skip to Main Content

Ik hou niet meer van je

ik hou niet meer van je

Waarom verdwijnt “het houden van gevoel”?

Er is een Nederlands spreekwoord dat luidt ” vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Daarmee wordt de essentie aangegeven van de rol van de tijd en wat je in die tijd aan gedrag laat zien aan de ander. Gedragingen van een partner die door de andere partner worden gelabeld als “ok en overeenkomstig mijn verwachting van jou”, leiden tot het ontstaan van een gevoel dat we omschrijven als vertrouwen hebben in de ander. Vertoont de ander echter op enig moment of een aantal momenten gedrag dat niet voldoet aan de verwachting, dan kan het zo zorgvuldig opgebouwde vertrouwen zomaar ineens wegvallen. Denk aan vreemd gaan.

De reactie op niet het juiste gedrag leveren

Net als bij het vertrouwen opbouwen en verliezen, speelt gedrag de belangrijkste rol. Houden van is een tamelijk open begrip. Het heeft voor iedereen een andere betekenis terwijl tegelijkertijd we allemaal denken te weten wat we er mee bedoelen. Bij de aanvang van de liefdesrelatie is er meestal sprake van verliefdheid en daarna houden van. Meestal in combinatie met vriendschap.

Het begint met houden van

Een client die last heeft van verlies van het gevoel van houden van, kan de andere partner goed duidelijk maken wat er verloren is gegaan. Zelfs als het verlies langzaam maar zeker is ontstaan. Immers in het begin van de relatie was er meer dan voldoende houden van. Dat ontwikkelde zich meestal ook van iets mooi, kleins tot een diep, robuust en schier onbreekbaar groots. Gevoed door al die bevestigingen die gekregen werd door het gedrag van de ander.

Houden van gedrag 

In de liefdesrelatie is er sprake van het over en weer leveren van gedrag. Maar wat is gedrag. Vraag het de gedragswetenschappers en je krijgt een container vol om- en beschrijvingen. Voor onze clienten hebben wij het begrip teruggebracht tot 2 kernelementen;

 1. al datgene wat je d.m.v. je zintuigen kunt waarnemen zoals
 2. klanken (gesproken woorden, klanken)
 3. bewegingen van het lijf of onderdelen van het lijf

Een extreem voorbeeld van houden is het afstaan van een gezonde nier aan je partner opdat die in leven kan blijven. Lees meer over gedrag

houden van is over

Houden van is een emotie 

Je kunt van dingen, mensen, dieren en zelfs het weer of een stad houden. In onze en vele andere talen wordt het werkwoord gebruikt om een waardering voor iets of iemand uit te drukken. Eigenlijk is het de hoogste vorm van waardering. Wat we ons daarbij moeten realiseren dat houden van -op wie of wat het dan ook gericht moge zijn- één va de vele emoties is die wij mensen kennen.

Tegenover houden van als emotie staat op de andere kant van de medaille, het verafschuwen van iets of iemand. En in het midden staat dan de onverschilligheid, niet warm of koud worden van datgene of diegene.

Denken en mijn lijf

Lachen, huilen, honger, dorst, verdrietig, nerveus. Het zijn voorbeelden van een emotie. Maar wat is dat dan toch een emotie. Daar hebben toch alleen vrouwen er veel te veel van. En mannen veel te weinig.

Stel dat je honger hebt! Wat gebeurt er dan allemaal in je lijf? Meestal begint de gewaarwording met een duidelijk of minder duidelijk signaal dat je maag afgeeft. Het knorren. Dan komt er vervolgens een gedachte in je brein. Bijvoorbeeld “ik zou wel wat lusten!”. Die combinatie van een gedachte en eventueel een lichamelijk effect noemen wij een emotie. 

Houden van emotie

De emotie houden van kan dus bijvoorbeeld zijn

 • de gedachte ” wat hou ik toch veel van ….” en
 • het lichamelijke effect ” wil nu naar hem/ haar toe” of ” ik kan me niet meer concentreren op wat ik nu aan het doen ben”

lees meer over emoties

Relatie en emoties

positieve emotie

Van een negatieve naar een positieve emotie 

De vraag ” hoe kun je ons helpen bij het terug krijgen van het gevoel van houden van?”, gaat dus over de haalbaarheid van het omzetten van een negatieve emotie in een positieve. Namelijk bijvoorbeeld de gedachte “ik wil niet meer bij de ander zijn” omzetten in een positieve emotie zoals ” ik merk dat ik weer interesse in de ander heb”

Of de lichamelijke reactie “blijf van me af, ik wil je niet meer aanraken en raak mij niet meer aan” in één zoals ” kom naast me liggen en hou me vast”.

