 1 op 1- in gesprek bent, heb je dan wel na de 2e dag, 1 dag vrij. Het gewenste effect komt daardoor het snelst en blijft het langst.

Basis is standaard

De fasen die je zult doorlopen zijn onafhankelijk van de duur. De gedachte achter onze werkwijze is wel dat vóór dat je aan de oplossing van je problematiek kunt beginnen, je eerst de noodzakelijke gesprekstechniek moet beheersen. De snelheid en het resultaat waarmee je een fase doorloopt is wel afhankelijk van een aantal factoren zoals

 • hoe wordt de problematiek door een ieder ervaren?
 • hoe groot is je “talent” om je gedrag te veranderen?
 • hoe snel “leer je”?
 • hoe is het patroon van gespreksvoering nu?

ONLINE RELATIETHERAPIE BESPAART JE TIJD EN VOORKOMT STRESS-min
Een Paar Dagen Investeren In Je Relatie

dag 1

 • ik (open) vraag door
 • ik beantwoord al je vragen
 • ik luister aandachtig
 • ik geef direct feedback over je gedrag
 • ik vertel je mijn ideaal
 • ik ervaar geen beperking

resultaat

 • ruziën wordt
  • voorkomen of
  • snel opgelost
 • compromis over lastig thema
  • wordt bereikt
  • gehandhaafd

dag 2

 • ik registreer en vertel mijn emoties
  • wat ik denk
  • hoe mijn lijf daarop reageert
 • ik ken en vertel mijn behoefte(n)

resultaat

 • je weet bijna alle van me
 • ik weet alles van jou
 • elk onderwerp is bespreekbaar
 • ik wil je weer aanraken
 • onze hechting is veel sterker

dag 3

 • ik weet welk gedrag
  • van mijzelf kwijt wil
  • ik wil ontwikkelen
 • ik vertel je
  • waarom ik dat wil
  • wat het mij zal opleveren
 • ik vertel je wat ik nog
  • wil doen in mijn leven
  • waarom

resultaat

 • per rol* die ik heb weet ik
  • wat er nu aan schort
  • de tijd ik straks er aan wil geven
  • wat dat me moet opleveren
 • ik heb daardoor de tijd
  • die per dag/weekend nodig is om
  • onze relatie verder te versterken

dag 5

 • je leest over je gedrag dat
  • mij schade toebracht
  • wat, hoe vaak, impact
 • ik geef je-als je dat wil
  • voorbeelden
  • toelichting
 • ik vertel je mijn emoties
 • ik vergeef je als
  • ……………………….

resultaat

 • het afsluiten van het verleden
  • kan starten
  • is bespreekbaar
 • de focus kan nu meer op
  • hoe we het willen
  • wat er voor nodig is
  • wat een ieder daarvoor moet bijdragen

Waar Is Dag 4?

Als je de 5-daagse Relatie Intensive (Relatievakantie) nodig hebt, dan is het hard werken. Vandaar dat na de 2e dag er een dag helemaal vrij gepland is. We zorgen dan dat je op die dag kunt ontspannen en genieten. Van elkaar en de omgeving waar je verkeert.

2 of 3 dagen in plaats van 5

Intensieve relatietherapie? Ingeval van een 2 of 3-daagse –online of offline – relatie intensive wordt het zelfde programma doorlopen. Echter met minder “oefen en ontspanningstijd”. Dat heeft geen invloed op het resultaat .

Sessies & Thema´s

Onderstaand beschrijven we de thema´s waar we tijdens de sessies in de 2,3 of 5 dagen over zullen spreken. Het eerste thema “communicatie” zal altijd op de eerste dag aan de orde komen.

relatie en communicatie luisteren en horen
Luister Je Wel?

Thema | Onze communicatie 

Waar onze cliënten het in de meeste gevallen wel over eens zijn is dat de gesprekken niet meer gaan zoals ze gingen. Het is niet meer leuk. Het wordt oppervlakkig. Veel geruzie om niks. Er wordt niet meer verteld wat er gedacht wordt. Of wat al dat denken voor gevolg heeft voor het lijf.  Langdurig slecht communiceren uit zich ook in hoe je lijf functioneert. Of wat je met je lijf doet. Emoties zijn dan aan het werk. Lees meer over emoties en relatieproblemen

Tijdens de eerste sessies leer je allebei een nieuwe gesprekstechniek. Eén die voorkomt dat je oppervlakkige gesprekken voert. Waarin je je veilig genoeg voelt om te zeggen wat je denkt of dacht. 

