skip to Main Content

Depressie en relatie

Depressie en relatie vormen een grote bedreiging voo de liefdesrelatie. Naast gevoelens van neerslachtigheid, zijn symptomen van depressie slechte concentratie, gebrek aan motivatie en verlies van plezier. Er zijn ook “biologische symptomen”, zoals slechte slaappatronen(vroeg wakker worden of verslapen), slechte eetlust of te veel eten en gebrek aan interesse of plezier in seks.

Neerslachtigheid

Bovendien zijn neerslachtigheid, hopeloosheid over de toekomst en wanhoop waarschijnlijk het moeilijkst te erkennen.Zelfs voor zichzelf. Fluctuerende stemming is vaak een symptoom. Sommige mensen hebben enorm wisselende stemmingen, voelen zich het ene moment heel goed, het andere moment verschrikkelijk. Op andere momenten kunnen prikkelbaarheid, woede en gevoelens van leegte allemaal gepaard gaan met constante angst.

Zelfdestructie

Velen tonen voorbeelden van zelfdestructief gedrag: te veel drinken, drugs gebruiken, zelfbeschadiging, impulsiviteit, het nemen van risico’s en uitstelgedrag. Churchill beschreef zijn depressie beroemd als zijn ‘zwarte hond’, zijn manier om een aandoening te beschrijven die kan komen en gaan, een tijdje kan blijven of een tijdje helemaal kan verdwijnen. Mensen hebben de neiging om aan depressie te denken als depressieve gevoelens; laagheid, leegte, hopeloosheid of wanhoop. Een laag gevoel (dysforie) is een zeer herkenbare eigenschap van depressie, hoewel het mogelijk is om depressief te zijn zonder het te beseffen.

Hoe beïnvloedt depressie relaties?

Samenleven met iemand met een depressie kan problematisch zijn. Kijken hoe een geliefde het ene moment door periodes van wanhoop en hopeloosheid gaat en het volgende moment opgewekt, gelukkig en vol leven verschijnt. Dit kan verwarrend zijn en een gevoel van chaos of onvoorspelbaarheid in de relatie brengen, zonder te weten wat er gaat gebeuren. De instabiliteit in de relatie of het überhaupt niet kunnen aangaan van stabiele relaties kan ook bijdragen aan een onderliggende persoonlijkheidsstoornis van het instabiele of borderlinetype.

depressie en relatie
Despair

Is depressie hetzelfde of anders dan verdriet?

Verdriet is een normale, gezonde emotie en verschilt van depressie. Veel mensen proberen koste wat het kost te voorkomen of te voorkomen dat ze verdrietig worden, omdat ze daar angstig van worden. Ze voelen dat het te pijnlijk zou zijn om te verdragen of onmogelijk om eraan te ontsnappen. Sommigen worden er gevoelloos voor en weten zelfs niet dat het er is. Ze vullen hun leven met werk en hebben veel te doen om de pijnlijke gevoelens af te leiden.

Het vermijden van diepe droefheid kan voor sommige mensen werken, omdat het een manier is geworden om met de moeilijkheden van het leven om te gaan, maar het kan een depressie veroorzaken als het voortdurend wordt ontweken. Verdriet kan meestal verband houden met verlies; verlies van een dierbare, een mislukte relatie of een ander aspect van het leven dat voor grote teleurstelling zorgt. Mensen kunnen verdrietig zijn over verspilde jaren van hun leven waarin ze meer plezier hadden moeten hebben, de afwezigheid van liefde, of het verlies van een hoop of droom die nooit kan zijn, gevoelens van falen en nooit goed genoeg zijn

Bipolaire stoornis

Bipolaire affectieve stoornis/manische depressie: we kunnen allemaal wel eens manisch zijn, maar sommige mensen hebben extremere periodes van manie. Wanneer ze overactief, opgetogen en zelfs misleidend worden over hun prestaties. Perioden van opgetogenheid afgewisseld met periodes van depressie kunnen een teken zijn van een bipolaire affectieve stoornis, waarvoor medicatie effectief kan zijn. Unipolaire depressie is een langdurige periode van depressie met enkele van de hierboven beschreven biologische symptomen.

Oorzaken van depressie

Er kunnen veel oorzaken van depressie zijn. Gevoeligheid voor depressie wordt vaak in verband gebracht met nadelige ervaringen tijdens de kindertijd, zoals emotionele verwaarlozing, fysieke verwaarlozing of mishandeling die opgroeiende kinderen in hun ontwikkeling treft.