Hoe het houden van terug krijgen?

Het is belangrijk om zich te realiseren dat het hier onder beschreven “medicijn” geen garantie biedt op de hergeboorte van de emotie van houden van. Het werkt niet zo als bij het uitdovende vuurtje dat met de juiste combinatie van brandstof, temperatuur en zuurstof weer aangewakkerd kan worden.

Omgekeerd is het wel gegarandeerd dat als je het medicijn niet neemt, je relatie gegarandeerd tot een einde komt omdat er geen houden meer in het spel is.

Professionele hulp

Als je houden van emotie helemaal of grotendeels is verdwenen is het verstandig om een professional te betrekken bij je pogingen om dat houden van weer op te laten bloeien.

(Relatie)probleemgedrag omschrijven

De eerste stap is het zo goed mogelijk (neutraal, feitelijk, volledig) kunnen omschrijven van het probleemgedrag. Dat is gedrag van één of beide partners dat er direct of indirect voor gezorgd heeft dat de emotie van “ik hou niet meer van…” verdwenen is en daar voor in de plaats de emotie gekomen is ” ik wil niet meer de ander aanraken”.

Dat verdampen van  het houden van heeft in de meeste gevallen veel tijd nodig gehad.

Een voorbeeld

Als je in plaats van tegen je partner “nee” te zeggen “ja” zegt om zo de lieve vrede te bewaren of iets van de ander te krijgen wat anders niet komt, kan dat er toe leiden dat je partner het gedrag ontwikkelt of voortzet dat er op neer komt dat jou “nee, ik wil dat niet” niet geaccepteerd wordt. En dat gedrag zal er op termijn toe leiden dat jij het de emotie “ik hou van..” zult verliezen. En de neerwaartse spiraal waar je dan in terecht komt kan er zelfs toe leiden dat je allebei dat houden van verliest.

Erkenning en uitspreken

Als je voor jezelf uitgedokterd hebt wat het gedrag van de ander of van jezelf is waardoor je houden van emotie is verdampt, moet er nog wel de erkenning van dat niet zo leuke feit zijn. En daarna is het evenzo belangrijk om je partner er deelgenoot van te maken. Die kan immers een geheel andere gedachte hebben over hoe het er met jou houden van emotie voor staat.

Oorzaak kunnen vinden

Op basis van het probleemgedrag omschrijving kan vervolgens op zoek gegaan worden naar de meest vermoedelijke oorza(a)k(en).

Neutraliteit, kennis en vaardigheid

De kans dat jij en/of je partner de professionele kennis en vaardigheden bezit om de oorzaak op te sporen van het gedrag dat aanleiding geeft tot het verlies van de emotie houden van is klein. Of je beroep moet gedragswetenschapper zijn EN je bent in staat om in voldoende mate naar je eigen rol en gedragsgeschiedenis te kijken en dat te beoordelen. 

Van de rotonde af

Veel relaties blijven in dezelfde “groef van de plaat hangen”. Het beschrijven van het probleemgedrag. Veelal in de vorm van een beschrijving van het gedrag van de ander die-in combinatie met een foute toon en woordkeuze-het probleem alleen maar vergroot. Waardoor de stap naar het vinden van de oorzaak van het probleemgedrag niet gemaakt kan worden.

Ja zeggen is makkelijker dan nee zeggen

In het voorbeeld is één type probleemgedrag “ja zeggen”, waar nee zeggen in het eigen belang zou zijn. Wat zou een mogelijke oorzaak zijn waarom dit gedrag bij herhaling voorkomt? Enkele mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn:

 • het voorkomen van een ongewenste reactie van de ander
 • het verkrijgen van een compliment (ik wil aardig gevonden worden)
 • het besparen van tijd (het gaat sneller dan de hele dialoog aan te gaan)

3. Oplossen van het probleem

De derde stap is vanuit de oorzaak vaststelling naar het willen en kunnen veranderen van het probleemgedrag. In het geval van het voorbeeld van niet “nee” kunnen zeggen. Enkele oplossingen zouden kunnen zijn:

 • iemand anders voor mij “nee” laten zeggen
 • mijn partner vertellen dat ik “nee” zeggen lastig vindt maar dat het in het belang van de ander is dat die mij helpt om “ja” te zeggen
 • bedenken wat het ergste is wat er zou kunnen gebeuren als ik “nee” zou zeggen; nagaan wat ik zou kunnen doen als die vreselijke gebeurtenis zich daadwerkelijk zou voordoen. Nee zeggen.