Oefening en coaching

Als je gewend bent om links te schrijven en je moet -om iets belangrijks te bereiken- rechts gaan schrijven, ga treedt een fase in van “rouw”. Je hele “zijn” verzet zich tegen het nieuwe. Ook al omdat nog maar bewezen moet worden dat het gaat bijdragen. In feite moet je opnieuw leren schrijven!

Datzelfde gaat je overkomen als je op een andere manier met elkaar het gesprek voert. Over hetzelfde onderwerp. Daarom dat wij zowel coachen EN TRAINEN. Zo´n 60% van de tijd ben je met elkaar aan het praten. Over allerlei onderwerpen. Onderwerpen die jullie op de een of andere manier bezig hielden of houden. Maar op een afgesproken manier. Ontspoor je, dan helpt je coach je weer op de rails. 

Na de eerste dag oefenen zul je al merken dat je gesprek anders verloopt. En dat er minder spanning ontstaat. Lees meer over relatie communicatie

intensieve relatietherapie
Gesprek Fitness

Thema | Idealiseren

Wij mensen hebben het vermogen om ons iets voor te stellen dat er nog niet is. We kunnen in gedachten ons voor stellen hoe iets of iemand er uit ziet. Een vakantie, een nieuw huis, een team van collega´s. En dus ook de relatie. Concreter: het gedrag van mijn partner.

Ken je je eigen ideaal?

De energie van beide partners moet vooral ook gericht zijn op het maken van een gezamenlijk toekomstbeeld .

 • bijvoorbeeld door te kunnen vertellen en op te schrijven -in detail- wat je ideaal is (bijvoorbeeld: nieuwe woning, vakantie, vriendschap, intimiteit, seks, inkomen)
 • en door uit te spreken welke je verwachtingen zijn van het gedrag van de ander

Door elkaar op een niet offensieve wijze te interviewen kun je bloot leggen wat een ieders “ideaal”  is.

Een voorbeeld

Een samengesteld gezin-bestaande uit de ouders en 4 kinderen in de leeftijd van 3 tot 9 jaar (ieder der ouders hebben 2 kinderen uit vorige relaties) – zitten ´s-avonds samen aan tafel om 18:00 uur. Beide ouders werken. De moeder- hoofd verpleging- kookt meestal de maaltijd en dekt de tafel. De vader- uitvoerder op de bouw- schuift rechtstreeks na het werk aan tafel. 

Ma wil rust en orde

De moeder wil tijdens de maaltijd dat de kinderen niet aan elkaar zitten; op fatsoenlijke wijze eten en niet door elkaar heen kwebbelen. Het liefst heeft ze dat ze in stilte de maaltijd verorberen. Dit heeft ze al heel vaak met haar vriend besproken en ook de eventuele sancties als de kinderen zich niet aan de spelregels houden.

Pa wil gezelligheid

De vader heeft in zijn vorige relatie nooit zo’n punt gemaakt van de “kinderdrukte “aan tafel. Vind het “deep down” wel natuurlijk en gezellig. Kan op die manier ook meer te horen krijgen. Vindt de maaltijd minder belangrijk dan het samen zijn.

De moeder raak zeer gestresst door zowel het gedrag van de kinderen als de passiviteit van de vader (hij treedt niet op vindt ze als de kinderen zich niet aan (haar) spelregels houden.

Wat is het ideaal?

-waar komt de norm van de moeder vandaan dat je stil aan tafel moet zitten als kind (ongeacht je leeftijd en persoonlijkheid)? 

-wat betekent “gestrest” voor haar; welke lichamelijke verschijnselen kan ze benoemen; hoe lang duurt dat?

– waar komt de norm van de vader vandaan dat “vrijheid blijheid” goed is voor het kind? Wat levert het hem, ieder van de kinderen en haar vriend op?

-wat is het alternatief?

Wat is ons ideaal?

In het voorbeeld hebben Pa en Ma eerst voor zichzelf

 • het ideaalbeeld uitgewerkt; met hulp van hun partner (door door te vragen)
 • te achterhalen waarom dit hun ideaal is; waar komt het vandaan?

