skip to Main Content

De emotionele bankrekening

De emotionele bankrekening van Stephen Covey

De onlangs overleden managementdenker Stephen Covey kennen we vooral van ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’. Een van de mooiste concepten die hij ons met dat boek nalaat is dat van de emotionele bankrekening.

Met deze metafoor stelt Covey dat er bij elke interactie tussen mensen eigenlijk een positieve of een negatieve ‘storting’ op de wederzijdse mentale bankrekening wordt gedaan. Met een direct effect op zaken als onderling vertrouwen, wederzijds respect en de bereidheid tot een wederdienst.
Zo zullen mensen die vooral veel kritiek leveren, onaardig of oneerlijk zijn, zich niet integer of onfatsoenlijk gedragen al snel een fors tekort op de emotionele bankrekening bij anderen opbouwen. Ze staan met andere woorden bij hen ‘in het rood’.
Rood staan
In de praktijk betekent dit dat de ontvanger van de kritiek op basis van dit negatieve saldo (lees: gedrag) niet snel warm zal lopen om de ander te helpen of een plezier te doen.
Mensen die zich daarentegen positief opstellen tegenover de ander, door bijvoorbeeld met aandacht te luisteren, oprecht interesse te tonen, regelmatig een compliment te geven of op andere manieren hun waardering kenbaar te maken, bouwen al snel een ‘tegoed’ op de emotionele bankrekening van de ontvanger op.

Positief saldo

De kans dat hij als gevolg van dit positieve saldo meer bereid zal zijn om de ander een plezier terug te doen of op een andere manier van dienst te zijn, is daarmee natuurlijk vele malen groter.
Het gedachtegoed achter en de werking van de emotionele bankrekening gaat overigens net zo goed op in de werk- als in de privéomgeving. Vraag jezelf dus geregeld af of jouw gedrag een storting of een opname op de emotionele rekening van de ander betekent.
Door Hans Poortvliet

Back To Top