Wat is houden van? 

Wat jij houden van vindt is niet perse hetzelfde als dat wat je partner daaronder verstaat! En dus is jouw emotie houden van ook niet noodzakelijkerwijze dezelfde.

Als er dus een emotie houden van verdwenen is of er door je partner meer of anders “houden van” verwacht wordt, is stap 1 om uit te spreken wat een ieder met dat begrip bedoeld.

Want het algemene begrip houden van gebruiken leidt in problematische relaties alleen maar tot nog grotere problemen.

Schrijf het op

Elkaar begrijpen als het gaat om een belangrijk onderwerp als houden van, gaat beter als je voor jezelf eens opschrijft welk gedrag je van de ander verwacht waardoor JIJ kunt zeggen “er wordt van mij gehouden”. Het voordeel van dat opschrijven is o.m.

 • het is er ook als je er niet bent
 • het verdwijnt niet in de dampkring zoals woorden
 • je denkt meer na voordat je het opschrijft
 • er kan geen discussie ontstaan over wat een ieder denkt wat er gezegd werd; het staat immers op papier

Heeft je auto last van problemen? Stel jezelf dan altijd deze vragen voor relatie onderhouden.

Doen we niet

In bijna alle gevallen dat we cliënten vragen of ze dit wel eens voor zichzelf hebben opgeschreven, is het antwoord nee. En dat geldt ook voor de vraag of ze dat wat ze dan opgeschreven hebben ook wel eens met hun partner hebben besproken. Besproken in de zin dat de ander de kans krijgt om d.m.v. vragen er achter te komen wat je met die woorden bedoelt.

Houden van is………..

In een relatieweekend of relatie intensive worden je partner en jij gevraagd om op te schrijven wat het gedrag van je partner moet zijn waardoor jij kunt gaan denken ” er wordt van mij gehouden”.  Meestal is het dan zo dat de opsomming van gedragingen van de vrouwelijke partner veel langer is als die van de manlijke. 

En dat geldt niet alleen voor het begrip houden van, maar ook voor het begrip “mijn allerbelangrijkste vriendschap” en het gedrag dat daarbij hoort.

Dat verschil heeft impact op het “houden van” gedrag van man en vrouw.  Om die impact te beperken moet daarom in het relatieweekend met hulp van de relatiecoach van de 2 zo verschillende begripsomschrijvingen, gekomen worden tot één omschrijving van het houden van gedrag. Een compromis. Houden van gedrag waartoe beide partners verklaren zich te willen inzetten om dat te gaan ontwikkelen bij zichzelf.

Houden van gedrag 

Zoals we al eerder aangaven, gedrag is al datgene wat we d.m.v. onze zintuigen kunnen waarnemen en door ons brein vervolgens interpreteren. Om je een idee te geven hebben we een aantal beschrijvingen van gedrag zoals opgeschreven door onze cliënten in een Google sheet voor je weggeschreven. Klik op de link om ze te bekijken. Als je geen gmail account hebt zal je ons eerst om toegang moeten vragen. 

Wat vind je een “must be”

Stel je nu eens voor dat een ieder van jullie 2 lijstjes met gewenst ” houden van” gedrag hebt opgeschreven. Dan is de volgende vraag “en wat nu?”.

Vergelijk die vraag eens met de vraag “wat is je ideale vakantie?”. Je antwoord is bijvoorbeeld “zon, zee en lekker eten”. En zo nog 10 andere ingrediënten die je vakantie tot de ideale vakantie kunnen maken.

Stel je dan vervolgens eens voor dat al die ingrediënten een verschillende prijs hebben en je budget beperkt is. Hoe bepaal je dan welk aspect je reisagent wel als “eis” moet kenmerken. En welke zaken zijn “nice to have´s”?