Hoe bereiken we “ons ideaal”?

In het voorbeeld werd wel duidelijk dat de idealen ver uiteen lagen! Vandaar ook de heftige ruzies. Die ook door lekten naar andere onderwerpen. Wat ze dus nog niet konden is van hun beider idealen komen naar een “ons ” ideaal. Intensieve relatietherapie in de vorm van een relatieweekend helpt je je ons ideaal te bereiken.

Thema | Compromis bereiken

Van je eigen ideaal willen afstappen om een gemeenschappelijk ideaal te kunnen vinden, is een kenmerk van een gezonde relatie. Het vervolgens kunnen realiseren van dat ideaal is een ander kenmerk. Zonder dat, is de relatie gedoemd te mislukken.

liefde relatie compromis

 

Ik Breng Een Offer Omdat Ik van Je Hou

De oorzaak van relatieproblemen

Voor ¨gewichtige¨ kernthema’s in de liefdesrelatie zijn (zoals daar zijn: huishouding, opvoeding kinderen, vriendschappen, communicatie, intimiteit, seksualiteit, inkomen, wonen, werk, persoonlijke ontwikkeling) mag  géén groot verschil bestaan over wat daaronder (dat kernthema) verstaan wordt.

Ons ideaal Onze norm Onze opvatting

Als er verschillende opvattingen, normen bestaan over wat bijvoorbeeld “een goed opgeruimd huis” of “zuinig leven” is, dan is dat een voedingsbodem voor conflicten. Daarom móét daar eerst samen bepaald worden wat de gemeenschappelijke opvatting/ norm is.  Het “ons ideaal”.


 

Thema | Emotionele Schade

relatietherapie intensief

 

Welk gedrag van jou maakt mij ongelukkig?

Het verleden, beter gezegd het gedrag van jullie naar elkaar toe in het verleden, bespreken we pas aan het eind van je relatie intensive. Omdat voor zo´n gesprek je

 • de goede onderlinge verhouding moet hebben bereikt en
 • de gesprekken in de vorm van vragen en antwoorden moet verlopen in plaats van verwijten, oordelen en veroordelen

In de intensieve relatietherapie wordt zeer beperkt omgekeken. Het motto is “Het verleden kunnen we niet veranderen. De toekomst wel”

Tegelijkertijd moet er echter wel geleerd worden van het verleden. Dat gebeurd in de vorm van de “schadesessie”.

Waarom heb je je zo gedragen?

 

In de schadesessie (ca. 4 uur) wordt door de beide partners zo volledig en gedetailleerd mogelijk aan elkaar ´bekend´ gemaakt welke emotionele schade men opgelopen heeft door het gedrag van de ander. Er is vooraf thuis een “schadeformulier” opgemaakt.

Herken je je gedrag?

Het resultaat van dit thema moet zijn dat door het interviewen van de ander om er achter te komen wat het eigen gedrag was waardoor de ander afstand van je genomen heeft. In zoveel mogelijk detail. 

 • welk gedrag van jou veroorzaakte welke emotionele schade (emotie)
 • welke frequentie en welke impact had dit

Stop met dat gedrag!

Na de bespreking van elkaars gedrag weet je dus zeer precies welk gedrag bij elkaar welke emotionele schade veroorzaakt. Vervolgens wordt dan vervolgens de afspraak  gemaakt dat dat schade gedrag dus zoveel mogelijk achterwege moet blijven. Met als ingangsmoment …direct.

Anders communiceren en geen schade gedrag

De combinatie van de aangeleerde gesprekstechniek-resultaat van de eerste 2 dagen- in combinatie met het weglaten van het schadegedrag zorgt voor een onmiddellijke en blijvende reductie van het aanval conflicten. En brengt de verbinding en hechting terug. Je bent nu bijna aan het eind van je veranderingsproces! Intensieve relatietherapie een must voor je relatie

Thema | Waar gaat de ruzie over?

Net als geldproblemen worden ook relatieproblemen “ervaren”. In de vorm van een vaak terugkerende emotie. De ene emotie lokt de andere uit!