Uit een recent onderzoek in het veld bleek echter dat meer dan de helft van de mensen met een depressie deze ervaringen niet heeft gehad. Er is sterk bewijs dat aantoont dat als een van de belangrijkste verzorgers (ouder) een depressieve ziekte heeft, elk nageslacht meer kans heeft op het ontwikkelen van een depressie. Dat wil niet zeggen dat depressie altijd erfelijk is.

Voorbeelden van oorzaken van depressie zijn:

Significante sociale factoren zoals gebrek aan werk, geld, sociaal isolement en lichamelijke ziekte. Als je bijvoorbeeld een seksueel probleem hebt, heb je meer kans om depressief te zijn of last te hebben van een slecht humeur, als je depressief bent, heb je ook meer kans om een seksueel probleem te ontwikkelen.

Een moeilijke levenssituatie waar de persoon zich verantwoordelijk voor voelt, of machteloos tegenover staat, bijvoorbeeld een problematische relatie.
Onuitgesproken verdriet bij iemand die een groot verlies heeft geleden, zoals een sterfgeval of het einde van een relatie en om de een of andere reden niet genoeg heeft gerouwd. Dit kan soms worden veroorzaakt door complexe gevoelens jegens de persoon die verloren is.

Onderdrukte woede en woede keerden zich naar binnen tegen het zelf in de vorm van zelfkritiek, in plaats van zich te uiten naar het ware object ervan. Veel mensen hebben moeite met het uiten van woede of woede, omdat ze het gevoel hebben dat die gevoelens onredelijk of onproductief zijn.

Wanneer iets elke dag woede of irritatie oproept, moeten ze het onmiddellijk onderdrukken, en sommige mensen doen dit door de woede op zichzelf te richten. Aanvallen door zichzelf te bekritiseren en dit kan een depressie veroorzaken.

Depressie kan ook worden veroorzaakt doordat het leven niet is wat het zou moeten zijn, bijvoorbeeld problemen op een van de vier kerngebieden van tevredenheid met het leven; vriendschappen/sociale interactie, werk/carrière, liefde/seks, of een algemene verarming en beperkte ervaring.

Wat zijn de behandelingsopties voor depressie?

Bij psychodynamische psychotherapie zal de therapeut proberen de huidige oorzaak van de depressie te onderzoeken in de context van de hele persoon, inclusief belangrijke ervaringen in zijn leven, zoals zijn jeugd. Mensen passen hun gedrag in bepaalde situaties aan als een direct gevolg van ervaringen uit hun kindertijd, goede en slechte. Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) pakt de therapeut de symptomen directer aan zonder naar onderliggende emoties te kijken. Mensen verschillen over de aanpak die ze zouden willen. Het is niet ongebruikelijk om eerst CGT te proberen en als het niet werkt, psychodynamische therapie te ondergaan.

Omdat al onze therapeuten integratief werken, gebruiken ze een combinatiebenadering, zodat de therapie kan worden afgestemd op individuele behoeften. Soms kan therapie depressie oplossen, terwijl voor anderen de cliënt een depressie kan blijven hebben, maar deze is minder ernstig en draaglijker. Altijd zullen we cliënten meer ‘levens’-tools geven om hun leven effectiever te beheren.

In therapie is het belangrijk om verdriet te onderzoeken als het er is, geleidelijk en langzaam als het pijnlijk is, en te rouwen om het verlies van wat het ook is waarmee het verdriet te maken heeft. Als depressie al vele jaren het geval is, kan therapie op langere termijn nodig zijn om diepgewortelde problemen te overwinnen. Vanuit een diagnostisch perspectief wordt depressie gemeten aan de hand van het aantal en de ernst van de symptomen en het is belangrijk om een bevestigde diagnose van depressie te hebben van een voldoende gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, d.w.z. uw huisarts of psychotherapeut.

Er zijn veel medicijnen zoals antidepressiva die door een huisarts kunnen worden voorgeschreven voor depressie en het is belangrijk dat uw therapeut weet welke recept- en/of vrij verkrijgbare medicijnen worden gebruikt. Sommige medicijnen kunnen uw libido en uw seksuele functie beïnvloeden, dus als dit problemen veroorzaakt, is het belangrijk om de therapeut hiervan op de hoogte te stellen.

Het is vooral belangrijk om hulp te zoeken als een van de hier beschreven symptomen u overkomt, leed veroorzaakt of uw persoonlijke relaties met anderen (d.w.z. uw partner) aantast. Er is een schat aan ervaring en ondersteuning beschikbaar bij ons en we zullen u aanmoedigen op uw reis om zoveel mogelijk van het leven te genieten.

Back To Top