Hetzelfde ordeningsprincipe speelt bij je verlanglijstje van houden van gedrag. Wat moet er domweg zijn en van welke gedragingen zeg je ” ´t zou leuk zijn maar hoeft niet”?

Door zo je behoefte aan het houden gedrag(dat je van je partner wilt hebben) heb je jezelf in staat gesteld daarover met je partner op een zinvolle wijze in gesprek te gaan. Zinvol houdt dan in dat je de ander duidelijk kunt maken wat voor jou wel en wat niet “onderhandelbaar is”. Waar je geen en waar je wel water bij de wijn kunt doen.

Als je partner datzelfde gedaan heeft, kunnen jullie zo komen tot het opschrijven van de gedragingen waarvan je allebei vindt dat ze een “must be” zijn.

houden van gedrag

Van Nu naar Straks

De “Must Be” lijst beschrijft het gedrag waarvan jullie weten dat dat gedrag op de een of andere manier aan “elkaar geleverd” moet worden. Maar in de meeste gevallen is dat gedrag wat je op moment dat het opgeschreven werd, nog niet kon of wilde leveren.

Gedragsverandering

De “must be” lijst is m.a.w. ook een “to do” lijst! En de kernvraag is dus

 1. wil ik dat gedrag gaan leveren?
 2. kan ik dat gedrag nu al leveren?

Als het antwoord op vraag 1. is “ja” en op vraag 2. “nee”, dan is de vraag nog, wie of wat kan mij helpen om dat gedrag in mijzelf te ontwikkelen?

Stadia van gedragsverandering

Prochaska en DiClemente onderscheiden vijf stadia van verandering 

 1. voorbeschouwing;
 2. overpeinzing;
 3. voorbereiding;
 4. actieve verandering;
 5. stabilisatie.

Stadium 1: Het voorstadium

Dit stadium wordt ook wel voorbeschouwing of precontemplatie genoemd. In dit stadium is de persoon zich niet bewust van het feit dat hij een probleem heeft. Hij herkent niet dat zijn gedrag schadelijke effecten heeft of dat zijn probleem negatieve gevolgen heeft voor zichzelf of voor anderen. Het kan ook zijn dat men wel wat problemen signaleert, maar men brengt dit niet in verband met het eigen gedrag. We kunnen in deze fase de volgende afweermechanismen waarnemen:

 • ontkenning.
 • rationaliseren, het goed praten van het eigen gedrag.
 • ontwijken van confrontaties met problemen.
 • het inslikken van problemen.

Deze fase is in feite een statische fase, die jaren kan duren en niet als vanzelfsprekend uitmondt in de tweede fase. Het is daarom beter te spreken van ‘situatie’ in plaats van stadium of fase, hetgeen een dynamisch en doorgaand proces impliceert.

Stadium 2: Het overwegen

In de fase van het overwegen, de contemplatie, zal de persoon enigszins openstaan om na te denken over zijn problemen of de gevolgen daarvan voor zichzelf of anderen. De persoon wordt zich allengs bewust van het feit dat hij een probleem heeft. In dit stadium staat ambivalentie centraal, dat wil zeggen dat de persoon enerzijds problemen (h)erkend maar nog niet weet of hij wel wil veranderen.

Mensen stellen zich in dit stadium open voor informatie over hun probleem, maar er wordt nog geen beslissing genomen om tot verandering te komen. Prochaska en DiClemente stellen dat mensen in deze fase het meest open staan voor veranderingsprocessen die zijn gericht op bewustwording. In dit stadium moet je nog niet over willen gaan tot actie, dat zou veel te vroeg zijn.

 

Stadium 3: De beslissing

In dit stadium wordt de knoop doorgehaakt. De persoon neemt de beslissing iets aan zijn probleem te doen en hij maakt concrete plannen hoe hij zijn probleem gaat aanpakken. Een roker kan besluiten dat hij gaat stoppen met roken, hij prikt een stopdatum en hij bedenkt op welke wijze hij gaat stoppen. Gebruikt hij een hulpmiddel, of doet hij het geheel op eigen kracht? wat zijn de voor- en nadelen daarvan?

Een persoon kan extern of intern gemotiveerd zijn tot gedragsverandering. Bij externe motivatie kunnen we denken aan het willen voorkomen van een gevangenisstraf en daarom meewerken aan een behandeling. Bij interne motivatie daarentegen ligt de reden van gedragsverandering in de persoon zelf.