Relatie en emotie. In een relatie wordt je steeds geconfronteerd met gedrag. Van jezelf en/of van je partner. En als je partner gedrag vertoont, dan vind je daar iets van. Dat ergens iets van vinden gaat in de vorm van een “gedachte”. Zoals ” dat staat hem leuk dat hemd” of “waarom zegt ze dat nou op die manier”. Zo’n gedachte is onderdeel van de emotie. Het andere deel is een lichamelijke reactie ( hartkloppingen, slecht slapen). Maar ze worden op heel verschillende wijze ervaren.

Wat de een een groot probleem vindt, kan door de ander als veel minder belangrijk worden ervaren. Op de één of andere manier moet er dus inzicht komen hoe de meest voorkomende aspecten in je liefdesrelatie worden ervaren. Op een zo objectief en inzichtelijk mogelijke wijze. Zodat je na je relatieweekend daarmee aan de slag kan. Op de aangeleerde en afgesproken manier.

Top 5 Relatieproblemen

Relatieproblemen zijn gerelateerd aan de fase waarin de relatie verkeert. Een relatie die al 20 jaar bestaat heeft meestal andere kenmerken dan één die nog zeer pril is. Maar we durven het toch wel aan om een indicatie te geven van de meest voorkomen problemen waar wij mee te maken hebben gehad sinds 2009.

 1. Onze gesprekken leiden tot ruzie en onthechting
 2. Wij geven andere betekenis en belang aan een begrip
 3. Mijn partner is dominant en bepaalt voor mij
 4. Mijn partner ging of gaat vreemd en ik weet niet waarom
 5. Na de komst van een kind verslechterde de relatie

De Relatiescan

Om zeker te zijn dat duidelijk is welke problemen er zijn, moeten beide partners voorafgaand aan het relatie weekend een relatiescan maken. De scan geeft je het inzicht waar je het meest verschilt t.a.v. thema´s in de relatie. Zoals intimiteit, vriendschap, inkomen en vermogen, opvoeding. Zo heb je je eigen Top 3 bepaalt van onderwerpen waar je mee aan de slag moet. En nu ook kunt! Je hebt er de vaardigheden en relatie voor ontwikkeld gedurende je relatieweekend.

De Relatietest

Een ander middel dat je inzicht geeft in waar de schoen wringt is de online relatietest. Die kun je maken om een gesprek met je partner te “framen”. De uitkomsten krijg je van ons binnen 24 uur. Start de relatietest

Thema | Tijd voor de Relatie

mijn rollen in de het leven-min

 

Wat blijft er over voor de rol IK

Waarom heb ik deze rol en hoe vervul ik die?

De drijfveren om een rol te (blijven) vervullen zijn niet altijd duidelijk; niet voor je zelf , laat staan voor je partner.In de workshop werken we niet met ´aannames´. Helder moet dus worden welke rollen je (nog) wilt hebben, de volgorderijke belangrijkheid en hoe je je eigen rol invulling nu beoordeelt.

Meer tijd voor de relatie

Intensieve relatietherapie. In de meeste gevallen schort het bij paren in problemen aan voldoende aandacht aan elkaar. Of aandacht voor de anderen waar ze een relatie mee hebben (kinderen, ouders etc.). Daarom is een verplicht eindproduct van de workshop een week-,maand- en jaarprogramma (op papier).

Een agenda waarin alle tijd te besteden aan elkaar (en andere belangrijke stakeholders) wordt overeen gekomen.activiteit: maken van analyse van je tijdbesteding( tijd per rol) nu en gewenst. Maken van plan per rol(wat wil ik bereiken, waarom, hoe en wat voor effect heeft dat op mijn tijdbesteding?)

Om een goede relatie te hebben moet je er voldoende TIJD in stoppen. Er zijn echter concurrenten van de relatie. Verantwoordelijkheid die je hebt of denkt te hebben naar anderen. En soms verwachten die anderen dat ook van je. Of zijn ze volledig afhankelijk van je. Je kan echter op ieder moment in je leven er voor kiezen om een verandering aan te brengen in de tijd per rol!

Verdeel ik mijn tijd wel goed?