Stadium 4: De actie

Dit is de fase van actieve verandering. De beslissing om iets aan het probleem te gaan doen is genomen, in deze fase wordt overgegaan tot actie. Het besluit krijgt handen en voeten. In deze fase kan de persoon geconfronteerd worden met afwijzing uit zijn omgeving. Het is daarom belangrijk dat hij een ondersteunend netwerk heeft of opgebouwd van mensen die hem steunen en support geven.

Ook kan de persoon in deze fase overweldigd worden door allerlei negatieve gevoelens. Hij kan het idee hebben dat hij zijn vrijheid verliest of gevoelens krijgen van falen, mislukking, schuld of twijfel. Het gevaar ligt op de loer dat hij de handdoek in de ring gooit. Hij is er nog lang niet, de persoon zal moeten volhouden. Hij moet weten dat deze negatieve gevoelens heel normaal zijn. Ieder veranderingsproces gaat gepaard met dergelijke moeilijkheden en strubbelingen. Het zoeken en krijgen van steun is onontbeerlijk.

Stadium 5: Het volhouden

Het volhouden oftewel het consolideren van de ingezette verandering is fase vijf. Betrokkene zal in deze fase de veranderingen integreren in zijn leven en in zijn persoonlijkheid. Ondersteunende gesprekken en terugvalpreventie is in deze fase van groot belang. Ook een ondersteunend en stimulerend netwerk speelt een belangrijke rol in het voorkomen van terugval.

Stadium 6: De terugval

Terugval is een wezenlijk onderdeel van het veranderingsproces. Bij een terugval is er nog ‘geen man overboord’; van een terugval kan men leren. De hulpverlener moet een cliënt die is teruggevallen in bijvoorbeeld drugsgebruik niet veroordelen of berispen. Met zo’n houding wordt de deur krachtig dicht gegooid. Kies voor een positieve, motiverende benadering en wees niet te snel teleurgesteld. Veranderen is geen sinecure; het gaat met vallen en opstaan. Terugval betekent niet per definitie dat men weer van voren af aan moet beginnen.

Tot slot

Terugval in houd gedrag of oude gedragspatronen is altijd mogelijk en kan gevolgd worden elke fase. We kunnen het beschouwen als een apart stadium, een zesde stadium. Het is niet zo dat na terugval het liedje weer van voren af aan begint. De cirkel heeft wat dat betreft een opwaartse beweging. De persoon in kwestie kan na een terugval besluiten om de handdoek in de ring te gooien, maar hij kan ook een nieuwe poging wagen en in de fase van de voorbereiding bedenken wat daarvoor nodig is en lering trekken uit eerdere ervaringen. Soms moeten meerdere cirkels worden doorlopen om uiteindelijk tot nieuw gedrag te kome

Fout gedrag

Fout gedrag is de oorzaak van relatieproblemen. Dat gedrag kan er om allerlei zijn. Erfelijkheid, opvoeding, opleiding, sociale vorming, relatie-verleden. Wij vinden het zoeken naar de oorzaak van het gedrag nutteloos. Belangrijk is om zo snel mogelijk het gedrag dat schade veroorzaakt aan de ander te vervangen door gedrag dat dat niet of in mindere mate doet. Gedrag onbegeleid vervangen door ander gedrag echter leidt direct tot-onbewuste of bewuste- weerstand. En die weerstand heeft ook weer allerlei oorzaken. Het zal ondermeer alleen al daarom niet lukken dat in een uur per week te realiseren. En ook niet in een serie van gesprekken van 1 uur. Terwijl de dagelijkse gang van zaken gewoon doorgaat. Nee, er moet gewoon keihard geoefend en getrained worden. Met de goede gereedschappen en goede begeleiding. Dat lukt alleen als je er continue- minstens 5 dagdelen- aan kunt werken. Maar dan wel afgezonderd van de buitenwereld. Een weekend of een midweek. En dat hoeft niet in je eigen dorp of stad te zijn. Daarom zeg niet “ik zoek een relatietherapeut dichtbij” maar “ik zoek een oplossing voor mijn relatieprobleem. Snel, goed en een goed tarief.