De workshop legt sterk het accent op ´toekomst-denken-toekomst-maken´. Gisteren bestaat niet meer! Je moet dus als het ware een ´ontwerp´gaan maken van je leven , als individu en samen. En vervolgens je zo gaan gedragen dat je van A naar B komt. Als individu en samen. Je helpt elkaar waar mogelijk dat te bereiken.Hoe? Dat ontdek, bespreek en oefen je tijdens de workshop. Door middel van een inventarisatie van je huidige- en gewenste tijdbesteding. Per rol-

Online relatie intensive

Intensieve relatietherapie en relatiecoaching. Al sinds 2009.  Wij bedachten als eerste de Relatievakantie. Intensieve relatietherapie in combinatie met een micro sabbatical. Toen het Relatieweekend. En nu de online Relatie Intensive.

Nazorg

Intensieve relatietherapie. Wanneer dat nodig plannen we de eerste 3 maanden na je Relatievakantie of Relatieweekend heb je iedere maand overleg met je coach/trainer. Aan de hand van je- op de laatste dag van je Relatievakantie samen opgestelde weekplanning- bespreek je de voortgang. Opdat duidelijk wordt  of en in welke mate je je aan de afspraken hebt gehouden. Of dat je beloftes bent nagekomen. Over het algemeen leert de ervaring leert dat zo’n 70% van onze cliënten na 3 maanden doorstart

22% valt terug in oude patronen

78% van onze cliënten start door. Dat wil zeggen; antwoorden “ja”op de vraag-gesteld een jaar na hun relatie intensive- of men nog bij elkaar is en een 7 of hoger scoort op de schaal van relatietevredenheid. Dit resultaat wordt bereikt door-je voorbereiding en inzet tijdens de Relatie intensive-de intensieve communicatietraining, persoon en “paar” gerichte coaching tijdens de relatie intensive-de “nazorg” gedurende 3 maanden. De foutkans

De 22% die niet doorstart “ontstaat” in de eerste 3 maanden na de relatie intensive. Meestal omdat men te snel de aangeleerde gesprekstechniek en afspraken inruilt voor iets “praktischer”. In feite keert men terug naar het oude-destructieve- communicatie patroon.

Vandaar dat wij aanbevelen om voor de nazorgoptie te kiezen. Daardoor blijf je nog even aan het “infuus” terwijl je al wel de voordelen van het zonder infuus leven ervaart.

Online via Whatsapp, Zoom

Telefoon,Whatsapp In Whatsapp sessies bespreken we -op vaste momenten in de maand-  de concrete afspraken die je op de laatste dag van je relatie intensive met elkaar bent overeengekomen.Daar zal onderdeel van uit maken de afspraken met betrekking tot de besteden tijd aan elkaar en tijd/per rol besteding. Nu en straks.

Maar in de nazorgperiode kan je ook van 9 tot 21:00 tussentijds contact hebben per whatsapp of telefoon.

 

 

De 8 oorzaken van een relatieprobleem

Naar de oorzaak van relatieproblemen is veel onderzoek gedaan. Onderstaand beschrijven we de 8 meest voorkomende oorzaken van relatieconflicten en waar stellen relatietherapie voor hebben gebruikt om ze op te lossen.

 

 

De vijf fasen van een relatie

We onderscheiden 5 fasen in de levensloop van een relatie. Te beginnen met de verliefdheid (alhoewel sommigen dat helemaal niet hebben ervaren) Hoe lang je in één fase blijft, hangt af van het betreffende (echt)paar. Sommige paren gaan nooit door naar de latere stadia vanwege incompatibiliteit of emotionele onvolwassenheid. Omdat elke relatie uniek is, kan het moeilijk zijn om de fasen van een relatie per maand nauwkeurig  vast te stellen. Relatietherapie helpt je om een fase goed af te sluiten en voorbereid een andere in te gaan.

 

Wat is relatietherapie?

We kunnen ons voorstellen dat je niet bekend met het werk van een relatietherapeut of relatiecoach. De interesse daarvoor komt pas als je het nodig hebt. Of iemand vind dat je dat nodig hebt. Vragen die je zou kunnen hebben zijn

 • Wat houdt het vak in?
 • Waarom therapie?
 • Welke soorten van relatie hulp zijn er?
 • Wie mag zich een relatietherapeut noemen?
 • Hoe bepaal je wat en wie goed voor je is?
 • Wat zijn de tarieven en condities?
 • Welke vorm van relatietherapie past bij ons?