Wij kunnen dat niet met zekerheid zeggen. Net zo min als een top-chirurg van tevoren -zonder onderzoek te hebben gepleegd- een uitspraak kan doen over de haalbaarheid van een operatie. Maar om een inschatting te maken van de noodzaak van een relatieweekend is er iets dat je kan doen. En dat is een online relatietest maken. Een soort MRI of röntgen-foto van je relatie. Het kost je ongeveer 20 minuten. Wel is er een verschil met een MRI-maken. Je gaat in deze scan namelijk samen het apparaat in. We hebben jullie beider beoordeling van de relatie op dit moment nodig. klik hier voor de relatietest.

De veranderingsdriehoek

Als de vraag beantwoord moet worden of een time-out kan bijdragen aan de gezondmaking van de relatie, moet dus worden vastgesteld of de time-out zó kan worden ingericht dat het een positieve invloed heeft op 1 of meerdere factoren van de veranderingsdriehoek.

Relatie en time out: Urgentie

Als de relatie gered moet worden dient er voldoend besef te zijn dat het een kwestie is van overleven. Dat komen vanuit een interne (intrinsieke) drijfveer . JIJ voelt een zo sterke behoefte .Omdat er ook zoveel goede jaren waren. Of omdat er kinderen zijn die je niet een toekomst van een gebroken gezin wilt laten ervaren. Of omdat er een financiële noodzaak is.

De time-out kan helpen de noodzaak duidelijk te krijgen. In ieder geval als je wil doorstarten-al dan niet met hulp van een coach van Relatievakantie of relatietherapeut- je moet dit voor jezelf duidelijk krijgen.

Relatie en time out: Willen

Laten we het extreme voorbeeld nemen van de nadrukkelijke aanwezigheid van een externe factor. De hypotheeklasten van een dubbel huisbezit verhindert domweg dat je nog kunt spreken van een eigen wil in de zin van wel of niet ´scheiden´. Scheiden kan financieel niet. Onbetaalbaar!

Dan nog zou je kunnen beslissen alle consequenties voor jezelf ,je partner en wellicht je kinderen te willen accepteren .En niet te willen!

Ook hier kan de time-out helpen om je echte ´wil´ te ontdekken en te laten spreken. Door tot rust te komen of al dat te doen waardoor je tot een goede beoordeling kunt komen.

Immers als je de relatie´time out´ uitkomt, ligt de vraag ´wat wil je ´ direct voor. Ook hier kan de hulp van Relatievakantie , een relatietherapeut of een andere vertrouwenspersoon- helpen dit voor jezelf duidelijk te krijgen.

Relatie en time out: Kunnen

Op het kunnen heeft de time-out misschien wel de kleinste invloed en de coach van relatievakantie of de relatietherapeut de grootste. Hier gaat het namelijk om het in staat zijn daadwerkelijk je gedrag te veranderen. Zódanig dat je kan bijdragen aan het oplossen van de relatieproblemen. Duurzame verandering dus. Afgestemd op de verwachting van je partner.

Als je echter –steeds weer- in ieder gesprek of zelfs zonder verbaal contact- blokkeert , kan je dus niet starten met het proces van verandering. En moet eerst de ´blokkering´ er vanaf.

Of kan je het niet helpen dat je in ieder gesprek terug wil naar het verleden. En kan je niet helpen dat je steeds meer geërgerd raakt door zijn terzijde schuiven van dat wat gebeurd is.

Of weet je eenvoudig niet hoe om te gaan met haar dominantie die er voor zorgt dat het gesprek dan maar uit de weg gaat.

Kortom je zou wel willen, je ziet ook wel in dat er een ´moeten´ is maar je kan niet !En weet zeer waarschijnlijk ook niet wat je zou moeten ´kunnen´ om het willen en moeten om te zetten in een betere relatie!

gedragsverandering

Zet de eerste stap voor liefdesrelatie onderhoud

Heb jij een auto of relatie met mankementen? Wacht dan niet totdat de auto helemaal ophoudt met rijden en kies op tijd voor professionele hulp bij relatie onderhouden. Doe onze gratis relatietest of neem contact op met Relatievakantie.com voor een vrijblijvend intakegesprek. Wij zijn bereikbaar 16 uur per dag, 7 dagen per week via telefoon +31(0)611140465 en email info@relatievakantie.com. Je kunt ook ons contactformulier invullen en wij reageren zo snel mogelijk op je vragen.

Back To Top